Sorbifer Durules- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 26.07.2023

Sorbifer Durules  E recepta   recepta online z konsultacją | cena dawkowanie  przeciwwskazania

Sorbifer durules jest stosowany u pacjentów z niedoborem żelaza, pozwala także na leczenie utajonego niedoboru żelaza. Czy lek wolno podawać niemowlętom? Jakie są skutki uboczne? Jak długo należy kontynuować leczenie?

Spis treści

Czym jest Sorbifer durules 100 mg + 60mg?

Sorbifer durules jest lekiem w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, który pozwala na leczenie niedoboru żelaza. W jednej tabletce zawiera 100 mg żelaza dwuwartościowego w postaci siarczanu żelaza (II) oraz 60 mg kwasu askorbinowego (witaminy C).

Sorbifer durules stosuje się w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, utajonego niedoboru żelaza oraz jako profilaktyka niedoboru żelaza w trakcie ciąży.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania

Żelazo jest bardzo istotnym pierwiastkiem, który jest dostarczany przede wszystkim z pożywieniem. W organizmie żelazo występuje w dwóch głównych postaciach: jako żelazo funkcyjne (np. w postaci enzymów, hemoglobiny - białka pozwalającego na przenoszenie tlenu przez krwinki czerwone) i magazynowane.

Kwas askorbinowy pozwala na zapobieganie utleniania żelaza dwuwartościowego, a wiadomym jest, że sole takiego żelaza (tak jak siarczan żelaza (II), zawarty w leku Sorbifer Durules) są lepiej rozpuszczalne i wchłanialne w przewodzie pokarmowym. Ponadto, kwas askorbinowy ma wpływ na uwalnianie żelaza z magazynów, dzięki czemu dochodzi do ich łatwiejszego uruchamiania.

Skład leku

Poza substancjami czynnymi, Sorbifer Durules zawiera powidon K-25, polietylen, karbomer 934 P, stearynian magnezu. Otoczka leku ma w składzie substancje: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, parafina.

Jak stosować lek Sorbifer Durules?

Lek należy przyjmować doustnie. Możliwe jest przyjmowanie leku między posiłkami, w przypadku niskiej tolerancji można przyjmować tabletki także w trakcie posiłków. Jednocześnie należy pamiętać, że takie produkty jak kawa, herbata, jajka, nabiał, płatki owsiane, pokarmy o dużej zawartości błonnika mogą obniżać wchłanianie żelaza. Tabletki należy przyjmować w całości. W trakcie i bezpośrednio po przyjęciu leku nie można pozostawać w pozycji leżącej.

Należy pamiętać, że stosowanie żelaza może powodować ciemne zabarwienie stolca.

Jak dawkować lek Sorbifer Durules u dorosłych?

U dorosłych stosuje się zwykle dawkę 2 tabletek dziennie w dawkach podzielonych, tzn. 1 tabletka rano i wieczorem. Możliwe jest zwiększenie dawki do 3-4 tabletek w zależności od zaleceń lekarza.

W okresie ciąży i karmienia piersią zaleca się dawkę 1 tabletki na dobę (jeśli jest przyjmowany w ramach profilaktyki) lub 2 tabletki na dobę (dawka lecznicza).

Terapia powinna być przeprowadzana z okresową kontrolą poziomu hemoglobiny we krwi (regularne wykonywanie morfologii krwi). Po osiągnięciu pożądanego poziomu hemoglobiny leczenie powinno być kontynuowane przez kolejne kilka miesięcy w celu uzupełnienia rezerw żelaza.

W przypadku długotrwałej utraty żelaza, na przykład w przypadkach obfitych krwawień menstruacyjnych, leczenie należy ustalić indywidualny schemat leczenia długookresowego.

Jak dawkować lek Sorbifer Durules u dzieci?

Dzieci poniżej 12 roku życia nie powinny przyjmować leku. Dzieci powyżej 12 roku życia mogą stosować lek w dawkach dla dorosłych. Leku nie wolno podawać niemowlętom.

Leki zawierające żelazo mogą powodować zatrucia u dzieci.

Dawka toksyczna

Wykazano, że dawka przekraczająca 20 mg na kilogram masy ciała może wywoływać objawy toksyczne. Należy dokładnie przestrzegać dawkowania. Więcej o objawach przedawkowania przeczytasz niżej.

Najczęstsze działania niepożądane

Działania niepożądane związane z przewodem pokarmowym występują częściej w przypadku stosowania zwiększonej dawki. Najczęstsze działania niepożądane to nudności, bóle brzucha, zaparcia, biegunka.

Działania niepożądane występujące rzadko

Rzadko dochodzi do zdarzeń niepożądanych takich jak zwężenie przełyku czy owrzodzenie przełyku.

Istnieją działania niepożądane o nieznanej częstości występowania. Są to reakcje nadwrażliwości (w tym np. obrzęk naczynioruchowy)

Owrzodzenie jamy ustnej było zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu, natomiast jest ono związane z nieprawidłowym przyjmowaniem leku. Zgłaszano również wymioty, zwężenie oskrzeli. Uszkodzenia przełyku i martwica oskrzeli mogą wystąpić po nieprawidłowym podaniu u pacjentów z zaburzeniami połykania.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, pacjent powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Ciężkość zatrucia określa się za pomocą oznaczania stężenia żelaza w osoczu, a od ciężkości zatrucia zależą objawy. W łagodnych zatruciach dochodzi do wymiotów i biegunki, znacznie bardziej nasilonych w przypadku przyjęcia większej dawki. Dodatkowo, w przypadku cięższych zatruć, może rozwinąć się kwasica metaboliczna, wstrząs, senność i śpiączka, drgawki, uszkodzenie przewodu pokarmowego i wątroby (wraz z konsekwencjami takimi jak martwica wątroby, zaburzenia krzepnięcia), niewydolność nerek, obrzęk płuc.

Przedawkowanie kwasu askorbinowego może doprowadzić do kwasicy u niedokrwistości u osób z odpowiednimi skłonnościami.

Leczenie ciężkiego zatrucia wymaga znaczących interwencji medycznych, łącznie z podawaniem środków wymiotnych i przeczyszczających, płukaniem żołądka, podawaniem środków chelatujących (lek wiążący metale). Konieczne może być prowadzenie leczenia w oddziale intensywnej terapii, wraz z odpowiednim monitorowaniem.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Istnieje kilka sytuacji, w których stosowanie leku jest niewskazane. Pacjenci z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu nie powinni przyjmować leku. Inne przeciwwskazania to nadmierne zasoby żelaza w organizmie (spowodowane np. hemochromatozą, hemosyderozą), zmiany w przewodzie pokarmowym powodujące zaburzenia utrudniające ruch pokarmu (np. zwężenie przełyku). Istnieje możliwość uszkodzenia śluzówki ze względu na przedłużony kontakt z nią, dlatego też tabletki powinny być od razu połykane, bez przedłużonego trzymania ich w jamie ustnej. Możliwe jest także przebarwienie zębów w przypadku nieprawidłowego stosowania. Sorbifer durules nie powinien być stosowany u osób z niedokrwistością bez niedoboru żelaza. Wielokrotne przetoczenia krwi również stanowią przeciwwskazanie.

Ze względu na ryzyko uszkodzenia śluzówek dróg oddechowych w razie aspiracji, pacjenci z trudnościami z połykaniem powinni być poddani dokładnej ocenie co do możliwości stosowanie leku Sorbifer durules.

Interakcje z innymi lekami

Niektóre leki, m.in. antybiotyki czy leki immunosupresyjne (cyprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, mykofenolan mofetylu, norfloksacyna, ofloksacyna) nie powinny być jednocześnie stosowane wraz z lekiem Sorbifer Durules.

Inne leki, takie jak alendronian, leki zobojętniające kwas solny zawierające wodorotlenek glinu lub węglan magnezu, kaptopryl, klodronian, lewodopa, metylodopa, penicylamina, ryzedronian, tetracykliny, hormony tarczycy mogą wymagać zmiany dawkowania w trakcie terapii lekiem Sorbifer durules 100 mg + 60 mg.

Sorbifer durules a ciąża i karmienie piersią

Możliwe jest przyjmowanie leku Sorbifer durules w okresie ciąży i karmienia piersią w celach profilaktycznych i leczniczych.

Sorbifer durules a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Sorbifer durules 100 mg + 60 mg nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Sorbifer durules

Substancja czynna: siarczan żelaza (II) i kwas askorbinowy.

Wskazania: niedokrwistości z niedoboru żelaza, utajony niedobór żelaza, profilaktyka niedoboru żelaza.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: dawka lecznicza: 1 tabletka 2x dziennie; dawka profilaktyczna w okresie ciąży lub u karmiących: 1 tabletka 1x dziennie.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, nadmiar żelaza w organizmie, niedokrwistość bez niedoboru żelaza, choroby i zmiany utrudniające pasaż przewodu pokarmowego, wielokrotne przetoczenia krwi.

Główne działania niepożądane: nudności, bóle brzucha, zaparcia, biegunka.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego dostępna w serwisie rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl, [online], [dostęp 16.07.2023] dostępna w internecie: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24679/characteristic

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Inni czytali również

Neurovit - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Neurovit - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Neurovit jest stosowany w leczeniu zaburzeń układu nerwowego. Tabletki powlekane zawierają trzy witaminy z grupy B - B1, B6 oraz B12. Jak i kiedy stosować lek Neurovit? Do leczenia jakich schorzeń jest przeznaczony?

Charakterystyka produktów leczniczych
25.01.2023
Gastrolit - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Gastrolit - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Gastrolit to preparat leczniczy przeznaczony do łagodzenia objawów biegunek i odwodnienia. Dostępny jest w formie proszku, który po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny roztwór zawierający glukozę i niezbędne elektrolity. Pełni on kluczową rolę w przywracaniu równowagi wodno-elektrolitowej w organizmie w przbiegu chorób przewodu pokarmowego, zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych.

Charakterystyka produktów leczniczych
28.09.2023
Devikap - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Devikap - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Devikap to wyrób leczniczy, który zawiera cholekalcyferol - witaminę D. Zażywany jest w celu profilaktyki i uzupełnienia niedoborów, a także leczenia stanów związanych z deficytem witaminy D3.

Charakterystyka produktów leczniczych
15.11.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!