Tert-butylamini-perindoprilum - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Nadciśnienie tętnicze to powszechny problem zdrowotny, który może prowadzić do poważnych powikłań. Peryndopryl z tert-butyloaminą (tert-butylamini perindoprilum) jest jednym z głównych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Leki zawierające tę substancję są dostępne tylko na receptę i wykazują wysoką skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zastosowaniu, interakcjom, działaniom niepożądanym, mechanizmowi działania oraz bezpieczeństwu stosowania tej substancji.

Zastosowanie

Peryndopryl jest często wykorzystywany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz objawowej niewydolności serca. Ponadto jest stosowany w stabilnej chorobie wieńcowej - zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z grupy ryzyka. Peryndopryl może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami. 

Interakcje z innymi substancjami

Przed rozpoczęciem stosowania leków zawierających peryndopryl, istotne jest poinformowanie lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach, suplementach i substancjach. Należy unikać jednoczesnego stosowania lub zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnej terapii niektórymi lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i lekami o działaniu hipotensyjnym. Należy unikać stosowania leków podnoszących stężenie potasu we krwi i suplementów zawierających potas, ponieważ może to zwiększyć ryzyko hiperkaliemii, czyli zbyt wysokiego poziomu potasu we krwi.

Działania niepożądane

Podobnie jak większość leków, również peryndopryl może powodować działania niepożądane. Do najczęściej występujących zalicza się między innymi bóle i zawroty głowy, kaszel, zmęczenie oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, zaburzenia rytmu serca czy zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Mechanizm działania

Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, co oznacza, że wpływa na enzym odpowiedzialny za przemiany angiotensyny w organizmie. Poprzez hamowanie działania tego enzymu, leki z tą substancją prowadzą do zmniejszenia produkcji angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń krwionośnych i zwiększającej ciśnienie tętnicze. Skutkiem tego jest rozszerzenie naczyń i obniżenie oporu naczyniowego.

Bezpieczeństwo stosowania

Peryndopryl jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez pacjentów, jednak zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza oraz monitorować ewentualne działania niepożądane. Osoby z alergią na tę substancję, ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby czy nerek oraz kobietom w ciąży lub karmiącym piersią nie powinny stosować preparatów z peryndoprylem.

Podsumowanie

Peryndopryl jest skutecznym lekiem na receptę w terapii nadciśnienia tętniczego oraz innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Jej działanie polega na obniżeniu ciśnienia tętniczego poprzez hamowanie enzymu konwertazy angiotensyny. Leki z tą substancją mogą jednak wywoływać działania niepożądane i wchodzić w interakcje z innymi lekami, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza oraz monitorowanie reakcji organizmu na terapię. Przed rozpoczęciem stosowania należy dokładnie omówić wszelkie obawy i wątpliwości z lekarzem prowadzącym.

Bibliografia 

Charakterystyka Produktu Leczniczego Prenessa; dostępna w internecie; https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/19888/characteristic

Leki zawierające: tert-Butylamini perindoprilum