Orlifique – skuteczna doustna antykoncepcja dla Ciebie

Opublikowano 08.03.2022

Orlifique – skuteczna doustna antykoncepcja dla Ciebie

Lek Orlifique to preparat antykoncepcyjny, zawierający 0,10 mg lewonorgestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Orlifique

Preparat Orlifique należy do grupy złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

W opakowaniu znajdują się dwa rodzaje tabletek – różowe, zawierające lewonogestrel i etynyloestradiol oraz białe – tabletki placebo, w których nie ma substancji aktywnych. 

Rozpoczynanie leczenia: Pierwszą tabletkę z opakowania należy przyjąć pierwszego dnia cyklu miesiączkowego (pierwszy dzień krwawienia). Po skończeniu pierwszego opakowania (po 28 dniach), dnia 29 należy rozpocząć kolejne opakowanie. Tak zwane „krwawienie z odstawienia” powinno wystąpić w 2-3 dniu po rozpoczęciu przyjmowania białych tabletek. 

Lek należy przyjmować doustnie o stałej porze. Tabletkę można popić niewielką ilością wody. Strzałki na opakowaniu wskazują kolejność przyjmowania tabletek.

W przypadku zmiany preparatu antykoncepcyjnego przyjmowanie leku Orlifique należy rozpocząć w dniu następującym po dniu zakończenia stosowania poprzedniego preparatu. W przypadku zmiany leczenia z plastrów transdermalnych lub systemów dopochwowych na doustny lek Orlifique – pierwszą tabletkę można przyjąć w dniu usunięcia plastra/systemu dopochwowego. Jeśli uprzednio stosowanym lekiem były tabletki zawierające wyłącznie progesteron lub IUD uwalniający tylko progesteron – przez pierwsze 7 dni stosowania leku Orlifique w przypadku odbywania stosunku należy dodatkowo korzystać z barierowych metod antykoncepcji (prezerwatywy).

Stosowanie leku antykoncepcyjnego Orlifique można rozpocząć natychmiast po poronieniu do którego doszło w I trymestrze ciąży. Jeśli do poronienia doszło w II trymestrze lub kobieta chciałaby rozpocząć stosowanie antykoncepcji hormonalnej po porodzie – preparat Orlifique należy włączyć po upływie 21-28 dni. 

Pominięcie dawki preparatu

Tabletki białe (7 ostatnich w opakowaniu) są tabletkami niezawierającymi substancji aktywnej. Ich połykanie ma na celu zachowanie regularnego rytmu przyjmowania leku oraz zapewnienie optymalnej, 7 dniowej przerwy pomiędzy zawierającymi hormony różowymi tabletkami. Pominięcie białych tabletek nie obniża skuteczności działania leku, nie należy jednak wydłużać przerwy pomiędzy jednym a drugim opakowaniem preparatu.

W przypadku pominięcia różowej tabletki - należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę i w następnych dniach kontynuować przyjmowanie leku o stałej porze.

Jeśli upłynęło mniej niż 12 godzin od normalnej pory przyjmowania preparatu, jednorazowe opóźnione przyjęcie nie wpływa na skuteczność antykoncepcyjną leku.

Opóźnienie przyjęcia różowej tabletki o więcej niż 12 godzin może zwiększyć ryzyko niechcianej ciąży. Szczególnie niebezpieczne jest pomijanie tabletek przez kilka dni z rzędu. Prawidłowe działanie preparatu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy tabletki są przyjmowane regularnie minimum przez 7 dni (następuje wtedy pełna blokada osi hormonalnej podwzgórze-przysadka-jajniki). W przypadku pominięcia tabletki, ze względu na ryzyko obniżenia skuteczności preparatu, należy przez tydzień dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji. Jeśli do stosunku doszło w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki – ryzyko niechcianej ciąży zwiększa się.

Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu różowej tabletki doszło do wymiotów, należy uznać dawkę za pominiętą i niezwłocznie przyjąć kolejną tabletkę (z innego, dodatkowego opakowania, by nie skracać okresu przyjmowania różowych tabletek). Zarówno wymioty, jak i biegunka mogą zmieniać wchłanianie się leku i obniżać skuteczność działania antykoncepcyjnego.

Możliwe jest opóźnienie wystąpienia krwawienia „z odstawienia” poprzez pominięcie białych tabletek i bezzwłoczne rozpoczęcie przyjmowania tabletek różowych z kolejnego opakowania. W tym czasie może wystąpić tak zwane „krwawienie lub plamienie śródcykliczne”. Przyjęcie tabletek placebo można opóźnić o dowolną ilość dni, jednak nie więcej niż 21 (wszystkie różowe tabletki z nowego opakowania). 

Możliwe działania niepożądane preparatu Orlifique

Doustne złożone preparaty antykoncepcyjne zwiększają ryzyko żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej. Każdorazowo należy ocenić ryzyko wystąpienia zakrzepów, oraz zwrócić szczególną uwagę na niepokojące objawy pojawiające się podczas stosowania leku. W przypadku zaobserwowania objawów mogących świadczyć o chorobie zakrzepowo-zatorowej należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu Orlifique.

Podczas przyjmowania preparatu Orlifique ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej dodatkowo zwiększa się, jeśli u kobiety występują inne czynniki ryzyka, do których należą:

·       Otyłość (BMI > 30);

·       Przewlekłe unieruchomienie;

·       Zabiegi operacyjne w obrębie miednicy lub kończyn dolnych;

·       Unieruchomienie tymczasowe (podróże w pozycji siedzącej, np. loty samolotem dłuższe niż 4 godziny);

·       Żylne choroby zakrzepowo-zatorowe w rodzinie (szczególnie, jeśli objawy wystąpiły w młodym wieku);

·       Nowotwory;

·       Toczeń rumieniowaty układowy;

·       Zespół hemolityczno-mocznicowy;

·       Choroba Leśniowskiego-Crohna;

·       Wrzodziejące zapalenie jelita grubego;

·       Niedokrwistość sierpowata;

·       Wiek powyżej 35 lat;

·       Palenie tytoniu;

·       Nadciśnienie tętnicze;

·       Migrena.

Do często występujących działań niepożądanych doustnych leków antykoncepcyjnych należą: ból głowy, nudności i ból brzucha, wzrost masy ciała, stany depresyjne oraz wrażliwość i ból piersi. Rzadziej pojawia się nietolerancja soczewek kontaktowych, wymioty, biegunka, spadek masy ciała, retencja płynów w organizmie, migreny, spadek lub wzrost libido, powiększenie piersi, wydzielina z brodawek sutkowych, upławy z pochwy, wysypka, rumień, zakrzepica żył lub tętnic.

Podczas przyjmowania preparatu Orlifique występuje zwiększone ryzyko zakrzepicy żył lub tętnic, zawału serca, udaru, TIA, zatorowości płucnej, nadciśnienia tętniczego, nowotworów wątroby oraz nasilenia następujących schorzeń: obrzęku naczynioruchowego, chorób zapalnych jelit, padaczki, migreny, endometriozy, mięśniaków macicy, porfirii, tocznia, pląsawicy Sydenhama, HUS oraz żółtaczki cholestatycznej. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Preparatu Orlifique nie wolno stosować, jeśli u kobiety występuje którakolwiek z niżej wymienionych chorób:

·       Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (czynna, przebyta lub noworozpoznana), np. zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich;

·       Stany zwiększające ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: oporność na aktywne białko C, niedobór białka C, występowanie mutacji Leiden, niedobór antytrombiny III, niedobór białka S, długotrwałe unieruchomienie (np. po dużym zabiegu operacyjnym);

·       Tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa (czynna, przebyta lub rozwijająca się);

·       Dławica piersiowa;

·       Stan po udarze lub TIA;

·       Hiperhomocysteinemia lub występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych;

·       Migrena z aurą w wywiadzie;

·       Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;

·       Ciężkie nadciśnienie tętnicze;

·       Ciężka dyslipoproteinemia;

·       Zapalenie trzustki;

·       Choroby wątroby do czasu stabilizacji parametrów wątrobowych;

·       Złośliwe i łagodne nowotwory wątroby w wywiadzie;

·       Nowotwory „hormonozależne” – np. nowotwór piersi, nowotwory narządów płciowych;

·       Niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;

·       Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze leku, m. in. laktozę, czerwień Allura, indygotynę.

Występowanie u pacjentki kilku czynników ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej jest przeciwwskazaniem do stosowania leku Orlifique.

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Orlifique należy wykluczyć ciążę. W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Orlifique preparat należy niezwłocznie odstawić. Złożone preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmieniać skład mleka i do niego przenikać, wpływając na płód. Z tego powodu stosowanie leku Orlifique jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Ze względu na ryzyko podwyższenia stężenia enzymów wątrobowych we krwi leku Orlifique nie należy łączyć z preparatami zawierającymi: ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dazabuwir, glekaprewir, pibrentaswir, sofosbuwir, welpataswir lub woksylaprewir.

Leki, które mogą zmniejszać skuteczność preparatu Orlifique poprzez indukcję enzymów wątrobowych: barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, rytonawir, newirapina, efawirenz, felbamat, gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz preparaty  zawierające dziurawiec zwyczajny. 

Inni czytali również