Sirdalud - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 08.09.2023

Sirdalud   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Sirdalud

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Sirdalud to lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych. Stosowany jest w leczeniu bolesnych skurczy mięśni i leczeniu zwiększonego napięcia mięśni towarzyszącego chorobom neurologicznym. Dostępny jest wyłącznie na receptę.

Spis treści

Czym jest Sirdalud?

Sirdalud to produkt leczniczy zawierający tyzanidynę, która działa zwiotczająco na mięsnie szkieletowe. Wskazania do stosowania leku obejmują bolesne skurcze mięśni związane ze schorzeniami kręgosłupa i z zabiegami operacyjnymi (np. przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego) oraz zwiększone napięcie mięśni wywołane przez choroby neurologiczne, w tym stwardnienie rozsiane, choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego, przewlekłe choroby rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie dziecięce czy udar mózgu.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Sirdalud?

Tyzanidyna zawarta w preparacie jest ośrodkowym agonistą receptorów alfa2-adrenergicznych. Stymulacja tych receptorów na poziomie rdzenia kręgowego hamuje uwalnianie aminokwasów pobudzających receptory NMDA. To skutkuje zmniejszeniem wzmożonego napięcia mięśniowego.

Dodatkowo, tyzanidyna wykazuje także umiarkowane działanie przeciwbólowe.

Jaki jest skład leku Sirdalud?

Lek Sirdalud zawiera substancję czynną tyzanidynę w postaci chlorowodorku tyzanidyny oraz substancje pomocnicze: krzemionkę koloidalną bezwodną, kwas stearynowy, celulozę mikrokrystaliczną i laktozę bezwodną.

Jak stosować lek?

Lek Sirdalud przeznaczony jest do stosowania doustnego. Można go przyjmować niezależnie od posiłków.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 2 mg trzy razy na dobę. Następnie dawkę tę można stopniowo zwiększać.

W przypadku bolesnych skurczy mięśni można zwiększyć dawkowanie do 4 mg trzy razy na dobę. Dopuszczalne jest także zastosowanie dodatkowej dawki 2 mg lub 4 mg przed snem w ciężkich przypadkach.

W leczeniu zwiększonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych dawkowanie zwiększa się stopniowo o 2 mg do 4 mg w odstępach trzydniowych do siedmiodniowych. Zwykle oczekiwany efekt uzyskuje się przy dobowej dawce 12 mg do 24 mg w 3-4 dawkach podzielonych, czyli np. 4 mg trzy razy na dobę (łącznie 12 mg) czy 4 mg 4 razy na dobę (łącznie 16 mg).

Jak dawkować lek u dzieci?

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące leczenia lekiem Sirdalud pacjentów poniżej 18 roku życia, nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Jaka jest dawka maksymalna produktu?

Dawka maksymalna w leczeniu bolesnych skurczy mięśni wynosi 16 mg na dobę, a w leczeniu zwiększonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych 36 mg na dobę.

Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane produktu leczniczego Sirdalud to uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej i osłabienie mięśni. Często występują także bezsenność, zaburzenia snu, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często odnotowuje się zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardię).

Inne możliwe skutki uboczne to wydłużenie odcinka QT w badaniu EKG i zaburzenia rytmu serca, omamy, ostre zapalenie wątroby i niewydolność wątroby , anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień, zapalenie skóry, dyzartria (zaburzenie mowy), omdlenia, nieostre widzenie, ból brzucha, wymioty i ogólne osłabienie.

Podczas przyjmowania małych dawek leku skutki uboczne są zwykle łagodne i przemijające. Natomiast w przypadku stosowania większych dawek działania niepożądane występują częściej i z większym nasileniem.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu Sirdalud powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odstawienie leku Sirdalud

Nie należy odstawiać leku Sirdalud nagle, ponieważ grozi to wystąpieniem tzw. zespołu z odstawienia, do którego należy m.in. zwiększona częstotliwość rytmu serca (tachykardia) i nadciśnienie tętnicze , które może nawet prowadzić do udaru mózgu. Produkt leczniczy należy zatem odstawiać stopniowo.

Objawy przedawkowania

W sytuacji przedawkowania leku Sirdalud może dojść do: nudności, wymiotów, niedociśnienia tętniczego, wydłużenia odstępu QT w badaniu EKG i zaburzeń rytmu serca, zawrotów głowy, senności, zwężenia źrenic, niepokoju, zaburzeń oddechowych a nawet śpiączki. Jeżeli przyjmiesz zbyt dużą dawkę produktu leczniczego, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Sirdalud są ciężkie zaburzenia czynności wątroby, równoczesne stosowanie z lekami, które blokują metabolizm tyzanidyny (np. fluwoksamina i cyprofloksacyna) oraz nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji zawartych w tym produkcie leczniczym.

Interakcje z innymi lekami

Co może nasilać działanie tyzanidyny?

Niektóre leki mogą hamować metabolizm tyzanidyny i przez to zwiększać jej stężenie w osoczu. Należą do nich inhibitory CYP1A2. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowanie leku Sirdalud z silnymi inhibitorami CYP1A2, do których należy antybiotyk cyprofloksacyna i lek przeciwdepresyjny fluwoksamina. Nie jest zalecane łączenie tyzanidyny także z innymi inhibitorami CYP1A2, do których należą: doustne leki antykoncepcyjne, niektóre leki przeciwarytmiczne, np. amiodaron, meksyletyna, propafenon, część antybiotyków z grupy fluorochinolonów, np. norfloksacyna, a także cymetydyna, rofekoksyb i tyklopidyna.

Tyzanidyna wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie krwi). Jednoczesne stosowanie leków na nadciśnienie tętnicze, do których zaliczają się m.in. leki moczopędne, może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

Leki uspokajające, nasenne, przeciwhistaminowe mogą nasilać senność wywoływaną przez tyzanidynę. Podobny efekt może wywołać jednoczesne spożywanie alkoholu.

Co może osłabiać działanie tyzanidyny?

Działanie leku Sirdalud może być zmniejszone w przypadku jednoczesnego stosowania ryfamipicyny (antybiotyku używanego w leczeniu gruźlicy) oraz u mężczyzn palących papierosy.

Co może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca?

Tyzanidyna może powodować wydłużenie QT w badaniu EKG, co zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Dlatego nie zaleca się łączenia tego preparatu z innymi lekami wywołującymi ten efekt, np. z cyzaprydem, amitryptyliną czy azytromycyną.

Sirdalud a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Sirdalud, ponieważ etanol nasila działania niepożądane preparatu, takie jak niedociśnienie tętnicze i senność.

Sirdalud a ciąża

Brakuje wystarczających danych określających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży, dlatego ciężarne nie powinny go stosować, chyba, że korzyści wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały szkodliwość tyzanidyny dla płodu.

Sirdalud a karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u ludzi w okresie laktacji, nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Sirdalud a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Sirdalud może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność, zawroty głowy i niedociśnienie tętnicze.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Sirdalud

Substancja czynna: chlorowodorek tyzanidyny

Wskazania: bolesne skurcze mięśni związane ze schorzeniami kręgosłupa i z zabiegami operacyjnymi, wzmożone napięcie mięśni wywołane przez choroby neurologiczne

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zwykle 2-4 mg 3-4 razy na dobę

Główne przeciwwskazania: zaburzenia czynności wątroby, nadwrażliwość na składniki preparatu, jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP1A2

Główne działania niepożądane: uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej i osłabienie mięśni

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Sirdalud, dostępna w Internecie: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24788/characteristic

Sirdalud - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Ból pleców - przyczyny i leczenie
Ból pleców - przyczyny i leczenie

Szacuje się, że 50-80% populacji choć raz przytrafił się ból pleców. Obecnie ból pleców należy do grona chorób cywilizacyjnych stając się jednym z kluczowych przyczyn spadku jakości funkcjonowania.

Artykuł
24.01.2022
Biofenac - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Biofenac - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Biofenac to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a jego głównym składnikiem aktywnym jest aceklofenak, który jest powszechnie stosowany w reumatologii jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny.Biofenac jest skutecznym narzędziem w łagodzeniu bólu o różnym pochodzeniu, w tym bólów reumatycznych, mięśniowych czy pourazowych. Ponadto, jego właściwości przeciwzapalne pozwalają na zmniejszenie obrzęków i stanów zapalnych w przypadku chorób reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy zapalenie stawów kręgosłupa. Czym jest Biofenac? Jakie są wskazania do stosowania leku? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Charakterystyka produktów leczniczych
23.08.2023
Milurit - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Milurit - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Milurit to doustny lek zmniejszający stężenie kwasu moczowego we krwi. Stosowany jest głównie u pacjentów z dną moczanową oraz w innych stanach związanych z hiperurykemią.

Charakterystyka produktów leczniczych
03.04.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!