Zwolnienie lekarskie (L4) - wszystko, co musisz wiedzieć! Ile może trwać?

Opublikowano 27.03.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Zwolnienie lekarskie (L4)  wszystko co musisz wiedzieć! Ile może trwać?

Zasady związane z wystawianiem zwolnienia lekarskiego są skomplikowane i sporo pacjentów ma wątpliwości dotyczące tego, kto może wystawić zwolnienie oraz ile może ono trwać. Źródłem wielu niepewności jest również kwestia finansowa związana z wynagrodzeniem chorobowym oraz zasiłkiem.

Warto być świadomym swoich praw oraz przywilejów związanych z chorobą uniemożliwiającą pracę.

Spis treści

 • Zwolnienie lekarskie (L4) może trwać do 182 dni (z wyjątkiem kobiet w ciąży i chorych na gruźlicę - do 270 dni).
 • Podczas wypisywania L4 lekarz może ustalić i zalecić pacjentowi - zakaz wychodzenia z domu, możliwość sporadycznego wychodzenia z domu bądź brak ograniczeń wychodzenia z domu.
 • Lekarz lub lekarz dentysta podczas konsultacji może wypisać zwolnienie lekarskie.
 • Wizyta z lekarzem może odbywać się osobiście lub online. Serwis erecept.pl oferuje konsultacje z możliwością wystawienia L4.
 • Zazwyczaj wynagrodzenie chorobowe podczas L4 to 80 proc. stawki.
 • Zwolnienie lekarskie może zostać wystawione 3 dni wstecz przed datą badania. Zasada ta nie obowiązuje lekarza psychiatry - termin może być wydłużony.

e-Recepta online 49.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

Czas przebywania na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego jest ograniczony oraz w większości przypadków wynosi maksymalnie 182 dni.

Wyjątkiem od tej reguły są kobiety w ciąży oraz osoby chorujące na gruźlicę - w ich wypadku czas ten jest wydłużony do 270 dni.

Czym jest zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie to dokument poświadczający o niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu. Dzięki zwolnieniu lekarskiemu nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a pracownik posiadający L4 może otrzymywać wynagrodzenie chorobowe.

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można wychodzić z domu?

W trakcie przebywania na zwolnieniu należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. W trakcie wypisywania zwolnienia, lekarz może ustalić:

 • zakaz wychodzenia z domu - osoba przebywająca na takim zwolnieniu powinna przez cały czas trwania zwolnienia pozostawać w domu i unikać aktywności, które mogłyby pogorszyć jej stan zdrowia lub wydłużyć czas rekonwalescencji

 • możliwość sporadycznego wychodzenia z domu - pacjent w takim przypadku może wychodzić na krótkie spacery lub uprawiać łagodne aktywności na świeżym powietrzu, jeśli nie zaszkodzi to jego zdrowiu

 • brak ograniczeń wychodzenia z domu - pacjent może wychodzić swobodnie opuszczać miejsce zamieszkania. Ten rodzaj zwolnienia jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy wychodzenie z mieszkania nie ma wpływu na rekonwalescencje pacjenta

Jak dostać zaświadczenie lekarskie z powodu niezdolności do pracy?

Jedynym sposobem na otrzymanie zwolnienia lekarskiego jest odbycie konsultacji z lekarzem lub lekarzem dentystą.

Taka wizyta może odbyć się zarówno stacjonarnie, jak i online. Wizyta bez wychodzenia z domu jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy pacjentowi ciężko dostać się na wizytę stacjonarną lub kiedy do takiego lekarza nie ma szybkich terminów.

Istnieje możliwość odbycia konsultacji online i otrzymania e-zwolnienia i e-recepty na stronie erecept.pl.

Zwolnienie się skończyło, a choroba nie - co dalej?

Często zdarza się, że mimo wygaśnięcia zwolnienia lekarskiego, choroba trwa dalej, a pracownik nadal nie może uczęszczać do pracy. Jeśli wystąpi taka sytuacja, należy ponownie udać się na wizytę lekarską, podczas której lekarz będzie mógł przedłużyć zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy wyczerpany zostanie okres zasiłkowy, czyli maksymalna długość przyznawania zasiłku chorobowego (182 dni lub 270 dni choroby). Uzyskanie kolejnego zwolnienia lekarskiego w takiej sytuacji jest możliwe dopiero po upływie 60 dni od wygaśnięcia poprzedniego zwolnienia.

Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzna, że dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta mogą mu pomóc odzyskać zdolność do pracy. W takim wypadku przyznawane jest świadczenie rehabilitacyjne na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Co nam daje ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe ma na celu zapewnienie pracownikowi bezpieczeństwa finansowego w przypadku jego niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Dzięki niemu osoba posiadająca aktualne zwolnienie lekarskie ma prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego mimo swojej nieobecności w pracy.

Aby móc pobierać wynagrodzenie chorobowe należy regularnie opłacać składkę chorobową w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Składka ta jest obowiązkowa dla wszystkich osób zatrudnianych na umowę o pracę.

Czym różni się zasiłek chorobowy od wynagrodzenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy nie różnią się od siebie znacząco - co istotne kwota obu świadczeń jest identyczna. Czynnikiem różnicującym te należności jest podmiot wypłacający pieniądze.

W przypadku krótkiej choroby (trwającej do 33 dni w przypadku osób do 50. roku życia lub do 14 dni w przypadku starszych pracowników) osoba przebywająca na zwolnieniu otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, opłacane przez pracodawcę.

Jeżeli zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż przewidują to zasady dotyczące wynagrodzenia chorobowego, pieniądze otrzymywane przez pracownika niezdolnego do pracy od 34. dnia nazywane są zasiłkiem chorobowym i wypłacane są przez ZUS.

Zasady te mogą w najbliższej przyszłości się zmienić - Koalicja Obywatelska zapowiedziała rewolucje dotyczące finansowania zwolnień lekarskich. Według postulatów nowej władzy odpowiedzialność za opłacanie wynagrodzenia chorobowego ma spaść na ZUS już od 1. dnia choroby, co pomoże odciążyć pracodawców.

Kwestie finansowe podczas zwolnienia lekarskiego - jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

W większości przypadków wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% stawki, jaką pracownik otrzymuje na co dzień.

Istnieją jednak przypadki, gdy wynagrodzenie chorobowe wynosi 100%. Należą do nich między innymi:

 • choroba w trakcie ciąży;

 • nieobecność w pracy z powodu wypadku przy pracy;

 • poddawanie się badaniom w celu zostania dawcą komórek, tkanek i narządów lub poddanie się zabiegowi ich pobrania.

Ile dni wstecz można wystawić L4(dokument zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy)?

Zdarza się, że pacjenci intensywnie szukają możliwości odbycia wizyty lekarskiej podczas pierwszego dnia nieobecności w pracy, ponieważ martwią się, że zwolnienia lekarskiego nie da się wystawić wstecz.

Na szczęście, lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego aż do 3 dni przed datą badania, jeżeli podczas wizyty uzna, że pacjent był już wtedy niezdolny do pracy.

Ile dni wstecz może wystawić zwolnienie lekarz psychiatra?

Zasada głosząca, że lekarz ma możliwość wystawić zwolnienie lekarskie maksymalnie do 3 dni wstecz od daty wizyty, nie obowiązuje psychiatry.

Specjalista psychiatrii może wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy z datą sięgającą znacznie dalej w przeszłość niż 3 dni od wizyty, jeżeli wykryje on u pacjenta zaburzenie psychiczne i podejrzewa, że mogło wpłynąć na zdolność pacjenta do oceny własnego postępowania.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie z przyszłą datą?

Zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza powinno zacząć obowiązywać w dniu badania lub następnego dnia po badaniu. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, gdy dozwolone jest wystawienie zwolnienia lekarskiego nawet do 4 dni na przód od dnia wizyty. Jest to możliwe jeśli:

 • pacjent podczas wizyty lekarskiej przebywa na wcześniej wystawionym zwolnieniu lekarskim

 • w dniu badania lub dzień po nim przypadają dni wolne od pracy (święta lub weekendy)

Czy lekarz na wizycie prywatnej może wystawić L4?

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest dostać się na wizytę lekarską w ramach NFZ, przez co wiele osób korzysta z usług lekarzy przyjmujących w prywatnych gabinetach. Pacjenci często zastanawiają się, czy na takiej wizycie lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie.

Każdy lekarz może wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy, a zwolnienie otrzymane od lekarza podczas prywatnej wizyty nie różni się niczym od takiego wystawionego przez lekarza pracującego w POZ czy w szpitalu. Jedynym warunkiem, jaki lekarz musi spełnić, aby móc wystawić zwolnienie lekarskie, jest posiadanie upoważnienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co więcej, zwolnienie można uzyskać także podczas konsultacji lekarskiej online w erecept.pl.

Czy stomatolog może wystawić zwolnienie lekarskie?

Lekarz dentysta może wystawić swojemu pacjentowi zaświadczenie o niezdolności do pracy pod warunkiem, że posiada odpowiednie upoważnienie z ZUS.

Czy trzeba poinformować pracodawcę o otrzymaniu zwolnienia chorobowego?

Mimo, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wysyła informacje o wystawionych zwolnieniach lekarskich pracowników do ich pracodawców, nie zwalnia to pacjenta z obowiązku poinformowania pracodawcy o otrzymaniu l4 i powinien on to zrobić niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Jeżeli otrzymanie zwolnienia jest zaplanowane (np. pacjent planuje nieobecność w pracy spowodowaną planowanym zabiegiem, pobytem w szpitalu lub sanatorium), poinformowanie pracodawcy powinno odbyć się odpowiednio wcześniej.

O swojej nieobecności w pracy poinformować można na kilka sposobów, m.in.:

 • osobiście,

 • przez inną osobę,

 • telefonicznie,

 • SMS-em,

 • mailem,

 • listem poleconym (datą zawiadomienia jest data stempla pocztowego).

Jeżeli pacjent nie poinformuje pracodawcy o zwolnieniu, grożą mu konsekwencje w postaci upomnienia, nagany lub w skrajnych wypadkach - rozwiązanie umowy o pracę.

Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży

Kobiety ciężarne to szczególny rodzaj pacjenta i dotyczą ich specjalne regulacje związane ze zwolnieniem lekarskim. W ciąży zwolnienie lekarskie może być wystawione na okres maksymalnie 270 dni (9 miesięcy), a wynagrodzenie chorobowe wynosi aż 100% podstawowego wynagrodzenia.

Oprócz zwolnienia lekarskiego kobieta ciężarna może przedstawić pracodawcy także zaświadczenie o ciąży. Nie zwalnia ono z obowiązku świadczenia pracy na rzecz firmy, ale chroni kobietę m.in. przed pracą w godzinach nadliczbowych lub byciem delegowanym poza stałe miejsce pracy.

Kontrole na zwolnieniu

W celu zniechęcenia do nadużywania zwolnienia lekarskiego prowadzone są kontrole sprawdzające, czy pracownik wykorzystuje swoje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem.

W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim zabronione jest m.in.: wykonywanie pracy zarobkowej dla innego pracodawcy oraz wyjeżdżanie na wakacje, a także podejmowanie czynności, które mogłyby przedłużyć okres rekonwalescencji.

Kontrole może przeprowadzać zarówno pracodawca (jeśli ubezpiecza ponad 20 pracowników), jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto być świadomym, że kontrola może obejmować m.in. śledzenie profili społecznościowych pracownika czy odwiedzenie pracownika w jego domu.

Bibliografia

Portal Biznes GOV, [online], [dostęp 20.02.2024], dostępna w Internecie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00137

Portal Praca. Money GOV, [online], [dostęp 20.02.2024], dostępna w Internecie:

https://praca.money.pl/poradniki/wynagrodzenie-chorobowe-czym-rozni-sie-od-zasilku-chorobowego-6356427768146049a.html

Wikipedia, [online], [dostęp 20.02.2024], dostępna w Internecie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_spo%C5%82eczne

Często zadawane pytania

Tak, można otrzymać zwolnienie lekarskie w przypadku konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny (w tym dzieckiem) i podczas tego okresu przysługuje zasiłek opiekuńczy. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec, ale nie oboje rodziców jednocześnie. 

Zwolnienie lekarskie nie ma wpływu na długość okresu wypowiedzenia. Nie wydłuża się on pod wpływem L4. 

W trakcie trwania zwolnienia lekarskiego nie są płacone składki emerytalne, więc kwota na koncie ZUS, będąca podstawą do obliczania wysokości emerytury, nie ulega zmianie. Z tego powodu wysokość świadczenia emerytalnego nie rośnie w trakcie przebywania na L4. 

Zwolnienie lekarskie może zostać skrócone, ale tylko i wyłącznie przez lekarza. Musi on w tym celu wystawić specjalne zaświadczenie o zdolności pracownika do pracy. 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do pobierania świadczenia chorobowego pod warunkiem, że opłaca ona składkę chorobową. Świadczenie chorobowe wynosi w takim przypadku 80% podstawy wymiaru składek. 

Tak, zwolnienie lekarskie przyznawane jest za każdy dzień, podczas którego pracownik jest niezdolny do pracy. Wliczane są w to zarówno dni robocze, jak i weekendy oraz święta. 

Przedłużenie zwolnienia lekarskiego z wyprzedzeniem jest możliwe. Dzieje się tak na przykład jeśli w trakcie badania lekarskiego, pacjent nadal przebywa na poprzednim zwolnieniu lub jeśli bezpośrednio po dniu, w którym odbywa się badanie, przypadają dni wolne od pracy.

Lekarz pracujący w sanatorium może wystawić zwolnienie lekarskie pacjentowi na cały okres pobytu w uzdrowisku. Jest to niezależne od przyczyny przebywania w ośrodku.

Niestosowanie się do zakazu pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego może grozić naganą, karą finansową, wstrzymaniem wypłaty świadczenia chorobowego, a nawet wypowiedzeniem umowy o pracę. 

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może zostać zwolniony.

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest jedynie w przypadku choroby. Lekarz nie ma możliwości wystawienia L4 na wykonanie badań lekarskich, jeśli pacjent jest w tym czasie zdrowy i zdolny do pracy. 

W przypadku wykrycia błędu na zwolnieniu lekarskim konieczne jest zwrócenie się do lekarz, który je wystawił, w celu naprawienia błędu (anulowania poprzedniego i wystawienia nowego zaświadczenia lub wykonania korekty). W przeciwnym razie pobranie zasiłku nie będzie możliwe. 

Otrzymując elektroniczne zwolnienie lekarskie swojego pracownika, pracodawca nie widzi dokładnej przyczyny zwolnienia i tym samym - nie pozna nazwy konkretnej choroby, na którą cierpi pracownik. Jest on natomiast w stanie odczytać ogólny kod niezdolności do pracy (A,B,C,D lub E), na podstawie którego określana jest wysokość zasiłku chorobowego. 

Tak, otrzymanie zwolnienia lekarskiego zwalnia z obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. 

Tak, lekarz-dentysta może wystawić zwolnienie lekarskie po usunięciu ósemki.  

Tak, możliwość wykorzystania zwolnienia lekarskiego na opiekę nad członkiem rodziny obejmuje również sprawowanie pieczy nad rodzicami. Można w tym czasie pobierać zasiłek opiekuńczy. 

Jeżeli pracownik zachoruje w trakcie urlopu i otrzyma on w tym czasie zwolnienie lekarskie, jego urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu, a niewykorzystana do tej pory część urlopu będzie mogła być wykorzystana w późniejszym okresie. 

Zwolnienie lekarskie może zostać anulowane lub skrócone, jeśli lekarz wyda odpowiednie zaświadczenie o zdolności pracownika do pracy. 

Jeśli zwolnienie zostało wystawione pomyłkowo, lekarz może je bez problemu anulować.

Pacjent ma prawo otrzymać zwolnienie lekarskie na okres całego pobytu w szpitalu. Zwolnienie jest wystawiane najpóźniej w dniu wypisu ze szpitala. 

Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jest respektowane w Polsce i posiadając takie zwolnienie, pacjent ma prawo otrzymać wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy. 

Nie każdy kraj, jednakże, respektuje zwolnienia wystawiane w Polsce i jest to kwestia indywidualna dla każdego państwa. 


Inni czytali również

Zwolnienie lekarskie od psychiatry  jakie kryteria trzeba spełnić aby otrzymać L4?
Zwolnienie lekarskie od psychiatry - jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać L4?

Choroby psychiczne i zły stan zdrowia psychicznego stanowią coraz większe wyzwanie we współczesnej opiece zdrowotnej. Dotyczy to także kwestii zwolnień lekarskich. Wiele osób zastanawia się, czy zwolnienie lekarskie od psychiatry różni się w jakiś sposób od tych wystawianych przez innego lekarza. Co to jest e-zwolnienie? Jak uzyskać zwolnienie lekarskie od psychiatry? Czy zwolnienie lekarskie od psychiatry jest płatne 100%?

Artykuł
12.04.2024
L4 na wypalenie zawodowe  kiedy można się o nie ubiegać?
L4 na wypalenie zawodowe - kiedy można się o nie ubiegać?

W Twojej pracy panuje napięta atmosfera, zadań do wykonania coraz więcej, a Ty czujesz, że nie możesz już tego wytrzymać? Na myśl o powrocie do pracy w poniedziałek aż skręca Cię w żołądku, a zadania, które niegdyś sprawiały Ci radość w Twoim miejscu pracy, teraz są tylko kolejnym uciążliwym obowiązkiem? Nie potrafisz znaleźć w sobie energii, czujesz się przewlekle zmęczony i gdyby nie zobowiązania finansowe, najchętniej byś tę pracę rzucił?Jeżeli powyższy opis brzmi dla Ciebie znajomo, możliwe, że cierpisz na syndrom wypalenia zawodowego. W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie! Dowiesz się tu, czy możesz ubiegać się o zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego oraz w jaki sposób je uzyskać.

Artykuł
12.04.2024
Milurit - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Milurit - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Milurit to doustny lek zmniejszający stężenie kwasu moczowego we krwi. Stosowany jest głównie u pacjentów z dną moczanową oraz w innych stanach związanych z hiperurykemią.

Charakterystyka produktów leczniczych
15.02.2024
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!