Citabax 20 to tabletki powlekane, które zawierają 20 mg citalopramu. Citalopram należy do inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), w związku z czym wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Stosuje się go także w zespole lęku napadowego. Początkowa dawka wynosi 10-20 mg dziennie, możliwa jest modyfikacja dawki w zależności od potrzeb. Leczenie trwa kilka miesięcy.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Citabax 20? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Citabax 20 może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!