Euthyrox – informacje o leku, cena, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 21.10.2022

Euthyrox – informacje o leku cena dawkowanie oraz przeciwwskazania

Euthyrox N 50

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Euthyrox N jest popularnym lekiem stosowanym m.in. w niedoczynności tarczycy. Zawiera odpowiednik tyroksyny, hormonu wydzielanego przez tarczycę – lewotyroksynę

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Euthyrox

Czym jest Euthyrox

Euthyrox to lek zawierający lewotyroksynę sodową, będącą sztucznym odpowiednikiem jednego z hormonów tarczycy - tyroksyny (fT4).

Preparat wskazany jest przede wszystkim w celu substytucji hormonu w leczeniu niedoczynności tarczycy. Choroba Hashimoto z niedoczynnością tarczycy również może wymagać podawania leku Euthyrox. Stosuje się go również w leczeniu wola obojętnego tarczycy oraz profilaktyce nawrotu wola po leczeniu chirurgicznym, celem hamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy czy wyrównywania poziomu hormonów u pacjentów przyjmujących leki przeciwtarczycowe. Bywa wykorzystywany także w testach zahamowania czynności tarczycy.

Mechanizm działania

Sztucznie wyprodukowany hormon zawarty w preparacie Euthyrox działa w taki sam sposób jak naturalna tyroksyna wytworzona przez zdrową tarczycę. Dzięki temu lewotyroksyna jest w stanie zastąpić tyroksynę w sytuacjach, w których nie jest ona wytwarzana lub wydzielana w odpowiedni sposób.

Skład leku

Na rynku farmaceutycznym produkt dostępny jest w kilku różnych wariantach - Euthyrox N 25, Euthyrox N 50, Euthyrox N 75, Euthyrox N 125 czy Euthyrox N 175. Różnią się one między sobą stężeniem substancji czynnej i zawierają odpowiednio 25, 50, 75, 125, 175 mikrogramów lewotyroksyny.

Wśród substancji pomocniczych użytych przy produkcji wyróżniamy tj. skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian i mannitol.

Euthyrox nie jest produktem wegańskim, gdyż w swoim składzie zawiera żelatynę. Odpowiednikiem preparatu, jednak przyjaznym dla wegan, jest Letrox.

Od 2019 roku w składzie produktu Euthyrox nie występuje już laktoza. To sprawia, że produkt jest bezpieczny dla osób z nietolerancją laktozy.

Jak stosować lek?

Euthyrox przeznaczony jest do stosowania doustnego. Pokarm zmienia biodostępność produktu leczniczego, z tego względu lek należy przyjmować na czczo, 30 minut przed posiłkiem, popijając wodą.

Zaleca się, by Euthyrox przyjmować w jednej dawce całkowitej, w godzinach porannych - pół godziny przed śniadaniem.

Każda tabletka preparatu Euthyrox ma wytłoczony rowek dzielący ją na dwie równe części. Dzięki temu dawkę lewotyroksyny można dostosować bardzo precyzyjnie do potrzeb pacjenta.

Niewłaściwe, nieregularne dawkowanie leku Euthyrox N może prowadzić do pogorszenia kontroli niedoczynności tarczycy.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Euthyrox N należy dawkować zgodnie z zaleceniami lekarza. Na początku terapii pacjent zazwyczaj stosuje niewielkie dawki lewotyroksyny, po czym, jeśli istnieje taka potrzeba, stopniowo je zwiększa. Lekarz dostosowuje dawkę na podstawie powtarzanych badań laboratoryjnych, przede wszystkim stężenia hormonu tyreotropowego (tyreotropina, TSH) w surowicy krwi. Badania kontrole pomagają w ustaleniu ostatecznej dawki leku właściwej dla pacjenta, która jest uzależniona od stopnia zachowanej czynności tarczycy. Dawkowanie może się zmieniać nie tylko na początku terapii, ale także w ciągu kolejnych lat, np. w miarę niszczenia miąższu tarczycy w chorobie Hashimoto - w takim wypadku pacjent początkowo przyjmujący Euthyrox N 25 może finalnie przyjmować dużo większą dawkę.

Zazwyczaj u pacjentów cierpiących na niedoczynność tarczycy leczenie zaczyna się od dawki 25-50 mikrogramów lewotyroksyny, a dawka podtrzymująca oscyluje w granicach 100-200 mikrogramów. Lek zazwyczaj przyjmuje się przez całe życie.

Leczenie wola obojętnego i profilaktyka jego nawrotu wymaga stosowania od 75 mikrogramów do 200 mikrogramów produktu leczniczego Euthyrox.

Podczas terapii za pomocą leków przeciwtarczycowych, by zapewnić prawidłowy poziom hormonów tarczycy stosuje się zazwyczaj 50-100 mikrogramów lewotyroksyny.

W terapii supresyjnej raka tarczycy zalecana dawka to 150-300 mikrogramów produktu Euthyrox.

U pacjentów w podeszłym wieku lub cierpiących na choroby serca może być wskazane stosowanie mniejszych dawek. Pacjentki w okresie menopauzy mogą wymagać częstszych badań kontrolnych.

Jak dawkować lek u dzieci?

Podobnie jak u dorosłych, u dzieci i niemowląt Euthyrox powinien być dawkowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Zaleca się, by leczenie niedoczynności tarczycy rozpocząć tu od dawki 12-50 mikrogramów. Dawka podtrzymująca powinna zawierać się między 100-150 mikrogramów/powierzchni ciała dziecka.

Zapewnienie prawidłowego poziomu hormonów tarczycowych w tej grupie wiekowej jest szczególnie istotne, gdyż mają one bardzo duże znaczenie dla wzrostu i rozwoju organizmu.

Dawka maksymalna produktu

Dawka produktu Euthyrox dobierana jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami pacjenta ocenianymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Nie ustalono odgórnej dawki maksymalnej lewotyroksyny, jednak przyjmowanie dawek większych niż zalecane może wiązać się z wystąpieniem nasilonych działań niepożądanych.

Pominięcie dawki preparatu Euthyrox

W przypadku pominięcia tabletki preparatu Euthyrox, nie należy przyjmować podwójnej dawki. Następnego dnia terapię należy kontynuować zgodnie z ustalonym schematem.

e-Recepta online 44.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 49.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Euthyrox N - Cena, refundacja

Lek Euthyrox N znajduje się na liście leków refundowanych. Koszt preparatu jest zależny od opakowania.

 • Euthyrox N (25 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 6 zł
 • Euthyrox N (25 µg tabletki 100 szt.) - cena wynosi ok. 8 zł i w przypadku refundacji ok. 8 zł
 • Euthyrox N (50 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 7 zł i w przypadku refundacji ok. 6 zł
 • Euthyrox N (50 µg tabletki 100 szt.) - cena wynosi ok. 12 zł i w przypadku refundacji ok. 8 zł
 • Euthyrox N (75 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 8 zł i w przypadku refundacji ok. 5 zł
 • Euthyrox N (75 µg tabletki 100 szt.) - cena wynosi ok. 13 zł i w przypadku refundacji ok. 8 zł
 • Euthyrox N (88 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 8 zł i w przypadku refundacji ok. 5 zł
 • Euthyrox N (100 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 8 zł i w przypadku refundacji ok. 4 zł
 • Euthyrox N (100 µg tabletki 100 szt.) - cena wynosi ok. 15 zł i w przypadku refundacji ok. 7 zł
 • Euthyrox N (112 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 9 zł i w przypadku refundacji ok. 4 zł
 • Euthyrox N (125 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 9 zł i w przypadku refundacji ok. 4 zł
 • Euthyrox N (125 µg tabletki 100 szt.) - cena wynosi ok. 18 zł i w przypadku refundacji ok. 9 zł
 • Euthyrox N (137 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 10 zł i w przypadku refundacji ok. 5 zł
 • Euthyrox N (150 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 11 zł i w przypadku refundacji ok. 5 zł
 • Euthyrox N (150 µg tabletki 100 szt.) - cena wynosi ok. 19 zł i w przypadku refundacji ok. 11 zł
 • Euthyrox N (175 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 13 zł i w przypadku refundacji ok. 6 zł
 • Euthyrox N (200 µg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 14 zł i w przypadku refundacji ok. 7 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Możliwe działania niepożądane preparatu Euthyrox

Najczęstsze działania niepożądane

Jeśli Euthyrox stosowany jest zgodnie z zaleceniami, a badane stężenie hormonów tarczycy i przysadki we krwi są prawidłowe, prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych jest niskie.

Działania niepożądane przy stosowaniu leku Euthyrox są częstsze na początku terapii i obejmują m.in. uczucie kołatania serca, niepokój, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, nadmierne pocenie się, nadmierny apetyt, wymioty, nudności, biegunka, uderzenia gorąca (nieleczona nadczynność tarczycy powoduje podobne objawy).

Należy natychmiast przerwać terapię i skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zaobserwuje objawy świadczące o nadwrażliwości na lek tj. obrzęk gardła i języka, pokrzywka, swędzenie skóry czy trudności z oddychaniem (duszność).

Do rzadko występujących działań niepożądanych należy łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania preparatu Euthyrox są podobne, jednak bardziej nasilone niż typowe działania niepożądane. Pacjent może odczuwać m.in. ból głowy, niepokój, kołatanie serca (u podatnych pacjentów może wystąpić nawet migotanie przedsionków) czy pobudzenie, wypadanie włosów lub nadmierna potliwość. U pacjentów z padaczką zwiększa się ryzyko wystąpienia epizodu drgawkowego. Pojawić się mogą objawy psychozy.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności 

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniem do stosowania Euthyrox jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Leku nie można stosować u chorych cierpiących na inne choroby endokrynologiczne tj. nieleczona niedoczynność przysadki (ale o leczonej również należy poinformować lekarza), niedoczynność kory nadnerczy czy nadczynność tarczycy.

Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii jest świeży zawał serca, a także aktualne zapalenie mięśnia sercowego.

Przed wdrożeniem leczenia wykluczone powinny zostać również choroby sercowo-naczyniowe tj. choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze.

U pacjentów z zaburzeniami rytmu serca z tachykardią, niewydolnością serca czy niewydolnością wieńcową, a także u kobiet po menopauzie należy szczególnie unikać niefizjologicznego nadmiaru hormonów tarczycowych we krwi - indukowanej nadczynności tarczycy.

Należy zachować ostrożność u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychotycznymi.

Interakcje z innymi lekami

Z uwagi na ryzyko niebezpiecznych interakcji przed wdrożeniem terapii za pomocą Euthyrox oraz w trakcie jej trwania należy informować lekarzy o stosowaniu innych leków m.in. psychiatrycznych, hormonalnych, przeciwcukrzycowych, inhibitorów pompy protonowej (IPP) i innych wskazanych w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, leków stosowanych w chorobach serca (zwłaszcza zaburzeń rytmu), przeciwkrzepliwych, przeciwpłytkowych, przeciwmalarycznych, statyn (obniżających cholesterol) i innych. Lekarz rodzinny powinien zostać poinformowany o rozpoczęciu terapii lekiem Euthyrox.

Orlistat (lek wskazany w leczeniu otyłości) może doprowadzić do niedoczynności tarczycy lub upośledzenia kontroli choroby. Jeśli jednoczesna terapia produktem Euthyrox i Orlistat jest konieczna, powinny być one stosowane w różnych porach dnia.

Jednoczesna terapia za pomocą innych wyrobów medycznych, spożywanie dużej ilości pokarmów oraz spożywanie napojów sojowych może wpływać na stopień wchłaniania lewotyroksyny i jej działanie.

Euthyrox a ciąża

Nie należy przerywać leczenia za pomocą preparatu Euthyrox w okresie ciąży. Co więcej, z uwagi na wyższe zapotrzebowanie na hormony tarczycowe w ciąży konieczne może być zwiększenie dawkowania. Rozwój płodu jest szczególnie zależny od poziomu hormonów tarczycowych ciężarnej zwłaszcza do 10-12 tygodnia (do tego momentu tarczyca płodu nie wytwarza jeszcze hormonów). Hormony tarczycy są szczególnie istotne dla rozwoju układu nerwowego.

Nie wykazano, by Euthyrox działał teratogennie czy mutagennie na rozwijający się płód. Nadmierna suplementacja lewotyroksyną może jednak indukować niedoczynność tarczycy u płodu. Z tego względu ciężarnej zaleca się wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych w każdym trymestrze ciąży.

Podczas ciąży nie należy stosować produktu leczniczego Euthyrox celem leczenia nadczynności tarczycy, w połączeniu z lekami przeciwtarczycowymi. Nie należy również wykonywać testów hamowania czynności tarczycy.

Euthyrox a karmienie piersią

Nie należy przerywać leczenia za pomocą preparatu Euthyrox podczas karmienia piersią. Lewotyroksyna w bardzo małym stopniu przenika do pokarmu kobiecego i nie zwiększa ryzyka rozwoju niedoczynności tarczycy u dziecka.

Euthyrox a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Najprawdopodobniej Euthyrox nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługę maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Euthyrox

Substancja czynna: lewotyroksyna

Wskazania: niedoczynność tarczycy, wole obojętne tarczycy

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 1 tabletka rano, około 30 minut przed posiłkiem

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, ostre choroby serca i układu krążenia, inne choroby endokrynologiczne

Główne działania niepożądane: uczucie kołatania serca, niepokój, pobudzenie, bezsenność, nadmierne pocenie się i apetyt, wymioty, nudności, biegunka, uderzenia gorąca

Euthyrox N 50

Inni czytali również

NuvaRing - dopochwowy system antykoncepcyjny - informacje o leku
NuvaRing - dopochwowy system antykoncepcyjny - informacje o leku

NuvaRing jest dwuskładnikowym, hormonalnym preparatem antykoncepcyjnym w postaci dopochwowego systemu terapeutycznego. Do substancji czynnych należą tu etonogestrel oraz etynyloestradiol, które uwalniane są w stałej dawce przez całą dobę.

Charakterystyka produktów leczniczych
28.10.2021
Angina - objawy, leczenie, przyczyny
Angina - objawy, leczenie, przyczyny

Ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zwane anginą, jest powszechnym schorzeniem, które wiąże się z uciążliwymi objawami. Etiologia tego problemu, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie zawsze musi być bakteryjna.

Artykuł
04.04.2023
PolaRing - informacje o leku, cena, dawkowanie oraz przeciwwskazania
PolaRing - informacje o leku, cena, dawkowanie oraz przeciwwskazania

PolaRing jest to hormonalny środek antykoncepcyjny działający na zasadzie dopochwowego systemu terapeutycznego. W składzie preparatu znajdują się dwa hormony płciowe: progesteron i estrogen, które w niewielkiej dawce uwalniane są do krwiobiegu.

Charakterystyka produktów leczniczych
20.01.2023
Konsultacja z E-receptą za 34.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!