Tritace 10 E-recepta- recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 17.02.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Tritace 10 E recepta recepta online z konsultacj─ů | cena dawkowanie przeciwwskazania

Tritace 10 jest preparatem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego, innych chorób układu sercowo-naczyniowego, a także w leczeniu chorób nerek. Zawiera on jako substancję czynną ramipryl, będący inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACEI), odpowiedzialnej za skurcz naczyń krwionośnych, a także pobudzanie wydzielania aldosteronu.

Rozpocznij konsultacj─Ö z Tritace 10

Otrzymaj konsultacj─Ö lekarsk─ů na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Tritace 10
Substancje czynne Ramiprilum
Dost─Öpno┼Ť─ç Na recept─Ö
Posta─ç
 • Tabletki
Dawki
 • 10 mg (Tabletki)

Spis tre┼Ťci

Podstawowe informacje dotycz─ůce leku Tritace 10

Substancja czynna: ramipryl

Wskazania: leczenie nadciśnienia tętniczego, prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, po udarze mózgu lub chorobą naczyń obwodowych, leczenie objawowej niewydolności serca, leczenie chorób nerek, prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego

Zastosowanie: doustne, codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków

Dawkowanie: zależnie od wskazania, od 1,25 mg do 10 mg

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, inny inhibitor ACE bądź którąkolwiek substancję pomocniczą, obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, jednoczesne stosowanie sakubitrylu z walsartanem, drugi i trzeci trymestr ciąży, obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie jedynej tętnicy nerkowej, niedociśnienie tętnicze,

Główne działania niepożądane: hiperkaliemia (zwiększone stężenie potasu we krwi), bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, niedociśnienie ortostatyczne, suchy kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego

e-Recepta online 49.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Tritace 10?

Preparat jest dostępny wyłącznie na receptę (recepta online), a cena jest różna w zależności od tego, czy spełnione są kryteria refundacji.

 • Opakowanie Tritace 10, 10 mg 28 tabletek z odpłatnością 100% kosztuje ok. 22 zł;

 • Opakowanie Tritace 10, 10 mg 28 tabletek wydawane za odpłatnością ryczałtową w przypadku osób ze wszystkimi zarejestrowanymi wskazaniami, a dodatkowo także dla dzieci do 18. roku życia z przewlekłą chorobą nerek inną niż w ChPL i dzieci do 18. roku życia w leczeniu nefroprotekcyjnym innym niż w ChPL, kosztuje ok. 13 zł;

 • Opakowanie Tritace 10, 10 mg 28 tabletek dla osób powyżej 65. roku życia we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach jest wydawane bezpłatnie.

Jak działa lek Tritace 10?

Substancją czynną omawianego preparatu jest ramipryl, inhibitor enzymu konwertazy angiotensyny (ACEI). Enzym ten jest jednym z głównych elementów układu renina-angiotensyna-aldosteron, biorącego udział m.in. w kontroli ciśnienia tętniczego krwi. Receptory w nerkach wychwytują spadek objętości osocza, co powoduje wydzielanie reniny do krwi. Renina działa pobudzająco na wydzielanie angiotensyny I, która to z kolei jest przekształcana do angiotensyny II przez wspomniany enzym ACE. Angiotensyna II działa na naczynia krwionośne powodując ich skurcz, co skutkuje wzrostem ciśnienia tętniczego. Ponadto działa na korę nadnerczy stymulując wydzielanie aldosteronu, który zmniejsza wydalanie sodu (a zarazem też wody) z moczem, także przyczyniając się do wzrostu ciśnienia tętniczego.

Ramipryl hamując układ renina-angiotensyna-aldosteron przyczynia się do zmniejszenia oporu obwodowego i zwiększenia pojemności minutowej serca. Poprzez zmniejszenie tworzenia angiotensyny II hamowany jest rozkład bradykininy, co prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych. Ramipryl zmniejsza także obciążenie mięśnia sercowego, poprawia jego funkcję skurczową i rozkurczową. Hamuje zjawisku remodelingu naczyń i serca. Zmniejsza objawy kliniczne niewydolności serca.

Ramipryl, będący inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), wykazuje dodatkowe korzyści dla nerek poprzez działanie rozszerzające na tętniczki doprowadzające kłębuszków nerkowych. Ten mechanizm pomaga zmniejszyć hiperfiltrację, czyli nadmierne filtrowanie krwi przez nerki. W przypadku przewlekłej choroby nerek, szczególnie spowodowanej nefropatią cukrzycową lub innymi przyczynami niezwiązanymi z cukrzycą, nadmierne obciążenie filtracyjne może przyczynić się do szybszego postępu schorzenia. Działanie Ramiprylu zmniejszające hiperfiltrację pomaga w hamowaniu tego procesu, co może prowadzić do spowolnienia postępu niewydolności nerek i poprawy funkcji nerkowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Skład leku Tritace 10

Lek zawiera substancję czynną ramipryl w dawce 10 mg.

Ponadto tabletki leku Tritace zawierają następujące substancje pomocnicze:

 • hypromeloza;

 • skrobia kukurydziana modyfikowana;

 • celuloza mikrokrystaliczna;

 • stearylofumaran sodu;

 • tlenek żelaza czerwony (E172).

Skutki uboczne leku Tritace 10

Najczęściej występujące skutki uboczne

Stosowanie opisywanego preparatu, jak każdego innego leku, może powodować różnego rodzaju działania niepożądane u pacjentów. Poniżej wymienione są często obserwowane działania niepożądane:

 • bóle głowy i zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

 • niedociśnienie ortostatyczne;

 • kaszel (nieproduktywny i drażniący);

 • zapalenie oskrzeli;

 • zapalenie zatok przynosowych;

 • duszność;

 • biegunka;

 • nudności;

 • wymioty;

 • zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego;

 • niestrawność;

 • wysypka plamisto-grudkowa;

 • ból w klatce piersiowej;

 • skurcze i bóle mięśniowe.

Rzadziej występujące skutki uboczne

Objawy niepożądane, które znacznie rzadziej dotykają pacjentów stosujących ramipryl to:

 • zmniejszenie popędu płciowego;

 • ginekomastia;

 • toksyczne martwicze oddzielanie naskórka;

 • objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości;

 • zaburzenia snu;

 • zaburzenia równowagi;

 • zaburzenia czucia smaku;

 • objawy zapalenia trzustki;

 • objawy chorób wątroby;

 • kołatanie serca;

 • zaburzenia czynności nerek;

 • wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie (zwiększenie aktywności aminotransferaz), trzustce (podwyższenie aktywności enzymów trzustkowych) lub nerkach (wzrost stężenia kreatyniny i azotu mocznikowego).

Warto podkreślić, że te działania niepożądane są stosunkowo rzadkie i mogą wystąpić u ograniczonej liczby pacjentów.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Tritace 10 skonsultować się z lekarzem, który dokładnie omówi potencjalne korzyści i ryzyko związane z jego stosowaniem, a także poinstruuje, jak rozpoznać ewentualne skutki uboczne i jak postępować w przypadku ich wystąpienia. Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Gdzie zgłaszać objawy niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ostrze┼╝enia dotycz─ůce stosowania leku

Jeżeli przyjmowane są inne leki (także dostępne bez recepty) podczas stosowania leku Tritace należy powiedzieć o tym lekarzowi podczas najbliższej wizyty (najlepiej przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tritace). Konieczne jest także poinformowanie lekarza, jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek.

Nie jest zalecane stosowanie podwójnej blokady układu renina-angiotensyna-aldosteron poprzez jednoczasowe przyjmowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora dla angiotensyny lub aliskirenu. Jeśli zaś zastosowanie takiej podwójnej blokady jest konieczne, takie leczenie należy prowadzić pod ścisłym nadzorem lekarza wraz z częstą kontrolą czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz poziomów elektrolitów w osoczu.

Jeżeli jest taka możliwość, wskazane jest, aby odstawić inhibitory konwertazy angiotensyny, którym jest ramipryl na dzień przed zabiegiem chirurgicznym.

Nie zaleca się równoczesnego przyjmowania ramiprylu i kombinacji sakubitrylu z walsartanem ze względu na podwyższone ryzyko obrzęku naczynioruchowego. W przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku naczynioruchowego konieczne jest zaprzestanie stosowania leku Tritace.

Leki zwiększające stężenie potasu we krwi tj. sole potasu, heparyna, leki moczopędne oszczędzające potas, inne substancje czynne prowadzące do zwiększenia stężenia potasu we krwi (takrolimus, cyklosporyna, trimetoprim, antagoniści receptora dla angiotensyny) przyjmowane jednocześnie z ramiprylem mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. Konieczna jest zatem ścisła kontrola stężenia potasu w surowicy.

Allopurinol, steroidowe leki przeciwzapalne (glikortykosteroidy), prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca), cytostatyki stosowane w leczeniu nowotworów i leki immunosupresyjne wpływają na liczbę erytrocytów, przez co mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hematologicznych działań niepożądanych.

Leki stosowane przeciwbólowo takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mogą zmniejszyć działanie leku Tritace (obniżające ciśnienie). Ponadto skojarzone stosowanie ramiprylu i NLPZ zwiększa ryzyko pogorszenia czynności nerek i zwiększenia stężenia potasu we krwi. Dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania wspomnianych leków.

Stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych np. leków moczopędnych, a także innych substancji, których działanie prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, azotany, leki znieczulające, doksazosyna, tamsulozyna) może doprowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Pacjent powinien regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, jeśli przyjmuje leki przeciwcukrzycowe lub insulinę z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów hipoglikemii podczas stosowania ramiprylu.

Przyjmowanie sympatykomimetyków i innych leków wazopresyjnych (np. adrenalina, dobutamina, dopamina) stosowanych w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego (hipotonii) może prowadzić do hamowania działania hipotensyjnego leku Tritace, dlatego konieczna jest regularna kontrola ciśnienia tętniczego krwi.

Dla kogo jest lek Tritace 10?

Preparat przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:

 • nadciśnienie tętnicze;

 • objawowa niewydolność serca;

 • profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a przede wszystkim zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu choroby o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba naczyń obwodowych) bądź cukrzycy z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka pochodzenia sercowego;

 • leczenie chorób nerek (początkowy etap nefropatii kłębuszkowej, jawna nefropatia cukrzycowa, jawna nefropatia kłębuszkowa o innej etiologii niż cukrzyca)

 • Profilaktyka wtórna u osób, które przebyły ostry zawał mięśnia sercowego (zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego, zmniejszenie umieralności w fazie ostrej zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca).

Dawkowanie

Omawiany lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze dnia, niezależnie od posiłków. Należy popijać go płynami, zabronione jest także jego kruszenie i żucie.

Nadciśnienie tętnicze

Dawka powinna być dostosowana indywidualnie w zależności od profilu pacjenta i jego kontroli ciśnienia tętniczego. Lek należy włączać stopniowo, a dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Jeżeli pacjent należy do grupy osób z nadmierną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron, lekarz powinien rozpocząć leczenie od dawki 1,25 mg raz na dobę.

Możliwe jest dwukrotne zwiększenie dawki leku Tritace w okresie dwóch do czterech tygodni w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg raz na dobę.

Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego

W tym wskazaniu dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka powinna być zwiększana stopniowo z uwzględnieniem tolerancji leku przez pacjenta. Po upływie jednego lub dwóch tygodni zalecane jest podwojenie dawki (5 mg raz na dobę), a po kolejnych dwóch do trzech tygodni zwiększenie do dawki podtrzymującej, czyli 10 mg raz na dobę.

Leczenie chorób nerek

U pacjentów z cukrzycą i nefropatią inną niż cukrzycowa dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawka powinna być zwiększana stopniowo z uwzględnieniem tolerancji leku przez pacjenta. Podwojenie dawki zaleca się po upływie dwóch tygodni leczenia (2,5 mg raz na dobę), a potem po upływie kolejnych dwóch tygodni do 5 mg raz na dobę.

Dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę w przypadku pacjentów z cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Dawka powinna być zwiększana stopniowo z uwzględnieniem tolerancji leku przez pacjenta. Podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę zalecane jest po upływie jednego do dwóch tygodni od początku stosowania leku Tritace. Następnie po upływie kolejnych dwóch lub trzech tygodni należy podwoić dawkę do 10 mg na dobę.

Leczenie objawowej niewydolności serca

W leczeniu pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca po zastosowaniu leku moczopędnego zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę. Preferuje się podwajanie dawki co tydzień lub dwa tygodnie, maksymalnie do 10 mg na dobę.

Profilaktyka wtórna u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego

Jeżeli pacjent jest w stanie stabilnym hemodynamicznie po 48 godzinach od ostrego zawału serca, zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg dwa razy na dobę przez trzy dni. W przypadku złej tolerancji leku należy podawać 1,25 mg dwa razy na dobę przez dwa dni, następnie dawka powinna być zwiększona do 2,5 mg, a docelowo do 5 mg dwa razy na dobę. W przypadku braku możliwości zwiększenia dawki, konieczne jest zaprzestanie stosowania leku Tritace.

Osoby chorujące na zaburzenia czynności nerek

Dawkę dobową, przyjmowaną podczas stosowania leku Tritace należy w tej grupie pacjentów ustalać na podstawie klirensu kreatyniny (wynosi ona od 5 mg do 10 mg na dobę).

Osoby chorujące na zaburzenia czynności wątroby

Leczenie w tej grupie chorych może być rozpoczynane wyłącznie pod warunkiem ścisłego nadzoru lekarza. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Wymagana jest mniejsza dawka początkowa, a jej zwiększanie powinno być przeprowadzane bardziej stopniowo z uwagi na zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Zalecana dawka początkowa wynosi u tych pacjentów 1,25 mg na dobę.

Pominięcie zastosowania leku Tritace

Jeżeli pacjent pominął dawkę, powinien przyjąć kolejną, zaplanowaną o standardowej porze. Nie należy w celu uzupełnienia dawki pominiętej przyjmować dawkę podwójną leku.

Tritace 10 a ci─ů┼╝a

Nie jest wykluczone zwiększone ryzyko teratogenności podczas stosowania leku w trakcie pierwszego trymestru ciąży. Ponadto stosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny, którym jest ramipryl w drugim i trzecim trymestrze ciąży skutkuje toksycznym działaniem na rozwój płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnione kostnienie czaszki) i zdrowie noworodka (niedociśnienie, hiperkaliemia, niewydolność nerek)

Dlatego nie jest zalecane stosowanie leku Tritace podczas pierwszego trymestru ciąży, a w trakcie drugie i trzeciego trymestru jest ono przeciwwskazane. Kobiety w ciąży i planujące zajście w ciąże wymagają zmiany sposobu leczenia.

Tritace 10 a karmienie piersi─ů

Nie są dostępne wystarczające dane dotyczące stosowanie ramiprylu w okresie karmienia piersią. Jednak w małych ilościach może on przenikać do mleka kobiecego. Dlatego preparat Tritace nie jest zalecany do stosowania w okresie karmienia piersią i należy rozważyć inne leki o lepiej określonym profilu bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku karmienia noworodków i wcześniaków

Tritace 10 a prowadzenie pojazd├│w

Pewne skutki uboczne (na przykład obniżenie ciśnienia krwi z uczuciem zawrotów głowy) mogą zakłócić zdolność do skupienia uwagi i szybkiego reagowania, co stanowi ryzyko w sytuacjach, gdy te zdolności są szczególnie istotne (m.in. prowadzenie pojazdów). Dlatego po zażyciu pierwszej dawki leku lub po zwiększeniu dawki przez kilka godzin nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Tritace 10 a alkohol

Spożycie dużych ilości alkoholu, szczególnie takich prowadzących do ostrego zatrucia zwiększa ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego. Ponadto łączenie jakichkolwiek leków z alkoholem nie jest zalecane.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Tritace 10 [dost─Öp online luty 2024], dost─Öpna w internecie pod adresem:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9326/characteristic

Indeks lek├│w portalu Medycyna Praktyczna [dost─Öp online luty 2024], dost─Öpny w internecie pod adresem:

https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=4460

Inne popularne leki:

Inni czytali r├│wnie┼╝

Nebilet - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Nebilet - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nebilet┬áto┬ádoustny lek z grupy┬á beta-bloker├│w, stosowany w terapii nadci┼Ťnienia t─Ötniczego,┬ániewydolno┼Ťci serca oraz stabilnej choroby wie┼äcowej.┬áSubstancj─ů czynn─ů leku jest nebiwolol.┬á

Charakterystyka produkt├│w leczniczych
09.02.2024
Rimal ÔÇô E recepta ÔÇô recepta online z konsultacj─ů | cena dawkowanie przeciwwskazania
Rimal ÔÇô E-recepta ÔÇô recepta online z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nadci┼Ťnienie t─Ötnicze stanowi jedno z najcz─Ö┼Ťciej wyst─Öpuj─ůcych schorze┼ä uk┼éadu sercowo-naczyniowego na ca┼éym ┼Ťwiecie i jest powa┼╝nym czynnikiem ryzyka wielu gro┼║nych chor├│b, w tym udaru m├│zgu, zawa┼éu serca oraz niewydolno┼Ťci serca. Z tego powodu skuteczne leczenie nadci┼Ťnienia t─Ötniczego jest kluczowe dla zdrowia i jako┼Ťci ┼╝ycia pacjent├│w. Jednym z produkt├│w leczniczych cz─Östo stosowanych w terapii nadci┼Ťnienia jest Rimal, kt├│ry zawiera w swoim sk┼éadzie amlodypin─Ö i ramipryl.

Charakterystyka produkt├│w leczniczych
13.02.2024
Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacj─ů | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Jardiance to lek z grupy inhibitor├│w SGLT2, wskazany w┬ácukrzycy typu 2 oraz przewlek┼éej niewydolno┼Ťci serca o zredukowanej frakcji wyrzutowej. Substancj─ů czynn─ů tu zawart─ů jest empagliflozyna.

Charakterystyka produkt├│w leczniczych
13.02.2024
Konsultacja z E-recept─ů za 49.99 Z┼ü Tylko w najnowszej aplikacji!