Trazodone Neuraxpharm - E-recepta - recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 25.03.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Trazodone Neuraxpharm - E-recepta - recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Trazodone Neuraxpharm jest produktem leczniczym przeznaczonym do stosowania doustnego, stosowanym w leczeniu epizodu ciężkiej depresji u dorosłych. Lek ten jest dostępny wyłącznie na receptę. Na rynku dostępne są opakowania o dawkach 50 mg, 100 mg i 150 mg.

Rozpocznij konsultacj─Ö z Trazodone Neuraxpharm

Otrzymaj konsultacj─Ö lekarsk─ů na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Trazodone Neuraxpharm
Substancje czynne Trazodoni hydrochloridum
Dost─Öpno┼Ť─ç Na recept─Ö
Posta─ç
  • Tabletki
Dawki
  • 50 mg (Tabletki)
  • 100 mg (Tabletki)
  • 150 mg (Tabletki)

Spis tre┼Ťci

Czym jest Trazodone Neuraxpharm?

Lek Trazodone Neuraxpharm stosuje się w leczeniu objawów depresji u dorosłych. Jest przeznaczony do stosowania podczas epizodu ciężkiej depresji, mogącego się objawiać m.in. utrzymującym się obniżonym nastrojem, utratą odczuwania przyjemności, zaburzeniami snu, brakiem energii, zmniejszeniem zdolności koncentracji oraz pojawianiem się myśli samobójczych.

Preparat leczniczy ma postać białych, niepowlekanych tabletek i jest przeznaczony do stosowania doustnego.

e-Recepta online 49.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Trazodone Neuraxpharm?

Lek Trazodone Neuraxpharm kosztuje ok 14 zł w przypadku opakowania zawierającego 30 tabletek w dawce 50mg, 22 zł w przypadku opakowania zawierającego 30 tabletek w dawce 100 mg, 32 zł w przypadku opakowania zawierającego 30 tabletek w dawce 150 mg, 108 zł w przypadku opakowania zawierającego 100 tabletek w dawce 150 mg.

Lek nie znajduje się na liście leków refundowanych.

Podane ceny są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie. Preparat jest dostępny wyłącznie na receptę.


Jaki jest mechanizm działania leku Trazodone Neuraxpharm?

Trazodon, będący substancją czynną leku, jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. Poprzez hamowanie jej wychwytu zwrotnego oraz blokowanie receptorów serotoninowych 5-HT2, przyczynia się do zwiększenia poziomu serotoniny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Niskie stężenie serotoniny w ośrodkach układu nerwowego leży u podłoża rozwoju depresji.

Trazodon wykazuje pozytywny wpływ na nastrój, zmniejszenie poziomu odczuwanego lęku, a także przyczynia się do przywrócenia fizjologicznego rytmu snu .

Jaki jest skład leku Trazodone Neuraxpharm?

Każda tabletka zawiera substancję czynną trazodonu chlorowodorek w dawce odpowiednio 50, 100 lub 150 mg.

Do substancji pomocniczych należą natomiast karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwonna oraz stearynian magnezu.

Jak stosowa─ç lek Trazodone Neuraxpharm?

Lek należy przyjmować doustnie, popijając tabletkę szklanką wody. Zaleca się przyjmowanie leku Trazodone po posiłku, co przyczynia się do ograniczenia występowania działań niepożądanych.

Terapię lekiem Trazodone Neuraxpharm należy kontynuować do czasu, kiedy u pacjenta objawy nie nawrócą przez okres czterech do sześciu miesięcy.

Jak dawkować lek Trazodone Neuraxpharm u dorosłych?

Zalecana dawka początkowa leku dla dorosłych wynosi 150 mg na dobę. Można ją przyjąć w dawkach podzielonych, po posiłku, lub w dawce pojedynczej przed snem. Tabletkę należy połykać, popijając ją pełną szklanką wody.

Jeśli zachodzi taka konieczność, dawkę leku Trazodone można następnie stopniowo zwiększać, np. o 50 mg co 3-4 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza, aż do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 300 mg na dobę. Można ją podawać jako dawkę pojedynczą lub w dawkach podzielonych, wówczas większą część dawki podzielonej należy podawać przed snem.

U dorosłych hospitalizowanych dawka może być dalej stopniowo zwiększana, aż do osiągnięcia wartości 600 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Odpowiedź kliniczną uzyskuje się zazwyczaj po okresie 2-4 tygodni od osiągnięcia prawidłowej dawki. Jeśli po tym czasie odpowiedź nie wystąpi, u tej grupy pacjentów można dalej zwiększać dawkę, aż do maksymalnej zalecanej dawki. Jeśli po osiągnięciu maksymalnej wartości dawki odpowiedź nie wystąpi w czasie 2 do 4 tygodni, należy przerwać stosowanie leku.

Po osiągnięciu satysfakcjonującej odpowiedzi klinicznej, dawkę należy utrzymywać minimum przez okres czterech tygodni. Po upłynięciu tego czasu dawkę zwykle można stopniowo zmniejszać, obserwując przy tym stale stan i samopoczucie pacjenta. Pacjentom należy podawać najniższą skuteczną dawkę.

W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby należy rozważyć okresowe kontrolowanie jej czynności, ze względu na ryzyko występowania hepatotoksycznego działania leku.

Terapię przeciwdepresyjną należy kontynuować do czasu, kiedy u pacjenta objawy nie wystąpią przez okres czterech do sześciu miesięcy.

Przed zakończeniem leczenia dawkę należy stopniowo zmniejszać, aby ograniczyć objawy odstawienia leku, takie jak pobudzenie, zaburzenia snu, nudności, ból głowy i złe samopoczucie.

Jak dawkować lek u pacjentów dorosłych w podeszłym wieku?

W grupie pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów wyniszczonych dawka początkowa wynosi zwykle 100 mg na dobę w dawkach podzielonych lub w dawce pojedynczej, którą należy podać przed snem. Dawkę można stopniowo zwiększać pod kontrolą lekarza. U tych pacjentów nie zaleca się stosowania dawek pojedynczych większych niż 100 mg.

Jak dawkowa─ç lek Trazodone Neuraxpharm u dzieci?

U dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie należy stosować preparatu leczniczego Trazodone Neuraxpharm ze względu na brak dostatecznej ilości badań na temat bezpieczeństwa stosowania leku i jego skuteczności w tej grupie wiekowej. Dotychczas nie określono również długofalowego wpływu stosowania leków przeciwdepresyjnych, takich jak lek Trazodone Neuraxpharm, na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój poznawczy tej grupy wiekowej. Z tego względu należy zachować ostrożność i unikać stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przeprowadzone badania kliniczne wykazały dodatkowo częstsze występowanie zachowań samobójczych oraz wrogości pod postacią wybuchów gniewu, agresji i zachowań buntowniczych w grupie dzieci leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie stosującej placebo.

Jaka jest dawka maksymalna produktu Trazodone Neuraxpharm?

Dawka maksymalna preparatu dla osób dorosłych wynosi 300 mg na dobę, w dawkach podzielonych. U pacjentów hospitalizowanych dawkę można zwiększać, aż do osiągnięcia dawki 600 mg na dobę, w dawkach podzielonych.

Jakie s─ů najcz─Östsze dzia┼éania niepo┼╝─ůdane leku Trazodone Neuraxpharm?

Do najczęściej zgłaszanych objawów niepożądanych występujących po zażyciu leku należą:

-senność,

-uspokojenie,

-zawroty głowy,

-suchość błony śluzowej jamy ustnej,

-zaburzenia pracy żołądka i objawy nieprawidłowej pracy jelit,

-zaburzenia snu,

-ból głowy,

-pobudzenie,

-niedociśnienie ortostatyczne (nadmiernie niskie ciśnienie tętnicze krwi po przyjęciu pozycji stojącej).

Jakie s─ů rzadziej wyst─Öpuj─ůce dzia┼éania niepo┼╝─ůdane leku Trazodone Neuraxpharm?

Do rzadziej obserwowanych działań niepożądanych należą:

-nieprawidłowe wyniki badań: agranulocytoza, małopłytkowość, eozynofilia, niedokrwistość i leukopenia,

-reakcje alergiczne: do objawów uczulenia należą między innymi obrzęk naczynioruchowy i trudności z oddychaniem,

-zaburzenia psychiczne, takie jak myśli lub zachowania samobójcze, bezsenność, lęk, mania, nerwowość, pobudzenie, zachowania agresywne, urojenia, omamy, koszmary senne, zmniejszenie libido,

-hiponatremia,

-zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH),

-zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała,

-niemiarowości rytmu serca (w szczególności, jeśli u pacjenta występuje choroba serca),

-zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,

-drgawki,

-uczucie zapchanego nosa, duszność,

-ciężkie zaburzenia wątroby, takie jak zapalenie wątroby i (lub) piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby z możliwym zgonem,

-wysypka skórna, świąd,

-priapizm,

-objawy grypopodobne, osłabienie, gorączka.

Po rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych należy monitorować swój stan zdrowia i skonsultować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane wzbudzające niepokój o stan swojego zdrowia lub życia.

Gdzie mo┼╝na zg┼éasza─ç dzia┼éania niepo┼╝─ůdane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie s─ů objawy przedawkowania leku Trazodone Neuraxpharm?

Do najczęściej zgłaszanych objawów występujących po przedawkowaniu leku Trazodone Neuraxpharm należą:

-senność,

-zawroty głowy,

-nudności i wymioty.

W cięższych przypadkach do objawów zatrucia dołączyć mogą objawy z układu sercowo-naczyniowego, takie zaburzenia częstości pracy serca- tachykardia lub bradykardia (zmniejszona częstość akcji serca), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wydłużenie odstępu QT możliwe do zaobserwowania w zapisie EKG, torsade de pointes.

Dodatkowo wystąpić mogą również drgawki, hiponatremia, śpiączka i depresja oddechowa. Objawy te mogą wystąpić w ciągu 24 godzin od przedawkowania leku lub później.

Przedawkowanie preparatu w połączeniu z innymi lekami, takie jak leki stosowanymi w leczeniu objawów depresji, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, objawiającego się m.in. intensywnym poceniem, gorączką, tachykardią oraz występowaniem drżeń mięśniowych i mioklonii.

Jakie s─ů przeciwwskazania do stosowania leku Trazodone Neuraxpharm?

Preparatu nie powinni stosować pacjenci, u których wcześniej wystąpiły objawy reakcji alergicznej lub nadwrażliwości na substancję czynną trazodonu chlorowodorek lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

Do innych przeciwwskazań należą również zatrucie alkoholem oraz zatrucie lekami nasennymi, a także ostry zawał mięśnia sercowego.

Przed zastosowaniem leku Trazodone Neuraxpharm należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich stosowanych przewlekle lekach oraz o znanych chorobach współistniejących.

Szczególne środki ostrożności

Szczególną ostrożność podczas stosowania leku należy zachować w następujących przypadkach:

Pacjenci w podeszłym wieku. U tych pacjentów podczas stosowania leku częściej występować może hipotonia ortostatyczna, senność i inne skutki cholinolitycznego działania trazodonu.

Myśli i zachowania samobójcze. W grupie pacjentów z depresją zwiększone ryzyko występowania myśli i zachowań samobójczych może utrzymywać się aż do momentu uzyskania pełnej remisji. Doświadczenia i badania kliniczne wskazują, że ryzyko podjęcia przez pacjenta próby samobójczej wzrasta we wczesnym etapie powrotu do zdrowia. Z tego względu należy monitorować pacjentów pod tym kątem szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia i po zmianie dawki leku, a w razie nasilenia tendencji samobójczych lub pojawienia się nietypowych zmian w zachowaniu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia elektrolitowe. Hipokaliemia i hipomagnezemia zwiększają ryzyko wystąpienia złośliwych zaburzeń rytmu serca i powinny być skorygowane przed rozpoczęciem stosowania leku Trazodone Neuraxpharm.

Ostra jaskra z wąskim kątem, zwiększone ciśnienie śródgałkowe. Należy monitorować wartości ciśnienia śródgałkowego ze względu na cholinolityczne działanie trazodonu.

Schizofrenia. Pacjenci ze schizofrenią leczeni lekami przeciwdepresyjnymi znajdują się w grupie ryzyka nasilenia objawów psychotycznych i myśli paranoidalnych. Podczas terapii epizod depresyjny może również przejść w epizod maniakalny- wówczas bezwzględnie należy przerwać stosowanie leku.

Zaburzenia wątroby. Odnotowano przypadki wystąpienia ciężkich zaburzeń wątroby zakończonych zgonem podczas terapii trazodonem. Z tego względu w razie wystąpienia objawów takich jak jadłowstręt, nudności, wymioty, ból brzucha czy astenia należy natychmiast zgłosić się do lekarza oraz rozważyć przerwanie stosowania trazodonu. Leczenie należy niezwłocznie przerwać, jeśli u pacjenta wystąpi żółtaczka.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania trazodonu, jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

Zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny. Ryzyko wystąpienia tych zespołów zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania trazodonu i innej grupy leków przeciwdepresyjnych, takiej jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, tryptofan, inhibitory monoaminooksydazy, a także leków neuroleptycznych i tryptanów (leków stosowanych w migrenowych bólach głowy).

Jeśli u pacjenta wystąpi zespół serotoninowy, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie leku Trazodone Neuraxpharm, w zależności od stanu klinicznego.

Agranulocytoza. Jeśli podczas stosowania leku wystąpi u pacjenta ból gardła, objawy grypopodobne lub gorączka, należy wykonać badanie krwi- mogą być to kliniczne objawy agranulocytozy.

Choroby układu krążenia. Podczas stosowania trazodonu u części pacjentów obserwowano wydłużenie odstępu QT. Z tego względu należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III stosowane w leczeniu chorób serca, leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne i leki przeciwhistaminowe.

Ze względu na niedociśnienie często obserwowane u pacjentów stosujących trazodon, u osób stosujących leki obniżające ciśnienie konieczne może być zmodyfikowanie terapii hipotensyjnej i zmniejszenie dawek leków.

Priapizm. U części pacjentów stosujących trazodon odnotowano wystąpienie priapizmu, czyli długotrwałego i bolesnego wzwodu niezwiązanego z pobudzeniem seksualnym. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie ten objaw, powinien niezwłocznie zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem, gdyż nieleczony priapizm może prowadzić do trwałej dysfunkcji seksualnej.

Dodatkowo zaleca się uważne dawkowanie leku i monitorowanie pacjentów z padaczką, niewydolnością wątroby i nerek, zaburzeniami oddawania moczu (na skutek np. zaburzenia gruczołu krokowego, rozrost gruczołu krokowego) oraz nadczynnością tarczycy.

Czy lek Trazodone Neuraxpharm wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Podczas stosowania leku Trazodone Neuraxpharm należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe grupy leków:

-leki nasenne, przeciwpsychotyczne, uspokajające, przeciwlękowe i przeciwhistaminowe: ich działanie może ulec nasileniu. W takich przypadkach zaleca się zmniejszenie dawek tych leków,

-niektóre leki, takie jak doustne środki antykoncepcyjne, karbamazepina, fenytoina i barbiturany, w skutek swojego oddziaływania na wątrobę, przyspieszają metabolizm leków przeciwdepresyjnych. Może to osłabiać działanie leku Trazodone. Cymetydyna oraz niektóre z leków przeciwpsychotycznych hamują natomiast ich metabolizm,

-buprenorfina: jej stosowanie jednocześnie z lekiem Trazodone może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego,

-inhibitory CYP3A4, takie jak erytromycyna, ketokonazol i itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych), rytonawir, indynawir i nefazodon mogą zwiększać stężenie trazodonu w osoczu, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych związanych z jego przyjmowaniem. W takim przypadku należy rozważyć zmniejszenie dawki trazodonu,

-lewodopa: jej metabolizm może ulec przyspieszeniu przez stosowanie leków przeciwdepresyjnych,

-karbamazepina: może zmniejszać stężenie trazodonu w osoczu,

-trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne: ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego i/lub działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego, nie należy ich łączyć z trazodonem,

-fluoksetyna: podczas jej stosowania istnieje ryzyko zwiększenia stężenia trazodonu w osoczu i wystąpienia działań niepożądanych oraz zespołu serotoninowego,

-inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): nie zaleca się stosowania trazodonu podczas terapii lekami IMAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania. Nie zaleca się stosowania IMAO w ciągu tygodnia od momentu odstawienia trazodonu,

-pochodne fenotiazyny, takie jak chlorpromazyna, flufenazyna, lewomepromazyna czy perfenazyna: w połączeniu z trazodonem mogą wywołać ciężkie niedociśnienie ortostatyczne,

-leki znieczulające i leki zwiotczające mięśnie: trazodon może nasilać ich działanie,

-leki wydłużające odstęp QT: należy zachować ostrożność podczas stosowania tych leków w trakcie terapii trazodonem z uwagi na ryzyko wystąpienia niemiarowości komorowych, takich jak torsade de pointes,

-ziele dziurawca: preparaty ziołowe zawierające ten składnik mogą nasilić objawy niepożądane występujące podczas stosowania trazodonu,

-warfaryna: podczas jej stosowania łącznie z trazodonem u części pacjentów odnotowano wydłużenie czasu protrombinowego,

-digoksyna i fenytoina: trazodon może zwiększać ich stężenie w surowicy.

Czy mo┼╝na pi─ç alkohol podczas stosowania leku Trazodone Neuraxpharm?

Trazodon wchodzi w interakcję z alkoholem, nasilając jego działanie uspokajające. Z tego powodu w okresie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Zatrucie alkoholem jest absolutnym przeciwwskazaniem do przyjęcia leku.

Czy mo┼╝na stosowa─ç lek Trazodone Neuraxpharm w okresie ci─ů┼╝y?

Przeprowadzone dotychczas badania obejmujące ograniczoną liczbę kobiet w ciąży (mniej niż 200) nie wykazały szkodliwego działania trazodonu na ciążę ani płód. Zaleca się jednak zachowanie ostrożności i unikanie stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.

Jeśli lek Trazodone Neuraxpharm stosowany był przez ciężarną aż do porodu, u noworodka mogą wystąpić objawy odstawienia, należy więc zachować ostrożność i monitorować go po urodzeniu.

Czy mo┼╝na stosowa─ç lek Trazodone Neuraxpharm w okresie karmienia piersi─ů?

Dostępne dane wskazują, że trazodon w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego. Nie jest jednak znana ilość czynnego metabolitu, który może znajdować się w mleku matki. Z tego względu w okresie karmienia piersią przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić z lekarzem prowadzącym korzyści i potencjalne skutki terapii oraz wspólnie podjąć decyzję o zakończeniu przyjmowania preparatu leczniczego Trazodone Neuraxpharm lub o przerwaniu karmienia piersią.

Czy lek Trazodone Neuraxpharm wp┼éywa na zdolno┼Ť─ç prowadzenia pojazd├│w mechanicznych?

Trazodon może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych w stopniu niewielkim lub umiarkowanym. Z tego względu pacjenci powinni zachować ostrożność i unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn, dopóki nie będą w stanie stwierdzić, że po zażyciu leku nie występują u nich takie objawy jak:

-senność,

-uspokojenie,

-zawroty głowy,

-splątanie,

-nieostre widzenie.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotycz─ůcych leku Trazodone Neuraxpharm

Substancja czynna: chlorowodorek trazodonu.

Wskazania: leczenie epizodu ciężkiej depresji u dorosłych.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: 150 mg na dobę, w dawkach podzielonych po posiłkach lub dawce pojedynczej przed snem.

Główne przeciwwskazania: alergia lub nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik preparatu, zatrucie alkoholem lub lekami nasennymi, ostry zawał mięśnia sercowego.

Główne działania niepożądane: senność, uspokojenie, ból i zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia żołądka i jelit, pobudzenie, zaburzenia snu, niedociśnienie tętnicze ortostatyczne.

Inne popularne leki:

Inni czytali r├│wnie┼╝

Trittico XR - E-recepta - recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Trittico XR - E-recepta - recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Trittico XR to produkt leczniczy w postaci tabletek doustnych, znajduj─ůcy zastosowanie w leczeniu depresji.

Charakterystyka produkt├│w leczniczych
25.03.2024
Depresja z atakami agresji   jak wygl─ůda i jak sobie z ni─ů radzi─ç?
Depresja z atakami agresji - jak wygl─ůda i jak sobie z ni─ů radzi─ç?

Depresja to choroba psychiczna, kt├│ra powoli staje si─Ö jednym z g┼é├│wnych problem├│w spo┼éecze┼ästwa XXI wieku. Coraz wi─Öcej ludzi prezentuje g┼é├│wne objawy depresji - spadek nastroju, utrata zainteresowa┼ä wraz z anhedoni─ů (czyli utrat─ů zdolno┼Ťci radowania si─Ö) czy obni┼╝enie energii.Jednak poza objawami, kt├│re na pierwszy rzut oka kojarz─ů si─Ö z t─ů chorob─ů, depresja mo┼╝e prezentowa─ç si─Ö tak┼╝e w sposoby pozornie wcale z ni─ů nieuto┼╝samiane. Takim nieoczywistym objawem depresji mog─ů by─ç zachowania agresywne i napady z┼éo┼Ťci.

Artykuł
12.02.2024
Seronil - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Seronil - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Seronil┬áto lek przeciwdepresyjny, u┼╝ywany te┼╝ w leczeniu bulimii i┬ázaburze┼ä obsesyjno-kompulsyjnych.┬áSubstancj─ů czynn─ů jest tu fluoksetyna -┬áselektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Charakterystyka produkt├│w leczniczych
21.02.2024
Konsultacja z E-recept─ů za 49.99 Z┼ü Tylko w najnowszej aplikacji!