Nebbud - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Nebbud   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Nebbud

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nebbud to lek sterydowy w postaci zawiesiny do nebulizacji, stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, zaostrzeniu POChP oraz ciężkim zapaleniu krtani. Substancją czynną jest tu budezonid.

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Nebbud

Nebbud to wziewny lek sterydowy, podawany w formie nebulizacji. Produkt wskazany jest do leczenia przewlekłej astmy oskrzelowej u pacjentów, którzy nie mogą lub nie chcą przyjmować leków za pomocą inhalacji, do leczenia bardzo ciężkiego zapalenia krtani (pseudokrupu) oraz przy zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Substancją czynną zawartą w preparacie Nebbud jest budezonid należący do grupy glikokortykoidów. Składnik ten wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne poprzez hamowanie uwalniania mediatorów reakcji zapalnej oraz modulowanie odpowiedzi immunologicznej zależnej od cytokin. Powoduje również spadek reaktywności oskrzeli na histaminę i metacholinę.

Nebbud zaczyna działać po kilku godzinach od podania, widocznie poprawiając czynność płuc po około 2 dobach i rozwijając pełne działanie po kilku tygodniach stosowania.

Lek przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci od 6 miesiąca życia.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Nebbud - Cena, refundacja

Preparat Nebbud należy do leków refundowanych. Koszt produktu jest uzależniony od rodzaju opakowania.

  • Nebbud (0,125 mg/ml zawiesina do nebulizacji 20 amp. 2 ml) - cena wynosi ok. 65 zł i w przypadku refundacji ok. 3 zł
  • Nebbud (0,25 mg/ml zawiesina do nebulizacji 10 amp. 2 ml) - cena wynosi ok. 27 zł
  • Nebbud (0,25 mg/ml zawiesina do nebulizacji 20 amp. 2 ml) - cena wynosi ok. 57 zł i w przypadku refundacji ok. 3 zł
  • Nebbud (0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 10 amp. 2 ml) - cena wynosi ok. 39 zł
  • Nebbud (0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji 20 amp. 2 ml) - cena wynosi ok. 80 zł i w przypadku refundacji ok. 24 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Skład i forma produktu Nebbud

Nebbud przyjmuje postać białawej zawiesiny umieszczonej w ampułkach o objętości 2 ml. Jedno opakowanie może zawierać 10 lub 20 takich ampułek. Każda ampułka stanowi jednorazową dawkę, cieczy nie należy dzielić na kilka porcji. Nebbud dostępny jest w kilku różnych dawkach - 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu.

Do substancji pomocniczych użytych w produkcie należą: dwuwodny edetynian disodu, chlorek sodu, polisorbat 80, jednowodny kwas cytrynowy, dwuwodny cytrynian sodu i woda do wstrzykiwania.

Dostarczana do organizmu dawka budezonidu może różnić się w zależności od czasu trwania i techniki nebulizacji, parametrów oddechowych pacjenta czy właściwości nebulizatora i objętości napełniania komory.

Jak stosować lek?

Nebbud podaje się poprzez specjalnie dopasowany nebulizator dyszowy z ustnikiem lub maską twarzową. Nebulizator ultradźwiękowy nie jest odpowiedni do przeprowadzania inhalacji leku.

Do komory nebulizatora wlewa się zawartość ampułki, przy czym objętość napełniania powinna wynosić 2-4 ml. Budezonid można stosować równocześnie z innymi substancjami tj. 0,9% roztwór NaCl, salbutamol, terbutalina czy bromek ipratropium.

Po inhalacji preparatu Nebbudzaleca się wypłukanie jamy ustnej wodą oraz umycie twarzy (w przypadku zastosowania maski do nebulizacji) w celu obniżenia ryzyka wystąpienia podrażnień lub kandydozy jamy ustnej i gardła.

Po zakończeniu nebulizacji należy dokładnie umyć komorę napełniania nebulizatora i usunąć wszystkie pozostałości leku. Ciepłą wodą należy również obmyć używany ustnik lub maskę twarzową.

Dawkowanie produktu Nebbud podczas leczenia astmy oskrzelowej

Dokładne dawkowanie preparatu Nebbud ustala lekarz w zależności od potrzeb i stanu pacjenta.

Leczenie astmy oskrzelowej u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat rozpoczyna się od dawki 1 mg budezonidu podawanej raz lub dwa razy dziennie. W leczeniu podtrzymującym całkowita dawka dobowa powinna mieścić się w przedziale od 0,5 do 4 mg na dobę.

U dzieci między 6 miesiącem a 12 rokiem życia leczonych na astmę dawka początkowa preparatu Nebbud wynosi od 0,25 do 0,5 mg na dobę. W leczeniu podtrzymującym stosuje się od 0,25 do 2 mg budezonidu na dobę.

Wprowadzenie do leczenia astmy sterydu wziewnego tj. Nebbud pozwala na zmniejszenie dawek lub całkowite odstawienie doustnych glikokortykosteroidów. Tym samym redukuje ryzyko poważnych powikłań związanych z przewlekłym, systemowym stosowaniem sterydów. Zmianę leczenia należy przeprowadzić w momencie, gdy stan pacjenta jest stabilny, a astma dobrze kontrolowana. Przed pierwsze 10 dni należy równocześnie przyjmować Nebbud i glikokortykosteroid doustny, następnie rozpoczyna się stopniowe obniżanie dawki leku doustnego.

Zmniejszanie dawki doustnych glikokortykosteroidów może predysponować do pojawienia się objawów tj. bóle mięśniowo-stawowe, zmęczenie, spadek nastroju czy pogorszenie czynności płuc. Może świadczyć to o upośledzeniu funkcji kory nadnerczy. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie produktu Nebbud podczas leczenia ciężkiego zapalenia krtani

W leczeniu ciężkiego, ostrego zapalenia krtani u dzieci i niemowląt Nebbud stosuje się ;w dawce 2 mg, podawanych jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych co pół godziny. Tę ilość powtarzać można co 12 godzin, aż do uzyskania poprawy stanu klinicznego, jednak nie dłużej niż 36 godzin.

Dawkowanie produktu Nebbud podczas leczenia zaostrzenia POChP

W leczeniu zaostrzenia POChP zaleca się stosowanie 4-8 mg budezonidu w 2-4 dawkach podzielonych. Terapię za pomocą Nebbud kontynuuje się do czasu uzyskania poprawy klinicznej, jednak nie dłużej niż 10 dni.

Najczęstsze działania niepożądane

Wziewne stosowanie sterydów zwiększa ryzyko rozwoju grzybicy jamy ustnej lub gardła. Stan ten wymaga wdrożenia leczenia przeciwgrzybiczego, ale może być również wskazaniem do przerwania terapii za pomocą produktu Nebbud.

Wśród częstych działań niepożądanych preparatu Nebbud wyróżniamy również objawy tj.: kaszel, chrypka, podrażnienia gardła i błony śluzowej jamy ustnej, trudności z połykaniem.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Podczas stosowania preparatu Nebbud może dojść do paradoksalnego skurczu oskrzeli w odpowiedzi na inhalację. Ciężkie, powtarzające się reakcje tego typu mogą być wskazaniem do zmiany formy leczenia.

Długotrwałe stosowanie wziewnych sterydów tj. Nebbud może doprowadzić do pojawienia się ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Ryzyko to jest jednak mniejsze niż podczas doustnej terapii. Do najczęstszych objawów niepożądanych steroidoterapii należą: zespół Cushinga, "twarz księżycowata", upośledzenie funkcji kory nadnerczy, ograniczenie wzrostu u dzieci, spadek gęstości mineralnej kości, jaskra, zaćma, problemy ze snem, nadaktywność oraz depresja lub agresja.

Sterydy wziewne rzadko wywołują również reakcje alergiczne np. wysypka, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy czy reakcja anafilaktyczna.

U pacjentów cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc leczonych za pomocą wziewnych glikokortykoidów istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zapalenie płuc.

Przedawkowanie produktu Nebbud

Ostre przedawkowanie produktu Nebbud może wiązać się z tymczasowym zahamowaniem funkcji kory nadnerczy. W takiej sytuacji należy dalej stosować wziewny steryd w jak najmniejszej skutecznej dawce i czekać na samoistny powrót funkcji nadnerczy.

Przewlekłe przedawkowanie może wiązać się ze stałą supresją nadnerczy i zanikiem kory nadnerczy oraz ujawnieniem się ogólnoustrojowych działań niepożądanych sterydoterapii.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Nebbud nie jest wskazany w leczeniu ostrych ataków astmy. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zastosować leki rozszerzające oskrzela.

Stosowanie preparatu Nebbud jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancje czynną lub pomocniczą leku.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat Nebbud u pacjentów z wirusową lub grzybiczą infekcją dróg oddechowych oraz gruźlicą.

Zaburzenia funkcji wątroby mogą sprzyjać spowolnieniu eliminacji glikokortykosteroidów z ustroju. Trzeba wziąć to pod uwagę podczas ustalania dawkowania.

Interakcje z innymi lekami

Z uwagi na ryzyko pojawienia się niebezpiecznych interakcji preparatu Nebbud nie należy łączyć z ketokonazolem, itrakonalzolem, inhibitorami proteazy HIV oraz innymi silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. cyklosporyna, etynyloestradiol lub troleandomycyna).

Jednoczesne stosowanie erytromycyny lub klarytromycyny może zwiększać stężenie budezonidu w osoczu.

Nebbud a alkohol

Z uwagi na ryzyko uszkodzenia wątroby spożywanie alkoholu podczas terapii za pomocą Nebbud jest przeciwwskazane.

Nebbud a ciąża

Badania epidemiologiczne nie wykazały, by budezonid przyjmowany wziewnie w okresie ciąży wywierał negatywny wpływ na rozwój płodu. Preparat Nebbud można stosować w ciąży, jeśli lekarz uzna, ze korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Nebbud a karmienie piersią

Budezonid ma zdolność przenikania do mleka kobiecego, nie wykazano jednak, by miał on negatywny wpływ na karmione przez matkę dziecko. Nebbud można stosować w okresie karmienie piersią.

Nebbud a prowadzenie pojazdów

Nie wykazano, by Nebbut negatywnie wpływał na zdolności psychoruchowe. W związku z tym nie ma przeciwwskazań do wykonywania takich czynności jak prowadzenie pojazdów mechanicznych czy obsługa maszyn podczas trwania terapii.

Przed użyciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Nebbud

Substancja czynna: Budezonid

Wskazania: Leczenie przewlekłej astmy oskrzelowej, zaostrzenia POChP i ciężkiego zapalenia krtani

Zastosowanie: Wziewne, lek przeznaczony do nebulizacji

Dawkowanie: W astmie do 12 r.ż. początkowo 0,25-0,5 mg dziennie, podtrzymująco 0,25-2 mg dziennie, po 12 r.ż. początkowo 1-2 mg dziennie, podtrzymująco 0,5 do 4 mg dziennie; W ciężkim zapaleniu krtani 2 mg co 12 godzin, max przez 36 godzin; w POChP 4-8 mg dziennie przez max 10 dni

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składnik, ostry atak astmy

Główne działania niepożądane: kandydoza jamy ustnej lub gardła, kaszel, chrypka, podrażnienia gardła i błony śluzowej jamy ustnej, trudności z połykaniem

Nebbud - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Pecto Drill - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Pecto Drill - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Lek Pecto Drill jest stosowany w chorobach układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Preparat można stosować u dzieci i młodzieży od 2. roku życia oraz u dorosłych.

Charakterystyka produktów leczniczych
10.04.2023
Pulmicort - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Pulmicort - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Pulmicort to zawiesina do nebulizacji, jest produktem leczniczym, który jest stosowany przede wszystkim przez pacjentów z astmą . Co zawiera Pulmicort? W jaki sposób działa?

Charakterystyka produktów leczniczych
05.01.2023
Ismigen- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Ismigen- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Ismigen to szczepionka stosowana w profilaktyce nawracających lub przewlekłych zakażeń górnych oraz dolnych dróg oddechowych . Preparat Ismigen zawiera tabletki podjęzykowe, przeznaczone do stosowania u osób dorosłych oraz dla dzieci w wieku od 3 lat . Lek Ismigen jest dostępny wyłącznie na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
01.08.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!