Atrodil to lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i w astmie oskrzelowej. Substancją czynną jest  bromek ipratopiowy, który należy do niewybiórczych antagonistów receptorów muskarynowych, a także jest pochodną atropiny. Preparat jest w postaci aerozolu inhalacyjnego.


Czy Atrodil okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Atrodil może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!