Beto 50 ZK E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 18.03.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Beto 50 ZK E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Beto 50 ZK to lek, którego substancją czynną jest metoprolol należący do grupy leków nazywanych beta blokerami. Preparat jest najwcześniej wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego oraz w stabilnej objawowej niewydolności serca. Preparat jest dostępny wyłącznie na receptę.

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Beto 50 ZK

Substancja czynna: metoprolol

Wskazania: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, objawowa niewydolność serca, obniżanie przyspieszonej czynności serca

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: w zależności od wskazania, 47,5-190 mg metoprolol bursztynianu raz na dobę

Główne przeciwwskazania: przeciwwskazane jest stosowanie leku, jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy wysokiego stopnia); jeśli występuje nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w leku;

Główne działania niepożądane: uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy, bradykardia, niedociśnienie ortostatyczne.

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Beto 50 ZK?

Lek Beto 50 ZK kosztuje ok. 13 zł w przypadku opakowania zawierającego 30 tabletek.

Lek można odebrać w aptece za okazaniem ważnej recepty.

Jak dzia艂a lek Beto 50 ZK?

Lek Beto 50 ZK zawiera substancję czynną jaką jest metoprolol, należący do grupy leków zwanych beta-blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. W fizjologicznych warunkach receptory pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę, dlatego dzięki zablokowaniu tych receptorów, ogranicza się skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta.

Adrenalina jest substancją, która powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Na skutek działania metoprololu dochodzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu, zmniejszenia objętości wyrzutowej oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Sk艂ad leku Beto 50 ZK

Każda tabletka leku Beto 50 ZK o przedłużonym uwalnianiu zawiera 47,5 mg metoprololu bursztynianu

Do substancji pomocniczych zalicza się:

Sacharoza, ziarenka (250-355 μm); Sacharoza 80-91,5%; Skrobia kukurydziana 8,5-20%; Syrop glukozowy NMT 5,0%; Poliakrylanu dyspersja 30% (w przeliczeniu na suchą substancję); Talk ;Magnezu stearynian; Celuloza mikrokrystaliczna; Krospowidon; Krzemionka koloidalna, bezwodna

Otoczka: Opadry II; Laktoza jednowodna Hypromeloza; Tytanu dwutlenek (E171); Makrogol 4000

Skutki uboczne leku Beto 50ZK

Tak jak każdy lek, Beto 50ZK może również powodować działania niepożądane. Do najczęstszych z nich zalicza się:

 • zmęczenie;

 • zawroty głowy, ból głowy

 • bradykardia, kołatanie serca, uczucie zimna w kończynach;

 • niedociśnienie ortostatyczne;

 • duszność wysiłkowa u predysponowanych pacjentów (np. u pacjentów z astmą);

 • przejściowe dolegliwości żołądkowo- jelitowe, takie jak nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcie;

Rzadziej można zaobserwować takie objawy jak:

 • zwiększenie masy ciała;

 • depresja, zaburzenia koncentracji, senność, bezsenność, koszmary senne;

 • parestezje;

 • przejściowe zaostrzenie objawów niewydolności serca z obrzękiem obwodowym, blok przedsionkowo- komorowy pierwszego stopnia, ból w klatce piersiowej, wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego;

 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego;

 • skurcz oskrzeli;

 • wymioty;

 • zaostrzenie objawów niewydolności serca;

 • nasilenie objawów łuszczycy;

 • reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, świąd oraz wysypka.

Ostrze偶enia dotycz膮ce stosowania leku

Choć metoprolol jest skutecznym i bezpiecznym lekiem, należy pamiętać, że nie u wszystkich osób może być on stosowany. Stosowanie preparatu Beto 50 ZK jest przeciwwskazane, jeśli pacjent zmaga się z takimi dolegliwościami jak:

 • Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia.

 • Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zastój krwi lub niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego (agonistów receptorów beta adrenergicznych);

 • Objawowa i klinicznie istotna bradykardia zatokowa (czynność serca poniżej 50 uderzeń/min w spoczynku przed leczeniem);

 • Zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca

 • Wstrząs kardiogenny;

 • Bloki zatokowo-przedsionkowe wysokiego stopnia

 • Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego

 • Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe

 • Kwasica metaboliczna;

 • Ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc;

 • Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (innych niż inhibitory MAO-B).

  Interakcje z innymi lekami

  Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Beto 50 ZK należy również poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach diety, gdyż niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje.

  Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie leków zawierających metoprolol oraz doożylnego przyjmowania antagonistów wapnia z grupy werapamilu i diltiazemu, z powodu ryzyka zatrzymania krążenia.

  Należy zachować czujność, jeżeli preparat Beto 50 ZK jest stosowany równolegle z:

  • lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (np. nitrogliceryna, leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, baklofen, amifostyna)

  • inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) takimi jak selegilina czy moklobemid;

  • antagonistami wapnia (preparaty doustne) z grupy werapamilu czy diltiazemu;

  • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (jak np. chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) i amiodaronem;

  • preparatami stosowanymi do znieczulenia ogólnego;

  • preparatami mającymi wpływ na aktywność układu enzymatycznego cytochromu P450 (a konkretnie na izoenzym 2D6)- do tej grupy leków zalicza się: niektóre leki przeciwdepresyjne takie jak paroksetyna, fluoksetyna, sertralina czy bupropion, leki przeciwpsychotyczne (tiorydazyna, chlorpromazyna, trifluopromazyna, chloroprotyksen), leki przeciwarytmiczne (takie jak propafenon, chinidyna, amiodaron), leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir), leki przeciwhistaminowe (takie jak difenhydramina) a także hydroksychlorochina, terbinafina (lek przeciwgrzybiczy), cymetydyna, ryfampicyna, celekoksyb, hydralazyna;

  • prazosyną lub doksazosyną;

  • glikozydami naparstnicy;

  • lekami sympatykomimetycznymi;

  • indometacyną i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi;

  • lekami przeciwnadciśnieniowymi o ośrodkowym mechanizmie działania (np. rezerpina, klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, guanfacyna);

  • klonidyną;

  • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi;

  • lidokainą;

  • lekami blokującymi zwoje współczulne.

Dla kogo jest lek Beto 50?

Lek jest stosowany w celu zmniejszenia ciśnienia krwi w przypadku występowania nadciśnienia tętniczego, w leczeniu niewydolności serca klasa II–IV według NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 40%) w skojarzeniu z innymi preparatami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, dławicy piersiowej, gdy występują zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy oraz kołatanie serca spowodowane zaburzeniami czynności serca.

Lek jest również stosowany w celu zapobiegania ponownego wystąpienia zawału serca po przebytej ostrej fazie zawału serca oraz w zapobieganiu występowania migreny.

Preparat może być również stosowany u dzieci w wieku 6–18 lat.

Dawkowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierające metaprolol należy przyjmować raz na dobę, najlepiej w trakcie śniadania. Stosowana dawka powinna być indywidualnie ustalona przez lekarza w zależności od wskazania do stosowania leku.

Nadciśnienie tętnicze

W przypadku pacjentów z lekkim do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego należy podawać 47,5 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95-190 mg metoprololu bursztynianu na dobę lub dodać do schematu leczenia inny lek przeciwnadciśnieniowy.

Dławica piersiowa

Zalecana dawka w przypadku dławicy piersiowej wynosi 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. W razie konieczności do schematu leczenia można dodać inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej.

Zaburzenia rytmu serca

Proponowana dawka z leczeniu zaburzeń rytmu serca wynosi 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Leczenie profilaktyczne po zawale mięśnia sercowego

Zaleca się przyjmowanie 190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Kołatania serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami serca

Proponowana dawka wynosi 95 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 190 mg metoprololu bursztynianu.

Zapobieganie migrenie

Zalecana dawka wynosi 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Beto 50 ZK a ci膮偶a

Każdy lek stosowany w trakcie ciąży powinien być dokładnie omówiony z lekarzem prowadzącym. Ze względu na brak wystarczającym danych dotyczących stosowania metoprololu w trakcie ciąży, należy rozważyć podawanie tego produktu tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko dla rozwijającego się zarodka lub płodu.

Beto 50 ZK a prowadzenie pojazd贸w

Lek Beto 50 ZK może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w niewielkim lub umiarkowanym stopniu.

Beto 50 ZK a alkohol

Alkohol może powodować do zwiększenia stężenia metaprololu we krwi. W przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu i leku Beto 50 ZK może dochodzić do nasilenia i przedłużenia działania spożytego alkoholu.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego [dost臋p online marzec 2024]:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/13700/characteristic

Medycyna Praktyczna [dost臋p online marzec 2024]:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/87912,Beto-50-ZK-tabletki-o-przedluzonym-uwalnianiu

Inni czytali r贸wnie偶

Biofenac - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Biofenac - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Biofenac聽to lek z grupy聽niesteroidowych lek贸w przeciwzapalnych (NLPZ), a jego g艂贸wnym sk艂adnikiem aktywnym jest aceklofenak, kt贸ry jest powszechnie stosowany w reumatologii jako 艣rodek聽przeciwb贸lowy i przeciwzapalny.Biofenac jest skutecznym narz臋dziem w聽艂agodzeniu b贸lu聽o r贸偶nym pochodzeniu, w tym b贸l贸w reumatycznych, mi臋艣niowych czy pourazowych.聽Ponadto, jego w艂a艣ciwo艣ci przeciwzapalne pozwalaj膮 na聽zmniejszenie obrz臋k贸w i stan贸w zapalnych聽w przypadku chor贸b reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie staw贸w czy zapalenie staw贸w kr臋gos艂upa. Czym jest Biofenac? Jakie s膮 wskazania do stosowania leku? Jakie 艣rodki ostro偶no艣ci nale偶y zachowa膰?

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
14.02.2024
Davercin E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania
Davercin E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Davercin jest przeznaczony do miejscowego leczenia tr膮dziku pospolitego. Substancj膮 czynn膮 jest w臋glan erytromycyny, kt贸ry nale偶y do antybiotyk贸w makrolidowych. Powinien by膰 nak艂adany na zmienion膮 chorobowo sk贸r臋.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
29.02.2024
Jak choruj膮 Polacy w sezonie infekcyjnym? Nowe badanie opinii Erecept.pl
Jak choruj膮 Polacy w sezonie infekcyjnym? Nowe badanie opinii Erecept.pl

Jesie艅 i zima to okres infekcyjny. W tym czasie wi臋cej os贸b przechodzi przezi臋bienia czy gryp臋. Z nowych bada艅 przeprowadzonych na zlecenie serwisu Erecept.pl wynika, 偶e co drugi Polak chodzi do pracy z infekcj膮 i gor膮czk膮. Jedn膮 z przyczyn takiej sytuacji s膮 d艂ugie kolejki do lekarza.

Artyku艂
08.12.2023
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!