Trittico CR 75 mg- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 27.07.2023

Trittico CR 75 mg E recepta  recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Trittico CR jest to lek przeciwdepresyjny, stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji przebiegającej z lękiem i problemami ze snem. Jest to preparat o przedłużonym uwalnianiu . Substancją czynną Trittico Cr jest trazodon, którego działanie terapeutyczne jest zauważalne po tygodniu od rozpoczęcia stosowania. Lek ten jest dostępny wyłącznie na receptę.

Spis treści

Czym jest Trittico CR 75mg ?

Lek Trittico CR zawiera tabletki o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że stężenie trazodonu utrzymuje się na stałym poziomie przez dłuższy czas. Wyrób medyczny Trittico znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji przebiegającej z lękiem oraz problemami ze snem.

Warto wspomnieć, że na rynku jest również dostępny preprat Trittico CR 150 mg, czyli wyrób medyczny o większej dawce. Tabletki Trittico CR w obydwu dawkach, mają zaznaczone linie podziału, dzięki czemu można podzielić je na 3 równe części, co pozwala na stopniowe zwiększanie dawki w zależności od nasilenia choroby, masy ciała, wieku oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

W aptekach można również spotkać lek o nazwie Trittico XR . Czym różnią się obydwa preparaty ? Różnica między Trittico CR a Trittico XR wynika głównie z różnicy w tempie uwalniania substancji czynnej z tabletki oraz czasie potrzebnym do osiągnięcia maksymalnego stężenia we krwi. Trittico CR działa szybciej, osiągając maksymalne stężenie po około 4 godzinach, podczas gdy Trittico XR działa wolniej, a czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego stężenia wynosi średnio 6-8 godzin, w zależności od dawki leku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapoznaj się z artykułem : "Trittico CR a XR - jakie są różnice?" .

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Substancję czynną leku Trittico CR, stanowi trazodon, czyli pochodna triazolopirydyny, który jest skutecznym lekiem stosowanym w leczeniu różnych zaburzeń depresyjnych, w tym depresji z towarzyszącym lękiem i problemami ze snem. Jego działanie terapeutyczne zazwyczaj staje się zauważalne po około tygodniu regularnego przyjmowania.

Mechanizm działania trazodonu polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny oraz działaniu jako antagonista receptorów 5-HT2. Te receptory, kiedy są aktywowane, często prowadzą do objawów takich jak bezsenność, lęk, pobudzenie psychoruchowe i zaburzenia sfery seksualnej.

Warto zauważyć, że trazodon ma pewne zalety w porównaniu z innymi lekami psychotropowymi. Może być stosowany u pacjentów cierpiących na jaskrę oraz u pacjentów z zaburzeniami układu moczowego. Ponadto, nie wywiera działania pozapiramidowego ani nie nasila przekaźnictwa adrenergicznego, co jest korzystne dla pacjentów. Dodatkowo, nie działa cholinolitycznie, dzięki czemu nie ma typowego wpływu na mięsień sercowy, jak to ma miejsce w przypadku trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Nie istnieją dowody potwierdzające, że chlorowodorek trazodonu wywiera uzależniające działanie.

Jaki jest skład leku?

Substancja czynna: chlorowodorek trazodonu

Substancje pomocnicze: sacharoza, powidon, wosk Carnauba, magnezu stearynian

Jak stosować lek?

Lek należy przyjmować doustnie, rozpoczynając przyjmowanie leku Trittico od dawki wieczornej oraz stopniowo, w miarę potrzeby, zwiększać dobową dawkę leku.

Trittico CR, produkt leczniczy, może być zażywany zarówno z posiłkiem, jak i bez posiłku. Zalecane jest kontynuowanie leczenia przez co najmniej miesiąc.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Zalecana dawka początkowa wynosi 75 - 150 mg na dobę przed snem. W miarę potrzeby dawkę leku można stopniowo zwiększać do 300 mg, stosując ją w dwóhc podzielonych dawkach.

W przypadku pacjentów hospitalizowanych dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę, stosując preparat w dwóch dawkach podzielonych.

Stosowania leku Trittico CR u pacjentów w podeszłym wieku

Rekomendowana początkowa dawka dla pacjentów w bardzo podeszłym wieku lub wyniszczonych wynosi 100 mg na dobę, podawana wieczorem przed snem, w kilku podzielonych dawkach lub jako dawka pojedyncza . Pod kontrolą lekarza można stopniowo zwiększać dawkę, w zależności od tolerancji i skuteczności do 300 mg. Zasadniczo nie zaleca się stosowania dawek pojedynczych większych niż 100 mg u tych pacjentów.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby

Trazodon jest intensywnie metabolizowany przez wątrobę, co może wiązać się z ryzykiem hepatotoksyczności. Ze względu na to należy zachować ostrożność przy przepisywaniu tego leku pacjentom z niewydolnością wątroby, zwłaszcza w przypadku ciężkiej niewydolności. Warto rozważyć regularne monitorowanie funkcji wątroby podczas leczenia trazodonem.

Jak dawkować lek u dzieci?

Trazodon nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ brakuje wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa tego leku w tej grupie wiekowej.

Badanie kliniczne przeprowadzone na pacjentach w tej grupie wiekowej wykazało, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych częściej niż placebo częściej powodowało występowanie myśli i zachowań samobójczych oraz objawów wrogości, takich jak agresywność, negacja i złość.

Dodatkowo, brakuje długoterminowych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków przeciwdepresyjnych w kontekście ich wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój procesów poznawczych i behawioralnych u dzieci i młodzieży. Z tego powodu, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie stosowania trazodonu w tej grupie wiekowej.

Jak bezpiecznie odstawić lek Trittico CR ?

Aby zminimalizować wystąpienie objawów odstawienia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki trazodonu, aż do całkowitego odstawienia leku . To postępowanie zalecane jest szczególnie, jeżeli preparat Trittico był stosowany przez dłuższy okres czasu.

Dzięki powolnemu zmniejsznaniu trazodonu istnieje szansa na uniknięcie objawów odstawiennych w postaci nudności , bólu głowy oraz złego samopoczucia.

Jakie są skutki uboczne Trittico CR ?

Do obserwowanych działań niepożądanych podczas stosowania leku Trittico CR, można zaliczyć:

 • zaburzenia psychiatryczne - myśli lub zachowania samobójcze, stan splątania, bezsenność, dezorientacja, mania, lęk, nerwowość, pobudzenie, urojenia, zachowanie agresywne, omamy, koszmary senne, zmniejszenie libido, zespół odstawienia

 • nieprawidłowe wyniki badań krwi - w tym: agranulocytoza, trombocytopenia, eozynofilia, leukopenia i niedokrwistość

 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania - hiponatremia, utrata masy ciała, jadłowstręt, zwiększone łaknienie

 • reakcje alergiczne

 • zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego

 • zaburzenia neurologiczne - zespół serotoninowy, drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny,zawroty głowy, zaburzenia równowagi, ból głowy, senność, niepokój (głównie ruchowy), osłabienie czujności, drżenie, nieostre widzenie, zaburzenia pamięci, drgawki kloniczne, afazja ekspresywna, parestezje, dystonia, zmiana smaku

 • zaburzenia serca - niemiarowości rytmu serca (w tym torsade de pointes, palpitacje, przedwczesne skurcze komorowe, pary pobudzeń komorowych, tachykardia komorowa), bradykardia, tachykardia, nieprawidłowe EKG (wydłużenie odstępu QT)

 • zaburzenia naczyniowe - niedociśnienie ortostatyczne, nadciśnienie tętnicze, omdlenia

 • zaburzenia układu oddechowego - uczucie zapchanego nosa, duszność

 • zaburzenia żołądka i jelit - nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha, zapalenie żołądka i jelit, ślinotok, porażenna niedrożność jelita

 • zaburzenia wątroby i dróg żółciowych - nieprawidłowa czynność wątroby (w tym żółtaczka i uszkodzenia komórek wątroby), wewnątrzwątrobowy zastój żółci

 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej - wysypka skórna, świąd, nadmierna potliwość

 • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej - ból kończyn, pleców, mięśni, stawów

 • zaburzenia nerek i dróg moczowych - Zaburzenia oddawania moczu, nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu

 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi - priapizm

 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania - osłabienie, obrzęki, objawy grypopodobne, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, gorączka

 • badania diagnostyczne - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wzrost stężenia)

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Najczęstsze objawy przedawkowania trazodonu to senność, zawroty głowy, nudności i wymioty. W bardziej poważnych przypadkach stwierdzano występowanie śpiączki, tachykardii, hipotonii, hiponatremii, drgawek oraz depresji oddechowej. Może pojawić się także bradykardia, wydłużenie odstępu QT oraz torsade de pointes . Objawy te mogą pojawić się w ciągu 24 godzin po przedawkowaniu lub mogą być opóźnione.

Przekroczenie dobowej dawki leku Trittico, podczas gdy są stosowane inne leki przeciwpsychotyczne, zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego .

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Lek Trittico CR 75 mg nie powinien być stosowany w niżej wymienionych przypadkach:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

 • u pacjentów będących pod wpływem alkoholu lub leków nasennych,

 • u chorych, u których równocześnie występuje ostry zawał mięśnia sercowego.

Specjalne środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w następujacych grupach pacjentów:

 • Pacjenci w podeszłym wieku

W tej grupie istnieje większe ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, senności i innych efektów cholinolitycznych związanych z przyjmowaniem trazodonu. Podczas zakończenia terapii, szczególnie po długotrwałym stosowaniu leku, zaleca się stopniowe zmniejszenie dawki aż do całkowitego odstawienia w celu minimalizacji objawów odstawienia, takich jak nudności, ból głowy i złe samopoczucie. Należy również zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze lub lekami psychotropowymi.

 • Pacjenci z depresją

W tej drupie istnieje podwyższone ryzyko myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa, co może utrzymywać się do momentu pełnej remisji. W trakcie terapii, szczególnie na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych lub po zmianie dawki, ważne jest ścisłe monitorowanie pacjentów pod kątem ewentualnego nasilenia objawów choroby, zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu.

 • Pacjeni chorujący na schizofrenię

Przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych może prowadzić do nasilenia objawów psychotycznych, w tym myśli paranoidalnych. U osób z psychozą maniakalno-depresyjną istnieje ryzyko przejścia z epizodu depresyjnego do epizodu maniakalnego, w takiej sytuacji natychmiastowe odstawienie trazodonu jest konieczne.

 • Pacjenci cierpiący na rzadkie dziedziczne zaburzenia metabolizmu cukrów

Lek Trittico CR zawiera sacharozę jako substancję pomocniczą, dlatego pacjenci cierpiący na rzadkie dziedziczne zaburzenia, takie jak nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy, powinni unikać przyjmowania tego leku.

Ponadto należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z padaczką, niewydolnością wątroby lub nerek, chorobami serca, nadczynnością tarczycy, zaburzeniami oddawania moczu oraz ostrą jaskrą z wąskim kątem i zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Należy zachować ostrożność, również w niżej wymienionych przypadakch:

 • w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, bólu gardła i gorączki, zaleca się wykonanie kontrolnego badania morfologii krwi, ponieważ może to być objawem agranulocytozy, jednego z działań niepożądanych leku Trittico CR.

 • u pacjentów stosujących trazodon zaobserwowano występowanie niskiego ciśnienia krwi, w tym niedociśnienia ortostatycznego i omdleń. Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inne leki obniżające ciśnienie tętnicze i trazodon, może być konieczne dostosowanie dawki leku hipotensyjnego.

 • jednym z działań niepożądanych trazodonu może być priapizm, co oznacza długotrwały, bolesny wzwód, bez związku z pobudzeniem seksualnym. W takim przypadku lek należy odstawić natychmiast i skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do potrzeby interwencji chirurgicznej lub trwałej dysfunkcji seksualnej.

 • Osoby przyjmujące trazodon mogą otrzymać fałszywie dodatnie wyniki badania moczu na amfetaminę. W takich przypadkach, wyniki należy potwierdzić za pomocą metod spektometrii mas lub chromatografii cieczowej.

 • Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego, zaleca się unikanie jednoczesnego stosowania innych leków o działaniu serotoninergicznym, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz leki neuroleptyczne.

 • Leczenie trazodonem należy przerwać, jeśli u pacjenta wystąpi żółtaczka.

Interakcje z innymi lekami

Podczas stosowania leku Trittico CR, warto pamietać o następujących interakcjach:

 1. Trazodon może wzmagać działanie leków przeciwpsychotycznych, nasennych, uspokajających, przeciwlękowych i przeciwhistaminowych. W takich przypadkach zaleca się zmniejszenie dawek stosowanych leków lub, w zależności od indywidualnego stanu pacjenta, rozważenie ich odstawienia.

 2. Doustne środki antykoncepcyjne, fenytoina, karbamazepina i barbiturany mogą przyspieszać metabolizm leków przeciwdepresyjnych, co może osłabiać działanie leku Trittico CR. Natomiast cymetydyna i niektóre leki przeciwpsychotyczne hamują metabolizm leków przeciwdepresyjnych.

 3. Inhibitory CYP3A4, takie jak erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, indynawir i nefazodon, mogą znacznie zwiększać stężenie trazodonu w osoczu, co może powodować wystąpienie działań niepożądanych leku Trittico CR. W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków należy rozważyć zmniejszenie dawki trazodonu.

 4. Równoczesne stosowanie trazodonu z pochodnymi fenotiazyny, takimi jak chlorpromazyna, flufenazyna, lewomepromazyna lub perfenazyna, może prowadzić do wystąpienia ciężkiej hipotonii ortostatycznej.

 5. Leki zwiotczające mięśnie oraz wziewne środki znieczulające stosowane jednocześnie z chlorowodorkiem trazodonu mogą nasilać efekt działania leku Trittico CR, dlatego w takich sytuacjach zaleca się zachowanie ostrożności.

 6. Preparaty dziurawca zwyczajnego mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku.

 7. W niektórych przypadkach zgłaszano zmiany wartości czasu protrombinowego u osób leczonych jednocześnie trazodonem i warfaryną.

 8. Stosowanie trazodonu może prowadzić do wzrostu stężenia digoksyny lub fenytoiny we krwi. Warto rozważyć monitorowanie stężenia tych leków we krwi podczas leczenia trazodonem.

 9. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków o działaniu serotoninergicznym, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne czy selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), lub leki neuroleptyczne, aby uniknąć ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego.

Trittico CR 75 mg a alkohol

Trazodon potęguje działanie uspokajające alkoholu. Zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas przyjmowania trazodonu.

Trittico CR 75 mg a ciąża

Dane z badań na ograniczonej liczbie kobiet w ciąży (mniej niż 200) nie wskazują na negatywne działanie trazodonu na przebieg ciąży, zdrowie płodu oraz noworodka. Wyniki badań na zwierzętach również nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu dawek terapeutycznych trazodonu na ciążę, rozwój zarodka, płodu, poród lub rozwój noworodka

Mimo to, zaleca się zachowanie ostrożności w przepisywaniu tego leku kobietom w ciąży.Wystąpienie objawów odstawienia jest wyższe u noworodków kobiet, u których trazodon był stosowany aż do momentu porodu, dlatego zaleca się monitorowanie noworodka pod tym katem.

Trittico CR a karmienie piersią

Dostępne informacje sugerują, że trazodon w niewielkich ilościach przenika do mleka ludzkiego. Jednakże, nie są nam znane dokładne ilości czynnego metabolitu, który może być obecny w mleku.

Z powodu braku wystarczających danych, zaleca się rozważenie decyzji dotyczącej dalszego karmienia piersią lub kontynuowania przyjmowania trazodonu, biorąc pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia trazodonem dla matki . W okresie karmienia piersią, warto skonsultować się z lekarzem, aby dokładnie ocenić potencjalne ryzyko i korzyści w danym przypadku.

Trittico CR 75 mg a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Trazodon może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn w niewielkim lub umiarkowanym stopniu. W związku z tym, pacjenci powinni być ostrożni i unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn, dopóki nie potwierdzą, że nie odczuwają senności, uspokojenia, zawrotów głowy, stanów splątania ani nie występuje u nich nieostre widzenie.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Trittico CR 75 mg

Substancja czynna: chlorowodorek trazodonu

Wskazania: zaburzenia depresyjne o różnej etiologii, również te przebiagające z lękiem

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 75-150 mg raz na dobę wieczorem przed snem.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie, stan upojenia alkoholowego lub przyjęcie tabletek nasennych, ostry zawał mięśnia sercowego.

Główne działania niepożądane: mogą sporadycznie wystąpić zaburzenia hematologiczne, zachowania samobójcze, nieprawidłowe EKG (wydłużenie odstępu QT), reakcje alergiczne, zapalenie żołądka, może dojść do uszkodzenia komórek wątroby, hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi), bezsenność, nerwowość, osłabienie czujności, zaburzenia oddawania moczu, uczucie zapchanego nosa.

Bibliografia

1. Charakterystyka produktu leczniczego Trittico CR 75 mg, [dostęp 25 lipca 2023], dostępna w internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10620/characteristic

Inni czytali również

Trittico CR - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Trittico CR - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Trittico CR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, stosowane w terapii stanów depresyjnych, także tych współwystępujących z lękiem oraz bezsennością. Substancją czynną preparatu jest trazodon.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Wpływ bezsenności na samopoczucie. Zaburzenia snu a zdrowie psychiczne
Wpływ bezsenności na samopoczucie. Zaburzenia snu a zdrowie psychiczne

Kwestia zdrowia psychicznego jest coraz szerzej dyskutowana w przestrzeni publicznej. To pozytywne zjawisko, ponieważ należy dbać o zdrowie psychiczne wcale nie mniej, niż o zdrowie fizyczne. Jedną z przyczyn pogorszenia samopoczucia w tej sferze bywają zaburzenia snu, na które cierpi obecnie coraz więcej osób. Jakie dokładnie ma to konsekwencje i czy da się z tym walczyć? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Artykuł
02.03.2023
Bezsenność a tarczyca - jaki mają związek?
Bezsenność a tarczyca - jaki mają związek?

Bezsenność może wynikać z różnych przyczyn. U niektórych osób będzie rezultatem niewłaściwej higieny snu, ale w innych przypadkach problemy ze snem będą wywołane kłopotami zdrowotnymi. Częstą przyczyną bezsenności, o jakiej chcemy dziś opowiedzieć, są choroby tarczycy. W jaki dokładnie sposób zaburzenia tarczycy wpływają na jakość snu? Przeczytaj, aby się tego dowiedzieć.

Artykuł
03.03.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!