Ketonal forte – Bóle stawów? Miesiączka? Informacje o leku

Opublikowano 09.02.2022

Ketonal forte – Bóle stawów? Miesiączka? Informacje o leku

 Preparat Ketonal forte jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym silnie działającym przeciwbólowo. Jedna tabletka zawiera 100mg ketoprofenu.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Ketonal forte

Ze względu na jednoczesne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, lek Ketonal forte stosuje się przede wszystkim w leczeniu chorób reumatologicznych, na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów. Preparat może być także stosowany w innych zespołach bólowych, do których zaliczamy chorobę zwyrodnieniową stawów czy bóle miesiączkowe.

Ketoprofen należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych i działa poprzez blokowanie cyklooksygenz. Enzym cyklooksygenaza występuje w dwóch izoformach: COX-1 i COX-2. Cyklooksygenazy biorą udział w syntezie prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanu z kwasu arachidonowego. COX-1 występuje m.in. w żołądku, a produkowane przez niego prostaglandyny chronią błonę śluzową przed uszkodzeniem, hamując wydzielanie kwasu solnego.  COX-2 jest  aktywowana przez czynniki powstające podczas toczącego się procesu zapalnego, a wytwarzane przez nią prostaglandyny są jednymi z wielu mediatorów zapalenia odpowiedzialnych za ból, pojawienie się obrzęku oraz wzrost temperatury.

Preparat Ketonal forte wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1-1,5 godziny. Absorpcja leku może być spowolniona przez obecność pokarmu. Ketoprofen we krwi prawie w całości wiąże się z albuminami. Lek przenika do stawów. Ketoprofen metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany w większości przez nerki.

U pacjentów powyżej 15 roku życia zalecana dawka to 100-200mg na dobę. Ilość leku należy dostosować do masy ciała chorego oraz ciężkości bólu. Należy dążyć do przyjmowania preparatu Ketonal forte przez możliwie najkrótszy czas potrzebny do opanowania objawów, ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Maksymalna dawka dobowa to 200mg. Tabletkę należy przyjąć podczas posiłku i popić wodą lub mlekiem. W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia błony śluzowej żołądka można przyjąć równocześnie lek zmniejszający produkcję kwasu solnego.

Nie należy stosować preparatu Ketonal Forte u dzieci ze względu na brak odpowiednich badań dotyczących jego bezpieczeństwa oraz dawkowania. 

Możliwe działania niepożądane ketoprofenu

Podczas przyjmowania preapratu Ketonal forte mogą pojawić się krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub może dojść do perforacji, która bezpośrednio zagraża życiu.

Do innych, często lub bardzo często występujących działań niepożądanych należą: nadmierna senność, gorsze samopoczucie, osłabienie, obrzęki, problemy z trawieniem, bóle brzucha, nudności i wymioty oraz lekki wzrost parametrów wątrobowych.

Rzadko, bardzo rzadko lub z nieznaną częstotliwością mogą wystąpić: niedokrwistość, agranulocytoza, trombocytopenia, niewydolność szpiku, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs, reakcje alergiczne ze strony dróg oddechowych, zmienność nastroju, bóle lub zawroty głowy, parestezje, drgawki, zmiana odczuwania smaku, zaburzenia widzenia, szumy uszne, niewydolność serca, wzrost ciśnienia, rozszerzenie naczyń, zaparcia lub biegunki, wzdęcia, zapalenie śluzówki żołądka, wrzody, perforacja przewodu pokarmowego, enteropatia, zaostrzenie chorób zapalnych jelit, zapalenie wątroby, wzrost aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny w surowicy, wysypka i świąd, fotodermatoza, łysienie, pokrzywka, zespół Stevensena-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ostra niewydolność nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i  hiperkaliemia. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u chorych w podeszłym wieku, u których ryzyko działań niepożądanych jest wyższe. Czarne stolce mogą być objawem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Nie należy stosować leku jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiły objawy alergii na ketoprofen, salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ketonal forte jest przeciwwskazany u chorych z ciężką niewydolnością serca, nerek lub wątroby, chorobą wrzodową żołądka (aktywną lub nawracającą), co najmniej dwukrotnym krwawieniem z przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie oraz skazą krwotoczną.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat Ketonal forte u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w wywiadzie.

Ketoprofen, poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn, może obniżać przepływ krwi przez nerki. Należy więc kontrolować parametry nerkowe oraz zachować szczególną ostrożność u chorych z niewydolnością nerek, przyjmujących leki moczopędne oraz przeciwnadciśnieniowe (szczególnie inhibitory ACE lub antagonisty angiotensyny II), u pacjentów po rozległych operacjach, w stanie hipowolemii oraz z niewydolnością serca lub marskością wątroby.

Przyjmowanie dużych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych do których należy ketoprofen, wiąże się z ryzykiem uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe objawy. Mogą pojawić się owrzodzenia oraz krwawienia. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczasowego przyjmowania innych leków mających podobne skutki uboczne, takich jak: sterydy, leki przeciwkrzepliwe (np. warfaryna, heparyna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, kwas acetylosalicylowy lub inhibitory agregacji płytek (np. klopidogrel). Jeśli konieczne jest połączenie Ketonalu forte z którymś z wyżej wymienionych leków, należy rozważyć dodatkowe stosowanie leku działającego protekcyjnie na śluzówkę przewodu pokarmowego, np. inhibitora pompy protonowej lub mizoprostolu. Wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego lub wrzodów żołądka/dwunastnicy podczas leczenia ketoprofenem jest wskazaniem do natychmiastowego przerwania leczenia.

Nie należy łączyć preparatu Ketonal forte z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi oraz inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Preparat Ketonal forte może zwiększać stężenie niektórych leków we krwi. Należą do nich: lit, metotreksat (w przypadku leczenia metreksatem w dawce >15mg/tydzień należy odstawić ketonal 12h przed planowanym przyjęciem metotreksatu i ponownie zastosować po minimum 12h),

Należy zachować ostrożność stosując ketoprofen jednocześnie z lekami działającymi nefrotoksycznie (np. cyklosporyna, takrolimus).

Preparat Ketonal forte ma działanie przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe, dlatego podczas jego stosowania możliwe jest przeoczenie objawów rozwijającego się zakażenia.

Ketonal forte jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży ze względu na hamowanie przez lek syntezy prostaglandyn, które odpowiadają za utrzymanie drożności przewodu Botalla u płodu. W I i II trymestrze należy stosować lek tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Nie należy prowadzić pojazdów, jeśli podczas stosowania Ketonalu forte pojawia się senność, drgawki lub zawroty głowy.