Xyzal w postaci tabletek lub doustnego roztworu zawiera lewocetyryzynę - antagonistę receptora histaminowego 1. Produkt leczniczy Xyzal stosuje się w celu opanowania objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki. U dorosłych zaleca się dawkę 5 mg lewocetyryzyny raz dziennie, niezależnie od posiłków.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Xyzal? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Xyzal może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!