Nimesil – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 11.10.2021

Nimesil – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Nimesil to lek przeciwbólowy z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wskazany w leczeniu ostrego bólu oraz bólów miesiączkowych. Substancją czynną jest tu nimesulid.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie preparatu Nimesil

Czym jest Nimesil?

Nimesil jest lekiem przeciwbólowym, mającym zastosowanie w krótkotrwałej terapii ostrego bólu lub bólów miesiączkowych. Substancją czynną zawartą w tym wyrobie medycznym jest nimesulid (łac. Nimesulidum), należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 

Nimesil można kupić w aptekach wyłącznie po okazaniu recepty - na platformie Erecept recepta online dostępna nawet w 15 minut! Lek nie jest objęty żadną refundacją. 

Forma i skład preparatu

Preparat Nimesil występuje pod postacią granulatu koloru jasnożółtego o zapachu pomarańczy, przeznaczonym do rozpuszczania i stosowania doustnego. Aktualnie w obrocie znajdują się opakowania składające się z 9, 14 lub 30 saszetek, przy czym każda z nich zawiera po 100 mg substancji aktywnej - niemesulidu.

Do substancji pomocniczych użytych przy produkcji należą m.in: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, maltodekstryna czy makrogolu eter cetostearylowy. 

Mechanizm działania nimesulidu

Nimesulid to substancja należąca do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Hamuje ona aktywność enzymu cyklooksygenazy i tym samym produkcję prostaglandyn, które mają zdolność do aktywacji procesu zapalnego. Lek działa również przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

Jak stosować Nimesil?

Zawartość saszetki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości płynu np. 1/2 szklanki wody o temperaturze pokojowej, następnie wypić powstały roztwór. Lek przyjmuje się na chwilę po spożyciu posiłku. 

Lekarz podejmuje decyzję o przepisaniu produktu Nimesil po analizie stanu zdrowia i indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Leczenie można rozpocząć jedynie wtedy, gdy poprzednie terapie przeciwbólowe nie przynosiły oczekiwanych efektów. 

Nimesil należy przyjmować przez jak najkrótszy okres potrzebny do złagodzenia objawów - nieprzerwanie przez maksymalnie 15 dni. Ogranicza to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, przede wszystkim ze strony przewodu pokarmowego. Jeśli po pełnym cyklu terapeutycznym oczekiwany efekt przeciwbólowy nie nastąpił, należy odstawić preparat i rozważyć zastosowanie leków z innej kategorii.  

Należy pamiętać, że podczas terapii preparatem Nimesil, nie należy stosować innych leków przeciwbólowych. 

Jak dawkować lek u dorosłych?

Osobom dorosłym zaleca się stosowanie jednej saszetki produktu Nimesil (100 mg nimesulidu), 1-2 razy dziennie w zależności od potrzeb. 

Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów w wieku podeszłym.

Jak dawkować lek u dzieci?

Dzieci powyżej 12 r.ż. mogą stosować Nimesil w dawce identycznej jak u osób dorosłych - jedna saszetka 1-2 razy dziennie. 

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa lek przeciwwskazany jest dla dzieci poniżej 12 r.ż.

Jaka jest dawka maksymalna?

Dziennie nie należy przekraczać dawki 200 mg nimesulidu, zawartej w 2 saszetkach produktu Nimesil. 

Możliwe działania niepożądane produktu Nimesil

Jeśli Nimesil stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta - tzn. przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest niewielkie. 

Objawy ze strony przewodu pokarmowego

Najczęściej obserwowane działania niepożądane po zastosowaniu preparatu Nimesil dotyczyły przewodu pokarmowego. Pacjenci przeważnie zgłaszali nudności, wymioty i  biegunkę, jednak niektórzy skarżyli się również na wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce, krwawe wymioty czy wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. 

Nimesil zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, co może wiązać się z perforacją i krwawieniem z przewodu pokarmowego. Sprzyja również zaostrzeniu stanu zapalnego okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Inne działania niepożądane

Wśród rzadziej występujących działań niepożądanych produktu Nimesil możemy obserwować: złe samopoczuciezawroty i bóle głowy, senność, zbyt szybką akcję serca i wzrost ciśnienia tętniczego, duszność, uderzenia gorąca, skurcz oskrzeli, zaburzenia funkcji wątroby, krwiomocz, zatrzymanie moczu, obrzęki, zmiany w obrazie krwi obwodowej (niedokrwistość, małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości, zaburzenia lękowe, niepokój, koszmary senne, zmiany skórne (rumień, wysypka, świąd), 

Bardzo rzadko po zastosowaniu produktu Nimesil obserwuje się stany tj. rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje pęcherzowe, zespół Stevensa-Johnsona czy martwica toksyczno-rozpływna naskórka. W przypadku niewielkich oznak wysypki skórnej lub zmian na błonach śluzowych należy niezwłocznie odstawić lek. Ryzyko zachorowania największe jest w pierwszym miesiącu terapii.  

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane produktu Nimesil? 

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 


Przedawkowanie preparatu Nimesil

Przekroczenie dobowej dawki produktu Nimesil grozi przedawkowaniem, objawiającym się w postaci bólu w nadbrzuszu, wymiotów i wzmożonej senności. W rzadkich przypadkach wystąpić może krwawienie z przewodu pokarmowego, nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zatrzymanie oddechu lub śpiączka. 

Nie istnieje specyficzna odtrutka na nimesulid, dlatego leczenie może być jedynie objawowe. We wczesnym okresie zatrucia (do 4 godzin od spożycia) zalecane jest indukowanie wymiotów, podawanie węgla aktywnego i środków przeczyszczających. Należy także monitorować czynność wątroby i nerek. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Nimesil przeciwwskazany jest w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, a także przebytej reakcji nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (aspiryna) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. 

Nimesil niewskazany jest u osób cierpiących na ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) oraz zaburzenia czynności wątroby. Jeśli podczas leczenia dojdzie do nagłego pogorszenia funkcji nerek, terapię należy niezwłocznie przerwać. 

Nimesil przeciwwskazany jest w schorzeniach tj.: choroba wrzodowa żołądka czy dwunastnicy, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego w przeszłości, inne czynne krwawienia lub choroby przebiegające z krwawieniem w wywiadzie, ciężkie zaburzenia krzepnięcia i ciężka niewydolność serca. 

Preparatu nie powinni stosować także pacjenci uzależnieni od leków, alkoholu czy narkotyków oraz prezentujący objawy grypy lub objawy grypopodobne. 

Rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia preparatem Nimesil u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu. 

Interakcje z innymi lekami

Nimesil może wchodzić w interakcje z: solami litu, teofiliną, digoksyną, cymetydyną, środkami o działaniu zobojętniającym (np. wodorotlenkiem glinu), metotreksatem, kwasem walprolinowym, kwasem salicylowym oraz cyklosporynami. 

Z uwagi na zwiększone ryzyko krwawienia należy monitorować osoby stosujące równocześnie Nimesil i leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, kwas acetylosalicylowy). 

Jeśli pacjent podczas terapii Nimesilem przyjmuje dodatkowe leki, które również zwiększają ryzyko choroby wrzodowej (np. kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, kortykosteroidy, leki przeciwdepresyjne z grupy SSR), należy rozważyć włączenie preparatu działającego ochronnie na błonę śluzową żołądka np. IPP, mizoprostol.  

Nimesulid może powodować chwilowe osłabienie działania leków przeciwnadciśnieniowych, przede wszystkim diuretyków (np. furosemid), inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensyny II.

Nimesil a alkohol

Ze względu na ryzyko podrażnienia błony śluzowej żołądka podczas terapii za pomocą Nimesilu, a także innych NLPZ, przeciwwskazane jest równoczesne spożywanie alkoholu.  

Nimesil a ciąża

Udowodniono, że Nimesil może wywierać negatywny wpływ na przebieg ciąży oraz rozwój płodu, z tego powodu przeciwwskazany jest on dla kobiet w ciąży (zwłaszcza w III trymestrze) oraz dla kobiet planujących zajść w ciążę w najbliższym czasie. 

Lek zwiększa ryzyko poronienia oraz hamuje skurcze macicy prowadząc do opóźnienia lub przedłużenia porodu. Sprzyja również wystąpieniu wad wrodzonych u dziecka - wad serca, nerek, płuc oraz wytrzewienia. 

Nimesil a karmienie piersią 

Nie ma informacji dotyczących zdolności przenikania nimesulidu do pokarmu kobiecego, ze względów bezpieczeństwa Nimesil przeciwwskazany jest w okresie karmienia piersią. 

Nimesil a prowadzenie pojazdów

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi lub senność należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn po zażyciu preparatu Nimesil

Przed użyciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń. 

Podsumowanie informacji dotyczących leku Nimesil

Substancja czynna: Nimesulid 

Wskazania: Leczenie przeciwbólowe

Zastosowanie: Doustne

Dawkowanie: Osoby >12 r.ż. 1 saszetka (100 mg) 1-2 razy dziennie

Główne przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancje, ciężkie zaburzenia funkcji nerek i wątroby, choroba wrzodowa, krwawienie do OUN w wywiadzie, zaburzenia krzepnięcia krwi, ciężka niewydolność serca

Główne działania niepożądane: Nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, złe samopoczuciezawroty i bóle głowy, senność, zbyt szybka akcja serca, wzrost ciśnienia tętniczego, duszność, uderzenia gorąca, skurcz oskrzeli, zaburzenia funkcji wątroby