Trittico CR - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Trittico CR   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Trittico CR

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Trittico CR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, stosowane w terapii stanów depresyjnych, także tych współwystępujących z lękiem oraz bezsennością. Substancją czynną preparatu jest trazodon.

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Trittico CR

Czym jest Trittico CR?

Trittico CR to doustny lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych o różnym pochodzeniu, w tym depresji przebiegającej z lękiem czy zaburzeniami snu. Substancją czynną zawartą w produkcie jest trazodon - lek o receptorowym mechanizmie działania.

Trittico występuje w postaci doustnych tabletek o przedłużonym uwalnianiu w dwóch różnych dawkach - 75 mg oraz 150 mg chlorowodorku trazodonu. Każda tabletka ma wytłoczoną obustronnie linię podziału, która umożliwia podzielenie jej na 3 równe części. Wśród substancji pomocniczych użytych przy produkcji wyróżniamy m.in.: sacharozę, powidon, wosk Carnauba, magnezu stearynian.

Trittico powinien być stosowany tylko u pacjentów dorosłych, po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa preparat przeciwwskazany jest u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Trittico CR dostępny jest wyłącznie po okazaniu recepty.

Nie udowodniono, by preparat Trittico CR miał charakter uzależniający.

Trittico CR 75 mg - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Trittico CR - Cena, refundacja

Trittico CR jest lekiem refundowanym. Cena może rożnić się w zależności od opakowania.

  • Trittico CR (75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 30 szt.) - cena wynosi ok. 16 zł i w przypadku refundacji ok. 11 zł
  • Trittico CR (150 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 szt.) - cena wynosi ok. 21 zł i w przypadku refundacji ok. 14 zł
  • Trittico CR (150 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 szt.) - cena wynosi ok. 59 zł i w przypadku refundacji ok. 38 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Mechanizm działania

Trazodon jest substancją należącą do grupy leków typu SARI - rozwijając skrót trazodon to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, który blokuje receptor serotoninowy 5-HT.

Trittico zwiększa stężenie serotoniny w szczelinie synaptycznej oraz osłabia dolegliwości wynikające z pobudzenia receptora serotoninowego w organizmie tj. bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, stany lękowe czy trudności w sferze seksualnej.

W przeciwieństwie do innych leków psychotropowych Trittico CR może być stosowany u pacjentów z jaskrą i zaburzeniami układu moczowego. Nie wywiera on działania pozapiramidowego, nie nasila działania adrenergicznego, nie ma działania cholinolitycznego, co sprawia, że nie wpływa na serce tak jak inne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Jak stosować lek?

Lek należy przyjmować doustnie z posiłkiem lub bez posiłku, a leczenie powinno trwać co najmniej miesiąc. Pokarm zmniejsza tempo wchłaniania trazodonu i jego maksymalne stężenie w ustroju, co pozwala na ograniczenie działań niepożądanych substancji.

Terapię rozpoczyna się od dawki jednorazowej, podawanej wieczorem. Standardowo jest to 75?150 mg, a u osób w wieku podeszłym 100 mg trazodonu.

W razie konieczności dawkę dobową można powoli zwiększać, dostosowując ją do natężenia choroby, wieku i masy ciała oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. W normalnych warunkach dawkę leku zwiększamy do 300 mg podawanych w dwóch dawkach podzielonych, u osób przebywających w szpitalu nie należy przekraczać 600 mg.

Pierwsze efekty działania Trittico można zauważyć już po tygodniu regularnego stosowania. Minimalny czas terapii wynosi miesiąc.

By zakończyć terapię lekiem Trittico CR, należy stopniowo obniżać dawkę leku aż do całkowitego odstawienia leku. Pozwala to aby zminimalizować wystąpienie objawów odstawienia tj. nudności, ból głowy czy ogólne złe samopoczucie.

Trittico CR 75 mg - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Możliwe działania niepożądane preparatu Trittico CR

Możliwe działania niepożądane

Jak w przypadku stosowania każdego leku istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Trittico u niektórych pacjentów może wywoływać zmiany stanu psychicznego objawiające się jako bezsenność lub nadmierna senność, splątanie, lęk, nerwowość, pobudzenie, urojenia, omamy, agresja, koszmary senne czy zmniejszenie libido.

Do czasu uzyskania pełnej remisji u pacjentów mogą występować myśli samobójcze oraz zachowania autoagresywne. Pacjenci, którzy w przeszłości wykazywali zamiary samobójcze, powinni pozostać pod ścisłą obserwacją, zwłaszcza na początku terapii i przy każdej zmianie dawkowania.

Trittico stosowany u osób ze schizofrenią może nasilić objawy psychotyczne oraz myśli paranoidalne. U pacjentów z psychozą maniakalno-depresyjną epizod depresyjny może przejść w epizod manii, co jest wskazaniem do przerwania terapii lekiem Trittico CR.

U pacjentów stosujących lek Trittico CR może dochodzić do hipotonii, czyli zbyt dużego obniżenia ciśnienia tętniczego. Możliwa jest również hipotonia ortostatyczna, czyli spadek ciśnienia podczas przyjmowania pozycji stojącej, co predysponuje do omdleń.

Podczas terapii preparatem Trittico CR pacjenci zgłaszali również działania niepożądane tj.: objawy grypopodobne, zmęczenie, gorączka, utrata masy ciała, jadłowstręt lub nadmierny apetyt, reakcje alergiczne, zaburzenia równowagi, nieostre widzenie, zaburzenia pamięci, osłabienie czujności, parestezje, dystonia, zmiana smaku, zaburzenia obrazu krwi obwodowej (zmiana ilości płytek krwi, liczby eozynofili i leukocytów, niedokrwistość), zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), hiponatremia, drgawki, zespół serotoninowy,zaburzenia rytmu serca (przedwczesne skurcze komorowe, pary pobudzeń komorowych, tachykardia komorowa), tachykardia komorowa, bradykardia, wydłużenie odcinka QT w obrazie EKG, nadciśnienie tętnicze lub niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, hipotonia ortostatyczna, omdlenia, ból w klatce piersiowej, duszność i uczucie zatkanego nosa, nudności i wymioty, suchość w ustach, zaparcia lub biegunki, niestrawność, zapalenie żołądka i jelit, ślinotok, nieprawidłowa czynność wątroby (tym żółtaczka, uszkodzenia komórek wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych), wewnątrzwątrobowy zastój żółci, wysypka, świąd, nadpotliwość, ból kończyn i pleców, bolesność mięśni, zaburzenia oddawania moczu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy rozważyć zmniejszenie dawki trazodonu zawartym w preparacie Trittico CR.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane produktu?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

rittico CR 75 mg- tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Przedawkowanie Trittico CR

Maksymalna dobowa dawka trazodonu to 1 g w przypadku osób dorosłych i 150 mg u dzieci. Do najczęstszych objawów przedawkowania należą: senność, zawroty głowy, nudności i wymioty, ale także śpiączka, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), hipotonia, hiponatremia (obniżenie poziomu sodu we krwi), drgawki i depresja oddechowa.

Nie istnieje swoista odtrutka dla leku Trittico CR. Pacjentom, którzy przyjęli zbyt dużą ilość substancji podaje się zazwyczaj węgiel aktywowany. Gdy przyjęta dawka może potencjalnie zagrozić życiu stosuje się również płukanie żołądka. Każdy pacjent po przedawkowaniu powinien być hospitalizowany, a jego czynności życiowe powinny być monitorowane.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Trittico CR?

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii za pomocą Trittico jest nadwrażliwość na trazodon lub którąkolwiek substancję czynną. Preparatu nie wolno stosować u osób będących pod wpływem alkoholu lub leków nasennych oraz u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego.

Ze względu na zawartość sacharozy Trittico przeciwwskazany jest u osób z chorobami dziedzicznymi takimi jak nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy czy niedobór sacharazy-izomaltazy. Ostrożność należy zachować u pacjentów chorych na cukrzycę lub stosujących dietę niskokaloryczną.

Trittico nie jest zalecany u osób poniżej 18r.ż. ze względu na zwiększone ryzyko występowania nawracających myśli samobójczych oraz wrogości. Nie prowadzono również długoterminowych badań dotyczących wpływu trazodonu na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

W niektórych przypadkach może zajść konieczności dostosowania dawki. Trittico powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z padaczką, niewydolnością nerek lub wątroby, chorobami serca (takimi jak dusznica bolesna, zaburzenia przewodnictwa, blok przedsionkowo-komorowy, niedawno przebyty zawał serca), nadczynnością tarczycy, przerostem gruczołu krokowego lub jaskrą. U tych osób zaleca się regularne wykonywanie badań kontrolnych.

Interakcje z innymi lekami

Z uwagi na niebezpieczne interakcje trazodonu nie należy stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz przez dwa tygodnie po zakończeniu terapii.

Leku Trittico CR nie należy łączyć również z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, gdyż może to wywołać działania niepożądane ze strony układu krążenia oraz zespół serotoninowy.

Preparat leczniczy Trittico CR może nasilać uspokajające działanie leków nasennych, uspokajających, przeciwpsychotycznych, przeciwlękowych i przeciwhistaminowych, digoksyny i fenytoiny, a także środków zwiotczających mięśnie szkieletowe i wziewnych środków znieczulających. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu tych leków, a wszelkie wątpliwości konsultować z lekarzem prowadzącym.

Doustne leki antykoncepcyjne, fenytoina, karbamazepina oraz barbiturany mogą przyspieszać metabolizm trazodonu, tym samym prowadzić do zmniejszenia jego stężenia w osoczu. Inhibitory CYP3A4 tj. erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, indynawir czy nefazodon predysponują z kolei do wzrostu stężenia trazodonu w osoczu, co może objawiać się w postaci nudności, omdleń i hipotonii.

Trittico CR a alkohol

Podczas terapii za pomocą Trittico CR nie należy spożywać alkoholu, gdyż trazodon nasila ośrodkowe działanie uspokajające etanolu.

Trittico CR a ciąża

Dotychczasowe badania nie wykazały negatywnego wpływu preparatu Trittico CR na przebieg ciąży, zdrowie płodu i noworodka. Nie udowodniono również działania mutagennego ani teratogennego. Stosując lek u kobiet w ciąży należy jednak zachować ostrożność, a po porodzie obserwować noworodka pod kątem wystąpienia objawów odstawienia.

Trittico CR a karmienie piersią

Trazodon w niewielkich ilościach wydzielany jest do mleka kobiecego, do tej pory nie ustalono jednak jaki wpływ wywiera to na karmione dziecko. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowanialeku Trittico CR podczas karmienia piersią.

Trittico CR a prowadzenie pojazdów

Trazodon może wywoływać objawy tj. senność, uspokojenie, zawroty głowy, stany splątania lub nieostre widzenie, co stwarza niebezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn. Pacjenci stosujący Trittico CR powinni zachować wzmożoną ostrożność wykonując czynności wymagające zwiększonej koncentracji.

Przed użyciem leku Trittico należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Trittico CR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Podsumowanie informacji dotyczących leku Trittico CR

Substancja czynna: Trazodon

Wskazania: Leczenie zaburzeń depresyjnych, również tych przebiegających z lękiem i zaburzeniami snu

Zastosowanie: Doustne

Dawkowanie: Początkowo 75-150 mg w jednej dawce do 300 mg w dwóch dawkach podzielonych, maksymalna dobowa dawka to 1 g

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną w preparacie, stan po spożyciu alkoholu lub leków nasennych, świeży zawał serca

Główne działania niepożądane: Nadmierna senność, splątanie, lęk, osłabienie czujności, nerwowość, pobudzenie, objawy psychotyczne, myśli i zachowania samobójcze, zmniejszenie libido. wzrost masy ciała, zaparcia, biegunki, zapalenie żołądka, suchość w jamie ustnej, zaburzenia oddawania moczu, przedwczesne skurcze komorowe, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi.

Najczęściej zadawane pytania

Czy lek Trittico CR uzależnia?

Brak jest dowodów na uzależniające działanie leku Trittico CR

Trittico CR co to za lek?

Trittico CR to lek zawierający chlorowodorek trazodonu (trazodon). Substancja ta zmniejsza wychwyt zwrotny serotoniny (zwiększa stężenie serotoniny w szczelinie synaptycznej między neuronami) oraz blokuje receptory serotoninergiczne, których aktywacja w normalnych warunkach powoduje lęk, pobudzenie psychoruchowe, bezsenność i zaburzenia sfery seksualnej.

Czy Trittico CR jest na sen?

Trittico CR to lek przeciwdepresyjny, który wykazuje pozytywne efekty również przy zaburzeniach snu. Lek wspomaga inicjację i pogłębienie snu, jednak w odróżnieniu od typowych leków nasennych nie zaburza struktury snu.

Trittico CR czy XR?

CR to skrót od controlled release - kontrolowane uwalnianie, lek uwalnia stałą dawkę substancji czynnej. Maksymalne stężenie Trittico CR uzyskiwane jest po 4 godzinach od przyjęcia tabletki, z tego względu przyjęty wieczorem ma szansę poprawiać jakość snu.

XR to skrót od extended release - przedłużone uwalnianie. Maksymalne stężenie Trittico XR uzyskiwane jest po 7 godzinach, w związku z tym przyjęty wieczorem nie większych możliwości wspomagać snu. Lek przyjmuje się w większych dawkach niż Trittico CR.

Trittico CR kiedy zaczyna działać?

Działanie leku Trittico CR zaczyna ujawniać się po około tygodniu stosowania

Trittico CR na co?

Trittico CR stosuje się w przypadku zaburzeń depresyjnych o różnym podłożu, w tym przebiegających z lękiem i zaburzeniami snu

Czy Trittico to narkotyk?

Lek Trittico nie jest narkotykiem. Żadna dawka leku Trittico nie powoduje objawów uzależnienia fizycznego. Organizm ludzki nie wykazuje również tolerancji na lek - tolerancja to konieczność przyjmowania coraz to większych dawek substancji w celu osiągnięcia tego samego efektu. Trittico nie jest również wpisany na krajową listę substancji nielegalnych w Polsce.;

W jakim celu stosuje się Trittico?

Trittico to lek stosowany w celu leczenia depresji o różnym podłożu, w tym depresji przebiegającej z objawami lękowymi.

Trittico CR ze względu na swój rytm uwalniania substancji czynnej wykorzystywany jest również w leczeniu przewlekłych zaburzeń snu (bezsenności)

Czy Trittico poprawia nastrój?

Trittico to lek skuteczny w leczeniu depresji, zwiększa ilość serotoniny w organizmie, co pozytywnie wpływa na nastrój pacjenta.

Trittico nie należy jednak do leków stabilizujących nastrój (leków normotymicznych), wykorzystywanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń osobowości typu borderline. Do tej kategorii należy lamotrygina czy lit.


Inne popularne leki:

Trittico CR - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Trazodone Neuraxpharm- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Trazodone Neuraxpharm- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Trazodone Neuraxpharm jest produktem leczniczym przeznaczonym do stosowania doustnego, stosowanym w leczeniu epizodu ciężkiej depresji u dorosłych. Lek ten jest dostępny wyłącznie na receptę. Na rynku dostępne są opakowania o dawkach 50 mg, 100 mg i 150 mg.

Charakterystyka produktów leczniczych
16.09.2023
Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Escitalopram Actavis - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Escitalopram Actavis jest lekiem stosowanym m.in w leczeniu depresji . Jakie są inne wskazania do przyjmowania leku Escitalopram Actavis? Jakie może powodować działania niepożądane?

Charakterystyka produktów leczniczych
31.01.2023
ParoGen - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
ParoGen - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Parogen to lek wskazany w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych. Substancją czynną zawartą w preparacie jest paroksetyna, należąca do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!