Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 01.12.2023

Jardiance   Recepta online   e Recepta z konsultacj膮 | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Jardiance

Otrzymaj konsultacje lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Jardiance to lek z grupy inhibitorów SGLT2, wskazany w cukrzycy typu 2 oraz przewlekłej niewydolności serca o zredukowanej frakcji wyrzutowej. Substancją czynną tu zawartą jest empagliflozyna.

Nazwa preparatu Jardiance
Substancje czynne Empagliflozinum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
  • Tabletki powlekane
Dawki
  • 25 mg (Tabletki powlekane)
  • 10 mg (Tabletki powlekane)

Spis tre艣ci

Czym jest Jardiance?

Jardiance to doustny lek zawierający empagliflozynę - substancję czynną należącą do grupy inhibitorów transportera SGLT2. Preparat zwiększa ilość wydalanego moczu oraz powoduje, że mocz ten zawiera więcej glukozy i sodu niż w warunkach standardowych. Sprzyja to poprawie parametrów metabolicznych i hemodynamicznych pacjenta. Ponadto udowodniono, że lek wykazuje również działanie kardioprotekcyjne.

Jardiance wskazany jest w leczeniu niedostatecznie kontrolowanej cukrzycy typu 2, równolegle z leczeniem niefarmakologicznym - odpowiednią dietą oraz nasiloną aktywnością fizyczną. Lek stosuje się w skojarzeniu z innymi preparatami przeciwcukrzycowymi lub w monoterapii, gdy inne leki są przeciwwskazane lub nietolerowane.

Od 2021 roku Jardiance zarejestrowany jest również do leczenia objawowej, przewlekłej niewydolności serca o zredukowanej frakcji wyrzutowej.

e-Recepta online 58.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Koszt terapii

Jardiance to jeden z nowszych leków na rynku farmaceutycznych, z tego względu jest on jeszcze dosyć drogim produktem. Miesięczna terapia w zależności od apteki to koszt około 170-220 zł. Dla pacjentów, którzy spełnią wymagania przewidziana jest jednak refundacja.

Jardiance z 30% odpłatnością mogą zakupić pacjenci cierpiący na cukrzycę typu 2, przed włączeniem insuliny, leczeni co najmniej dwoma doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c >8% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym w postaci: potwierdzonej choroby sercowo-naczyniowej lub uszkodzenia innych narządów objawiających się jako białkomocz, przerost lewej komory serca czy retinopatia lub obecności 3 lub więcej głównych czynników ryzyka (wiek >55 lat dla mężczyzn lub >60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość).

Od 01.05.2022r. na listach refundacyjnych widnieje jeszcze jedno wskazanie. Jardiance z 30% odpłatnością mogą zakupić również dorośli pacjenci cierpiący na przewlekłą niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF

Osoby powyżej 65. życia spełniające wskazania refundacyjne mogą otrzymać lek bezpłatnie.

Jardiance - Cena, refundacja

Preparat Jardiance jest refundowany, a jego cena zależy od rozmiaru opakowania.

  • Jardiance (10 mg tabletki powlekane 28 szt.) - cena wynosi ok. 170 zł i w przypadku refundacji ok. 54 zł
  • Jardiance (10 mg tabletki powlekane 30 szt.) - cena wynosi ok. 225 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Jaki jest mechanizm dzia艂ania leku Jardiance?

Empagliflozyna zawarta w preparacie Jardiance ma za zadanie zablokować znajdujący się w kanalikach bliższych komórek nerkowych kotransporter sodowo-glukozowy typu 2 (SGLT2). Uniemożliwia to resorpcję zwrotną (odzyskiwanie) przesączonej do moczu pierwotnego glukozy. Pacjent zaczyna wydalać cukier z moczem, co wpływa pozytywnie na parametry metabolizmu węglowodanów - zmniejsza się glikemia poposiłkowa, glikemia na czczo oraz hemoglobina glikowana. Ograniczenie glukotoksyczności wpływa również na poprawę insulinowrażliwości oraz funkcji komórek Beta trzustki (komórek produkujących insulinę).

Empagliflozyna zaczyna działać natychmiast po przyjęciu pierwszej dawki produktu Jardiance. Średnio podczas terapii z moczem usunięte zostaje 60-80 g glukozy dziennie, jednak wartość ta zależy od wyjściowego poziomu glikemii i wydolności nerek. Mechanizm działania preparatu nie zależy od funkcji wewnątrzwydzielniczej trzustki, tym samym terapia za pomocą Jardiance wiąże się ze znikomym ryzykiem hipoglikemii.

Wraz z glukozą do moczu ostatecznego trafiają także duże ilości sodu, a co za tym idzie również dużo wody. Pacjent zaczyna wydalać większą ilość płynów, co przekłada się na zmniejszenie objętości krwi krążącej i tym samym spadek ciśnienia tętniczego.

Podczas terapii za pomocą Jardiance pacjent traci z moczem część swoich zasobów energetycznych. Sprzyja to utracie masy ciała, redukcji tkanki tłuszczowej oraz poprawie parametrów lipidowych.

Jardiance działa również kardioprotekcyjnie - modyfikuje podstawowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, otyłość), wpływa na funkcje fizjologiczne nerki i tym samym redukuje obciążenie serca i aktywność układu współczulnego, działa przeciwzapalnie. Udowodniono, że stosowanie inhibitorów SGLT2 (np. Jardiance) zmniejsza ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych oraz ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca.

Empagliflozyna nie ma wpływu na kotransporter sodowo-glukozowy typu 1, który odpowiada za wchłanianie glukozy z jelita cienkiego.

Jak stosowa膰 lek?

Jardiance stosuje się w sposób doustny, raz dziennie. Okrągła, bladożółta tabletka powlekana powinna zostać połknięta w całości (nie należy jej żuć czy rozgryzać), podczas posiłku lub niezależnie od niego.

Przed rozpoczęciem terapii, a później raz w roku należy kontrolować laboratoryjne parametry nerkowe (stężenie kreatyniny we krwi, wielkość przesączania kłębuszkowego - eGFR).

Ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej terapię za pomocą Jardiance należy przerwać przed zaplanowanymi zabiegami chirurgicznymi lub podczas ostrej choroby. Leczenie można wznowić po ustabilizowaniu się stanu klinicznego.

Jak dawkowa膰 lek u doros艂ych?

U pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 terapię należy rozpocząć od 10 mg empagliflozyny. Jeśli taka dawka nie zapewnia wystarczającej kontroli glikemii, a pacjent ma sprawne nerki (GFR >60 ml/min), dzienną dawkę Jardiance można zwiększyć do 25 mg.

U pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca z ograniczoną frakcją wyrzutową zaleca się stosowanie 10 mg empagliflozyny raz dziennie.

Jak dawkowa膰 lek u dzieci?

Nie udowodniono skuteczności i bezpieczeństwa produktu Jardiance podczas terapii dzieci i młodzieży. Ze względów bezpieczeństwa lek przeciwwskazany jest u osób poniżej 18 roku życia.

Jaka jest dawka maksymalna?

U pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 terapię należy rozpocząć od 10 mg empagliflozyny. Jeśli taka dawka nie zapewnia wystarczającej kontroli glikemii, a pacjent ma sprawne nerki (GFR >60 ml/min), dzienną dawkę Jardiance można zwiększyć do 25 mg.

U pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca z ograniczoną frakcją wyrzutową zaleca się stosowanie 10 mg empagliflozyny raz dziennie.

Jakie s膮 najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane?

Najczęstszym działaniem niepożądanym Jardiance u pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2 jest hipoglikemia. To powikłanie dotyczy jednak osób, które oprócz inhibitora SGLT2 przyjmują również insulinę i/lub pochodną sulfonylomocznika. U osób leczonych na niewydolność serca najczęściej obserwuje się zmniejszenie objętości płynów.

Często, niezależnie od wskazania, pacjenci zgłaszają również: zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek, sepsa moczopochodna), zakażenia narządów płciowych (kandydoza pochwy i sromu, zapalenie żołędzi prącia), zwiększoną ilość oddawanego moczu, wzrost pragnienia, zaparcia, świąd, wysypkę.

Rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane

Rzadziej podczas terapii za pomocą Jardiance obserwuje się działania niepożądane tj.: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zaburzenie funkcji wątroby lub nerek, cukrzycowa kwasica ketonowa, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, wzrost hematokrytu, martwicze zapalenie powięzi krocza.

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane produktu Jardiance?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przedawkowanie Jardiance

U zdrowych ochotników, którym podawano Jardiance w dawce wyższej niż maksymalna dopuszczalna dzienna dawka, nie obserwowano objawów przedawkowania. W razie przedawkowania zaleca się leczenie objawowe, zgodne ze stanem klinicznym.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku?

Jardiance przeciwwskazany jest w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. W skład produktu wchodzi substancja czynna empagliflozyna oraz substancje pomocnicze tj. m.in.: laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jardiance nie należy stosować u pacjentów cierpiących na schyłkową niewydolność nerek i/lub chorych dializowanych. Nie zaleca się stosowania leku w przypadku GFR

Produkt niewskazany jest u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 1.

Nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku ciężkiego upośledzenia funkcji wątroby. Z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej Jardiance należy używać ostrożnie u pacjentów niedożywionych lub odwodnionych, o zwiększonym zapotrzebowaniu na insulinę (podczas operacji, ostrej choroby lub nadużycia alkoholu) lub podczas zmniejszania dawki przyjmowanej insuliny.

Interakcje z innymi lekami

Jardiance stosowane razem z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika może zwiększyć ryzyko hipoglikemii. W związku z tym na początku terapii konieczne może być dostosowanie dawek dotychczas stosowanych leków przeciwcukrzycowych.

Jardiance może nasilać moczopędne działanie diuretyków i tym samym zwiększać ryzyko odwodnienia i niebezpiecznego spadku ciśnienia.

Z uwagi na możliwe interakcje farmakokinetyczne nie zaleca się równoczesnego stosowania Jardiance oraz leków indukujących enzym UGT (np. ryfampicyna, fenytoina).

Jardiance a alkohol

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na insulinę i ryzyko kwasicy ketonowej podczas terapii lekiem Jardiance nie należy spożywać alkoholu.

Jardiance a ci膮偶a

Dotychczasowe badania na zwierzętach wykazały, że lek stosowany podczas ciąży może negatywnie wpływać na rozwój pourodzeniowy dziecka. Należy unikać używania Jardiance w trakcie ciąży.

Jardiance a karmienie piersi膮

Podczas badań na zwierzętach wykazano, że empagliflozyna ma zdolność przenikania do mleka. Nie ustalono jaki wywiera to wpływ na karmione dziecko, jednak ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania Jardiance do momentu całkowitego odstawienia dziecka od piersi.

Jardiance a prowadzenie pojazd贸w

Jardiance zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii, zwłaszcza w połączeniu z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika. Podczas wykonywania niebezpiecznych czynności tj. prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn należy zachować szczególne środki ostrożności.

Przed użyciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotycz膮cych leku Jardiance

Substancja czynna: Empagliflozyna

Wskazania: Leczenie niedostatecznie kontrolowanej cukrzycy typu 2; Leczenie niewydolności serca o zredukowanej frakcji wyrzutowej

Zastosowanie: Doustne

Dawkowanie: W cukrzycy typu 2 - 10 mg raz dziennie, przy dobrej tolerancji i niewystarczającej kontroli glikemii 25 mg raz dziennie; W niewydolności serca - 10 mg raz dziennie

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składnik preparatu, cukrzyca typu 1, schyłkowa niewydolność nerek, dializoterapia

Główne działania niepożądane: hipoglikemia u pacjentów przyjmujących również insulinę i/lub pochodną sulfonylomocznika, zmniejszenie objętości płynów, zakażenia dróg moczowych i narządów płciowych, zwiększona diureza, wzrost pragnienia, zaparcia, świąd, wysypka

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Jardiance [online], dost臋pna pod adresem:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_pl.pdf

Jardiance - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali r贸wnie偶

Antykoncepcja a cukrzyca typu 2 - jakie s膮 dost臋pne opcje?
Antykoncepcja a cukrzyca typu 2 - jakie s膮 dost臋pne opcje?

Zar贸wno antykoncepcja, jak i cukrzyca typu 2 to zagadnienia zdrowotne, kt贸re maj膮 kluczowy wp艂yw na 偶ycie wielu kobiet na ca艂ym 艣wiecie. Odpowiednio dobrana metoda zapobiegania ci膮偶y oraz kontrola poziomu cukru we krwi s膮 konieczne do zachowania dobrego stanu zdrowia.聽Wa偶ne jest, aby w艣r贸d pacjentek choruj膮cych na cukrzyc臋 ros艂a 艣wiadomo艣膰 dost臋pnych opcji antykoncepcji oraz praktyk, kt贸re s膮 najkorzystniejsze dla ich organizmu.Antykoncepcja hormonalna dost臋pna jest tylko na recept臋 (recepta online).

Artyku艂
24.11.2023
Co-Prestarium - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Co-Prestarium - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nadci艣nienie t臋tnicze聽jest jednym z najcz臋stszych schorze艅 wyst臋puj膮cych w spo艂ecze艅stwie, stanowi膮c聽powa偶ny problem zdrowotny聽na skal臋 globaln膮.聽Skuteczne leczenie聽tego schorzenia jest nie tylko niezb臋dne dla zapobiegania powik艂aniom, ale tak偶e wp艂ywa na jako艣膰 偶ycia pacjent贸w i聽obni偶a ryzyko聽wyst膮pienia powa偶nych聽powik艂a艅 sercowo-naczyniowych.W ostatnich latach coraz wi臋ksz膮 popularno艣膰 zdobywa聽dwusk艂adnikowa terapia, w kt贸rej stosuje si臋 jednocze艣nie dwie substancje czynne聽w celu uzyskania synergistycznego efektu obni偶enia ci艣nienia聽t臋tniczego. Jednym z takich preparat贸w jest Co-Prestarium, zawieraj膮cy perindopryl - inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), oraz amlodypin臋 - antagonist臋 wapnia.W niniejszym artykule przyjrzymy si臋 bli偶ej mechanizmowi dzia艂ania Co-Prestarium, w tym roli perindoprylu i amlodypiny w kontroli ci艣nienia t臋tniczego i rozkurczaniu naczy艅. Om贸wimy tak偶e zalecenia dotycz膮ce stosowania leku oraz jego bezpiecze艅stwo, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do r贸偶nych grup wiekowych i pacjent贸w z dodatkowymi schorzeniami.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
24.11.2023
Metformax 850- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Metformax 850- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Metformax 850 jest doustnym聽lekiem przeciwcukrzycowym聽stosowanym g艂贸wnie w leczeniu pacjent贸w z rozpoznaniem cukrzycy typu II. Szczeg贸lnie polecany pacjentom z聽oty艂o艣ci膮 . Jest dost臋pny wy艂膮cznie za okazaniem recepty.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
24.11.2023
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!