Zwolnienie lekarskie od psychiatry - jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać L4?

Opublikowano 12.04.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Zwolnienie lekarskie od psychiatry  jakie kryteria trzeba spełnić aby otrzymać L4?

Choroby psychiczne i zły stan zdrowia psychicznego stanowią coraz większe wyzwanie we współczesnej opiece zdrowotnej. Dotyczy to także kwestii zwolnień lekarskich. Wiele osób zastanawia się, czy zwolnienie lekarskie od psychiatry różni się w jakiś sposób od tych wystawianych przez innego lekarza. Co to jest e-zwolnienie? Jak uzyskać zwolnienie lekarskie od psychiatry? Czy zwolnienie lekarskie od psychiatry jest płatne 100%?

Spis treści

Czym jest elektroniczne zwolnienie lekarskie (E-ZLA)?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (E-ZLA) to nic innego jak zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. System ten obowiązuje od 1 grudnia 2018 roku i od tego czasu lekarze mają obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie drogą elektroniczną.

Zwolnienie lekarskie jest udostępniane zarówno do Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek, jak i systemu ZUS, dzięki czemu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą do ZUS-u (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Należy jednak pamiętać, aby powiadomić pracodawcę o swojej nieobecności najpóźniej w drugim dniu nieobecności (zgodnie z przepisami prawa pracy).

Zobacz także: Zwolnienie lekarskie (L4) - wszystko, co musisz wiedzieć! Ile może trwać?

e-Recepta online 49.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jakie są najważniejsze zalety dotyczące elektronicznego zwolnienia lekarskiego?

Najważniejsze zalety zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej (E-ZLA) to:

 • stały i bezpieczny dostęp do zwolnień lekarskich w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP);

 • krótszy czas wystawienia zwolnienia (lekarz podczas procedury ma dostęp do wszystkich danych zarówno samego pacjenta, jak i jego pracodawcy czy członków rodziny - w przypadku konieczności zaopiekowania się wybranym członkiem rodziny);

 • pracodawca ma pełny wgląd do informacji o zwolnieniu lekarskim swojego pracownika, dzięki dostępowi do Platformy Usług Elektronicznych (PUE);

 • pacjent nie ma obowiązku dostarczenia w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego do pracodawcy;

 • możliwość wystawienia zwolnienia przy użyciu urządzenia mobilnego np. w trakcie wizyty domowej lub zdalnie np. podczas konsultacji online.

W jaki sposób uzyskać zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Jeżeli dana osoba skarży się na problemy natury psychicznej (wywołane np. przez wypalenie zawodowe, depresję czy mobbing w pracy), powinna umówić się na wizytę do lekarza psychiatry.

Na wizytę do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie od lekarza POZ. Należy też podkreślić, że zwolnienie może wystawić psychiatra, ale nie psycholog.

Tak jak w przypadku każdego innego lekarza, psychiatra również ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie. Należy jednak pamiętać, że jeśli pacjent cierpi na zaburzenie psychiczne lub jego stan psychiczny uległ znacznemu pogorszeniu i konieczne jest zwolnienie lekarskie, to wystawić może je w tym wypadku wyłącznie lekarz psychiatra.

Zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę może otrzymać każda osoba zatrudniona na umowie o pracę lub umowie zlecenie (w tym rodzaju umowy należy podlegać ubezpieczeniu przez minimum 90 dni, aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe).

Zwolnienie lekarskie od psychiatry można uzyskać w formie wizyty osobistej lub poprzez konsultację online. Na wizytę do psychiatry nie jest potrzebne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Pracodawca i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą zaakceptować zwolnienie wystawione przez lekarza psychiatrę w ramach umowy z NFZ oraz lekarza pracującego w gabinecie prywatnym.

Czy elektroniczne zwolnienia lekarskie od psychiatry różnią się od innych L4?

Zwolnienie lekarskie od psychiatry w swojej strukturze nie różni się od tych wystawianych przez innych lekarzy. Pracodawca ma bowiem dostęp do takich informacji jak:

 • dane osobowe (imię i nazwisko pacjenta, PESEL, aktualny adres zamieszkania);

 • okres niezdolności do pracy;

 • kod literowy zwolnienia oraz wskazania lekarskie (1 - pacjent musi leżeć i nie może opuszczać miejsca pobytu, 2 - pacjent może chodzić);

 • placówka, w której wystawiono zwolnienie.

Co ważne, tak jak w przypadku innych zwolnień, zwolnienie lekarskie od psychiatry nie posiada informacji o jednostce chorobowej rozpoznanej u pacjenta oraz specjalizacji lekarza wystawiającego zwolnienie. Na dokumencie widoczne jest jedynie imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu (PWZ).

Lekarz psychiatra, w odróżnieniu od innych lekarzy, ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie wstecz na więcej niż 3 dni do tyłu. Musi on wówczas stwierdzić podczas wizyty, że pacjent ma ograniczoną zdolność oceny własnego postępowania. Oznacza to, że taka osoba ma trudności w ocenie np. swojego zachowania, podejmowanych decyzji czy stanu zdrowia. Jest to charakterystyczne właśnie dla zaburzeń psychicznych. Wtedy takie zwolnienie lekarskie może być wystawione nawet na kilkanaście dni wstecz.

Jak długo jest ważne zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Zaburzenia psychiczne mają ten charakter, że ich terapia potrafi trwać przez bardzo długi czas, włączając w to również działanie leków psychiatrycznych. Efekty takiego leczenia widoczne są często po wielu miesiącach. Wskutek czego zwolnienie lekarskie od psychiatry najczęściej jest wystawiane na dłuższy okres czasu.

W trakcie jednej wizyty u psychiatry zwolnienie lekarskie może zostać wystawione na okres maksymalnie 30 dni z możliwością przedłużenia, jeśli lekarz psychiatra uzna to za stosowne. Maksymalna długość zwolnienia lekarskiego (w tym również od psychiatry) wynosi 182 dni.

Z kolei w sytuacji, gdy dany pracownik wykorzysta maksymalną długość zwolnienia lekarskiego, czyli wspomniane 182 dni, otrzymuje możliwość skorzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jest ono przyznawane osobie, która była na zwolnieniu lekarskim przez maksymalny okres czasu i nadal nie może pracować, ale ma szansę na powrót do zdrowia.

Zobacz także: Depresja w pracy - co robić, kiedy depresja uniemożliwia pracę?

Jak wyglądają kwestie wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego od psychiatry?

Wynagrodzenie chorobowe

Jest to nic innego jak 80% podstawy wynagrodzenia wypłacane przez pracodawcę w trakcie pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego pracownika.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której na zwolnieniu lekarskim od psychiatry przebywa kobieta w ciąży. Wtedy wynagrodzenie chorobowe (czyli wypłacane przez pracodawcę) wynosi 100% podstawy wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to 80% podstawy wynagrodzenia wypłacane po upływie 33 dni trwania przebywania na zwolnieniu lekarskim w przypadku, gdy pracownik nie jest w stanie jeszcze wrócić do pracy (przebywa dalej na zwolnieniu). W tym wypadku za wypłatę zasiłku jest odpowiedzialny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie pracodawca jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego.

Tak samo jak przy wynagrodzeniu chorobowym, jeśli na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni przebywa kobieta ciąży, tak i tutaj zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wynagrodzenia. Ponadto okres zasiłkowy w przypadku ciąży wynosi 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje osobom, które mimo upływu 182 dni wciąż nie są zdolne wrócić do pracy. Takie osoby mogą wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne na okres maksymalnie 12 miesięcy, a jego wysokość to:

 • 90% podstawy zasiłku chorobowego (przez pierwsze 3 miesiące);

 • 75% podstawy zasiłku chorobowego (przez pozostałe 9 miesięcy);

 • 100% podstawy zasiłku chorobowego przez cały okres trwania świadczenia (kobiety w ciąży).

Czy można dostać wypowiedzenie umowy, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca nie może zwolnić pracownika, przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy ze względu na dolegliwości psychiczne pracownika.

Wypowiedzenie umowy może zostać wręczone pracownikowi dopiero pierwszego dnia po powrocie ze zwolnienia. Pracodawca może także rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 • niezdolność do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące, a pracownik jest zatrudniony krócej niż
  6 miesięcy;

 • okres niezdolności do pracy przekracza łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, a także świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, pod warunkiem, że dana osoba jest zatrudniona od co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy;

 • trwająca ponad miesiąc usprawiedliwiona nieobecność pracownika z przyczyn innych niż wspomniane wyżej.

Czy możliwa jest kontrola ZUS podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić kontrolę w przypadku podejrzenia, że zwolnienie lekarskie zostało wystawione bezpodstawnie.

Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy jest przeprowadzana przez lekarza orzecznika ZUS. Na podstawie wyników badań czy dokumentacji weryfikuje on, czy niezbędna jest dalsza kontynuacja zwolnienia.

Pamiętajmy jednak, że jeśli zwolnienie lekarskie od psychiatry zostało wystawione zgodnie z zasadami i regulacjami ZUS, pacjent nie powinien obawiać się kontroli.

W zależności od trybu zwolnienia jest zależne to, czy pacjent musi w trakcie zwolnienia przebywać w domu. W przypadku braku informacji o konieczności leżenia w łóżku, pacjent może wychodzić i opuszczać miejsce wskazane na zwolnieniu.

W serwisie erecept.pl jest możliwość uzyskania konsultacji lekarskiej z L4.

Bibliografia

Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.pacjent.gov.pl/e-zwolnienie

Portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.zus.pl/ezla

NZOZ Centrum Terapii Dialog [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.psychiatrzy.warszawa.pl/o-centrum/zwolnienie-lekarskie-od-psychiatry/

PsychoMedic.pl [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.psychomedic.pl/zwolnienie-l4-od-psychiatry-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/

LMC Klinika [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.klinika-lmc.pl/zwolnienie-od-psychiatry-co-warto-wiedziec/

Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/twoje-prawo-do-zwolnienia-lekarskiego

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.biznes.gov.pl/pl/portal/00137

Poradnik Przedsiębiorcy [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zwolnienie-lekarskie-w-trakcie-wypowiedzenia

Portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [dostęp online marzec 2024], dostępny pod adresem internetowym:

www.zus.pl/firmy/pozostale/kontrola-prawidlowosci-wykorzystywania-zwolnien-lekarskich-wykonywana-przez-pracodawcow

Inni czytali również

Ciężka depresja - kiedy można ją rozpoznać i jak należy ją leczyć?
Ciężka depresja - kiedy można ją rozpoznać i jak należy ją leczyć?

Depresja jest poważną chorobą psychiczną, która co roku dotyka miliony ludzi na całym świecie. Charakteryzuje się głębokim uczuciem smutku, przygnębienia i apatii. Jest to stan psychiczny, który może znacząco wpłynąć na zdolność osoby do funkcjonowania w codziennym życiu.Depresja może być podzielona ze względu na poziom zaawansowania na kilka głównych kategorii, w zależności od liczby oraz nasilenia objawów. Wyróżnia się depresję łagodną, o umiarkowanym nasileniu, ciężką oraz psychotyczną. W tym artykule głębiej przyjrzymy się depresji ciężkiej - jej kryteriom rozpoznania, objawom oraz dostępnym sposobom leczenia.

Artykuł
27.03.2024
Depresja w ciąży - jak wygląda i jak sobie z nią radzić?
Depresja w ciąży - jak wygląda i jak sobie z nią radzić?

Szacuje się, że nawet co piąta kobieta może zachorować na depresję w czasie ciąży. Zaledwie 20 procent z nich uzyska odpowiednie leczenie. Dlaczego rozpoznanie depresji w okresie ciąży i jej leczenie jest tak ważne? Czy nieleczona depresja może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są jej objawy? Odpowiemy na te i inne pytania w poniższym artykule.

Artykuł
14.02.2024
Czy anoreksja to choroba nastolatek? Przyczyny, objawy i leczenie jadłowstrętu psychicznego
Czy anoreksja to choroba nastolatek? Przyczyny, objawy i leczenie jadłowstrętu psychicznego

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa), potocznie nazywany anoreksją, to zespół chorobowy związany z redukcją masy ciała i innymi następstwami celowego nieprzyjmowania pokarmów. Skąd bierze się ta choroba? Kogo dotyczy? Jak wyleczyć się z anoreksji?

Artykuł
27.03.2024
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!