Fenoteroli-hydrobromidum - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Fenoterol,w postaci bromowodorku fenoterolu (Fenoteroli hydrobromidum), jest związkiem chemicznym wykorzystywanym w medycynie jako składnik niektórych leków. Jest on znany z przynoszenia ulgi pacjentom z różnymi schorzeniami układu oddechowego związanymi z obturacją dróg oddechowych. Leki zawierające tę substancję są dostępne wyłącznie na receptę, co świadczy o jej specyficznym charakterze i potencjalnych ryzykach związanych z niewłaściwym stosowaniem.

Zastosowanie

Fenoterol znajduje zastosowanie głównie w leczeniu schorzeń układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Substancja ta działa jako lek rozszerzający oskrzela, co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Leki z fenoterolem mogą być stosowane doraźnie - w celu przerwania ataku skurczu oskrzeli lub profilaktycznie. Na rynku dostępny jest preparat zawierający jedynie fenoterol lub tę substancję w połączeniu z lekiem o innym mechanizmie rozszerzania dróg oddechowych.

Interakcje z innymi substancjami

Przed rozpoczęciem leczenia lekami zawierającymi fenoterol, istotne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach. Substancja ta może oddziaływać z innymi lekami, takimi jak beta-blokery i leki sympatykomimetyczne, co może wpłynąć na skuteczność terapii lub wywołać niepożądane reakcje. Lekarz dobierze odpowiednią dawkę oraz będzie monitorować ewentualne interakcje.

Działania Niepożądane

Mimo że fenoteroli hydrobromidum może przynieść ulgę pacjentom, to również może prowadzić do działań niepożądanych. Do potencjalnych efektów ubocznych należą: drżenie rąk, przyspieszenie rytmu serca, bóle głowy, nadmierna pobudliwość oraz niepokój. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych objawów, ważne jest natychmiastowe powiadomienie lekarza.

Mechanizm Działania

Bromowodorek fenoterolu jest substancją z grupy leków β2-adrenomimetycznych, czyli działających na receptory adrenergiczne β2 w mięśniach gładkich oskrzeli. Poprzez aktywację tych receptorów, fenoterol rozkurcza mięśnie oskrzeli, powodując rozszerzenie dróg oddechowych. W efekcie następuje zwiększony przepływ powietrza i ulga w oddychaniu.

Bezpieczeństwo Stosowania

Leki zawierające fenoterol są dostępne wyłącznie na receptę, co ma na celu kontrolę nad ich stosowaniem i minimalizację ryzyka niepożądanych działań. Pacjenci powinni przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i sposobu podawania. U osób cierpiących na choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę lub zaburzenia rytmu serca, należy zachować szczególną ostrożność, a w niektórych sytuacjach leczenie fenoterolem może być przeciwwskazane. 

Podsumowanie

Bromowodorek fenoterolu znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma i POChP. Leki z tą substancją są dostępne wyłącznie na receptę, aby zapewnić kontrolę nad ich stosowaniem i minimalizację ryzyka działań niepożądanych. Pacjenci powinni być świadomi potencjalnych interakcji i działań ubocznych oraz skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii. Odpowiednie stosowanie i monitorowanie mogą przynieść ulgę w oddychaniu i poprawę jakości życia.

Bibliografia 

mp.pl; INDEKS; Fenoterol; https://indeks.mp.pl/desc.php?id=291

Charakterystyka Produktu Leczniczego Berodual; dostępna w internecie; https://www.boehringer-ingelheim.pl/sites/pl/files/documents/poland_pdf/ulo_2017/20170420_berodual_smpc_clean.pdf

Leki zawierające: Fenoteroli hydrobromidum

Inni czytali również

ipratropii-bromidum

timonacicum

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!