Ginoring– informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Ginoring– informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Ginoring jest hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym w postaci dopochwowego systemu terapeutycznego. Produkt ma postać krążka, który po umieszczeniu w pochwie przez 3 tygodnie wydziela hormony- etonogestrel i etynyloestradiol, co zapewnia działanie antykoncepcyjne mi.in. poprzez zahamowanie owulacji. Skuteczność antykoncepcyjna  systemu terapeutycznego Ginoring jest co najmniej taka sama jak złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, wskaźnik Pearla wynosi 0,96. 

Preparat przeznaczony jest dla kobiet w wieku rozrodczym- od 18 do 40 roku życia. Przed rozpoczęciem stosowania Ginoringu oraz gdy istnieje ryzyko zmniejszenia skuteczności preparatu należy wykluczyć ciążę u pacjentki. Niezbędna jest także ocena indywidualnego ryzyka zakrzepowo- zatorowego. 

Stosowanie dopochwowego systemu terapeutycznego Ginoring nie chroni przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową. W tym celu należy stosować dodatkowe barierowe środki antykoncepcyjne. 

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Ginoring

Produkt Ginoring zawiera 11,0 mg etonogestrelu- hormonu z grupy progestagenów i 3,474 mg etynyloestradiolu- hormonu z grupy estrogenów. Ich działanie antykoncepcyjne jest wielorakie, jednak najważniejszym mechanizmem jest hamowanie owulacji. 

Ginoring jest elastycznym, przezroczystym i bezbarwnym pierścieniem dopochwowym o średnicy 54mm. Pacjentka zakłada go samodzielnie. W tym celu należy przybrać wygodną pozycję np. unieść jedną nogą, przykucnąć lub położyć się, ścisnąć krążek i umieścić go w pochwie tak, by nie przeszkadzał. W czasie codziennego stosowania należy kontrolować czy system terapeutyczny Ginoring nie przemieścił się lub wypadł, najlepiej robić to przed i po stosunku. 

Trudności z zakładaniem dopochwowego krążka Ginoring lub predyspozycja do jego wypadania  może dotyczyć kobiet z obniżeniem narządu rodnego, obniżeniem pęcherza lub odbytnicy, tendencją do zaparć. 

Produkt powinien pozostać w ciele przez 3 tygodnie. W tym czasie do organizmu uwalnia się 0,120 mg etonogestrelu i 0,015 mg etynyloestradiolu każdego dnia, co zapewnia skuteczną antykoncepcję. Krążek należy samodzielnie usunąć z pochwy tego samego dnia tygodnia i o podobnej porze, w którym był zakładany. 

Następny tydzień jest czasem przerwy od stosowania systemu Ginoring. W tym okresie nie ma jednak potrzeby korzystania z dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Po 2-3 dniach od usunięcia pierścienia powinno rozpocząć się krwawienie z odstawienia. Kolejny system terapeutyczny powinien być zastosowany dokładnie po 7 dniach od usunięcia poprzedniego, w ten sam dzień tygodnia i o podobnej porze, nawet jeśli krwawienie z odstawienia jeszcze nie ustąpiło. 

W wyjątkowych sytuacjach żeby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia można pominąć zalecaną przerwę między kolejnymi systemami terapeutycznymi. Nowy pierścień należy użytkować wtedy przez 3 tygodnie i po tym czasie zastosować zalecaną siedmiodniową przerwę. Przy takim postępowaniu pacjentka może obserwować plamienia lub krwawienia śródcykliczne.

By przesunąć w czasie  krwawienie z odstawienia, należy skrócić zalecaną przerwę między kolejnymi systemami terapeutycznymi o dowolną liczbę dni. Im przerwa jest krótsza, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że krwawienie to nie wystąpi. 

Przed rozpoczęciem terapii preparatem Ginoring niezbędna jest konsultacja ginekologiczna. Specjalista po badaniu fizykalnym i ocenie indywidualnych czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej zdecyduje, czy jest to najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza forma antykoncepcji. 

Sposób rozpoczęcia terapii systemem dopochwowym Ginoring zależy od metod antykoncepcji stosowanych dotychczas. Jeśli w poprzednim cyklu miesięcznym nie stosowano żadnych metod antykoncepcyjnych, pierścień należy założyć pierwszego dnia cyklu (pierwszego dnia miesiączki). Leczenie można rozpocząć także między drugim a piątym dniem cyklu miesięcznego, ale wtedy przez pierwsze 7 dni terapii należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji. 

Jeśli w poprzednim cyklu miesięcznym stosowano złożone hormonalne środki antykoncepcyjne i można potwierdzić, że terapia była prawidłowo prowadzona, a pacjentka nie jest w ciąży, pierścień Ginoring można założyć w dowolnym dniu cyklu. 

Jeśli dotychczas stosowano środki antykoncepcyjne zawierające jedynie progesteron (minitabletka, iniekcja, implant) lub domaciczny system terapeutyczny uwalniający progesteron, terapię za pomocą produktu Ginoring można zacząć w dowolnym dniu cyklu miesięcznego. Pierścień Ginoring można założyć w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego uwalniającego progesteron, a w przypadku iniekcji w dniu, w którym zaplanowano kolejny zastrzyk. Przez pierwsze 7 dni terapii systemem Ginoring należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji. 

W przypadku poronienia w pierwszym trymestrze ciąży antykoncepcję systemem terapeutycznym Ginoring można zacząć natychmiast po poronieniu. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków ochronnych. Jeśli do poronienia doszło w drugim trymestrze ciąży lub pacjentka urodziła, terapię za pomocą Ginoringu należy rozpocząć w czwartym tygodniu po poronieniu lub porodzie. Przez pierwsze 7 dni terapii należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji.

Niewłaściwe stosowanie preparatu Ginoring

Stosowanie dopochwowego systemu terapeutycznego Ginoring niezgodnie z zaleceniami może zmniejszać skuteczność antykoncepcji. Jeśli podczas błędu w używaniu produktu Ginoring doszło do stosunku, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. 

W przypadku gdy przerwa w stosowaniu produktu Ginoring była dłuższa niż zalecane 7 dni, należy niezwłocznie założyć nowy system terapeutyczny. Przez pierwsze 7 dni terapii należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji. 

W przypadku gdy system terapeutyczny Ginoring był stosowany przez czas dłuższy niż zalecano, należy jak najszybciej usunąć pierścień i zrobić tygodniową przerwę w terapii. Po 7 dniach o podobnej porze powinno się założyć nowy system terapeutyczny. Jeśli Ginoring stosowano krócej niż 4 tygodnie, skuteczność antykoncepcji nie uległa osłabieniu. Jeśli jednak minęło więcej niż 4 tygodnie, skuteczność antykoncepcji mogła zostać zmniejszona. 

Jeśli system terapeutyczny Ginoring wysunął się z pochwy i znajdował się poza nią przez mniej niż 3 godziny, skuteczność antykoncepcji nie została osłabiona. W takiej sytuacji należy obmyć produkt letnią wodą i jak najszybciej ponownie założyć. 

Jeśli pierścień znajdował się poza pochwą przez okres dłuższy niż 3 godziny, skuteczność antykoncepcji mogła ulec osłabieniu. Jeśli doszło do tego w pierwszym lub drugim tygodniu terapii Ginoringiem, zaleca się jak najszybsze ponowne założenie produktu. Przez 7 kolejnych dni należy wtedy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji. Jeśli krążek znajdował się poza pochwą przez dłużej niż 3 godziny w trzecim tygodniu stosowania preparatu, można postąpić dwojako. Pierwszą opcją jest wyrzucenie dotychczas stosowanego systemu, niezwłoczne założenie nowego i stosowanie go przez kolejne 3 tygodnie. W takim przypadku krwawienie z odstawienia może nie być obserwowane, a  pojawić się mogą plamienia lub krwawienie śródcykliczne. Druga procedura polega na wyrzuceniu dotychczas stosowanego systemu terapeutycznego i odczekaniu z nałożeniem nowego do czasu pojawienia się krwawienia z odstawienia (nie dłużej niż tydzień od usunięcia pierścienia). 

Możliwe działania niepożądane preparatu Ginoring

Najczęstszymi objawami niepożądanymi podczas terapii systemem dopochwowym Ginoring są: zapalenie pochwy, upławy, świąd zewnętrznych narządów płciowych, tkliwość piersi, zakażenie dróg moczowych, zaburzenia miesiączkowania, krwawienia podczas stosunku,  bóle głowy, bóle brzucha, zaparcia lub biegunki, nudności, zmiany skórne, bóle i kurcze mięśni, hipertensja, obniżenie nastroju, drażliwość, zmęczenie, zwiększenie apetytu, zmniejszenie libido 

Podczas stosowania systemu terapeutycznego Ginoring może dojść do powikłań zakrzepowo- zatorowych. Objawami zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych są: jednostronny obrzęk nogi i/lub stopy, zaczerwienienie i zwiększone ucieplenie zajętej kończyny oraz tkliwość i ból w nodze, który może być odczuwalny jedynie podczas chodzenia lub stania. Objawami zatorowości płucnej są: nagłe spłycenie oddechu lub jego przyspieszenie, atak kaszlu czasem połączony z krwiopluciem, ból w klatce piersiowej i uczucie kołatania serca, zamroczenie lub zawroty głowy. 

Terapia preparatem Ginoring może sprzyjać także tętniczym zaburzeniom zakrzepowo- zatorowym. Objawami napadu naczyniowo- mózgowego mogą być: nagłe jednostronne drętwienie, osłabienie twarzy, rąk lub nóg, trudności z chodzeniem, zaburzenia równowagi, trudności z mówieniem lub rozumieniem, trudności z widzeniem, ból głowy, utrata przytomności, omdlenie z drgawkami lub bez. Objawami zawału są: ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku, dyskomfortu promieniujące do lewej ręki, żuchwy, nadbrzusza, spłycenie oddechu, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, uczucie niestrawności, nudności, wymioty, pocenie się, zawroty głowy, niepokój. 

Produkt Ginoring może powodować także: hipertensję, zaburzenia funkcji wątroby, ostre zapalenie trzustki, obrzęk naczynioruchowy, zaostrzenie objawów nieswoistych zapaleń jelit, a przy długotrwałym stosowaniu także nowotworzenie w obrębie piersi, szyjki macicy i wątroby

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Systemu terapeutycznego Ginoring nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu: etonogestrel, etynyloestradiol, etylenu i octanu winylu kopolimer, 28% octanu winylu poliuretan.

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych takich jak dopochwowy system terapeutyczny Ginoring przeciwwskazane jest w przypadku: czynnej lub przebytej żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej oraz przy wystąpieniu jej czynników ryzyka, czynnych lub przebytych tętniczych zaburzeń zakrzepowo- zatorowych oraz przy wystąpieniu ich czynników ryzyka, przebytego zapalenia trzustki współwystępującego z ciężką hipertriglicerydemią, ciężkiej choroby wątroby do czasu powrotu parametrów wątrobowych do normy, obecnych lub przebytych nowotworów wątroby, podejrzenia lub rozpoznania nowotworów narządów rodnych lub piersi, zależnych od hormonów płciowych, krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii. 

Preparatu Ginoring nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi ombitaswir, parytaprewir, rytonawir lub dasabuwir ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. Stosować ostrożnie z lekami takimi jak: fenytoina, fenobarbital, prymidon, bosentan, karbamazepina, ryfampicyna oraz produktami zawierającymi ziele dziurawca, gdyż jednoczesna terapia może powodować krwawienia śródcykliczne i zmniejszać skuteczność antykoncepcji. 

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania systemu terapeutycznego Ginoring oraz barierowych środków antykoncepcyjnych dla kobiet takich jak diafragma, kapturek naszyjkowy czy prezerwatywa dla kobiet. Pierścień może utrudniać prawidłowe umieszczenie tych środków ochrony i zmniejszać ich skuteczność. 

Na bezpieczeństwo i skuteczność antykoncepcji za pomocą Ginoringu nie ma wpływu stosowanie globulek przeciwgrzybiczych i środków plemnikobójczych. Także używanie tamponów jest bezpieczne, jedyne ryzyko wiąże się z przypadkowym wysunięciem systemu terapeutycznego podczas usuwania środka higienicznego.  

Dopochwowego systemu terapeutycznego Ginoring nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Prawdopodobieństwo zachorowania największe jest w pierwszym roku terapii. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakrzepicy żył kończyn dolnych lub zatorowości płucnej są: wiek >35r.ż., otyłość, trombofilie np. czynnik V Leiden, rozległa operacja wiążąca się z długotrwałym unieruchomieniem, operacja w obrębie kończyn dolnych lub miednicy. Także krótkotrwałe unieruchomienie np. podróż samolotem dłuższa niż 4 godziny może predysponować do powikłań zakrzepowych. W takiej sytuacji należy zwiększyć ilość spożywanych płynów, unikać spania w pozycji siedzącej, wykonywać ćwiczenia rozciągające kończyny dolne podczas podróży. Jeśli czynników ryzyka jest więcej, można dodatkowo założyć podkolanówki uciskowe i podać podskórnie heparynę drobnocząsteczkową na 2-4 godzin przed lotem. 

Antykoncepcja przy pomocą krążka Ginoring może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo- zatorowych np. udaru lub zawału. Czynnikami predysponującymi są: wiek >35 r.ż., otyłość, migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi, choroby naczyń mózgowych, ciężkie nadciśnienie tętnicze, cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, ciężka dyslipoproteinemia, migotanie przedsionków, wady zastawkowe serca, hiperhomocysteinemia, zespół antyfosfolipidowy, toczeń rumieniowaty układowy.

Długotrwałe leczenie systemem terapeutycznym Ginoring może sprzyjać rozwojowi raka piersi, raka szyjki macicy u kobiet zakażonych wirusem HPV oraz łagodnych, rzadziej złośliwych nowotworów wątroby. 

Ginoring nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.