Ovulan - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 08.09.2023

Ovulan  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Ovulan

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Tabletki antykoncepcyjne Ovulan są przykładem hormonalnego środka antykoncepcyjnego. Lek charakteryzuje się wysoką skutecznością, jeśli jest stosowany poprawnie i regularnie. Jedyną substancją czynną zawartą w leku Ovulan jest dezogestrel, co czyni go jednoskładnikową antykoncepcją hormonalną. 

Spis treści

Czym jest Ovulan?

Ovulan to doustny preparat antykoncepcyjny zawierający jedynie progestagen - dezogestrel. Stosuje się go w celu zapobiegania ciąży. Jest dobrym wyborem dla pacjentek, które nie mogą lub nie chcą stosować złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego. Ponadto jest to forma antykoncepcji, która jest dopuszczona do stosowania w okresie karmienia piersią.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Tabletki antykoncepcyjne Ovulan osiągają swoje działanie antykoncepcyjne, głównie poprzez hamowanie owulacji. Ponadto zwiększają lepkość śluzu szyjkowego, utrudniając w ten sposób poruszanie się plemników w drogach rodnych.

Jaki jest skład leku?

Jedna tabletka leku Ovulan zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu. Oprócz substancji czynnej w preparacie znajdują się substancje pomocnicze. W rdzeniu tabletki powlekanej znajduje się laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K 30, kwas stearynowy, tokoferol, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczkę tabletki Ovulan tworzą hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek.

Jak stosować lek?

Tabletki należy przyjmować doustnie, codziennie najlepiej o względnie stałej, ustalonej przez pacjentkę godzinie. Okres pomiędzy kolejno zażywanymi tabletkami powinien wynosić 24 godziny. Tabletki można popijać niewielką ilością płynu.

Po zażyciu ostatniej tabletki z blistra, nowe opakowanie leku Ovulan należy rozpocząć następnego dnia.

Przed rozpoczęciem stosowania produktu, istnieje konieczność zgłoszenia się do specjalisty celem wykonania badań i przeprowadzenia szczegółowego wywiadu medycznego, między innymi w celu wykluczenia ewentualnej ciąży. Przed przepisaniem leku, należy dodatkowo ustalić, czy pacjentka nie doświadcza zaburzeń krwawienia, takich jak obfite miesiączkowanie lub brak miesiączki. Odstępy między badaniami kontrolnymi powinny być dostosowane do indywidualnych okoliczności każdego przypadku.

Należy pamiętać, że tabletki antykoncepcyjne Ovulan nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym przed zakażeniem HIV.

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jak rozpocząć stosowanie preparatu Ovulan?

Jeśli przed rozpoczęciem stosowania leku Ovulan, pacjentka nie stosowała hormonalnej antykoncepcji, tabletki powinno się zacząć przyjmować w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego (pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego). Alternatywnie, dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem cyklu, jednak w takim przypadku w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosować dodatkową metodę antykoncepcji barierowej.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie przyjmowania tabletek leku Ovulan. W takiej sytuacji nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

Rozpoczęcie stosowania leku leczniczego Ovulan po porodzie, porodzie przedwczesnym lub poronieniu w drugim trymestrze można podjąć przed powrotem miesiączkowania. Jeśli od momentu porodu/poronienia minęło ponad 21 dni, przed rozpoczęciem stosowania leku należy wykluczyć możliwość ciąży i w pierwszym tygodniu stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

W przypadku wcześniejszego stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, stosowanie tabletek należy rozpocząć najlepiej następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki (zawierającej substancje czynne) poprzedniego doustnego środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub transdermalnego plastra. W tych przypadkach nie ma potrzeby dodatkowej metody antykoncepcji. Alternatywnie kobieta może rozpocząć stosowanie preparatu najpóźniej w następnym dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek, plastra antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego lub okresie przyjmowania placebo poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego. W ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek zalecane jest by pacjentka stosowała dodatkową metodę antykoncepcji.

Kobieta ma swobodę przeprowadzenia zmiany z metod antykoncepcji zawierających jedynie progestageny w dowolnym dniu. W przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen - w dniu odpowiadającym terminowi jego usunięcia, a w przypadku iniekcji - w dniu, w którym przypada termin kolejnej iniekcji.

Co robić w razie pominięcia dawki preparatu Ovulan?

Jeśli między zażyciem dwóch kolejnych tabletek leku Ovulan upłynęło ponad 36 godzin, skuteczność antykoncepcji może być osłabiona. Jeśli przerwa w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, pominiętą tabletkę kobieta powinna przyjąć jak najszybciej po zdaniu sobie sprawy z pominięcia, a następną tabletkę o zwykłej porze. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 12 godzin, konieczne jest stosowanie barierowej metody antykoncepcji przez kolejne 7 dni. Jeśli pominięcie zastosowania leku Ovulan miało miejsce w pierwszym tygodniu, a stosunek płciowy miał miejsce w tygodniu poprzedzającym pominięcie, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

W przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie preparatu Ovulan może być zmniejszone, a skuteczność antykoncepcyjna osłabiona, co wymaga zastosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeśli w ciągu 3-4 h po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, wchłanianie może nie być całkowite. W takim przypadku należy postąpić tak, jak w razie pominięcia zażycia tabletki.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym wśród pacjentek stosujących tabletki antykoncepcyjne Ovulan były nieregularne krwawienia z dróg rodnych. Inne, częste skutki uboczne to trądzik, ból głowy, nudności, zmiany nastroju, zmniejszenie libido, ból piersi, nudności i zwiększenie masy ciała.

Jakie są rzadziej zgłaszane działania niepożądane?

Podczas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych Ovulan, kobiety zgłaszały również inne, rzadsze działania niepożądane. Są to między innymi zakażenia pochwy, wymioty, łysienie, wysypka, pokrzywka, powstanie torbieli jajnika, bolesne miesiączkowanie oraz zmęczenie.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Brak jest doniesień na temat ciężkich przypadków przedawkowania dezogestrelu. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ovulan, może powodować nudności, wymioty oraz u młodych dziewcząt niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Nie istnieje antidotum, a dalsze postępowanie powinno skupiać się na łagodzeniu objawów.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Tak jak w przypadku innych preparatów leczniczych, istnieją również przeciwwskazania do przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych Ovulan. Nie należy przyjmować tego leku, jeśli u pacjentki występuje któryś z niżej wymienionych stanów:

 • nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w leku Ovulan;

 • ciąża lub jej podejrzenie;

 • czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa ,

 • czynna ciężka choroba wątroby, przewlekłe zaburzenia czynności wątroby lub ich wystąpienie w przeszłości, aż do czasu normalizacji wyników prób czynnościowych wątroby;

 • występowanie lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych;

 • niewyjaśnione krwawienia z pochwy.

Tabletki antykoncepcyjne Ovulan zawierają laktozę. Osoby cierpiące na rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować leku Ovulan.

W jakich sytuacjach należy zachować ostrożność?

Jeżeli występuje którykolwiek z wymienionych poniżej objawów lub czynników ryzyka, w każdym indywidualnym przypadku należy rozważyć, czy korzyści związane ze stosowaniem leku Ovulan przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Jeśli którykolwiek z tych objawów po raz pierwszy się pojawia lub nasila, pacjentka powinna skonsultować się ze swoim lekarzem. Wówczas to lekarz zdecyduje, czy konieczne jest zaprzestanie stosowania produktu Ovulan.

 • Rak piersi - wraz z wiekiem zwiększa się zachorowalność na raka piersi. Ponadto stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych podwyższa to ryzyko. Prawdopodobnie ryzyko u pacjentek stosujących tabletki zawierające jedynie progestagen, takie jak Ovulan, jest porównywalne do ryzyka związanego z używaniem skomplikowanych doustnych środków antykoncepcyjnych.

 • Choroby wątroby - ponieważ nie można wykluczyć działania biologicznego progestagenów w odniesieniu do raka wątroby, konieczne jest dokonanie indywidualnej oceny korzyści w porównaniu do ryzyka u pacjentek z rakiem wątroby. Jeśli pojawią się ostre lub przewlekłe zaburzenia funkcji wątroby, pacjentka powinna zostać skierowana do specjalisty w celu przeprowadzenia badań i uzyskania porady. Nie jest wskazane stosowanie leku dopóki parametry czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych.

 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa -badania epidemiologiczne wskazują na związek między stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych a zwiększoną częstością występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej czyli zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Chociaż nie jest jasne, czy ten związek kliniczny jest związany z używaniem dezogestrelu jako środka antykoncepcyjnego bez składnika estrogenowego, to w przypadku wystąpienia zakrzepicy należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Ovulan. Należy rozważyć przerwanie stosowania środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel również w sytuacji długotrwałego unieruchomienia pacjentki związanego z zabiegiem chirurgicznym. Kobiety, które doświadczyły zakrzepicy, powinny być poinformowane o możliwości jej nawrotów.

 • Nadciśnienie tętnicze - jeśli podczas stosowania produktu leczniczego Ovulan wystąpi przewlekłe nadciśnienie lub nie uzyskano odpowiedniej reakcji na terapię lekami przeciwnadciśnieniowymi przy znacznie podwyższonym ciśnieniu tętniczym, należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Ovulan.

 • Cukrzyca - progestageny mogą mieć wpływ na gospodarkę węglowodanową. Z tego względu należy obserwować pacjentki z cukrzycą podczas pierwszych miesięcy przyjmowania tabletek Ovulan.

 • Ciąża pozamaciczna - chociaż produkt leczniczy Ovulan skutecznie hamuje owulację, należy uwzględnić możliwość ciąży pozamacicznej podczas rozważania różnicowego, jeśli pacjentka doświadcza braku miesiączki lub odczuwa ból w jamie brzusznej.

Jakie są interakcje z innymi lekami?

Hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym Ovulan, mogą wchodzić w interakcję z innymi lekami, wpływając na ich metabolizm. Ponadto niektóre substancje mogą wpływać na wchłanianie i usuwanie z organizmu dezogestrelu, sprawiając, że skuteczność antykoncepcyjna leku Ovulan może być mniejsza.

Może dojść do interakcji z lekami, które stymulują mikrosomalne enzymy, prowadząc do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, ryfampicyna, topiramat, rytonawir oraz ziele dziurawca zwyczajnego). Największe wzmocnienie działania enzymów występuje po 2-3 tygodniach i może utrzymywać się przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu stosowania leku. Kobiety przyjmujące którekolwiek z tych leków powinny dodatkowo korzystać z metody antykoncepcji barierowej. W przypadku jednoczesnego stosowania leków indukujących enzymy mikrosomalne i środków antykoncepcyjnych, metoda antykoncepcji barierowej powinna być używana podczas przyjmowania tych leków oraz przez 28 dni po ich odstawieniu. W przypadku długotrwałej terapii lekami stymulującymi enzymy wątrobowe u kobiet, rozważenie zastosowania niehormonalnej metody antykoncepcji jest wskazane.

U kobiet stosujących tabletki zawierające węgiel aktywowany jednocześnie z lekiem Ovulan, wchłanianie dezogestrelu oraz skuteczność antykoncepcyjna mogą być zmniejszone.

Dane wskazują, że steroidowe preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Są to między innymi parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek nośnikowych w surowicy, a także parametrów związanych z przemianą węglowodanów oraz procesami krzepnięcia i fibrynolizy. W większości przypadków obserwowane zmiany pozostają w granicach normy. Nie jest jednak pewne, jak te obserwacje odnoszą się do środków antykoncepcyjnych zawierających jedynie progestagen.

Czy można stosować lek w ciąży?

Mimo, że badania epidemiologiczne nie potwierdziły podwyższonego ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci matek stosujących nieumyślnie dezogestrel we wczesnym okresie ciąży, przyjmowanie tabletek leku Ovulan jest przeciwwskazane u pacjentek będących w ciąży.

Czy można stosować lek w czasie karmienia piersią?

Lek Ovulan nie wpływa na ilość i jakość mleka kobiecego. Preparat może być stosowany w okresie karmienia piersią, ale należy wówczas dokładnie obserwować wzrost i rozwój niemowląt.

Czy lek wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?

Lek Ovulan nie ma istotnego wpływu lub ma znikomy wpływ na umiejętność kierowania pojazdami mechanicznymi oraz obsługiwania maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Ovulan

Substancja czynna: dezogestrel.

Wskazania: zapobieganie ciąży.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: 1 tabletka 1 raz dziennie, o stałej porze.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje zawarte w leku Ovulan, ciąża lub jej podejrzenie, niezdiagnozowane krwawienia z pochwy, czynna choroba zakrzepowo-zatorowa, zaburzenia czynności wątroby, nowotwory złośliwe zależne od hormonów płciowych.

Główne działania niepożądane: nieregularne krwawienia, trądzik, ból głowy, nudności, zmiany nastroju, zmniejszenie libido, ból piersi, nudności i zwiększenie masy ciała.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Ovulan, dostępna w internecie; http://chpl.com.pl/data_files/2013-03-20_SPC__PL__clean_21_12_2012.pdf

mp.pl; INDEKS, Dezogestrel; https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=1558

Inne popularne leki:

Ovulan - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Antykoncepcja po porodzie - kiedy zacząć i jaką metodę wybrać?
Antykoncepcja po porodzie - kiedy zacząć i jaką metodę wybrać?

Zapobieganie kolejnej ciąży po porodzie jest ważną kwestią dla każdej młodej matki. W tym celu należy wybrać odpowiednią metodę antykoncepcji, która powinna być indywidualnie dobrana do potrzeb kobiety. Jak wybrać skuteczną metodę zapobiegania ciąży? Jaka antykoncepcja jest bezpieczna dla kobiet karmiących piersią?

Artykuł
17.05.2023
Antykoncepcja a karmienie piersią - jakie są dostępne opcje?
Antykoncepcja a karmienie piersią - jakie są dostępne opcje?

Karmienie piersią jest nie tylko wyjątkowo istotnym elementem budowania silnej więzi między matką a dzieckiem, ale to również kluczowy aspekt zapewnienia maluchowi zdrowego startu w życie. W czasie karmienia piersią wiele kobiet zastanawia się nad tym, jaki wpływ na ten proces mogą mieć metody antykoncepcji. Czy antykoncepcja rzeczywiście wpływa na laktację? Czy jest bezpieczna zarówno dla matki, jak i dziecka? W jakim momencie po porodzie można zacząć stosować antykoncepcję? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Artykuł
02.06.2023
Levomine mini - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Levomine mini - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Levomine mini to preparat stosowany w celu zapobiegania ciąży. Jest jednym z hormonalnych środków antykoncepcyjnych i zawiera dwie substancje czynne - etynyloestradiol i lewonorgestrel. Tabletki antykoncepcyjne charakteryzują się wysoką skutecznością, o ile są prawidłowo i regularnie stosowane.

Charakterystyka produktów leczniczych
06.08.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!