Trazodoni-hydrochloridum - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Trazodon (łac.Trazodoni hydrochloridum) to substancja wykazujące działanie przeciwdperesyjne. Trazodon jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, dzięki czemu powoduje wzrost poziomu serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

Zastosowanie

Trazodon jest głównie stosowany w leczeniu depresji,  a także zalecany jest w terapii zaburzeń snu oraz zaburzeń lękowych.

Mechanizm działania

Trazodon jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, a działanie substancji polega na blokowaniu receptorów serotoninowych 5-HT2. Dzięki temu zjawisku dochodzi do wzrost poziomu serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Serotonina jest monoaminą, która wpływa na wiele funkcji organizmu m.in. na nastrój. Według jednej z teorii powstawania depresji, zaznacza się wpływ spadku stężenia serotoniny na rozwój choroby.

Trazodon również zmniejsza objawy psychoruchowe, korzystnie wpływając na nastrój oraz działa przeciwlękowo i przywraca fizjologiczny rytm snu. 

Interakcje między innymi substancjami

Trazodon może oddziaływać z różnymi lekami i substancjami, dlatego ważne jest aby poinformować lekarza o aktualnym leczeniu innymi preparatami lub suplementami diety przed rozpoczęciem terapii.

Należy unikać równoległego stosowania:

  • silnych inhibitorów CYP3A4;

  • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego i działań niepożądanych ze strony układu krążenia;

  • inhibitorów monoaminooksydazy (MAO).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, trazodon może powodować działania niepożądane. Do najczęstszych skutków ubocznych zalicza się:

  • nieprawidłowe wyniki badań;

  • jadłowstręt;

  • reakcje alergiczne;

  • zwiększone łaknienie;

  • myśli lub zachowania samobójcze.

Bezpieczeństwo stosowania

Chociaż Trazodon jest ogólnie uważany za bezpieczny preparat, podczas jego stosowania należy przestrzegać zaleceń lekarza. Pacjenci powinni pilnować dawkowania oraz okresu czasu, przez który należy przyjmować lek. 

W przypadku wystąpienia objawów nietypowych lub niepożądanych działań, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Bibliografia:

Medycyna Praktyczna [dostęp marzec 2024]:
https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=2121

Portal Rejestry Medyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego - Azoneurax, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41588/characteristic


Inni czytali również

empagliflozinum

clobetasoli-propionas

almotriptani-malas

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!