Nystatyna Teva w postaci granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej i do stosowania w jamie ustnej lub w postaci tabletek dojelitowych jest lekiem zawierającym nystatynę. Nystatyna to lek przeciwgrzybiczy, który stosuje się w grzybicach układu pokarmowego, grzybicy jamy ustnej (pleśniawkach), a także profilaktycznie u pacjentów przyjmujących duże dawki antybiotyków lub sterydów. W zależności od wskazań różni się zalecana dawka preparatu - od 100 000 do 1 mln IU co 6-12 h.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Nystatyna Teva? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Nystatyna Teva może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!