Citaxin- E-recepta- recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 14.02.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Citaxin E recepta recepta online z konsultacj─ů | cena dawkowanie przeciwwskazania

Citaxin to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie cytalopram. Należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych.

Rozpocznij konsultacj─Ö z Citaxin

Otrzymaj konsultacj─Ö lekarsk─ů na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Citaxin
Substancje czynne Citaloprami hydrobromidum
Dost─Öpno┼Ť─ç Na recept─Ö
Posta─ç
 • Tabletki powlekane
Dawki
 • 20 mg (Tabletki powlekane)

Spis tre┼Ťci

Podstawowe informacje o leku Citaxin

Substancja czynna: citalopram

Wskazania: depresja, zaburzenia lękowe

Zastosowanie: depresja, zaburzenia lękowe

Dawkowanie: od 10 mg do 40 mg na dobę, zależnie od wskazań

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, terapia pimozydem, zespół wydłużonego QT, terapia inhibitorami MAO

Główne działania niepożądane: zaburzenia snu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, nasilone pocenie się

e-Recepta online 49.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Citaxin?

Lek Citaxin jest dostępny tylko na receptę. Cena preparatu różni się w zależności od opakowania:

 • 28 tabletek — ok. 13 zł;
 • 56 tabletek — ok. 23 zł;
 • 84 tabletek — ok. 34 zł.

Podane ceny są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Czym jest lek Citaxin?

Citaxin to lek stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych, takich jak depresja i zaburzeń lękowych. Substancją czynną jest cytalopram. Citaxin należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które wpływają na poziom serotoniny w mózgu.

Citaxin jest dostępny na receptę i jego stosowanie powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza, który ustala odpowiednią dawkę i okres trwania leczenia, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jaki jest skład leku Citaxin?

Każda tabletka powlekana leku Citaxin zawiera 20 mg cytalopramu, w postaci cytalopramu bromowodorku - 24,98 mg oraz substancje pomocnicze takie jak:

 • rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (E 460), laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, glicerol (E 422), kopowidon, magnezu stearynian,

 • otoczka tabletki: hypromeloza (E 464), celuloza mikrokrystaliczna (E 460), makrogolu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171).

Jaki jest mechanizm działania leku Citaxin?

Lek Citaxin nie może być przyjmowany przez osoby z nadwrażliwością na cytalopram jakikolwiek inny składnik leku.

Równoczesne leczenie pimozydem stanowi przeciwwskazanie do stosowania leku Citaxin.

Nie zaleca się stosowania cytalopramu u pacjentów, którzy wykazują wydłużenie odstępu QT lub cierpią na wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT. Dodatkowo przyjmowanie leku Citaxin jest niezalecane jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT.

Inhibitory MAO

U niektórych pacjentów, którzy przyjmowali leki z grupy SSRI jednocześnie z inhibitorem monoaminooksydazy, takim jak selektywny inhibitor MAO-B (selegilina) lub odwracalny inhibitor MAO (moklobemid), oraz u tych, którzy niedawno przerwali stosowanie leków z grupy SSRI i rozpoczęli przyjmowanie inhibitora MAO, obserwowano poważne reakcje, które czasami prowadziły do tragicznych skutków, w tym nawet do zgonu.

W pewnych sytuacjach zaobserwowano symptomy zbliżone do tych charakterystycznych dla zespołu serotoninowego.

Należy unikać jednoczesnego stosowania cytalopramu z inhibitorami MAO, w tym selegiliną, w dawkach przewyższających 10 mg na dobę.

Leczenie cytalopramem można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieselektywnych inhibitorów MAO i co najmniej jeden dzień po zaprzestaniu przyjmowania moklobemidu. Natomiast leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć 7 dni po zakończeniu terapii cytalopramem.

Jak stosowa─ç lek Citaxin?

Lek Citaxin jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Jak dawkować lek Citaxin u dorosłych?

Lek Citaxin jest stosowany w jednej dawce raz dziennie i można go przyjmować o dowolnej porze dnia, zarówno do jedzenia, jak i niezależnie od posiłków.

Depresja

Lek należy stosować doustnie w dawce jednorazowej wynoszącej 20 mg na dobę. Zależnie od potrzeby i reakcji pacjenta, dawkę można maksymalnie zwiększyć do 40 mg na dobę.

Efekty przeciwdziałania depresji zwykle stają się widoczne po 2-4 tygodniach stosowania terapii. Leczenie lekami przeciwdepresyjnymi ma charakter objawowy i powinno być kontynuowane przez wystarczająco długi okres, aby zapobiec nawrotom depresji. Zazwyczaj jest kontynuowane przez okres 6 miesięcy po ustąpieniu objawów depresji.

U pacjentów cierpiących na nawracającą depresję (jednobiegunową), leczenie podtrzymujące może być konieczne przez dłuższy okres, nawet przez kilka lat, w celu zapobiegania nawrotom choroby.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

W pierwszym tygodniu leczenia zaleca się rozpoczęcie od pojedynczej dawki 10 mg doustnie, a później można zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Zależnie od reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę.

Optymalne działanie terapeutyczne w przypadku tego schorzenia zazwyczaj występuje po 3 miesiącach leczenia. Efekty te utrzymują się podczas kontynuacji terapii.

Osoby w podeszłym wieku (>65 lat)

U seniorów zaleca się zastosowanie połowy standardowej dawki, czyli 10–20 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa rekomendowana dla osób w tej grupie wiekowej wynosi 20 mg.

Niewydolność nerek

Nie ma konieczności redukowania dawki u pacjentów cierpiących na łagodną lub umiarkowaną niewydolność nerek. Brakuje danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, czyli przy klirensie kreatyniny poniżej 20 ml/min.

Upośledzenie czynności wątroby

U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami funkcji wątroby w okresie pierwszych dwóch tygodni leczenia zaleca się rozpoczęcie od dawki początkowej wynoszącej 10 mg na dobę. W razie potrzeby, a także w zależności od odpowiedzi pacjenta, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zachowanie ostrożności i uwagi przy ustalaniu dawkowania.

Pacjenci z wolnym metabolizmem z udziałem cytochromu CYP2C19

U pacjentów, z wolnym metabolizmem przy udziale izoenzymu CYP2C19, w ciągu pierwszych dwóch tygodni terapii zaleca się rozpoczęcie od dawki początkowej wynoszącej 10 mg na dobę. W zależności od reakcji pacjenta, dawkę może zostać zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę.

Jak dawkowa─ç lek Citaxin u dzieci?

Lek Citaxin nie powinien być stosowany w leczeniu depresji i w zaburzeniach lękowych u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W trakcie badań klinicznych zaobserwowano, że u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi, częściej występowały zachowania samobójcze, takie jak próby samobójcze oraz myśli samobójcze, a także objawy wrogości, szczególnie agresja, zachowania buntownicze i wybuchy gniewu, w porównaniu z grupą, która przyjmowała placebo. Jeśli zachodzi kliniczna konieczność zastosowania leczenia, pacjent musi być starannie monitorowany pod kątem ewentualnych objawów samobójczych.

Nie ma dostępnych długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży w kontekście wpływu na ich wzrost, dojrzewanie oraz rozwój poznawczy i rozwój zachowania.

Jak objawia si─Ö odstawienie leku Citaxin?

Nagłe przerwanie leczenia lekami z grupy SSRI, takimi jak Citaxin, często prowadzi do wystąpienia objawów odstawienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów odstawienia jest uzależnione od różnych czynników, w tym długości trwania terapii, ilości przyjmowanego leku oraz tempa redukcji dawki.

Najczęściej zgłaszane były zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (obejmujące bezsenność i wyraziste sny), uczucie pobudzenia lub niepokoju, nudności i/lub wymioty, drżenie, splątanie, nadmierne pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Ogólnie rzecz biorąc, objawy te są łagodne lub umiarkowane pod względem nasilenia, chociaż u niektórych pacjentów mogą być bardziej nasilone.

Zazwyczaj objawy pojawiają się w ciągu kilku dni od przerwania stosowania leku, choć istnieją sporadyczne doniesienia o wystąpieniu takich objawów u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli jedną dawkę. Zwykle ustępują samoistnie, najczęściej w okresie dwóch tygodni, jednakże u niektórych osób mogą trwać dłużej (od 2 do 3 miesięcy lub jeszcze dłużej).

W sytuacji zaprzestania stosowania leku zaleca się więc stopniowe redukowanie dawki cytalopramu przez kilka tygodni lub miesięcy, dostosowując to do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jak objawia si─Ö przedawkowanie leku Citaxin?

Dostępne dane kliniczne dotyczące przypadków przedawkowania leku Citaxin są ograniczone i często obejmują sytuacje, w których pacjent przedawkował zarówno ten lek, jak i inne leki lub alkohol. W niektórych doniesieniach odnotowano przypadki zgonów po przedawkowaniu samym cytalopramem, jednakże w większości sytuacji zgon nastąpił w wyniku jednoczesnego przedawkowania innych leków.

W przypadkach zgłoszonego przedawkowania cytalopramu zaobserwowano następujące symptomy: drgawki, tachykardię, senność, wydłużenie odstępu QT, śpiączkę, wymioty, drżenia, niedociśnienie tętnicze, zatrzymanie serca, nudności, zespół serotoninowy, pobudzenie, bradykardię, zawroty głowy, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie źrenic.

Nie istnieje swoista odtrutka. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych, dostarczając jednocześnie tlen i utrzymując prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Wskazane jest rozważenie płukania żołądka i podania węgla aktywowanego. Jeśli konieczne, płukanie żołądka należy przeprowadzić jak najszybciej po doustnym spożyciu leku. Zaleca się także ciągłe monitorowanie pracy serca i obserwowanie objawów czynności życiowych pacjenta oraz stosowanie ogólnego leczenia objawowego mającego na celu utrzymanie stabilności organizmu.

Jakie s─ů dzia┼éania niepo┼╝─ůdane wywo┼éywane przez lek Citaxin?

Citaxin to lek stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe. Jednak, jak wiele innych leków, może powodować działania niepożądane. Wśród najczęstszych i bardzo częstych reakcji pacjentów na ten lek należy wymienić kilka charakterystycznych objawów.

Skutki niepożądane, które można zaobserwować podczas stosowania cytalopramu, zazwyczaj mają łagodny charakter i są przejściowe. Najczęściej pojawiają się w ciągu pierwszych 1-2 tygodni terapii i z reguły stopniowo ustępują w miarę kontynuowania leczenia.

Bardzo często pacjenci zgłaszają występowanie senności lub, przeciwnie, bezsenności po przyjęciu Citaxin. Dodatkowo suchość błony śluzowej jamy ustnej jest powszechnym objawem, który może prowadzić do dyskomfortu i konieczności zwiększonego nawilżania.

Nudności i nasilone pocenie się to kolejne częste reakcje na przyjmowanie Citaxin.

Zmniejszenie łaknienia oraz zmniejszenie masy ciała to inne działania niepożądane, które mogą wpływać na zdrowie pacjenta, zwłaszcza gdy utrata masy ciała nie jest pożądana.

W kategorii działań niepożądanych częstych znajduje się również pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego, niepokój i nerwowość. Te objawy mogą mieć istotny wpływ na życie pacjenta, zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Dodatkowo, stany splątania, zaburzenie orgazmu u kobiet, drżenia, parestezje, czyli uczucie mrowienia lub kłucia, oraz szumy uszne to zjawiska, które mogą być trudne do zniesienia dla niektórych osób.

Wśród innych działań niepożądanych Citaxin wymienić można biegunkę, wymioty, świąd, bóle mięśni, bóle stawów, impotencję oraz zaburzenia wytrysku. Te objawy mogą znacząco wpłynąć na jakość życia pacjenta, zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej. Uczucie zmęczenia jest również często zgłaszanym działaniem niepożądanym, co może prowadzić do obniżenia ogólnej sprawności pacjenta.

Wystąpienie działań niepożądanych związanych z dawką potwierdzono w przypadku następujących objawów: zwiększonej potliwości, suchości błony śluzowej jamy ustnej, problemów ze snem, uczucia senności, biegunki, nudności oraz uczucia zmęczenia.

Rzadsze działania niepożądane leku Citaxin:

Te reakcje są szczególnie złożone i wymagają skrupulatnej obserwacji oraz monitorowania pacjenta podczas stosowania leku. W przypadku wystąpienia którychkolwiek z tych działań niepożądanych konieczna jest pilna konsultacja z lekarzem w celu dostosowania terapii i podjęcia odpowiednich działań.

Wśród działań niepożądanych, które występują niezbyt często, należy wymienić zwiększenie łaknienia, co może prowadzić do problemów z kontrolą masy ciała, oraz agresję, która może znacząco wpływać na relacje interpersonalne pacjenta.

Jednym z bardziej skomplikowanych skutków ubocznych jest depersonalizacja, czyli utrata poczucia własnej osobowości. To głębokie zakłócenie psychiczne może być trudne do zrozumienia i radzenia sobie zarówno dla pacjenta, jak i jego otoczenia. Omamy i mania to kolejne rzadkie, ale poważne działania niepożądane leku Citaxin, które mogą znacząco wpływać na zdolność funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym.

W kategorii działań niepożądanych, które występują niezbyt często, znajdują się także omdlenie, rozszerzenie źrenic, bradykardia i tachykardia. Pokrzywka, łysienie, wysypka, plamica, zatrzymanie moczu, krwotok miesiączkowy i obrzęk to kolejne objawy, które wymagają uwagi lekarza.

W przypadku rzadkich działań niepożądanych wymienia się także zwiększenie masy ciała, zmniejszone stężenie sodu, napady drgawkowe grand mal oraz dyskinezę. Zapalenie wątroby to rzadka, ale potencjalnie groźna reakcja, która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

W kategorii działań o nieznanej częstości występowania znajdują się zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), nadwrażliwość, reakcja anafilaktyczna, nieadekwatne wydzielanie hormonu antydiuretycznego, napady panicznego lęku, bruksizm, niepokój, myśli samobójcze, zachowania samobójcze, drgawki, zespół serotoninowy, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, zaburzenia ruchowe, zaburzenia widzenia, komorowe zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie ortostatyczne, krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytnicy), wybroczyny, obrzęki naczynioruchowe, krwotok maciczny, krwotok poporodowy, priapizm, mlekotok oraz nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby.

Te reakcje są szczególnie złożone i wymagają skrupulatnej obserwacji oraz monitorowania pacjenta podczas stosowania leku. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, konieczna jest pilna konsultacja z lekarzem w celu dostosowania terapii i podjęcia odpowiednich działań.

Gdzie mo┼╝na zg┼éasza─ç dzia┼éania niepo┼╝─ůdane leku Citaxin?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie szczeg├│lne ┼Ťrodki ostro┼╝no┼Ťci nale┼╝y zachowa─ç w trakcie stosowania leku Citaxin?

Niewydolność nerek

Nie jest wymagane zmniejszanie dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek. Brakuje danych o stosowaniu leku Citaxin u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min).

Upośledzenie czynności wątroby

U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w okresie pierwszych dwóch tygodni leczenia zaleca się rozpoczęcie od dawki początkowej wynoszącej 10 mg na dobę. Zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do 20 mg dziennie. U pacjentów cierpiących na ciężkie upośledzenie czynności wątroby obowiązuje konieczność zachowania szczególnej ostrożności i uwagi przy ustalaniu dawkowania.

Paradoksalne objawy lękowe

U niektórych pacjentów z zespołem lęku napadowego może wystąpić zaostrzenie objawów lękowych na początku terapii lekami przeciwdepresyjnymi. Tego rodzaju paradoksalna reakcja zazwyczaj ustępuje po dwóch tygodniach ciągłego stosowania leku. Aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia, zaleca się rozpoczęcie leczenia od niskiej dawki.

Hiponatremia

Obserwowano zmniejszenie stężenia sodu (hiponatremię), zapewne w wyniku nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny), jako rzadkie działanie niepożądane leków z grupy SSRI. Szczególną grupę ryzyka stanowią pacjentki w podeszłym wieku.

Samobójstwo/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja niesie ze sobą podwyższone ryzyko myśli samobójczych, zachowań autoagresywnych oraz prób samobójczych. To ryzyko pozostaje obecne aż do wystąpienia znaczącej remisji objawów. Poprawa stanu psychicznego może zajść dopiero po kilku lub więcej tygodniach leczenia, dlatego też konieczne jest ścisłe monitorowanie pacjentów przez ten okres.

Pacjentów (i ich opiekunów) należy pouczyć o istotności zwracania uwagi na każdą oznakę nasilenia objawów choroby, pojawienia się myśli lub zachowań samobójczych oraz zmian w zachowaniu chorego. Jeśli takie symptomy zostaną zauważone, niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem.

Akatyzja/niepokój psychoruchowy

U pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI/SNRI (SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) może wystąpić akatyzja, która objawia się jako nieprzyjemne uczucie niepokoju i potrzeba nieustannego ruchu, często z trudnością w pozostawaniu w spoczynku. To zjawisko jest najbardziej prawdopodobne w początkowych tygodniach leczenia. Zwiększenie dawki u pacjentów doświadczających tych objawów może być szkodliwe.

Mania

W przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, może wystąpić epizod manii. Jeśli u pacjenta pojawi się taki epizod, należy przerwać stosowanie cytalopramu.

Napady padaczkowe

Mimo że badania na zwierzętach nie wykazały, że cytalopram jest czynnikiem wyzwalającym napady padaczkowe, konieczne jest ostrożne stosowanie tego leku, tak samo, jak innych leków przeciwdepresyjnych, u pacjentów, którzy mieli napady padaczkowe w przeszłości.

Cukrzyca

Cytalopram może wpływać na działanie i/lub wydzielanie insuliny oraz poziom glukozy we krwi, dlatego może być konieczne dostosowanie terapii przeciwcukrzycowej. Dodatkowo sama obecność depresji może wpływać na poziomy glukozy we krwi.

Jaskra

Leki z grupy SSRI, w tym cytalopram, mogą wpłynąć na wielkość źrenicy oka, co może skutkować jej poszerzeniem. To rozszerzenie źrenicy może prowadzić do zmniejszenia kąta przesączania, co z kolei może zwiększyć ciśnienie wewnątrzgałkowe i przyczynić się do wystąpienia jaskry z zamkniętym kątem przesączania, szczególnie u pacjentów z istniejącymi czynnikami ryzyka.

Zespół serotoninowy

Podczas jednoczesnego stosowania cytalopramu z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan lub inne tryptany, tramadol i tryptofan, konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności. W rzadkich przypadkach zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego u pacjentów leczonych lekami z grupy SSRI. Jeśli jednocześnie pojawiają się objawy takie jak wzmożone pobudzenie, dezorientacja, drżenia mięśni, mimowolne skurcze mięśni (mioklonie) i podwyższona temperatura ciała, może to wskazywać na rozwinięcie zespołu serotoninowego.

Krwotoki

Istnieją doniesienia o wybroczynach i plamicy związanych ze stosowaniem leków z grupy SSRI. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI, zwłaszcza w przypadku równoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych, produktów leczniczych, o których wiadomo, że wpływają na czynność płytek krwi (takich jak atypowe leki przeciwpsychotyczne i pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), tyklopidyna i dipirydamol) oraz u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia w wywiadzie. Preparaty z grupy SSRI i SNRI mogą zwiększać ryzyko poważnego krwotoku poporodowego.

Leczenie elektrowstrząsami

Istnieje ograniczone doświadczenie kliniczne związane z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy SSRI i terapii elektrowstrząsowej, dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy takim łączonym leczeniu.

Odwracalne, selektywne inhibitory MAO-A

Nie zaleca się skojarzonego leczenia cytalopramem i inhibitorami MAO-A ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

Dziurawiec zwyczajny

Równoczesne przyjmowanie leków z grupy SSRI i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może skutkować zwiększeniem występowania działań niepożądanych.

Wydłużenie odstępu QT

Cytalopram przyczynia się do wydłużenia odstępu QT, co jest zależne od dawki. Po wprowadzeniu tego leku do użytku zgłoszono przypadki wydłużenia odstępu QT i wystąpienie zaburzeń rytmu komorowego serca, w tym torsade de pointes, głównie u kobiet, osób z niedoborem potasu oraz u pacjentów z wcześniejszym wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca.

Zaleca się zachowanie ostrożności u osób z nasiloną bradykardią, pacjentów po niedawno przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego oraz osób z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaleca się ostrożność w przypadku osób z nasiloną bradykardią, pacjentów, którzy niedawno przeszli ostry zawał mięśnia sercowego, oraz osób z nieustabilizowaną niewydolnością serca.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia groźnych arytmii, związanych z zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak niedobór potasu (hipokaliemia) i magnezu (hipomagnezemia), konieczne jest dostosowanie tych zaburzeń przed rozpoczęciem leczenia cytalopramem.

W przypadku pacjentów z ustabilizowanymi schorzeniami serca, zanim rozpocznie się leczenie, warto rozważyć wykonanie badania EKG w celu oceny stanu serca.

W przypadku wystąpienia objawów zaburzeń rytmu serca w trakcie terapii cytalopramem konieczne jest zakończenie leczenia i przeprowadzenie badania EKG.

Zaburzenia czynności seksualnych

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą prowadzić do wystąpienia problemów z funkcją seksualną. W literaturze medycznej opisano przypadki trwałych zaburzeń seksualnych, które utrzymywały się nawet po zaprzestaniu przyjmowania leków z grupy SSRI.

Jakie s─ů przeciwwskazania do stosowania leku Citaxin?

Lek Citaxin nie może być przyjmowany przez osoby z nadwrażliwością na cytalopram jakikolwiek inny składnik leku.

Równoczesne leczenie pimozydem stanowi przeciwwskazanie do stosowania leku Citaxin.

Nie zaleca się stosowania cytalopramu u pacjentów, którzy wykazują wydłużenie odstępu QT lub cierpią na wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT. Dodatkowo przyjmowanie leku Citaxin jest niezalecane jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT.

Inhibitory MAO

U niektórych pacjentów, którzy przyjmowali leki z grupy SSRI jednocześnie z inhibitorem monoaminooksydazy, takim jak selektywny inhibitor MAO-B (selegilina) lub odwracalny inhibitor MAO (moklobemid), oraz u tych, którzy niedawno przerwali stosowanie leków z grupy SSRI i rozpoczęli przyjmowanie inhibitora MAO, obserwowano poważne reakcje, które czasami prowadziły do tragicznych skutków, w tym nawet do zgonu.

W pewnych sytuacjach zaobserwowano symptomy zbliżone do tych charakterystycznych dla zespołu serotoninowego.

Należy unikać jednoczesnego stosowania cytalopramu z inhibitorami MAO, w tym selegiliną, w dawkach przewyższających 10 mg na dobę.

Leczenie cytalopramem można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieselektywnych inhibitorów MAO i co najmniej jeden dzień po zaprzestaniu przyjmowania moklobemidu. Natomiast leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć 7 dni po zakończeniu terapii cytalopramem.

Jakie s─ů interakcje leku Citaxin z innymi lekami?

Skojarzone leczenie lekiem Citaxin i inhibitorami MAO, zarówno selektywnymi i nieselektywnymi, jest przeciwwskazane z uwagi na ryzyko rozwinięcia zespołu serotoninowego.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie cytalopramu i leków wydłużających odstęp QT, takich jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna w postaci dożylnej, pentamidyna, leki przeciw malarii a szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (takie jak astemizol czy mizolastyna) ze względu na możliwość ich addytywnego działania i powodowania zmian w rytmie serca.

Dodatkowo jednoczesne stosowanie pimozydu i cytalopramu powodowało średnie wydłużenie odstępu QTc o około 10 ms. Ze względu na zaobserwowane interakcje nawet przy niskich dawkach pimozydu, równoczesne podawanie cytalopramu i pimozydu jest niezalecane.

Stosowanie cytalopramu razem z lekami działającymi jako agonisty receptorów serotoninowych (np. tramadol lub sumatryptan) może zwiększać efekty związane z przekaźnictwem serotoniny (5-HT).

W przypadku skojarzonego stosowania leków przeciwdepresyjnych zawierających cytalopram i dziurawca zwyczajnego może dojść do interakcji, co skutkuje zwiększeniem intensywności działań niepożądanych.

Czy mo┼╝na spo┼╝ywa─ç alkohol w trakcie stosowania leku Citaxin?

Mimo braku wykazanych interakcji farmakodynamicznych cytalopramu z alkoholem nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania leków z grupy SSRI.

Czy mo┼╝na stosowa─ç lek Citaxin w trakcie ci─ů┼╝y?

Doświadczenie kliniczne związane z zastosowaniem cytalopramu u kobiet w ciąży jest ograniczone, jednak jak dotąd nie zgłoszono powodów do niepokoju w tej kwestii.

Jeśli matka przyjmuje lek Citaxin w późniejszych etapach ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, noworodka należy dokładnie monitorować. W trakcie ciąży należy unikać nagłego zaprzestania stosowania leku.

Dane zebrane w badaniach obserwacyjnych sugerują, że istnieje zwiększone ryzyko krwotoku poporodowego u kobiet, które były narażone na leki z grupy SSRI lub SNRI w okresie miesiąca przed porodem.

U noworodków, których matki stosowały leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w trzecim trymestrze ciąży, zgłaszano pewne działania niepożądane, głównie: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, napady drgawkowe, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszone napięcie mięśniowe, hiperrefleksja, drżenie, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Te symptomy mogą wynikać zarówno z wpływu leków na układ serotoninowy, jak i być efektem objawów odstawienia. W większości przypadków pojawiają się niemal natychmiast lub w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie.

Badania epidemiologiczne sugerują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny przez kobiety w ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.

Czy mo┼╝na stosowa─ç lek Citaxin w trakcie karmienia piersi─ů?

Cytalopram zawarty w leku Citaxin przechodzi do mleka matki. Przyjmuje się, że dziecko karmione piersią może otrzymywać około 5% dziennej dawki przyjmowanej przez matkę (w stosunku do masy ciała). Niemowlęta często wykazywały tylko niewielkie lub brak obserwowalnych objawów. Niemniej jednak dostępne dane nie są wystarczające do dokładnej oceny ryzyka dla dziecka, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności w tym przypadku.

Czy stosowanie leku Citaxin wp┼éywa na zdolno┼Ť─ç prowadzenia pojazd├│w mechanicznych?

Cytalopram nie powoduje zaburzenia sprawności intelektualnej i psychoruchowej. Jednak u pacjentów przyjmujących leki psychotropowe, może wystąpić pewne zaburzenie uwagi i koncentracji. Dlatego też tacy pacjenci powinni być świadomi możliwości zakłócenia zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Citaxin, [dostęp online grudzień 2023], dostępna w internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22258/characteristic

Indeks lek├│w mp.pl, [dost─Öp online luty 2024], dost─Öpny w internecie:

https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=8289

Inne popularne leki:

Inni czytali r├│wnie┼╝

Escitalopram Aurovitas E recepta recepta online z konsultacj─ů | cena dawkowanie przeciwwskazania
Escitalopram Aurovitas E-recepta- recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Escitalopram aurovitas┬ájest lekiem stosowanym w leczeniu zaburze┼ä psychicznych, w tym zaburze┼ä depresyjnych dotykaj─ůcych aktualnie du┼╝─ů cz─Ö┼Ť─ç populacji. Wed┼éug danych WHO (┼Üwiatowa Organizacja Zdrowia) na depresj─Ö┬ácierpi blisko 5% os├│b doros┼éych na ca┼éym ┼Ťwiecie. W leczeniu stosowane s─ů leki przeciwdepresyjne,┬ádost─Öpne wy┼é─ůcznie na recept─Ö┬á(recepta online), ┬áw tym m.in. wspomniany┬áEscitalopram aurovitas.

Charakterystyka produkt├│w leczniczych
13.02.2024
Cital - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Cital - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Cital to preparat nale┼╝─ůcy do lek├│w przeciwdepresyjnych. Zawiera cytalopram, kt├│ry zaliczamy do grupy lek├│w zwanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny. Jest dost─Öpny na recept─Ö.

Charakterystyka produkt├│w leczniczych
16.02.2024
Czy "testy na depresj─Ö" do samodzielnego wype┼énienia s─ů wiarygodne?
Czy "testy na depresj─Ö" do samodzielnego wype┼énienia s─ů wiarygodne?

W dobie rosn─ůcej ┼Ťwiadomo┼Ťci na temat zdrowia psychicznego wiele os├│b szuka narz─Ödzi i sposob├│w, by zrozumie─ç swoje emocje i samopoczucie. W┼Ťr├│d dost─Öpnych online narz─Ödzi, "testy na depresj─Ö" sta┼éy si─Ö popularnym sposobem na ocen─Ö w┼éasnego stanu psychicznego.┬áIch celem jest szybkie i ┼éatwe rozpoznanie objaw├│w depresji. Czy mo┼╝na na nich polega─ç? Jaka jest ich wiarygodno┼Ť─ç?┬á

Artykuł
14.02.2024
Konsultacja z E-recept─ů za 49.99 Z┼ü Tylko w najnowszej aplikacji!