Paroxetini-hydrochloridum - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Paroksetyna, w postaci chlorowodorku (Paroxetini hydrochloridum), jest aktywnym składnikiem wielu leków stosowanych w psychiatrii. Leki zawierające tę substancję są powszechnie stosowane w terapii zaburzeń psychicznych, ale ich dostępność jest ograniczona do recepty lekarskiej ze względu na ich potencjalne interakcje, działania niepożądane i mechanizm działania. 

Zastosowanie

Leki zawierające paroksetynę są powszechnie stosowane w terapii zaburzeń psychicznych , takich jak ciężkie epizody depresji, zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), stres pourazowy, fobia społeczna oraz zaburzenia lękowe uogólnione. Substancja ta należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które wpływają na równowagę neuroprzekaźników w mózgu.

Interakcje z innymi substancjami 

Leki zawierające paroksetynę mogą oddziaływać z innymi substancjami, w tym z innymi lekami, suplementami diety oraz alkoholem. Istnieje ryzyko wystąpienia interakcji, które mogą wpłynąć na skuteczność leczenia lub wywołać działania niepożądane. Jednoczesne stosowanie paroksetyny i tiorydazyny, pimozydu lub inhibitorów MAO jest bezwzględnie przeciwwskazane. Należy również unikać jednoczesnego stosowania innych leków serotoninergicznych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Istotne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach przed rozpoczęciem terapii.

Działania niepożądane

Leki zawierające paroksetynę mogą wywołać różnorodne działania niepożądane, takie jak między innymi nudności, bóle głowy, zaburzenia snu i apetytu, pobudzenie, niepokój czy zaburzenia seksualne. Niektóre z tych skutków ubocznych mogą być najbardziej nasilone na początku terapii paroksetyną i mieć charakter przejściowy, ale istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wymagających przerwania terapii.

Mechanizm działania

Paroksetyna działa poprzez selektywne blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, co prowadzi do zwiększenia ilości tego neuroprzekaźnika w szczelinach synaptycznych. Zwiększona ilość serotoniny może wpłynąć na poprawę nastroju oraz zmniejszenie objawów lękowych i obsesyjno-kompulsyjnych. Ponadto wykazuje niewielkie powinowactwo do innych receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym.

Bezpieczeństwo stosowania

Stosowanie leków zawierających paroksetynę powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza. Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest dokładne wywiadu medycznego oraz poinformowanie lekarza o wszelkich chorobach współistniejących, przyjmowanych lekach i reakcjach alergicznych. Samodzielne zmienianie dawek lub przerywanie terapii może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Podsumowanie

Paroksetyna jest kluczowym składnikiem leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe. Jednakże ze względu na potencjalne interakcje, działania niepożądane oraz potrzebę dokładnego monitorowania pacjentów, leki te są dostępne tylko na receptę. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania wymagają ścisłego nadzoru lekarza oraz odpowiedniej informacji pacjentów o możliwych skutkach ubocznych i zasadach przyjmowania leków zawierających paroksetynę.

Bibliografia 

mp.pl; INDEKS; Paroksetyna (paroxetine); https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=633

Charakterystyka Produktu Leczniczego Paxtin 20; dostępna w internecie; http://chpl.com.pl/data_files/2013-03-14_Paxtin_20_ChPL_(IB_59+IB_61)_clean.pdf

Leki zawierające: Paroxetini hydrochloridum

Inni czytali również

salmeterolum

amlodipinum

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!