Elicea - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 08.05.2023

Elicea   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Elicea

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Elicea jest lekiem stosowanym w leczeniu niektórych chorób psychiatrycznych. Kiedy stosować lek Elicea? Jakich działań niepożądanych można się spodziewać?

Spis treści

Czym jest Elicea?

Elicea jest lekiem zawierającym escitalopram (dostępne są tabletki Elicea 10 mg, 5 mg i 20 mg), który wykorzystuje się w leczeniu epizodów depresyjnych, a także w zespołach lęku napadowego i uogólnionego, fobii społecznej oraz w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (OCD).

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania Elicea

Escitalopram należy do najnowszych SSRI, czyli inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Ma silne, wybiórcze działanie. Pozwala na zwiększenie ilości serotoniny w szczelinach synaptycznych, dzięki czemu ma zastosowanie m.in. w leczeniu depresji.

Skład leku Elicea

Poza escitalopramem, Elicea zawiera laktozę. Inne substancje pomocnicze to krospowidon, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, stearynian magnezu. Tabletki Elicea mają otoczkę Opadry White.

Jak stosować lek Elicea

Lek Elicea przyjmuje się raz dziennie, można go przyjmować z posiłkiem lub pomiędzy posiłkami. Zalecaną dawką leku Elicea jest do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta oraz wskazań do leczenia. Efekty stosowania leku ujawniają się w ciągu kilku tygodni, terapia trwa kilka miesięcy.

Istotne jest, aby lek Elicea odstawiać stopniowo - nagłe odstawienie może skutkować wystąpieniem takich objawów jak zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia czucia, drażliwość, zaburzenia widzenia i inne.

Jak dawkować lek Elicea u dorosłych?

Bezpieczna dawka leku Elicea to maksymalnie do 20 mg na dobę. Dawkowanie modyfikuje się w zależności od reakcji pacjenta, danej jednostki chorobowej. W przypadku epizodu depresyjnego zwykle zalecaną dawką leku jest 10 mg na dobę, a efekt uzyskuje się w ciągu 2 do 4 tygodni. Ze względu na opóźniony efekt działania leku względem rozpoczęcia stosowania, należy zachować szczególną czujność i ostrożność w przypadku pacjentów z myślami samobójczymi lub po próbach samobójczych.

W trakcie leczenia lęku napadowego stosuje się początkową dawkę 5 mg i zwiększa się ją do 10 mg (lub więcej), najwyraźniejszy efekt osiąga się po około trzech miesiącach stosowania.

W przypadku stosowania leku Elicea w fobii społecznej, z reguły rozpoczyna się leczenie od dawki 10 mg na dobę, a później w zależności od reakcji pacjenta zmniejsza się ją do 5 mg lub zwiększa do nawet 20 mg na dobę. Należy pamiętać, że nieśmiałość, nawet nadmierna, nie stanowi fobii społecznej.

Leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego również rozpoczyna się od dawki 10 mg na dobę i trwa co najmniej pół roku, z możliwym zwiększeniem dawki leku. Podobnie wygląda leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, gdzie czas trwania leczenia może trwać miesiącami.

W przypadku pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania nerek lub wątroby konieczne może być obniżenie dawki leku Elicea.

Jak dawkować lek Elicea u dzieci?

Lek Elicea nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży, jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, to wcześniej starannie powinno się ocenić, czy występowały zachowania samobójcze i jakie jest ich ryzyko.

Dawka maksymalna produktu Elicea

Maksymalna dawka dobowa to 20 mg.

Najczęstsze działania niepożądane

Najczęstsze działanie niepożądane leku Elicea to występowanie nudności. Elicea może powodować działania niepożądane takie jak niepokój, pobudzenie, zaburzenia łaknienia, zaburzenia libido, zaburzenia wzwodu , objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej), zwiększenie masy ciała, zmęczenie, gorączka, bóle stawów i mięśni, zawroty głowy, zapalenie zatok, bezsenność lub nadmierna senność.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do rzadziej występujących działań niepożądanych zalicza się zmniejszenie masy ciała, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, zaburzenia widzenia, stany splątania. Jeszcze rzadsze są zaburzenia ruchowe, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i zaburzenia czynności wątroby i inne.

U starszych pacjentów obserwuje się zwiększone ryzyko złamań kości.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku Elicea?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Objawami przedawkowania leku są przede wszystkim objawy ze strony układu nerwowego - zawroty głowy, pobudzenie, drżenia, mogą wystąpić zaburzenia czynności układu serotoninergicznego z zespołem serotoninowym włącznie. Inne objawy to nudności, wymioty, zaburzenia układu sercowo-naczyniowego i zaburzenia elektrolitowe.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Elicea?

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania Elicea jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ponadto, Elicea jest przeciwwskazana w przypadku jednoczesnego stosowania inhibiotorów monoaminooksydazy (MAOI) (zarówno nieodwracalnych, jak i odwracalnych inhibitorów MAO-A czy odwracalnych nieselektywnych).

Interakcje z innymi lekami

Lek Elicea nie może być stosowany w trakcie terapii nieodwracalnymi inhibitorami MAO, odwracalnymi inhibitorami MAO-A (selektywnymi i nieselektywnymi, jak moklobemid lub linezolid), nieodwracalnymi nieselektywnymi inhibitorami MAO-B (selegilina).

Stosowanie niektórych grup leków jednocześnie z terapią lekiem Elicea wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Do takich leków należą leki serotoninergiczne (w tym np. tramadol czy tryptany), leki obniżające próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne, neuroleptyczne, tramadol i in.), lit, tryptofan.

U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe należy prowadzić kontrole parametrów krzepnięcia krwi. Na wystąpienie krwawień mogą wpływać także niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jednoczesne stosowanie ziela dziurawca może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Konieczne może być zmodyfikowanie dawki leku Elicea w przypadku jednoczesnego przyjmowania inhibitorów CYP2C19, do których należy m.in. omeprazol (inhibitor pompy protonowej, stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy ).

Elicea a alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie terapii lekami psychotropowymi, do których należy Elicea, jest niewskazane.

Elicea a ciąża

Nie ma dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Elicea w trakcie ciąży. W badaniach na szczurach wykazano szkodliwe działanie na płód, ale bez zwiększenia częstości występowania wad wrodzonych. Stosowanie leku Elicea w trakcie ciąży musi być wyraźnie uzasadnione, z rozważeniem potencjalnych szkód i korzyści.

Elicea a karmienie piersią

Jeśli pacjentka stosuje lek Elicea, karmienie piersią jest niezalecane. Przypuszczalnie Elicea przenika do pokarmu.

Elicea a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Elicea nie wpływa na sprawność intelektualną ani psychofizyczną. Ze względu na przynależność do produktów psychoaktywnych może wpływać na zdolność oceny sytuacji i sprawność, co stanowi ryzyko przy prowadzeniu pojazdów lub obsługiwaniu maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Elicea

Substancja czynna: escitalopram

Wskazania: zaburzenie lękowe uogólnione i napadowe, epizody depresyjne, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zwykle dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę; maksymalnie do 20 mg na dobę; wdrożenie leczenia i kontynuacja powinny odbywać się pod kontrolą lekarza

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI)

Główne działania niepożądane: nudności, zwiększenie masy ciała, zaburzenia snu, objawy ze strony przewodu pokarmowego, zawroty głowy

Inne popularne leki:

Elicea - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Hydroxyzinum Espefa- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Hydroxyzinum Espefa- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroxyzinum Espefa jest produktem leczniczym, który dostępny jest wyłącznie na podstawie recepty. Zawiera substancję czynną o nazwie chlorowodorek hydroksyzyny. Lek ten przejawia różnorodne właściwości, w tym przede wszystkim działanie przeciwhistaminowe. Cena produktu wynosi około 8-12 złotych.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.07.2023
Efectin ER 75 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Efectin ER 75 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Depresja i inne zaburzenia nastroju  dotykają miliony ludzi na całym świecie, wpływając na ogólne samopoczucie i jakość życia. Na szczęście istnieją leki, które wspomagają regulację nastroju i pomagają w radzeniu sobie z tymi zaburzeniami. Jednym z takich preparatów jest Efectin ER, który zawiera substancję czynną - wenlafaksynę w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.W tym artykule zagłębimy się w szczegóły dotyczące Efectin ER, badając jego mechanizm działania, wskazania i potencjalne korzyści. Omówimy również istotne kwestie związane ze stosowaniem leku Efectin ER, takie jak zalecenia dotyczące dawkowania, możliwe skutki uboczne i środki ostrożności, o których należy pamiętać.

Charakterystyka produktów leczniczych
04.07.2023
Cital - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Cital - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Cital to preparat należący do leków przeciwdepresyjnych. Zawiera cytalopram, który zaliczamy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny. Jest dostępny na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.07.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!