Pramolan – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Pramolan – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Pramolan

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Pramolan jest jednoskładnikowym, doustnym lekiem uspokajającym, przeciwlękowym i poprawiającym nastrój. Substancja czynna leku zawarta w preparacie Pramolan to dichlorowodorek opipramolu w dawce 50 mg.

Spis treści

Czym jest Pramolan?

Pramolan to jednoskładnikowy, doustny lek uspokajający, przeciwlękowy i poprawiający nastrój. Lek wskazany jest do leczenia zaburzeń lękowych, ogólnionych oraz zaburzeń występujących pod postacią somatyczną.

Substancją aktywną zawartą w preparacie Pramolan jest dichlorowodorek opipramolu.

Mechanizm działania leku

Substancja aktywna leku Pramolan - dichlorowodorek opipramolu należy do grupy nieselektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego monoaminy. Strukturalnie podobny jest do trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, jednak nie ma tak jak one zdolności do hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Lek wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe i poprawiające nastrój.

Skład i dostępne formy leku

Pramolan dostępny jest pod postacią tabletek powlekanych w tylko jednej dawce - 50 mg dichlorowodorku opipramolu. Tabletka ma kolor zielony, jest okrągła i obustronnie wypukła.

Do substancji pomocniczych użytych podczas produkcji należą m.in.: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,hypromeloza, dwutlenek tytanu (E171), laktoza jednowodna, makrogol, triacetyna, żółcień chinolinowa, lak (E104, E132, E110), indygotyna, żółcień pomarańczowa.

Jak stosować lek?

Pramolan przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego. Lek połyka się w całości, podczas posiłku lub bezpośrednio po nim, popijając dużą ilością wody.

Zalecany średni czas terapii to co najmniej 1-2 miesiące. Zmiany nastroju po zastosowaniu preparatu leczniczego następują stopniowo, dlatego by ocenić działanie, należy stosować go systematycznie przez minimum 2 tygodnie.

W związku z ryzykiem wystąpienia zmian w obrazie krwi (neutropenia, agranulocytoza) podczas terapii produktem Pramolan należy regularnie wykonywać morfologię krwi. Przewlekłe leczenie wiąże się również z koniecznością regularnej oceny funkcji wątroby.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Zwykle zaleca się stosowanie 1 tabletki Pramolanu rano i w południe oraz 2 tabletki Pramolanu wieczorem - razem 4 tabletki dziennie (200 mg opipramolu).

W zależności od skuteczności i tolerancji leku przez pacjenta dawkę można zmniejszyć do 1-2 tabletek (50 mg-100 mg opipramolu) podawanych raz dziennie, na noc lub zwiększyć do 2 tabletek podawanych 3 razy dziennie (6 tabletek na dzień - 300 mg opipramolu). Nie należy jednak przekraczać dawki maksymalnej - 300 mg opipramolu dziennie.

Jak dawkować lek u dzieci?

Pramolan można stosować od 6 roku życia, należy wtedy zmodyfikować dawkowanie.

Dzieciom powyżej 6 roku życia zaleca się podawanie 3 mg opipramolu na kilogram masy ciała. Dawka maksymalna to 100 mg opipramolu na dobę.

Jaka jest dawka maksymalna?

Dawka maksymalna, której nie należy przekraczać z powodu ryzyka pojawienia się objawów zagrażających życiu to 300 mg na dobę u dorosłych, 100 mg na dobę u dzieci powyżej 6 roku życia.

Działania niepożądane podczas terapii produktem Pramolan

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane u wąskiej grupy osób. Do częstych działań niepożądanych podczas stosowania leku Pramolan, występujących szczególnie na początku leczenia,należą: uczucie zatkania nosa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, niedociśnienie i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Wśród objawów niepożądanych zgłaszanych niezbyt często (obserwowane u 1‰- 1% pacjentów) obserwujemy m.in.: zwiększenie masy ciała, wzmożenie pragnienia, zaparcia, zaburzenia oddawania moczu, tachykardię i kołatania serca,senność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia akomodacji, zaburzenia erekcji i ejakulacji, skórne reakcje alergiczne, okresowy wzrost stężenia enzymów wątrobowych (ciężkie zaburzenia czynności wątroby) oraz zmiany w obrazie krwi obwodowej.Zdarza się, że pacjenci bywają pobudzeni lub zaobserwowane zostały u nich stany splątania oraz zaburzenia snu.

Przedawkowanie produktu Pramolan

Objawami przedawkowania produktu Pramolan mogą być: zaburzenia świadomości (osłupienie, senność aż do śpiączki), niepokój, bezsenność, ataksja (niezborność ruchowa), drgawki, niewydolność nerek objawiająca się ograniczeniem produkcji moczu lub bezmoczem, wzmożenie lub obniżenie akcji serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs, zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy, rzadko zatrzymanie akcji serca), niewydolność oddechowa.

W przypadku przedawkowania opipramol należy jak najszybciej usunąć z organizmu poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka. Hemodializa w tym przypadku nie jest skuteczna.

Nie istnieje swoista odtrutka przy przedawkowaniu leku Pramolan. Pacjenta należy hospitalizować, podtrzymywać czynności życiowe oraz monitorować czynność układu sercowo-naczyniowego przez minimum 48 godzin.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przeciwwskazania do stosowania leku

Pramolanu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik zawarty w produkcie lub nadwrażliwości na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Z uwagi na zawartość laktozy, lek niewskazany jest u pacjentów cierpiących na dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) oraz zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Wśród przeciwwskazań do przyjmowania preparatu Pramolan wyróżniamy także: ostre zatrucie alkoholem, lekami przeciwbólowymi, nasennymi lub psychotropowymi, delirium (szczególnie związane w przypadku nagłego odstawienia leku lub długotrwałego leczenia dużymi dawkami), ostre zatrzymanie moczu, nieleczoną jaskrę z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu, niedrożność porażenną jelit, zaburzenia i nasilenie istniejącej niewydolności serca rytmu serca (wcześniej istniejący blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia przewodzenia).

Nie zaleca się leczenia preparatem Pramolan u osób, które cierpią na: rozrost gruczołu krokowego bez zalegania moczu, choroby nerek lub wątroby (przewlekłe uszkodzenie wątroby), niewydolność naczyń mózgowych, uszkodzenia serca szczególnie z zaburzeniami przewodzenia, zwiększoną tendencję do występowania drgawek (np. uszkodzenia strukturalne mózgu, padaczka, alkoholizm).

Interakcje z innymi lekami

Leku Pramolan nie należy stosowaćrównocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Należy odczekać minimum 14 dni od zakończenia terapii za pomocą inhibitorów MAO, by wdrożyć leczenie za pomocą leku Pramolan. Taki sam odstęp czasu należy odczekać, by rozpocząć leczenie za pomocą inhibitorów MAO po zakończeniu stosowania Pramolanu.

Pramolan może również nasilać działanie leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym. Produkt leczniczy Pramolan wchodzi w liczne interakcje z innymi lekami, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania terapii skojarzonej. Jednoczesna terapia za pomocą beta-adrenolityków (np. propranololu), leków przeciwarytmicznych klasy Ic, TLPD lub leków wpływających na zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych może zmieniać stężenie we krwi obu substancji czynnych.

Równoczesne stosowanie leków uspokajających, nasennych, i neuroleptycznych (np. benzodiazepiny), leków antycholinergicznych (np. fenotiazyny), fluoksety lub fluwoksaminy może zwiększać stężenie tych substancji i powodować ryzyko ich toksycznego działania.

Łączenie z barbituranami lub lekami przeciwdrgawkowymi zmniejsza stężenie opipramolu we krwi, a połączenie z neuroleptykami (np. haloperidolem, risperidonem) je zwiększa.

Pramolan a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Promolan, ponieważ takie połączenie zwiększa ryzyko wystąpienia senności.

Pramolan a ciąża

Nie wykazano szkodliwego wpływu opipramolu na płodność i rozwój embrionalny. Ze względów bezpieczeństwa należy jednak unikać stosowania leku Pramolan w okresie ciąży.

Pramolan a karmienie piersią

Opipramol w niewielkim stopniu przenika do kobiecego mleka, dlatego leku nie należy przyjmować w podczas karmienia piersią.

Pramolan a prowadzenie pojazdów

W trakcie leczenia za pomocą produktu Pramolan, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem, istnieje ryzyko osłabienia zdolności psychoruchowych oraz spowolnienia reakcji. Może wpływać to negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących preparatu Pramolan

Substancja czynna: Chlorowodorek opipramolu

Wskazania: Leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych oraz występujących pod postacią somatyczną

Stosowanie: Doustne

Dawkowanie: U dorosłych standardowo 200 mg dziennie, dawka maksymalna 300 mg dziennie; U dzieci 3 mg/kg, dawka maksymalna 100 mg dziennie

Przeciwwskazania: Ostre zatrucie alkoholem, lekami przeciwbólowymi, nasennymi lub psychotropowymi, delirium, ostre zatrzymanie moczu, jaskra z wąskim kątem, rozrost prostaty z zaleganiem moczu, niedrożność porażenna jelit, zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia przewodzenia)

Główne działania niepożądane: Uczucie zatkania nosa, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, skórne reakcje alergiczne, zaburzenia akomodacji, zaburzenia snu, zaburzenia wytrysku, niedociśnienie i ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego, nasilenie istniejącej niewydolności serca.

Pramolan

Inni czytali również

Trulicity – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Trulicity – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Trulicity to preparat stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami, wykorzystywany w terapii  cukrzycy typu 2. Jego substancją aktywną jest dulaglutyd. Produkt ma formę roztworu do wstrzykiwania, który podaje się raz na tydzień. 

Artykuł
06.02.2023
Diphergan - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Diphergan - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Lek diphergan występuje w postaci tabletek oraz syropu. Jest to lek przeciwhistaminowy. Wskazaniami do stosowania leku diphergan są różnego rodzaju alergie, niepokój np. przed zabiegiem operacyjnym oraz choroba lokomocyjna.

Charakterystyka produktów leczniczych
07.03.2023
Bezsenność u osób starszych. Dlaczego seniorzy tak często mają zaburzenia snu i jak z nimi skutecznie walczyć?
Bezsenność u osób starszych. Dlaczego seniorzy tak często mają zaburzenia snu i jak z nimi skutecznie walczyć?

Bezsenność seniora to określenie stosowane na zaburzenia snu u osób starszych. Problem bezsenności przewlekłej dotyczy bowiem już nawet co drugiej osoby w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia). Przyczyny zaburzeń snu u osób starszych szukać można zarówno w zmianach fizjologicznych, którym podlega organizm, jak i na podłożu psychicznym. Bezsenność u osób starszych jest więc często uznawana za stan normalny, a pacjenci rezygnują z poddania się interwencji medycznej. Warto jednak poszukać dokładnej przyczyny bezsenności i podjąć kroki, które pomogą polepszyć jakość snu - także u osób starszych.

Artykuł
27.01.2023
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!