Mozarin - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 10.05.2023

Mozarin   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Mozarin

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Mozarin jest lekiem, który stosuje się w niektórych schorzeniach psychiatrycznych. Jakie są wskazania do przyjmowania leku Mozarin? Kiedy nie należy stosować leku Mozarin?

Spis treści

Czym jest Mozarin?

Mozarin zawiera substancję czynną - escitalopram (w postaci szczawianu escitalopramu). Jest to lek przeciwdepresyjny z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Dostępne są tabletki Mozarin zawierające 10, 15 lub 20 mg substancji czynnej.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania leku Mozarin

Dzięki swojemu działaniu hamującemu wychwyt serotoniny, escitalopram zwiększa poziom tej aminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Pozwala to na uzyskanie efektu leczniczego.

Escitalopram jest wydalany przez wątrobę i nerki, w związku z czym niewydolność tych narządów może wymagać dostosowania odpowiedniej dawki leku Mozarin.

Skład leku Mozarin

Poza substancją czynną, lek Mozarin zawiera substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, bezwodną krzemionkę koloidalną, stearynian magnezu.

Tabletka leku Mozarin jest powleczona otoczką Opadry White Y-1-7000.

Jak stosować lek Mozarin?

Lek przyjmuje się doustnie, raz dziennie, w trakcie posiłku lub pomiędzy nimi. Tabletkę należy popić wodą.

Co istotne, lek działa stopniowo i efekt ujawnia się w ciągu pierwszych kilku tygodni stosowania.

Leczenie trwa co najmniej kilka miesięcy, a odstawianie leku należy przeprowadzać przez stopniowe zmniejszanie dawki leku.

Jak dawkować lek Mozarin u dorosłych?

Dawkowanie leku Mozarin jest uzależnione od wskazań pacjenta, lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku dużych epizodów depresji zwykle stosuje się 10 mg escitalopramu na dobę, możliwe jest zwiększenie dawki do 20 mg.

W przypadku zaburzeń lękowych napadowych początkowo zaleca się dawkę 5 mg raz na dobę, a później zwiększa się ją do 10 mg (ewentualnie później do 20 mg na dobę).

W przypadku lęku panicznego na początku leczenia może dojść do zwiększenia objawów przed uzyskaniem poprawy. Szczególnej ostrożności wymagają pacjenci z podwyższonym ryzykiem myśli samobójczych, zachowań autodestrukcyjnych.

Fobia społeczna jest wskazaniem, w którym zwykle stosuje się dawkę 10 mg na dobę, po początkowym okresie możliwa jest modyfikacja dawki (zmniejszenie do 5 mg lub zwiększenie do 20 mg). Co istotne, nadmierna śmiałość nie jest fobią społeczną - to ściśle sklasyfikowana choroba.

W zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych leczenie rozpoczyna się od dawki 10 mg, z późniejszą możliwością modyfikacji.

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg.

Jak dawkować lek Mozarin u dzieci?

Leku Mozarin nie stosuje się u osób w wieku poniżej 18 lat.

Dawka maksymalna produktu Mozarin

Maksymalna dawka leku Mozarin to 20 mg na dobę.

Najczęstsze działania niepożądane leku Mozarin

Działania niepożądane z reguły występują na początku terapii lekiem Mozarin.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą bóle głowy i nudności. Rzadsze skutki to zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, osłabienie popędu seksualnego, bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia wzwodu i wytrysku, bóle stawów i mięśni, wahania ciepłoty ciała, zaburzenia ze strony układu pokarmowego (np. wymioty, biegunka), napady lęku panicznego, zaburzenia widzenia, snu, smaku, nerwowość, przyspieszona częstość pracy serca, krwawienie z nosa, skórne odczyny alergiczne.

Rzadziej występujące działania niepożądane leku Mozarin

Mozarin może także powodować działania niepożądane występujące rzadziej, na przykład omamy, agresję, zespół serotoninowy, obniżoną częstość pracy serca.

Możliwa jest także zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, siniaki, obrzęki, zatrzymanie moczu i inne.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku Mozarin?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania leku Mozarin

Mozarin w przypadku przedawkowania może wywołać objawy z wielu układów i narządów: nerwowego (zawroty głowy, drżenie, śpiączka), pokarmowego (nudności, wymioty), sercowo-naczyniowego (wydłużenie zespołu QT) oraz zaburzenia elektrolitowe.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Mozarin?

Główne przeciwwskazania do stosowania leku Mozarin to nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, a ponadto jednoczesne stosowanie leku z grupy inhibitorów MAO (sprawdź akapit "Interakcje z innymi lekami").

Ponadto Mozarin nie powinien być stosowany u pacjentów z wydłużonym odstępem QT lub stosującymi inne leki wydłużające ten odstęp (są to m.in. leki przeciw malarii, niektóre antybiotyki, leki przeciwpsychotyczne i in.).

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, leczonych elektrowstrząsami.

Interakcje Mozarin z innymi lekami

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie leku Mozarin oraz nieselektywnych nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), odwracalnych selektywnych inhibitorów MAO-A, odwracalnych nieselektywnych inibitorów MAO (do nich należy linezolid), nieodwracalnych selektywnych inhibitorów MAO-B.

Ponadto nie należy stosować leku Mozarin w trakcie leczenia lekami wydłużającymi odstęp QT, do których należą m.in. leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwhistaminowe, niektóre antybiotyki, leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III.

Niektóre grupy leków wymagają zachowania szczególnej ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu leku Mozarin. Są to leki o działaniu serotoninergicznym (np. tramadol), leki obniżające próg drgawkowy (np. neuroleptyki, leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona), lit, tryptofan.

W trakcie terapii produktem Mozarin nie powinno stosować się ziela dziurawca ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, należy szczególnie uważnie kontrolować parametry krzepnięcia. Na skłonność do krwawień będą też wpływać niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Mozarin a alkohol

Escitalopram należy do leków psychotropowych, w trakcie terapii tymi lekami spożywanie alkoholu jest niewskazane.

Mozarin a ciąża

Ze względu na ograniczone dane, nie można stwierdzić, że przyjmowanie leku Mozarin w trakcie ciąży jest bezpieczne. Należy ostrożnie rozważyć potencjalne korzyści i ryzyka i stosować lek tylko jeśli jest to konieczne.

Mozarin a karmienie piersią

Ze względu na przypuszczalne przenikanie leku Mozarin do pokarmu kobiecego, nie powinno się karmić piersią podczas stosowania leku Mozarin lub zaprzestać stosowania leku Mozarin w okresie karmienia piersią.

Mozarin a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Jak każdy lek psychotropowy, Mozarin może wpływać na zdolność oceny sytuacji i sprawność, a co za tym idzie, wpływać negatywnie na umiejętność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Mozarin

Substancja czynna: escitalopram

Wskazania: stany depresyjne, zaburzenia lękowe, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zależne od wskazań, zwykle dawka początkowa to 10 mg na dobę w pojedynczej dawce

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, stosowanie inhibitorów MAO, wydłużony odcinek QT, stosowanie leków wydłużających odcinek QT

Główne działania niepożądane: bóle głowy, nudności

Inne popularne leki:

Mozarin - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Hydroxyzinum Adamed- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Hydroxyzinum Adamed- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroxyzinum Adamed to lek wydawany wyłącznie na receptę. Zawiera substancję czynną - chlorowodorek hydroksyzyny. Lek wykazuje m.in. działanie przeciwhistaminowe. Cena preparatu to ok. 7-9 złotych.

Charakterystyka produktów leczniczych
30.06.2023
Trittico CR - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Trittico CR - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Trittico CR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, stosowane w terapii stanów depresyjnych, także tych współwystępujących z lękiem oraz bezsennością. Substancją czynną preparatu jest trazodon.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Asentra - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Asentra - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Asentra to doustny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny stosowany do leczenia depresji. Asentra występuje w postaci tabletek powlekanych zawierających sertralinę w dawce 50 lub 100mg.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.01.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!