Dutilox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 26.07.2023

Dutilox   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Dutilox

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Dutilox 60 mg to lek przeciwdepresyjny, stosowany także w leczeniu bólu neuropatycznego i zaburzeń lękowych uogólnionych. Zawiera duloksetynę należącą do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

Spis treści

Czym jest Dutilox 60 mg?

Dutilox 60 mg zawiera duloksetynę, która należy do grupy leków określanych jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Wskazania do stosowania leku Dutilox obejmują leczenie dużych zaburzeń depresyjnych, bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej i zaburzeń lękowych uogólnionych, czyli takich, którym towarzyszy przewlekłe uczucie lęku. Jest to preparat w postaci kapsułek dojelitowych.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Dutilox?

Mechanizm działania duloksetyny opiera się na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (a także w niewielkim stopniu dopaminy) w ośrodkowym układzie nerwowym. W rezultacie zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny na zewnątrz komórek, przez co nasila działanie tych neuroprzekaźników w mózgu.

Jaki jest skład leku Dutilox?

Substancję czynną leku Dutilox stanowi duloksetyna w postaci chlorowodorku, a poza dawką 60 mg dostępna jest także dawka 30 mg . Dutilox zawiera następujące substancje pomocnicze: hypromelozę, talk, tytanu dwutlenek (E 171), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, trietylu cytrynian, sacharozę ziarenkową, sacharozę, żelatynę, indygotynę, wodę oczyszczoną, tusz (żelaza tlenek czarny (E 172), wodorotlenek potasu i szelak). Kapsułka 60 mg zawiera dodatkowo żelaza tlenek żółty.

Jak stosować lek Dutilox?

Dutilox stosuje się doustnie, połykając kapsułkę w całości. Można przyjmować go niezależnie od posiłku.

Jak dawkować lek Dutilox u dorosłych?

Dawka początkowa i podtrzymująca w leczeniu depresji oraz neuropatii cukrzycowej wynosi 60 mg na dobę. W leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 30 mg na dobę. Dawkę można zwiększać do maksymalnie 120 mg na dobę.

Odpowiedź na leczenie zaburzeń depresyjnych pojawia się po 2–4 tygodniach farmakoterapii, a skuteczność leczenia bólu w neuropatii cukrzycowej ocenia się po 2 miesiącach. Po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie kontynuuje się terapię lekiem Dutilox jeszcze przez kilka miesięcy, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy przerywać leczenia nagle ze względu na ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawiennego. Należą do nich zawroty głowy, zaburzenia czucia, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, pobudzenie, lęk, nudności i wymioty, drżenie, bóle głowy i mięśni, nadmierne pocenie się, drażliwość, biegunka i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. W celu odstawienia leku Dutilox należy zmniejszać stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Jak dawkować lek Dutilox u dzieci?

Lek Dutilox 60 mg nie jest zarejestrowany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na niespełnianie wymogów bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu depresji oraz niewystarczające dane w pozostałych wskazaniach.

Jaka jest dawka maksymalna produktu Dutilox?

Maksymalna dobowa dawka preparatu Dutilox wynosi 120 mg.

Najczęstsze działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania preparatu Dutilox 60 mg to ból głowy, senność, nudności, suchość w jamie ustnej. Często występują również zmniejszenie łaknienia, bezsenność, pobudzenie, zmniejszone libido, lęk, niemożność osiągnięcia orgazmu, nietypowe sny, zawroty głowy, letarg, drżenie mięśni, zaburzenia czucia, niewyraźne widzenie, szumy uszne, uczucie kołatania serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy, ziewanie, zaparcie, biegunka, ból brzucha, wymioty, niestrawność, wzdęcia, nadmierna potliwość, wysypka, bóle mięśniowo-szkieletowe, bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, zaburzenia erekcji i ejakulacji, upadki, zmęczenie, zmniejszenie masy ciała.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do działań niepożądanych występujących niezbyt często należą m.in.: hiperglikemia, zapalenie krtani, myśli samobójcze, zaburzenia snu, bruksizm, dezorientacja, apatia, drgawki, poczucie przymusu pozostawania w ciągłym ruchu, nerwowość, zaburzenia uwagi, drganie mięśni, zaburzenia smaku, gorsza jakość snu, zespół niespokojnych nóg, szybkie bicie serca, arytmie, omdlenia, niedociśnienie ortostatyczne, krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, krwawienia z narządów rodnych, ból jąder, uczucie zimna lub gorąca.

Warto również pamiętać o skutkach ubocznych występujących rzadko, takich jak reakcje anafilaktyczne, niedoczynność tarczycy, odwodnienie, zachowania samobójcze, mania, omamy, zespół serotoninowy, przełom nadciśnieniowy, jaskra, śródmiąższowe choroby płuc, niewydolność wątroby, żółtaczka, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, nieprawidłowy zapach moczu, wyciek mleka z sutka, podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi. Bardzo rzadko obserwuje się zapalenie naczyń krwionośnych skóry.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku Dutilox?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu Dutilox powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania leku Dutilox

Przedawkowanie preparatu Dutilox może objawiać się sennością, śpiączką, zespołem serotoninowym, drgawkami, wymiotami i tachykardią (przyspieszoną akcją serca). Możliwy jest również zgon w wyniku przedawkowania leku. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Dutilox należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dutilox?

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik leku, stosowania nieselektywnych nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), fluwoksaminy, cyprofloksacyny i enoksacyny. Kolejnymi przeciwwskazaniami są ciężkie zaburzenia czynności nerek i zaburzenia czynności wątroby. Nie należy również rozpoczynać stosowania leku Dutilox, jeżeli u pacjenta występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Interakcje z innymi lekami

Nie należy stosować leku Dutilox z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), do których zaliczamy m. in. selegilinę, moklobemid, linezolid. Należy również odczekać minimum 14 dni po zakończeniu leczenia nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy przed włączeniem duloksetyny. Natomiast po zakończeniu leczenia duloksetyną konieczna jest co najmniej pięciodniowa przerwa przed włączeniem IMAO. Takie połączenie – leku Dutilox z IMAO – zwiększa ryzyko wystąpienia groźnego zespołu serotoninowego.

Duloksetyna metabolizowana jest z udziałem cytochromu CYP1A2, dlatego nie można stosować jej jednocześnie z lekami wpływającymi na ten cytochrom. Należy do nich np. fluwoksamina (lek przeciwdepresyjny) i antybiotyki z grupy fluorochinolonów: cyprofloksacyna i enoksacyna. Palenie tytoniu zwiększa aktywność CYP1A2 i powoduje zmniejszenie stężenia duloksetyny we krwi.

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Dutilox z innymi substancjami wpływającymi na układ serotoninergiczny, takimi jak leki z grup SSRI, SNRI, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, tryptany (stosowane w migrenie), tramadol, petydyna (leki przeciwbólowe), tryptofan i ziele dziurawca zwyczajnego. Ostrożnie należy łączyć duloksetynę także z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, barbiturany, uspokajające leki przeciwhistaminowe.

Dodatkowo, duloksetyna może powodować zwiększone ryzyko krwawienia u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe.

Dutilox a alkohol

Ze względu na wpływ na ośrodkowy układ nerwowy zalecana jest ostrożność przy jednoczesnym przyjmowaniu etanolu i duloksetyny.

Dutilox a ciąża

Stosowanie leku Dutilox jest uzasadnione u ciężarnych wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają zagrożenie dla płodu. Dostępne dane sugerują zwiększone ryzyko krwotoku poporodowego u matek, które stosowały duloksetynę w ostatnim miesiącu przed porodem. Podejrzewa się także, że stosowanie duloksetyny w ciąży może być związane ze zwiększonym ryzykiem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków.

Dutilox a karmienie piersią

Mimo, że duloksetyna bardzo słabo przenika do pokarmu kobiecego, karmienie piersią podczas stosowania leku nie jest zalecane ze względu na brak jednoznacznych danych dotyczących bezpieczeństwa takiego postępowania dla niemowląt.

Dutilox a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Należy pamiętać, że istnieje ryzyko wystąpienia zawrotów głowy i sedacji po zastosowaniu leku Dutilox. Jeżeli takie działania wystąpią, należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Dutilox

Substancja czynna: duloksetyna

Wskazania: leczenie depresji, leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych, leczenie bólu w neuropatii cukrzycowej

Zastosowanie: leczenie dużych zaburzeń depresyjnych, bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej i zaburzeń lękowych uogólnionych

Dawkowanie leku: depresja, neuropatia: 60 mg/dobę; lęk uogólniony: 30 mg/dobę; maksymalnie 120 mg

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na składnik leku, ciężkie zaburzenia czynności nerek i zaburzenia czynności wątroby

Główne działania niepożądane: ból głowy, senność, nudności, suchość w jamie ustnej

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Dutilox, dostępna w internecie: https://www.symphar.com/wp-content/uploads/2017/07/Dutilox_Informacja-dla-osoby-wykonujacej-zawod-medyczny.pdf

Inne popularne leki:

Dutilox - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Efectin ER 75 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Efectin ER 75 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Depresja i inne zaburzenia nastroju  dotykają miliony ludzi na całym świecie, wpływając na ogólne samopoczucie i jakość życia. Na szczęście istnieją leki, które wspomagają regulację nastroju i pomagają w radzeniu sobie z tymi zaburzeniami. Jednym z takich preparatów jest Efectin ER, który zawiera substancję czynną - wenlafaksynę w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.W tym artykule zagłębimy się w szczegóły dotyczące Efectin ER, badając jego mechanizm działania, wskazania i potencjalne korzyści. Omówimy również istotne kwestie związane ze stosowaniem leku Efectin ER, takie jak zalecenia dotyczące dawkowania, możliwe skutki uboczne i środki ostrożności, o których należy pamiętać.

Charakterystyka produktów leczniczych
04.07.2023
Pramolan - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Pramolan - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Pramolan jest jednoskładnikowym, doustnym lekiem uspokajającym, przeciwlękowym i poprawiającym nastrój. Substancja czynna leku zawarta w preparacie Pramolan to dichlorowodorek opipramolu w dawce 50 mg.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Depresja w ciąży - jak wygląda i jak sobie z nią radzić?
Depresja w ciąży - jak wygląda i jak sobie z nią radzić?

Szacuje się, że nawet co piąta kobieta może zachorować na depresję w czasie ciąży. Zaledwie 20 procent z nich uzyska odpowiednie leczenie. Dlaczego rozpoznanie depresji w okresie ciąży i jej leczenie jest tak ważne? Czy nieleczona depresja może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są jej objawy? Odpowiemy na te i inne pytania w poniższym artykule.

Artykuł
27.09.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!