Qlaira – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Qlaira – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Preparat Qlaira to doustny preparat antykoncepcyjny w formie tabletek powlekanych. Działanie leku polega na hamowaniu owulacji, zmianach wydzielania w szyjce macicy oraz zmianach w błonie śluzowej macicy. Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Należy pamiętać, że doustne środki antykoncepcyjne zmniejszają ryzyko zajścia w ciążę, ale nie chronią przed chorobami przenoszonymi droga płciową, takimi jak AIDS.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Qlaira 

Lek Qlaira przyjmuje postać tabletek powlekanych w różnych kolorach. Tabletki ciemnożółte (2 sztuki) zawierają walerian estradiolu, tabletki jasnoczerwone (5 sztuk) zawierają walerian estradiolu oraz dienogest, jasnożółte tabletki (17 sztuk) zawierają te same substancje, ale w nieco wyższej dawce, ciemnoczerwone tabletki (2 sztuki) zawierają mniejszą ilość walerianu estradiolu, a tabletki białe (2 sztuki) nie zawierają w sobie substancji czynnej. Wszystkie tabletki przyjmują kształt dwuwypukły i są oznaczone odpowiednimi literami. Na rynku występują opakowania 1x28 tabletek, 3x28 oraz 6x28. Cena leku Qlaira waha się od 44 zł do 73 zł. 

Lek Qlaira powinien być stosowany u kobiet celem leczenia silnego krwawienia menstruacyjnego bez zmian patologicznych o charakterze organicznym. Przed rozpoczęciem terapii lekiem Qlaira pacjentka powinna odbyć konsultację z lekarzem ginekologiem, aby ocenić ryzyko występowania żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej. Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej godzinie. Każde kolejne opakowanie leku należy rozpocząć bezpośrednio po skończeniu bieżącego opakowania. Krwawienie z odstawienia powinno rozpocząć się gdy pacjentka będzie przyjmować ostatnie tabletki z opakowania i może trwać aż do rozpoczęcia kolejnego opakowania.

Jeśli lek Qlaira jest pierwszym doustnym środkiem antykoncepcyjnym stosowanym przez pacjentkę, to terapię należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu, czyli podczas pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego. Jeśli pacjentka uprzednio stosowała inny złożony produkt leczniczy antykoncepcyjny (taki jak inne złożone tabletki antykoncepcyjne, system dopochwowy lub plaster) to rozpoczęcie stosowania leku Qlaira powinno rozpocząć się następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne lub w dniu usunięcia systemu. Jeśli uprzednio pacjentka przyjmowała tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe, to terapię lekiem Qlaira można rozpocząć w dowolnym dniu stosowania poprzedniego leku. Po przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze ciąży kobieta może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego od razu. Po przerwaniu ciąży w drugim trymestrze należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po przerwaniu. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania leku, przez pierwsze 9 dni należy stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji. 

Pominięcie dawki preparatu Qlaira

W przypadku pominięcia białych tabletek można ten fakt zignorować, gdyż są to tabletki placebo nie zawierające substancji czynnej. Jeśli pacjentka pominie przyjęcie kolejnej dawki przez krócej niż 12 godzin, to należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, a każdą kolejną przyjmować według ustalonego schematu. W tym przypadku lek Qlaira nie traci ochrony antykoncepcyjnej. Jeśli od typowego czasu przyjęcia tabletki minie więcej niż 12 godzin to pominiętą tabletkę  należy przyjąć jak najszybciej, a każda kolejną przyjmować o typowej porze. W przypadku pominięcia przez czas dłuższy niż 12 godzin tabletek koloru ciemnożółtego, jasnoczerwonego oraz jasnożółtego należy stosować dodatkową formę antykoncepcji przez kolejne 9 dni. W przypadku tabletki jasnożółtej należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę oraz natychmiast przyjąć pierwszą dawkę z nowego opakowania oraz stosować dodatkową formę antykoncepcji przez kolejne 9 dni. W przypadku pominięcia tabletki ciemnoczerwonej należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, a każdą kolejną dawkę przyjmować o normalnej porze. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania dodatkowej formy antykoncepcji. 

Nie należy przyjmować więcej niż 2 tabletki leku Qlaira jednego dnia. Jeśli pacjentka pominęła rozpoczęcie nowego opakowania lub jeśli pominęła więcej niż jedną tabletkę w dniach 3-9 lub jeśli nie wystąpi krwawienie z odstawienia to należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Wraz z ilością pominiętych tabletek rośnie ryzyko zajścia w ciążę. 

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak biegunka czy wymioty w ciągu 4 godzin od przyjęcia tabletki, należy jak najszybciej przyjąć kolejna tabletkę z opakowania. Jeśli zaburzenia wystąpią po czasie dłuższym niż 12 godzin, to należy postąpić według zasad opisanych powyżej.

Możliwe działania niepożądane preparatu Qlaira

Wyniki badań wskazują, że długotrwałe stosowanie doustnych złożonych leków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko występowania raka szyjki macicy, jednak nie można wykluczyć również znaczenia czynników dodatkowych, takich jak zakażenie wirusem HPV czy zachowania seksualne. 

U pacjentek z hipertriglicerydemią może występować podwyższone ryzyko zapalenia trzustki. U pacjentek z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, stosowanie leku Qlaira może skutkować nasileniem objawów obrzęku. Lek może wpływać na oporność tkanek na insulinę oraz na tolerancję glukozy co sprawia, że u pacjentek z cukrzycą należy starannie monitorować stan zdrowia. Innymi często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: trądzik, bolesność piersi, bóle głowy, krwawienie śródcykliczne, nudności oraz wzrost masy ciała. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi niezbyt często lub rzadko są: zakażenia grzybicze pochwy i sromu, kandydoza, opryszczka, zakażenie dróg moczowych, zatrzymanie płynów, depresja i ogólne obniżenie nastroju, bezsenność, koszmary senne, obniżone libido, wahania nastroju, agresja i lęk, nerwowość i pobudzenie psychoruchowe, zawroty głowy, migrena, obrzęk oka i zespół suchego oka, zawał serca, palpitacje, uderzenia gorąca, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, krwawienia z żylaków, bolesność żył, zapalenie żył powierzchownych, biegunka wymioty, zaparcia, niestrawność, suchość w jamie ustnej, podwyższony poziom enzymów wątrobowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego, nadpotliwość, świąd i wysypka, łysienie, zapalenie skóry, hirsutyzm, zaburzenia pigmentacji skóry, skurcze mięśni, bóle kręgosłupa i żuchwy, bolesność dróg moczowych, łagodne nowotwory piersi, guzki i torbiele, wydzielina z piersi, mlekotok, ból miednicy, nieprzyjemny zapach z pochwy, astma, duszność, krwawienie z nosa, zmęczenie, drażliwość, złe samopoczucie czy gorączka. 

Produkt leczniczy Qlaira wchodzi w interakcje z różnymi substancjami czynnymi. W przypadku łącznego stosowania razem z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne może dochodzić do krwawienia śródcyklicznego i obniżenia działania antykoncepcyjnego. Leki takie jak barbiturany, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, a także leki stosowane w terapii zakażeń wirusem HIV obniżają skuteczność działania doustnych leków antykoncepcyjnych. Podobne działanie wykazują produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego. 

Stosowanie leku Qlaira może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak parametry biochemiczne wątroby, tarczycy, nerek i nadnerczy, stężenia frakcji lipidów i lipoprotein, a także wskaźniki krzepnięcia i fibrynolizy. Mimo zmian spowodowanych przez lek, wartości zwykle pozostają w granicach wartości prawidłowych.

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe, gdyż nie istnieje swoiste antidotum. Najczęściej zgłaszanymi objawami w przypadku przedawkowania są nudności, wymioty i niewielkie krwawienie z pochwy. Brak jest doniesień na temat ciężkich szkodliwych następstw. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Lek Qlaira nie jest zalecany u osób poniżej 18. roku życia ani u kobiet po menopauzie. Stosowanie leku jest przeciwwskazanie u pacjentek z ciężką chorobą wątroby. Nie jest zalecany przy zaburzeniach pracy nerek, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Qlaira u tych pacjentek. Leku nie należy stosować również u pacjentek będących w ciąży, a w przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania tabletek należy je przerwać. Aktywne metabolity leku mogą przenikać do mleka, więc nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Nie stwierdza się wpływu stosowania złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych na zdolność prowadzenia i obsługi pojazdów i maszyn. 

Leku Qlaira ani innych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych występujących w leku. Jedną z substancji pomocniczych wchodzących w skład tabletek jest laktoza, co sprawia że produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania leku Qlaira są: występowanie lub ryzyko występowania żylnej lub tętniczej choroby zatorowo-zakrzepowej (np. w przypadku rozległego zabiegu chirurgicznego związanego z długotrwałym unieruchomieniem, czynnego lub przebytego udaru mózgu), aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby do momentu powrotu wyników do prawidłowych wartości, aktualne lub przebyte łagodne i złośliwe nowotwory wątroby, nowotwory zależne od hormonów steroidowych, a także krwawienia z dróg rodnych o nieustalonej etiologii. 

W przypadku występowania objawów takich jak: obrzęki nóg i stóp, nagły napad płytkiego lub przyspieszonego oddechu, nagły napad kaszlu wraz z krwiopluciem, ostry ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, nieregularne lub przyspieszone bicie serca, bezbolesne zaburzenia widzenia lub utrata wzroku, pacjentka powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego celem omówienia stanu zdrowia i potencjalnych czynników ryzyka przy dalszym stosowaniu preparatu Qlaira

Należy pamiętać by przed użyciem leku przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Każde niewłaściwe stosowanie leku może zagrażać życiu lub zdrowiu. 

Inni czytali również