Amlessa - E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 13.02.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Amlessa  E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Amlessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego oraz stabilnej choroby wieńcowej. Stosuje się go jako terapię zamienną u tych pacjentów, u których efektywnie kontrolowane są objawy przy użyciu równoczesnego podawania peryndoprylu i amlodypiny.

Lek Amlessa zawiera dwie główne substancje peryndopryl, który należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz amlodypinę, która jest blokerem kanałów wapniowych. Są to jedne z grup leków pierwszego wyboru w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego.

Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniu z blokerami kanałów wapniowych są zalecane szczególnie u osób z zespołem metabolicznym i cukrzycą.

Rozpocznij konsultacj臋 z Amlessa

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Amlessa
Substancje czynne Peryndopryl z tert-butyloamin膮 Amlodipinum tert-Butylamini perindoprilum Amlodipini besilas
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
 • Tabletki
Dawki
 • 4 mg + 5 mg (Tabletki)
 • 4 mg + 10 mg (Tabletki)
 • 8 mg + 5 mg (Tabletki)
 • 8 mg + 10 mg (Tabletki)

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Amlessa

Substancja czynna: peryndopryl z tert-butyloaminą i amlodypina

Wskazania: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: jedna tabletka dziennie, najlepiej rano przed posiłkiem

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynną, obrzęk naczynioruchowy, ciąża i karmienie piersią, wstrząs, ciężkie niedociśnienie

Główne działania niepożądane: zaburzenia snu, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia smaku, biegunka, zaparcie, kołatania serca, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Amlessa?

Lek kosztuje od 15 do 85 złotych i jest refundowany dla osób z nadciśnieniem tętniczym samoistnym oraz dla osób ze stabilną chorobą wieńcową. Lek jest bezpłatny we wskazaniach podlegających refundacji dla osób, które ukończyły 65. rok życia. W Polsce leki te są dostępne wyłącznie na receptę.

Podane ceny są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Jak dzia艂a lek Amlessa?

Amlessa to lek łączący dwie aktywne substancje: peryndopryl, będący inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), oraz amlodypinę, która jest antagonistą wapnia z grupy dihydropirydyn.

Peryndopryl działa poprzez zmniejszenie oporu naczyniowego, co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, a tym samym do zwiększa przepływu krwi w obrębie naczyń, nie wpływając przy tym na akcję serca. Z kolei amlodypina działa poprzez blokowanie napływu jonów wapnia do mięśnia sercowego oraz naczyń krwionośnych.

Podsumowując, są to leki rozszerzające naczynia krwionośne, co pomaga w obniżaniu ciśnienia tętniczego. Dzięki temu krew może płynąć przez organizm łatwiej, a obciążenie serca jest zredukowane.

Sk艂ad leku Amlessa

Każda tabletka leku zawiera substancje aktywne, jakimi są 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą oraz 10 mg amlodypiny w formie bezylanu.

Tabletki, oprócz składników aktywnych, zawierają także różne substancje pomocnicze. Te dodatkowe składniki są niezbędne do nadania tabletkom odpowiedniej formy, zapewnienia ich stabilności oraz utrzymania efektywności produktu. W leku Amlessa zawarte są substancje takie jak: wodorowęglan sodu, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka bezwodna koloidalna, stearynian magnezu.

Skutki uboczne leku Amlessa

Działania niepożądane występujące często w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego Amlessą to na przykład:

 • bóle i zawroty głowy,

 • parestezje,

 • niedociśnienie (obniżenie ciśnienia tętniczego),

 • zaburzenia snu,

 • kaszel,

 • bóle brzucha,

 • obrzęk naczynioruchowy (w tym ryzyko obrzęku naczynioruchowego jest wyższe u rasy czarnej).

Inne działania niepożądane mogą wystąpić rzadko i są nimi na przykład zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej nosa, zwiększona częstość oddawania moczu, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia mocznika, zapalenie naczyń krwionośnych, a także zmniejszenie masy ciała.

Ostrze偶enia dotycz膮ce stosowania leku

Peryndopryl i amlodypina są to leki przeciwnadciśnieniowe. Stosując je, należy pamiętać, że u niektórych pacjentów może ona wywoływać niedociśnienie.

Inhibitory ACE, czyli leki rozszerzające naczynia krwionośne (takie jak peryndopryl) mogą prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi. Symptomatyczne niedociśnienie występuje u osób z deficytem płynów, który zażywają leki moczopędne, mają dietę niskosodową, są na dializoterapii, oraz u tych, którzy doświadczyli biegunki lub wymiotów, a także u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem zależnym od reniny.

W przypadku pacjentów z wysokim ryzykiem symptomatycznego niedociśnienia, przy stosowaniu Amlessy należy starannie monitorować ciśnienie krwi, funkcję nerek i poziom potasu w surowicy krwi.

W leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego w zależności od jego etiologii możemy spożywać większą ilość płynów, większą ilość soli w diecie, a przy znacznej hipotensji lekarz może włączyć leki takie jak np. midodrynę.

Podobne zasady dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyniową mózgu, gdzie zbyt duże obniżenie ciśnienia krwi może prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, przy stosowaniu peryndoprylu należy zachować ostrożność u osób ze zwężeniem zastawki mitralnej oraz u tych z ograniczonym odpływem z lewej komory serca, na przykład z powodu stenozy zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej.

U pacjentów z obniżoną funkcją nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min) zaleca się indywidualne dostosowanie dawek poszczególnych składników leku.

W sytuacji współistnienia nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy nie mieli wcześniej choroby naczyniowo-nerkowej, obserwowano także, zwykle niewielkie i przemijające, zwiększenie stężenia kreatyniny i stężenia mocznika w surowicy, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu peryndoprylu i leku moczopędnego. Ryzyko to jest wyższe u pacjentów, którzy już wcześniej mieli zaburzenia czynności nerek.

Podczas stosowania inhibitorów ACE, choć rzadko, odnotowano przypadki zespołu zaczynającego się od żółtaczki cholestatycznej, który może ewoluować do szybko postępującej martwicy wątroby, a czasem nawet śmierci. Mechanizm tej reakcji nie jest jeszcze w pełni zrozumiały.

Pacjenci zażywający inhibitory ACE, u których pojawiła się żółtaczka lub którzy zauważyli znaczny wzrost aktywności enzymów wątrobowych, powinni niezwłocznie zaprzestać stosowania inhibitorów ACE i skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów pochodzenia afrykańskiego w porównaniu z osobami innych ras częściej występuje obrzęk naczynioruchowy przy stosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Podczas terapii inhibitorami ACE odnotowano przypadki kaszlu. Zazwyczaj charakteryzuje się on jako suchy i uporczywy, ustępujący po odstawieniu leku. W procesie diagnozowania przyczyn kaszlu konieczne jest rozważenie możliwości, że może być on wywołany przez stosowanie inhibitora ACE.

W przypadku pacjentów, którzy przechodzą duże operacje lub otrzymują znieczulenie wywołujące niedociśnienie, Amlessa może hamować tworzenie angiotensyny II, będącego efektem kompensacyjnego wydzielania reniny.

Zaleca się przerwanie stosowania tego leku na dzień przed zabiegiem chirurgicznym. Jeżeli dojdzie do niedociśnienia spowodowanego tym mechanizmem, możliwe jest jego wyrównanie poprzez zwiększenie ilości podawanych płynów. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych mogą również powodować niedociśnienie u pacjentów.

Leki obniżające ciśnienie tętnicze takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny mogą zwiększać stężenie potasu we krwi.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Amlessa oraz litu, leków moczopędnych oszczędzających potas (stosowanych np. w leczeniu niewydolności serca) lub suplementów potasu jest nie zalecane z uwagi na stężenie potasu we krwi. Niesteroidowe leki przeciwzapalne w połączeniu z Amlessą mogą osłabiać działanie leku oraz powodować działania niepożądane takie jak ostra niewydolność nerek.

Nie zaleca się również łączenia Amlessy z beta blokerami (lekami stosowanymi np. w leczeniu zaburzeń rytmu serca), ponieważ również jest ryzyko niedociśnienia.

U osób cierpiących na cukrzycę i przyjmujących leki przeciwcukrzycowe doustne lub insulinę, zaleca się dokładne śledzenie poziomu cukru we krwi przez pierwszy miesiąc stosowania inhibitora ACE.

Przeprowadzono również badania nad połączeniem leku Amlessa z cyklosporyną stosowaną w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych (np. reumatoidalnego zapalenia stawów), które nie wykazały wpływu Amlessy na farmakodynamikę leku.

Dla kogo przeznaczony jest lek Amlessa?

Lek stosowany jest u osób dorosłych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, a także u osób ze stabilną chorobą wieńcową. Stosuje się go jako terapię zastępczą u osób, u których objawy są skutecznie kontrolowane przez równoczesne podawanie peryndoprylu i amlodypiny, w dawkach odpowiadających tym zawartym w Amlessie.

Dawkowanie

Należy przyjmować jedną tabletkę dziennie, najlepiej rano i na czczo, przed pierwszym posiłkiem.

U osób starszych oraz pacjentów cierpiących na niewydolność nerek obserwuje się zmniejszoną eliminację peryndoprylu. W związku z tym standardowa opieka medyczna dla takich osób powinna obejmować monitorowanie poziomów kreatyniny i potasu.

Produkt Amlessa nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży, ze względu na brak ustalonych danych dotyczących skuteczności i tolerancji peryndoprylu, stosowanego samodzielnie lub w połączeniu z amlodypiną, w tej grupie wiekowej.

Amlessa a alkohol

Połączenie leku Amlessa z alkoholem może zwiększać ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków, takich jak zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia widzenia czy nadmierna senność.

Amlessa a ci膮偶a i karmienie piersi膮

Nie jest zalecane stosowanie Amlessy w pierwszym trymestrze ciąży, a w drugim i trzecim trymestrze jej użycie jest przeciwwskazane. Ponadto, Amlessa nie jest rekomendowana dla kobiet karmiących piersią. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza, który zaleci przyjmowanie innego leku.

Amlessa a prowadzenie pojazd贸w mechanicznych

Badania dotyczące wpływu Amlessy na umiejętność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych nie zostały przeprowadzone. Osoby stosujące Amlessę i jednocześnie prowadzące pojazdy lub obsługujące maszyny powinny być świadome ryzyka okazjonalnego występowania objawów takich jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

ChPL, [online], [stycze艅 2024], dost臋pny w Internecie:

http://chpl.com.pl/data_files/2011-09-15_Amlessa_SmPC_12.09.2011.pdf

eZdrowie, [online], [stycze艅 2024], dost臋pny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25677/leaflet

Po dyplomie, [online], [stycze艅 2024], dost臋pny w Internecie:

https://podyplomie.pl/diabetologia/36220,leczenie-nadcisnienia-tetniczego-u-pacjentow-z-zespolem-metabolicznym?page=2

Inni czytali r贸wnie偶

Tertens AM  E recepta  recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania
Tertens-AM - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Tertens-AM to preparat z艂o偶ony, kt贸rego stosowanie jest wskazane w przypadku wyst臋powania samoistnego nadci艣nienia t臋tniczego. W jego sk艂adzie obecnie s膮 dwie substancje czynne obni偶aj膮ce ci艣nienie krwi - indapamid oraz amlodypina.Produkt ten jest zalecany dla pacjent贸w, kt贸rzy stosowali do tej pory zar贸wno indapamid, jak i amlodypin臋, w tych samych dawkach, ale w dw贸ch r贸偶nych preparatach. Nie jest jednak rekomendowane rozpoczynanie leczenia nadci艣nienia t臋tniczego od leku z艂o偶onego.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
13.02.2024
Polpril - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Polpril - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Polpril jest to lek stosowany w leczeniu nadci艣nienia t臋tniczego, niewydolno艣ci serca, chorobie nerek oraz w profilaktyce po ostrym zawale serca. Nale偶y do grupy nazywanej inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEI).聽

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
16.04.2024
Co-Prestarium - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Co-Prestarium - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nadci艣nienie t臋tnicze聽jest jednym z najcz臋stszych schorze艅 wyst臋puj膮cych w spo艂ecze艅stwie, stanowi膮c聽powa偶ny problem zdrowotny聽na skal臋 globaln膮.聽Skuteczne leczenie聽tego schorzenia jest nie tylko niezb臋dne dla zapobiegania powik艂aniom, ale tak偶e wp艂ywa na jako艣膰 偶ycia pacjent贸w i聽obni偶a ryzyko聽wyst膮pienia powa偶nych聽powik艂a艅 sercowo-naczyniowych.W ostatnich latach coraz wi臋ksz膮 popularno艣膰 zdobywa聽dwusk艂adnikowa terapia, w kt贸rej stosuje si臋 jednocze艣nie dwie substancje czynne聽w celu uzyskania synergistycznego efektu obni偶enia ci艣nienia聽t臋tniczego. Jednym z takich preparat贸w jest Co-Prestarium, zawieraj膮cy perindopryl - inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), oraz amlodypin臋 - antagonist臋 wapnia.W niniejszym artykule przyjrzymy si臋 bli偶ej mechanizmowi dzia艂ania Co-Prestarium, w tym roli perindoprylu i amlodypiny w kontroli ci艣nienia t臋tniczego i rozkurczaniu naczy艅. Om贸wimy tak偶e zalecenia dotycz膮ce stosowania leku oraz jego bezpiecze艅stwo, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do r贸偶nych grup wiekowych i pacjent贸w z dodatkowymi schorzeniami.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
16.04.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!