Nebbud – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Nebbud – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Nebbud 0,5 mg/ml jest lekiem do nebulizacji stosowanym w przewlekłym leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci i dorosłych oraz ostrego zapalenia krtani u niemowląt i dzieci. Preparat występuje w postaci 2ml ampułek zawierających 0,5mg budezonidu. Zawarte w ampułce substancje pomocnicze: dwuwodny edetynian disodu, chlorek sodu, polisorbat 80, jednowodny kwas cytrynowy, dwuwodny cytrynian sodu, woda do wstrzykiwania.

Produkt należy przechowywać w temperaturze do 25 stopni.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Nebbud

Budezonid należy do glikokortykoidów działających miejscowo przeciwzapalnie, hamując uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej oraz modulując odpowiedź immunologiczną zależną od cytokin. Preparat Nebbud zaczyna działać po kilku godzinach od podania, widocznie poprawiając czynność pluć po około 2 dobach i rozwijając pełne działanie po kilku tygodniach stosowania. Preparat Nebbud powoduje spadek reaktywności oskrzeli na histaminę i metcholinę. Budezonid metabolizowany jest w wątrobie do nieaktywnych metabolitów.

Dawkowanie leku jest ustalane przez lekarza zależnie od potrzeb konkretnego pacjenta. Dawka początkowa w przypadku leczenia astmy u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat wynosi od 1 do 2 mg. 1mg można podawać jednorazowo rano lub wieczorem. 2 mg należy podzielić na dawkę poranną 1mg oraz wieczorną 1mg. W leczeniu podtrzymującym całkowita dawka dobowa powinna mieścić się w przedziale od 0,5 do 4mg na dobę.

 U dzieci pomiędzy 6 miesiącem a 12 rokiem życia dawka początkowa w leczeniu astmy oskrzelowej to 0,25 do 0,5mg na dobę. W leczeniu podtrzymującym zaleca się podawanie od 0,25 do 2mg preparatu Nebbud na dobę.

Wprowadzenie preparatu Nebbud do leczenia astmy może pozwolić na zmniejszenie dawek lub całkowite odstawienie stosowanych doustnie glikokortykosteroidów. Przewlekle stosowanie sterydów doustnych w astmie jest wskazane tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Doustne glikokortykosteroidy wykazują wiele działań niepożądanych, w związku z tym zmiana leczenia na preparat Nebbud pomaga uniknąć powikłań wynikających z ich długotrwałego stosowania. Zmianę leczenia należy przeprowadzić w momencie, gdy stan pacjenta jest stabilny a astma dobrze kontrolowana. Początkowo przez 10 dni należy podawać preparat Nebbud jednoczasowo z glikokortykosteroidami doustnymi, a następnie można zacząć stopniowe zmniejszanie dawek doustnych sterydów do zera lub do najmniejszej dawki gwarantującej dobrą kontrolę astmy.

W leczeniu ostrego zapalenia krtani u dzieci i niemowląt stosuje się 2mg preparatu Nebbud w nebulizacji, podane jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych co pół godziny. Podanie można powtarzać co 12 godzin aż do uzyskania poprawy stanu klinicznego (jednak maksymalnie do 36 godzin).

Preparat Nebbud podaje się poprzez specjalnie dopasowany nebulizator dyszowy z ustnikiem. Nebulizator ultradźwiękowy nie jest odpowiedni do przeprowadzania inhalacji leku. U małych dzieci może być konieczne zastosowanie maski twarzowej. Poprawę stanu pacjenta zauważyć można najczęściej po 2 dobach leczenia, jednak pełne działanie leku osiągane jest po kilku tygodniach.

Po inhalacji preparatu Nebbud zaleca się wypłukanie jamy ustnej wodą oraz umycie twarzy (w przypadku zastosowania maski do nebulizacji) w celu obniżenia ryzyka wystąpienia podrażnień lub kandydozy jamy ustnej i gardła.

Możliwe działania niepożądane preparatu Nebbud

W przypadku długotrwałego stosowania wziewnych sterydów może dojść do pojawienia się niepożądanych działań ogólnoustrojowych, jednak ryzyko w przypadku preparatu Nebbud jest niższe niż podczas stosowania doustnych glikokortykosterydów. Najczęstsze objawy niepożądane steroidoterapii to: zespół Cushinga, "twarz księżycowata", supresja nadnerczy, ograniczenie wzrostu u dzieci, spadek gęstości mineralnej kości, jaskra, zaćma, problemy ze snem, nadaktywność oraz depresja lub agresja.

Ponadto podczas stosowania wziewnego preparatu Nebbud możliwe są następujące działania niepożądane: zakażenie jamy ustnej lub gardła grzybami z rodzaju Candida, kaszel, chrypka, wysypka, zapalenia w obrębie skóry, pokrzywka, reakcja uczuleniowa, niepokój, zmiana zachowania oraz lęk.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Stosowanie preparatu Nebbud jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancje czynną lub pomocniczą leku.

Preparatu Nebbud nie należy stosować do leczenia ostrych ataków astmy.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat Nebbud u pacjentów z wirusową lub grzybiczą infekcją dróg oddechowych oraz gruźlica.

Podczas stosowania preparatu Nebbud może dojść do paradoksalnego skurczu oskrzeli w odpowiedzi na inhalację. Ciężkie reakcje mogą być wskazaniem do zmiany formy leczenia.

Podczas leczenia preparatem Nebbud może pojawić się grzybica jamy ustnej lub gardła. Stan ten wymaga wdrożenia leczenia przeciwgrzybiczego, jak również może być wskazaniem do przerwania terapii wziewnym budezonidem.

W przypadku niewydolności wątroby może dojść do spowolnienia eliminacji glikokorykosteroidów.

Nie należy łączyć preparatu Nebbud z ketokonazolem, itrakonalzolem, inhibitorami proteazy HIV oraz innymi silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. cyklosporyna, etynyloestradiol lub troleandomycyna).

Badania epidemiologiczne nie wykazały szkodliwego działania budezonidu w inhalacji na płód w okresie ciąży. Preparat Nebbud można stosować w ciąży, jeśli lekarz uzna, ze korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Preparat Nebbud przenika do mleka matki, jednak w przypadku wziewnych dawek leczniczych można bezpiecznie karmić piersią.

Preparat Nebbud nie zmniejsza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.