Zolmiles – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Zolmiles – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Zolmiles to tabletki rozpuszczające się w jamie ustnej. Wskazaniem do stosowania leku jest ostry napad migreny zarówno z aurą jak i bez. Substancją aktywną jest zolmitryptan który jest selektywnym agonistą naczyniowych receptorów 5-HT1, które odpowiadają za skurcz naczyń. Zaleca się rozpoczęcie od 2,5 mg dawki, jeśli taka nie przyniesie ulgi podczas ataku migreny, na kolejne ataki można zastosować dawkę 5 mg.

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Zolmiles

Zolmiles jest w postaci tabletek do ssania, należy trzymać tabletkę na języku do jej rozpuszczenia. Lek należy zażyć jak najszybciej po wystąpieniu ataku migrenowego bólu głowy. W przypadku drugiego ataku migreny tego samego dnia, następną tabletkę można zażyć najwcześniej po dwóch godzinach od zażycia poprzedniej. Należy jednak pamiętać, aby całkowita ilość zażytej substancji nie przekroczyła 10 mg w ciągu doby. Nie należy przyjmować więcej niż dwie dawki substancji w ciągu doby. Jeśli lek w dawce 2,5 mg nie przyniósł ulgi w ataku migreny na następny atak można zastosować dawkę 5 mg.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania profilaktycznego. Nie zaleca się stosowania go u dzieci, pacjentów do 17 roku życia a także u osób powyżej 65 roku życia.

W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg. Maksymalna dobowa dawka Zolmiles u pacjentów leczonymi inhibitorami monoaminooksydazy, inhibitorami izoenzymu CYP 1A2, antybiotykami chinolonowymi lub cymetydyną to 5 mg na dobę.

Możliwe działania niepożądane preparatu Zolmiles

Leki z grupy tryptanów i preparaty ziołowe (szczególnie zawierających dziurawca) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

Często występującymi objawami niepożądanymi po zastosowaniu preparatu  są kołatanie serca, zaburzenia czucia, zawroty głowy, bóle głowy, przeczulica, parestezja, senność, uczucie gorąca, bóle brzucha, wymioty, nudności, suchość w jamie ustnej, bóle mięśni, osłabienie siły mięśni, ociężałość, sztywność, ból lub ucisk w gardle, szyi, kończynach lub klatce piersiowej.

Jeśli objawy niepożądane manifestują się podobnie do objawów choroby niedokrwiennej serca np. jako uczucie ucisku, ciężaru lub bólu w okolicy klatki piersiowej należy zaprzestać przyjmowania leku a z występującymi objawami zgłosić się do lekarza.

Niezbyt często podczas stosowania produktu mogą wystąpić takie objawy jak tachykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko zdarzają się działania niepożądane ze strony układu immunologicznego i manifestują się poprzez pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. Bardzo rzadko działaniem niepożądanym może być zawał serca, dusznica bolesna lub skurcz tętnicy wieńcowej.

W przypadku zastosowania większych dawek preparatu niż zalecane może wystąpić uspokojenie polekowe. Należy obserwować pacjenta który przedawkował Zolmiles minimum 15 godzin od zażycia leku, lub jeśli występują objawy przedawkowania do czasu ich ustąpienia. Jeśli dojdzie do ciężkiego zatrucia chory powinien być hospitalizowany.

Częste bóle głowy mogą także wynikać z regularnego przyjmowania leków przeciwbólowych lub ich nadużycia. Dlatego przy częstych lub codziennych bólach głowy pomimo przyjmowania leków przeciwbólowych należy zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Preparatu Zolmiles nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na zolmitryptan lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lek Zolmiles jest przeciwwskazany dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Preparatu nie należy stosować u chorych po zawale mięśnia sercowego, chorobą niedokrwienną serca (lub czynnikami predysponującymi do rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takie jak palenie tytoniu, hiperlipidemia, cukrzyca, obciążający wywiad rodzinny czy nadciśnienie tętnicze), dławicą Prinzmetala lub z chorobą naczyń obwodowych.

W przypadku pacjentów których klirens kreatyniny wynosi mniej niż 15 ml/min lek również jest przeciwwskazany.

Zolomiles nie powinien być używany przez pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-White lub u chorych z dodatkowymi drogami przewodzenia w sercu, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca.

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z udarem naczyniowym mózgu, lub przemijającymi napadami niedokrwiennymi (TIA).

Lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Nie wolno zażywać preparatu z ergotaminą, pochodnymi ergotaminy, sumatryptanem, naratryptanem i innymi agonistami receptorów 5HT1. Należy również pamiętać, że Zolmiles może spowalniać wchłanianie innych leków.

Zolmiles należy stosować tylko po jednoznacznej diagnozie migreny. Jeśli pacjent nie miał nigdy wcześniej rozpoznanej migreny lub jego ataki migreny przebiegają wraz z nietypowymi objawami należy rozważyć inne schorzenia neurologiczne. Leku nie należy stosować w migrenach: hemiplegicznej, podstawnej i oftalmoplegicznej.

Z uwagi na możliwe pojawienie się np. senności podczas napadu migreny pacjenci prowadzący pojazdy lub wykonujący inne czynności wymagające uwagi powinni zachować szczególną ostrożność.

Chorzy leczeni agonistami receptorów 5HT1 mają zwiększone ryzyko udaru i zaburzeń mózgowo-naczyniowych.

Przyjmowanie tryptanów, leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów zwrotnego wychwytu noradrenaliny (SNRI) razem z lekiem Zolmiles może zaprezentować zespół serotoninowy, dlatego też zalecana jest obserwacja pacjenta.

W okresie ciąży stosowanie preparatu należy rozważyć tylko po konsultacji z lekarzem, gdyż lek może stanowić ryzyko dla płodu. W okresie karmienia piersią również należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku, a po zażyciu substancji przez matkę nie należy karmić piersią przez 24h.

Inni czytali również