Trittico CR - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 13.07.2023

Trittico CR  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Trittico CR

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

W dzisiejszym zabieganym świecie coraz więcej osób boryka się z problemami związanych z depresją, lękiem i zaburzeniami snu. W takich przypadkach istnieje potrzeba skutecznych farmakologicznych rozwiązań, które mogą przynieść ulgę i poprawić jakość życia. Trittico CR jest jednym z leków, które oferują wsparcie w leczeniu tych dolegliwości.

Trittico CR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu znalazł zastosowanie w leczeniu depresji o różnym nasileniu oraz w terapii zaburzeń snu, takich jak bezsenność.

Działanie leku polega na regulacji neuroprzekaźników i przywracaniu równowagi w mózgu, co przyczynia się do redukcji objawów depresji, lęku i poprawy jakości snu. Trittico CR jest również doceniany za brak działań pozapiramidowych, które mogą występować przy stosowaniu niektórych innych leków przeciwdepresyjnych.

O różnicy pomiędzy Trittico CR, a Trittico XR możesz przeczytać TUTAJ

Spis treści

Czym jest lek Trittico CR 150 mg?

Trittico CR to nazwa handlowa leku, którego substancją czynną jest trazodon. Trazodon jest substancją o działaniu przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym. Jest stosowany w leczeniu depresji o różnym nasileniu oraz w leczeniu zaburzeń snu, takich jak bezsenność.

Preparat jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że zapewnia długotrwałe działanie leku. Jak każdy lek, Trittico CR powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i uwzględniać indywidualne potrzeby i warunki pacjenta.

Nie ma wiarygodnych dowodów na to, że chlorowodorek trazodonu wykazuje działanie uzależniające.

Preparat podlega refundacji w określonych wskazaniach i jest wydawany wyłącznie na receptę.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jak stosować produkt leczniczy Trittico CR 150 mg?

Stosowanie preparatu Trittico CR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu, należy rozpocząć od przyjmowania dawki leku wieczorem przed snem, zwiększając stopniowo dawkę dobową.

Lek należy przyjmować doustnie wraz z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Każdą tabletkę można podzielić na 3 równe części.

Jaki jest mechanizm działania preparatu?

Trazodon, będący substancją czynną preparatu Trittico CR, jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz antagonistą receptorów 5-HT2, których pobudzenie prowadzi zazwyczaj do bezsenności, lęku, pobudzenia psychoruchowego oraz zaburzeń sfery seksualnej.

Trazodon poprawia aktywność psychoruchową, pozytywnie wpływa na nastrój, działa przeciwlękowo i przywraca prawidłowy rytm snu (poprawia jakość snu oraz ułatwia zasypianie). Nie wywołuje działań pozapiramidowych, które mogą objawiać się mimowolnymi i nieskoordynowanymi ruchami. Ponadto, nie nasila przewodnictwa adrenergicznego.

W przeciwieństwie do innych leków psychotropowych trazodon może być stosowany u pacjentów z jaskrą i zaburzeniami układu moczowego.

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki 150 mg trazodonu w postaci o przedłużonym uwalnianiu stężenie maksymalne leku jest osiągane po 4 godzinach od podania.

Jaki jest skład leku?

Lek występuje w postaci białych do żółtawobiałych, dwustronnych, wypukłych tabletek tabletek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 150 mg chlorowodorku trazodonu, co odpowiada 136.6 mg trazodonu.

Do substancji pomocniczych zaliczamy: sacharozę (84 mg), powidon, wosk Carnauba, magnezu stearynian.

Jakie są wskazania do stosowania produktu leczniczego Trittico CR?

Lek Trittico CR 150 mg jest wskazany do stosowania w zaburzeniach depresyjnych o różnej etiologii , w tym w depresji z towarzyszącym lękiem.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Dawkowanie leku uzależnione jest przede wszystkim od wieku pacjenta, chorób współistniejących oraz od ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa leku wynosi 75-150 mg na dobę, podawana jednorazowo wieczorem przed snem. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 300 mg w dwóch dawkach na dobę. W przypadku pacjentów hospitalizowanych dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Osoby w wieku podeszłym

U pacjentów w bardzo podeszłym wieku oraz u osób wyniszczonych rekomendowana dawka początkowa wynosi 100 mg na dobę jednorazowo lub w kilku dawkach podzielonych.

Dawkę leku można stopniowo zwiększać pod nadzorem lekarza, dostosowując ją do tolerancji i skuteczności, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania dla dorosłych. W przypadku tych pacjentów zazwyczaj nie należy przekraczać pojedynczych dawek większych niż 100 mg. Rzadko konieczne jest zwiększenie całkowitej dziennej dawki powyżej 300 mg.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Ze względu na intensywny metabolizm wątrobowy i możliwość działania hepatotoksycznego, stosowanie trazodonu wymaga ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby, zwłaszcza w przypadkach ciężkiej niewydolności. Zaleca się regularne monitorowanie czynności wątroby w trakcie leczenia.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawki, jednak przy przepisywaniu leku pacjentom z ciężką niewydolnością nerek, należy zachować ostrożność.

Jak dawkować lek u dzieci?

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, trazodon nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Jakie są działania niepożądane leku?

W trakcie stosowania leku lub w krótkim czasie po jego odstawieniu zgłaszano przypadki występowania myśli i działań samobójczych.

Do częstych skutków ubocznych produktu leczniczego Trittico CR zaliczamy także:

 • nieprawidłowe wyniki badań krwi: agranulocytoza, trombocytopenia, eozynofilia, leukopenia oraz niedokrwistość,

 • zaburzenia psychiczne: bezsenność , nerwowość, pobudzenie, zachowanie agresywne, koszmary senne, spadek libido,

 • zaburzenia układu nerwowego: zespół odstawienia, zespół serotoninowy, drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny, zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia równowagi, senność (zwykle ustępuje po kilku dniach leczenia), niepokój, drżenie, nieostre widzenie, zaburzenia pamięci, zmiana smaku,

 • zaburzenia kardiologiczne: zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes, przedwczesne skurcze komorowe, pary pobudzeń komorowych), bradykardia, tachykardia, wydłużenie odstępu QT,

 • zaburzenia ze strony układu krążenia: hipotonia ortostatyczna, nadciśnienie tętnicze, omdlenia,

 • zaburzenia układu oddechowego: uczucie zapchanego nosa, duszność,

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, suchość jamy ustnej, zaparcia, biegunka, ból brzucha, ślinotok, zapalenie żołądka, porażenna niedrożność jelita.

Może wystąpić również: zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), hiponatremia, spadek masy ciała, jadłowstręt, zwiększone łaknienie, reakcje alergiczne, nieprawidłowa czynność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka skórna, nadmierna potliwość, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia oddawania moczu, priapizm, objawy grypopodobne, gorączka.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jak bezpiecznie odstawić lek?

Po zakończeniu długotrwałego stosowania trazodonu, zaleca się stopniowe redukowanie dawki preparatu, aż do całkowitego odstawienia leku, aby zminimalizować wystąpienie objawów odstawienia takich jak nudności, bóle głowy i ogólne złe samopoczucie.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania leku?

U pacjentów w podeszłym wieku, istnieje większe ryzyko wystąpienia hipotensji ortostatycznej (niedociśnienie ortostatyczne), senności i innych efektów cholinolitycznych związanych z przyjmowaniem trazodonu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania trazodonu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze lub lekami psychotropowymi.

Depresja jest związana z podwyższonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa, które może utrzymywać się do momentu pełnej remisji. Podczas leczenia, zwłaszcza na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych lub po zmianie dawki, istotne jest ścisłe monitorowanie pacjentów pod kątem pojawienia się objawów nasilenia choroby, zachowań lub myśli samobójczych, a także nietypowych zmian w zachowaniu.

U pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii stosowanie leków przeciwdepresyjnych może prowadzić do zaostrzenia objawów psychotycznych, w tym nasilenia myśli paranoidalnych. Podczas leczenia trazodonem u pacjentów z psychozą maniakalno-depresyjną, istnieje ryzyko przejścia z epizodu depresyjnego do epizodu maniakalnego. Jeśli do tego dojdzie, konieczne jest natychmiastowe odstawienie trazodonu.

Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków o działaniu serotoninergicznym, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne czy selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), lub leki neuroleptyczne, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego.

W razie wystąpienia objawów grypopodobnych, bólu gardła i gorączki, zaleca się wykonanie kontrolnego badania morfologii krwi, ponieważ mogą to być symptomy agranulocytozy - jednego z działań niepożądanych leku Trittico CR.

U pacjentów stosujących trazodon zaobserwowano występowanie niskiego ciśnienia krwi, w tym hipotonii ortostatycznej i omdleń. Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inne leki obniżające ciśnienie tętnicze i trazodon, może być konieczne dostosowanie dawki leku hipotensyjnego.

Jednym z działań niepożądanych trazodonu może być priapizm. Istnieją doniesienia o przypadkach wymagających interwencji chirurgicznej lub prowadzących do trwałej dysfunkcji seksualnej. Jeśli pojawi się długotrwały, bolesny wzwód, bez związku z pobudzeniem seksualnym należy niezwłocznie odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Osoby przyjmujące trazodon mogą otrzymać fałszywie dodatnie wyniki badania moczu dla amfetaminy. Takie wyniki należy potwierdzić metodą spektometrii mas lub metodą chromatografii cieczowej.

Substancją pomocniczą leku Trittico CR jest sacharoza. Pacjenci cierpiący na rzadkie dziedziczne zaburzenia, takie jak nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy, powinni unikać przyjmowania leku Trittico CR.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z:

 • padaczką - należy unikać gwałtownego zwiększania lub zmniejszania dawki;

 • niewydolnością wątroby lub nerek;

 • chorobami serca tj. dusznica bolesna, zaburzenia przewodnictwa lub blok przedsionkowo-komorowy różnego stopnia, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego;

 • nadczynnością tarczycy;

 • zaburzeniami oddawania moczu tj. rozrost gruczołu krokowego;

 • ostrą jaskrą z wąskim kątem, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Leczenie trazodonem należy przerwać, jeśli u pacjenta wystąpi żółtaczka.

Czy występują interakcje z innymi lekami?

Trazodon może wzmagać działanie leków przeciwpsychotycznych, nasennych, uspokajających, przeciwlękowych i przeciwhistaminowych. W takich sytuacjach zaleca się zmniejszenie dawek stosowanych leków lub w zależności od indywidualnego stanu pacjenta, rozważenie ich odstawienia.

Douste środki antykoncepcyjne , fenytoina, karbamazepina i barbiturany przyspieszają metabolizm leków przeciwdepresyjnych, co może osłabiać działanie leku Trittico CR. Z kolei cymetydyna i niektóre leki przeciwpsychotyczne hamują metabolizm leków przeciwdepresyjnych.

Inhibitory CYP3A4 tj. erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, indynawir i nefazodon mogą znacznie zwiększać stężenie trazodonu w osoczu i powodować wystąpienie działań niepożądanych leku Trittico CR. Jeśli te leki są stosowane jednocześnie należy rozważyć zmniejszenie dawki trazodonu.

Podczas równoczesnego stosowania trazodonu z pochodnymi fenotiazyny, takimi jak chlorpromazyna, flufenazyna, lewomepromazyna lub perfenazyna, zaobserwowano wystąpienie ciężkiej hipotonii ortostatycznej.

Leki zwiotczające mięśnie oraz wziewne środki znieczulające stosowane jednocześnie z chlorowodorkiem trazodonu mogą nasilać efekt działania leku Trittico CR, dlatego należy być ostrożnym przy jednoczesnym stosowaniu tych leków.

Preparaty dziurawca zwyczajnego mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku.

Zgłaszano przypadki zmian wartości czasu protrombinowego u osób leczonych równocześnie trazodonem i warfaryną.

Stosowanie trazodonu może także prowadzić do wzrostu stężenia digoksyny lub fenytoiny we krwi. Warto rozważyć monitorowanie stężenia tych leków we krwi.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Najczęstszymi objawami przedawkowania trazodonu są: uczucie senności, zawroty głowy, nudności i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do wystąpienia śpiączki, przyspieszonego bicia serca (tachykardia), hipotonii, niedoboru sodu, napadów drgawkowych i depresji oddychowej.

Objawy kardiologiczne mogą obejmować spowolniony rytm serca, wydłużenie odstępu QT i wielokształtny częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes. Objawy mogą pojawić się w ciągu 24 godzin po przedawkowaniu lub później.

Jeśli doszło do przyjęcia nadmiernej dawki trazodonu w połączeniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi może dojść do wystąpienia zespołu serotoninowego.

Nie znamy swoistego antidotum dla trazodonu. W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe. W ciągu godziny od przedawkowania zaleca się podanie węgla aktywnego (w przypadku przyjęcia >1 g trazodonu przez dorosłych i >150 mg przez dzieci). U pacjentów dorosłych alternatywą jest płukanie żołądka.

Zalecana jest obserwacja pacjenta przez co najmniej 12 godzin po przedawkowaniu z kontrolą ciśnienia tętniczego, częstości akcji serca i poziomu przytomności przy użyciu skali Glasgow.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Zabronione jest stosowanie produktu leczniczego Trittico CR, jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie.

Nie można przyjmować leku przez pacjentów w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem leków nasennych.

Przeciwwskazaniem do stosowania Trittico CR jest także ostry zawał mięśnia sercowego.

Czy można spożywać alkohol w trakcie leczenia Trittico CR 150 mg?

Stosowanie trazodonu może zwiększać działanie uspokajające alkoholu. W trakcie leczenia trazodonem należy unikać spożywania alkoholu.

Czy można stosować preparat Trittico CR 150 mg w ciąży?

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Trittico CR.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w wyjątkowych sytuacjach, a decyzja o przepisaniu trazodonu powinna być starannie rozważona przez lekarza, biorąc pod uwagę korzyści w porównaniu do potencjalnego ryzyka związanego z jego przyjmowaniem przez kobiety w ciąży.

Czy dozwolone jest przyjmowanie leku w trakcie karmienia piersią?

Niewielkie ilości substancji czynnej produktu leczniczego Trittico CR przenikają do mleka ludzkiego.

Ze względu na brak wystarczających danych, decyzja dotycząca kontynuowania karmienia piersią lub dalszego przyjmowania trazodonu powinna być podejmowana po uwzględnieniu korzyści płynących z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia trazodonem dla matki.

Czy lek Trittico CR 150 mg wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów?

Trazodon może mieć niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci powinni być ostrożni i powstrzymać się od prowadzenia pojazdów dopóki nie upewnią się, że nie odczuwają senności, nadmiernego uspokojenia, zawrotów głowy, splątania lub nieostrego widzenia.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Trittico CR 150 mg

Substancja czynna: chlorowodorek trazodonu - tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Wskazania: lek jest zalecany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, w tym depresji z objawami lęku i zaburzeniami snu.

Zastosowanie: lek należy przyjmować doustnie.

Dawkowanie: zalecana dawka początkowa wynosi 75-150 mg raz na dobę wieczorem przed snem. Jeśli konieczne, można ją zwiększyć do 300 mg na dobę w dwóch podzielonych. Pacjenci hospitalizowani mogą przyjąć dawkę do 600 mg na dobę w kilku dawkach podzielonych.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie, stan upojenia alkoholowego lub przyjęcie tabletek nasennych, ostry zawał mięśnia sercowego.

Główne działania niepożądane: mogą sporadycznie wystąpić zaburzenia hematologiczne, zachowania samobójcze, nieprawidłowe EKG (wydłużenie odstępu QT), reakcje alergiczne, zapalenie żołądka, może dojść do uszkodzenia komórek wątroby, hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi), bezsenność, nerwowość, osłabienie czujności, zaburzenia oddawania moczu, uczucie zapchanego nosa.

Bibliografia

1. Charakterystyka produktu leczniczego Trittico CR 150 mg, dostępna w internecie:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10620/characteristic

2. Psychiatria Polska, [online], [dostęp 07 lipca 2011], dostępny w internecie:
https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-154409-78960?filename=Trazodon%20_%20the.pdf

Inne popularne leki:

Trittico CR - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Hydroxyzinum VP - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Hydroxyzinum VP - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroksyzyna wykazuje właściwości przeciwhistaminowe (m.in. przeciwświądowe), przeciwlękowe oraz uspokajające. Substancją aktywną preparatu jest chlorowodorek hydroksyzyny.

Charakterystyka produktów leczniczych
05.10.2021
Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Escitalopram Actavis jest lekiem stosowanym m.in w leczeniu depresji . Jakie są inne wskazania do przyjmowania leku Escitalopram Actavis? Jakie może powodować działania niepożądane?

Charakterystyka produktów leczniczych
31.01.2023
Leki przeciwdepresyjne na bezsenność? Rola antydepresantów w leczeniu bezsenności
Leki przeciwdepresyjne na bezsenność? Rola antydepresantów w leczeniu bezsenności

Zaburzenia snu mogą dotknąć każdego. Przybierają różną postać, zarówno bezsenności przewlekłej, jak i epizodycznej lub krótkotrwałej. Nie każdy wie, że w leczeniu bezsenności przewlekłej stosowane są leki, które dedykowanego są pacjentom cierpiącym na depresję. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdź!

Charakterystyka produktów leczniczych
07.03.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!