Berodual N - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 02.11.2023

Berodual N   E recepta   recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie  przeciwwskazania

Berodual N

Otrzymaj konsultacje lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Berodual N to preparat leczniczy zawierający dwie substancje czynne: bromek ipratropiowy i bromowodorek fenoterolu. Jest przykładem leków stosowanych wziewnie. Znajduje zastosowanie w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych, które charakteryzują się skurczem oskrzeli, czyli u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Działa on rozszerzająco na oskrzela, co pomaga złagodzić objawy takie jak duszność i utrudnione oddychanie.

Nazwa preparatu Berodual N
Substancje czynne Fenoteroli hydrobromidum Ipratropii bromidum Ethanolum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
  • Aerozol inhalacyjny, roztw贸r
Dawki
  • (50 mcg + 21 mcg)/dawk臋 inh. (Aerozol inhalacyjny, roztw贸r)

Spis tre艣ci

Czym jest lek Berodual N?

Berodual N jest wskazany jako lek mający na celu rozszerzenie oskrzeli w profilaktyce i leczeniu objawów przewlekłych schorzeń dróg oddechowych, charakteryzujących się odwracalnym skurczem oskrzeli, takich jak astma oskrzelowa. Dotyczy to również przewlekłego zapalenia oskrzeli, zarówno z rozedmą płuc, jak i bez niej.

U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), powinno zostać rozważone dodatkowe podanie leków przeciwzapalnych, zgodnie z aktualnymi standardami leczenia tych schorzeń.

e-Recepta online 58.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest sk艂ad leku Berodual N?

W jednej dawce inhalacyjnej znajduje się 50 mikrogramów bromowodorku fenoterolu oraz 21 mikrogramów bromku jednowodnego ipratropium, co jest równoważne 20 mikrogramom bromku bezwodnego ipratropium.

Substancje pomocnicze wchodzące w skład preparatu leczniczego to: kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona, etanol bezwodny i 1,1,1,2-tetrafluoroetan.

Jaki jest mechanizm dzia艂ania leku Berodual N?

Berodual N to lek, który składa się z dwóch składników czynnych, a oba wykazują zdolność do rozszerzania oskrzeli.

Jednym z tych składników jest bromek ipratropiowy, który działa jako substancja o właściwościach antycholinergicznych, a drugim jest bromowodorek fenoterolu, który stymuluje receptory beta-adrenergiczne.

Jak stosowa膰 lek Berodual N?

Przed rozpoczęciem stosowania z produktu, należy przestrzegać poniższych kroków:

Zdjąć kapturek ochronny i dwukrotnie nacisnąć zawór dozujący.

Podczas każdego użycia leku Berodual N należy przestrzegać następujących zasad:

Zdjąć kapturek ochronny. Jeżeli produkt leczniczy nie jest używany przez okres dłuższy niż 3 dni, przed kolejnym użyciem należy uaktywnić zawór dozujący poprzez jego jednorazowe naciśnięcie.

Wykonać głęboki wydech.

Trzymając pojemnik z aerozolem dnem pojemnika ustawionym do góry, zacisnąć wargi na ustniku. Strzałka i dno pojemnika powinny być zwrócone ku górze.

Wykonać wdech tak głęboko, jak to tylko możliwe, równocześnie naciskając dno pojemnika, co spowoduje uwolnienie jednej dawki. Wstrzymać oddech na kilka sekund, a następnie wyjąć ustnik z ust i wykonać wydech. Powtórzyć te same czynności przy drugiej inhalacji.

Po użyciu ponownie założyć kapturek ochronny.

Pojemnik nie jest przezroczysty, tym samym nie ma możliwości sprawdzenia, czy jest pusty. Nowy pojemnik zawiera 200 dawek inhalacyjnych (rozpyleń). Po wykorzystaniu wszystkich dawek w pojemniku może znajdować się jeszcze niewielka ilość produktu, nie należy jednak korzystać z tego samego inhalatora do momentu całkowitego zużycia roztworu. Konieczne jest, aby wymienić inhalator na nowy, gdyż dalsze jego stosowanie może nie zapewnić dostarczenia odpowiedniej dawki produktu leczniczego.

Jak dawkowa膰 lek Berodual N u doros艂ych?

Należy dostosować dawkowanie do specyficznych wymagań danego pacjenta.

Leczenie ostrych napadów astmy oskrzelowej

2 rozpylenia w wielu przypadkach są dawką wystarczającą do uzyskania natychmiastowego ustąpienia objawów.

W sytuacjach cięższych, gdy nie zaobserwowano znaczącej poprawy w oddychaniu po 5 minutach, można rozważyć podanie dodatkowych 2 rozpyleń.

Jeśli objawy napadu astmy nie ustąpiły po podaniu 4 dawek inhalatora, może być konieczne zastosowanie większej ilości rozpyleń. W takim przypadku pacjent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Leczenie okresowe i długotrwałe

W leczeniu astmy Berodual N powinien być stosowany jedynie doraźnie.

Zalecana dawka wynosi 1 lub 2 rozpylenia, nie więcej niż 8 razy na dobę (zwykle 1 lub 2 rozpylenia, przeprowadzane 3 razy dziennie).

Jak dawkowa膰 lek Berodual N u dzieci?

Dawkowanie u dzieci powyżej 6 roku życia wygląda tak samo jak u dorosłych.

Berodual może być przyjmowany przez dzieci wyłącznie na zlecenie lekarza i pod nadzorem osoby dorosłej.

Jakie najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane mo偶e wywo艂ywa膰 lek Berodual N?

Najczęstsze skutki uboczne leku Berodual N, które były zgłaszane podczas badań klinicznych, to kaszel, uczucie suchości w ustach, bóle głowy, drżenia mięśni szkieletowych, zapalenie gardła, nudności, zawroty głowy, dysfonia (trudności w mówieniu), tachykardia, kołatanie serca, wymioty, wzrost ciśnienia skurczowego krwi oraz zwiększona pobudliwość nerwowa.

Jakie rzadsze dzia艂ania niepo偶膮dane mo偶e wywo艂ywa膰 lek Berodual N?

Produkt leczniczy Berodual N, choć skuteczny w leczeniu chorób układu oddechowego, może wywoływać pewne rzadkie, ale potencjalnie niepożądane efekty uboczne. Jednym z nich jest nadwrażliwość, co oznacza, że ​​niektórzy pacjenci mogą doświadczać alergicznych reakcji na składniki leku. W przypadku wystąpienia takich objawów jak świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, natychmiast należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Rzadkim, ale bardzo poważnym działaniem niepożądanym są reakcje anafilaktyczne, które jest skrajnie groźnym stanem alergicznym i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Objawy takie jak duszność, obrzęk gardła, obrzęk naczynioruchowy języka i utrata przytomności mogą wystąpić po podaniu Berodual. Pacjenci muszą być świadomi tych ryzyk i zgłosić każde podejrzenie reakcji anafilaktycznej w trakcie leczenia.

Berodual może również wpływać na poziom potasu we krwi, co może prowadzić do hipokaliemii, szczególnie przy stosowaniu długotrwałym lub w dawkach przekraczających zalecaną dawkę. Hipokaliemia może objawiać się między innymi skurczami mięśni, osłabieniem mięśni, a nawet arytmiami serca.

Innymi rzadkimi działaniami niepożądanymi są zmiany zachowania, jak pobudzenie czy zaburzenia psychiczne, które mogą wystąpić po stosowaniu Berodual. Pacjenci powinni być świadomi możliwości tych działań ubocznych i zgłaszać je swojemu lekarzowi.

Dodatkowo, lek może wpływać na oczy, powodując efekty takie jak jaskra, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, rozszerzenie źrenic czy zaburzenia akomodacji. Zaburzenia widzenia, ból oka, obrzęk rogówki, przekrwienie spojówek oraz widzenie halo (obwódki) to rzadkie skutki uboczne związane z Berodual.

Inne rzadkie efekty uboczne leku to podrażnienie gardła, skurcz oskrzeli, skurcz krtani, paradoksalny skurcz oskrzeli, suchość w gardle, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka oraz zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, zaparcia czy obrzęk jamy ustnej.

Dodatkowo, mogą wystąpić objawy alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy oraz nadmierna potliwość. Również bóle mięśni, skurcze mięśni, osłabienie mięśni i zatrzymanie moczu mogą być rzadkimi, ale możliwymi skutkami ubocznymi Berodual.

Pacjenci stosujący ten lek powinni być świadomi tych potencjalnych działań niepożądanych i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli doświadczają jakichkolwiek nietypowych objawów podczas leczenia. Lekarz może wtedy dostosować terapię lub zalecić inne środki zaradcze w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia tych działań niepożądanych.

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku Berodual N?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie s膮 specjalne 艣rodki ostro偶no艣ci w trakcie stosowania leku Berodual N?

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których stwierdzono predyspozycję do jaskry z wąskim kątem przesączania. Ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa lub kolorowe widzenie współistniejące z zaczerwienieniem oczu w następstwie przekrwienia spojówki i rogówki mogą być objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania. W razie wystąpienia jednego z wymienionych objawów należy rozpocząć leczenie kroplami zwężającymi źrenicę oka i natychmiast zasięgnąć opinii specjalisty.

W wymienionych poniżej schorzeniach produkt leczniczy może być stosowany jedynie po wnikliwym rozpatrzeniu stosunku korzyści i ryzyka, zwłaszcza jeżeli stosowane są dawki większe niż zalecane: niedostatecznie kontrolowana cukrzyca, ostatnio przebyty zawał serca i (lub) ciężkie schorzenia serca lub naczyń, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, występujące uprzednio zaburzenia odpływu z dróg moczowych (na przykład przerost gruczołu krokowego lub zwężenie szyi pęcherza moczowego).

Pacjenci z ciężką chorobą serca (na przykład chorobą niedokrwienną serca, arytmią lub ciężką niewydolnością serca), którzy otrzymują produkt leczniczy Berodual N, powinni zostać ostrzeżeni o konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej, jeśli odczuwają bóle w klatce piersiowej lub inne objawy pogorszenia choroby serca. Należy zwrócić uwagę na ocenę objawów, takich jak duszność i ból w klatce piersiowej, ponieważ mogą one być pochodzenia zarówno oddechowego, jak i sercowego.

Pacjenci z mukowiscydozą mogą być bardziej podatni na wystąpienie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.

W przypadku ostrej, szybko nasilającej się duszności (trudności z oddychaniem) pacjent powinien bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Konieczność zwiększenia dawki produktów leczniczych zawierających substancje z grupy agonistów receptora beta2 (na przykład produktu leczniczego Berodual N) i stosowania ich przez dłuższy okres w celu kontroli objawów pogarszającej się drożności oskrzeli może wskazywać na utratę kontroli nad przebiegiem procesu chorobowego. W przypadku pogarszającej się drożności oskrzeli, ciągłe zwiększanie dawek produktów leczniczych zawierających substancje z grupy agonistów receptora beta2 powyżej dawek zalecanych i przez dłuższy czas jest niewskazane i ryzykowne. W takim przypadku należy ponownie rozważyć plan leczenia, zwracając szczególną uwagę na terapię przeciwzapalną kortykosteroidami wziewnymi, by zapobiec zagrażającemu życiu pogorszeniu kontroli nad chorobą.

Zastosowanie produktu leczniczego Berodual N może prowadzić do pozytywnych wyników w odniesieniu do fenoterolu w testach na niekliniczne stosowanie substancji, na przykład w kontekście poprawy wyników sportowych (doping).

Jak objawia si臋 przedawkowanie leku Berodual N?

Objawy związane z przedawkowaniem wynikają głównie z działania bromowodorku fenoterolu. Potencjalne objawy przedawkowania, które mogą być skutkiem nadmiernego pobudzenia receptorów beta-adrenergicznych, obejmują tachykardię (przyspieszenie czynności serca), kołatanie serca, drżenie, zmiany w ciśnieniu krwi (zarówno wzrost, jak i spadek), zwiększenie różnicy pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym, bóle wieńcowe, zaburzenia rytmu serca oraz zaczerwienienie twarzy.

Ponadto, stosowanie fenoterolu w dawkach przekraczających zalecane dawki dla zatwierdzonych wskazań produktu leczniczego Berodual N, może wywoływać zmniejszenie stężenia potasu i kwasicę metaboliczną.

Możliwymi objawami przedawkowania bromku ipratropiowego są suchość błony śluzowej jamy ustnej czy zaburzenia akomodacji. Ich nasilenie jest łagodne z uwagi na bardzo małą biodostępność ogólnoustrojową wziewnego ipratropium.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku Berodual N?

Przeciwwskazanie stanowi nadwrażliwość na substancje czynne zawarte w preparacie Berodual (bromowodorek fenoterolu, bromek ipratropiowy), substancje atropinopodobne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować leku Berodual N w przypadku pacjentów z zaporową kardiomiopatią przerostową i tachyarytmią.

Jakie s膮 interakcje leku Berodual N z innymi lekami?

Badania dotyczące długotrwałego jednoczesnego stosowania leku Berodual N w połączeniu z innymi lekami przeciwcholinergicznymi nie zostały przeprowadzone. W związku z tym nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku Berodual N i innych leków przeciwcholinergicznych.

Inne leki, wpływające na receptory beta-adrenergiczne, działające na receptory cholinergiczne lub będące pochodnymi ksantyn, na przykład teofilina, mogą wzmagać efekt rozszerzający oskrzela. Równoczesne stosowanie tych leków może nasilać niepożądane działania.

Podawanie jednocześnie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne może spowodować potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie skuteczności rozszerzenia oskrzeli wywołanego przez produkt leczniczy.

Hipokaliemia, czyli zmniejszenie stężenia potasu, spowodowana stosowaniem agonistów receptora beta2, może być bardziej intensywna, gdy pacjent jest równocześnie leczony pochodnymi ksantyn, kortykosteroidami lub lekami moczopędnymi. Należy to uwzględnić, szczególnie w przypadku pacjentów z ciężką obturacją dróg oddechowych.

Hipokaliemia może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia rytmu serca u pacjentów, którzy przyjmują digoksynę. Co więcej, niedotlenienie może nasilać niekorzystne efekty obniżonego poziomu potasu na rytm serca. Dlatego w takich sytuacjach zaleca się regularne monitorowanie stężenia potasu we krwi.

Warto zachować ostrożność podczas stosowania agonistów receptora beta2 u pacjentów, przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ponieważ te substancje mogą wzmacniać efekty działania agonistów receptorów beta-adrenergicznych.

Inhalacja halogenowych leków anestetycznych, takich jak halotan, trójchloroetylen i enfluran, może potęgować efekty działania agonistów receptorów β-adrenergicznych na układ sercowo-naczyniowy.

Czy mo偶na stosowa膰 lek Berodual N w trakcie ci膮偶y?

Dane niekliniczne i dostępne informacje kliniczne nie dostarczyły dowodów na niekorzystne skutki stosowania fenoterolu lub ipratropium w okresie ciąży. Jednakże, zaleca się zachowanie standardowych środków ostrożności w przypadku stosowania leków w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Należy również wziąć pod uwagę, że fenoterol może wpływać na czynność skurczową macicy.

Czy mo偶na stosowa膰 lek Berodual N w trakcie karmienia piersi膮?

Badania niekliniczne wykazały, że bromowodorek fenoterolu przenika do mleka matki.

Brak jednak pewności, czy bromek ipratropiowy przenika do mleka kobiecego. Prawdopodobieństwo, że bromek ipratropiowy może przenikać do organizmu niemowlęcia w znaczących ilościach, wydaje się niewielkie, zwłaszcza w sytuacji stosowania produktu leczniczego w formie inhalacji aerozolowej.

Niemniej jednak, ze względu na fakt, że wiele leków może przenikać do mleka kobiecego, zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu tego produktu leczniczego przez kobiety karmiące piersią.

Czy stosowanie leku Berodual N wp艂ywa na zdolno艣膰 prowadzenia pojazd贸w mechanicznych?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Natomiast należy poinformować pacjentów, że podczas stosowania produktu leczniczego Berodual N mogą pojawić się działania niepożądane, takie jak uczucie zawrotów głowy, drżenia, zaburzenia akomodacji oka, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie.

W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia powyższych objawów niepożądanych, pacjent powinien powstrzymać się od wykonywania potencjalnie ryzykownych czynności, takich jak kierowanie pojazdami lub obsługa maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotycz膮cych leku Berodual N

Substancja czynna: bromowodorek fenoterolu, bromek ipratropium

Wskazania: przewlekłe schorzenia obturacyjne dróg oddechowych

Zastosowanie: inhalacja

Dawkowanie: 2-8 rozpyleń na dzień

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, zaporowa kardiomiopatia przerostowa, tachyarytmia

Główne działania niepożądane: kaszel, suchość w ustach, ból głowy, drżenie, zapalenie gardła, nudności, zawroty głowy, dysfonia, tachykardia, kołatanie serca, wymioty, zwiększenie ciśnienia skurczowego krwi, nerwowość

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Berodual N, [dost臋p online pa藕dziernik 2023], dost臋pna w internecie:

https://www.boehringer-ingelheim.pl/sites/pl/files/documents/poland_pdf/berodual_n/berodual_n_aerozol_inhalacyjny_roztwor_50_ug21_ugdawke_inhalacyjna_chpl_2022.pdf

Inne popularne leki:

Berodual N - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali r贸wnie偶

Angina - objawy, leczenie, przyczyny
Angina - objawy, leczenie, przyczyny

Ostre zapalenie gard艂a i migda艂k贸w podniebiennych, zwane angin膮, jest powszechnym schorzeniem, kt贸re wi膮偶e si臋 z uci膮偶liwymi objawami. Etiologia tego problemu, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie zawsze musi by膰 bakteryjna.

Artyku艂
16.11.2023
Erdomed - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Erdomed - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Erdomed to doustny lek mukolityczny zawieraj膮cy substancj臋 czynn膮 erdostein臋, stosowany w schorzeniach g贸rnych dr贸g oddechowych, p艂uc oraz oskrzeli. Preparat dost臋pny jest w formie kapsu艂ek lub zawiesiny. Nie powinien by膰 za偶ywany przed snem i wraz z preparatami przeciwkaszlowymi.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
24.11.2023
Pulmicort - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Pulmicort - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Pulmicort to zawiesina do nebulizacji, jest produktem leczniczym, kt贸ry jest stosowany przede wszystkim przez pacjent贸w z astm膮 . Co zawiera Pulmicort? W jaki spos贸b dzia艂a?

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
05.01.2023
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!