Adaring - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 01.03.2023

Adaring   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Adaring

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Adaring to system terapeutyczny dopochwowy stosowany w celu antykoncepcji u kobiet. Wydziela on dwie substancje czynne przez okres 3 tygodni. Zaliczany jest do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Spis treści

Czym jest Adaring?

Adaring to system terapeutyczny dopochwowy stosowany w celu antykoncepcji u kobiet, zaliczany do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Adaring przeznaczony jest dla kobiet w wieku rozrodczym, które nie wykazują przeciwwskazań do tej formy terapii antykoncepcyjnej.

System terapeutyczny dopochwowy Adaring jest bezbarwnym, przezroczystym i elastycznym pierścieniem, którego średnica zewnętrzna wynosi 5,4 cm. W niektórych przypadkach pierścień może być prawie bezbarwny, nie powinno to martwić nabywcy, jest to zupełnie normalne. Grubość pierścienia w najszerszym miejscu to 4 mm.

Jeden system terapeutyczny dopochwowy przeznaczony jest do umieszczenia w drogach rodnych kobiety na okres 3 tygodni. Po tym czasie należy wyjąć krążek z pochwy i zrobić tygodniową przerwę przed założeniem kolejnego systemu terapeutycznego dopochwowego.

Bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania systemu oceniono w grupie wiekowej kobiet od 18 do 40 roku życia.

Decyzję o przepisaniu systemu podejmuje lekarz na podstawie oceny indywidualnych czynników ryzyka.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Adaring - Cena, refundacja

Lek Adaring nie podlega refundacji i koszt zależy od opakowania.

  • Adaring (0,12 mg + 0,015 mg/24 h system terapeutyczny dopochwowy 1 szt.) - cena wynosi ok. 48 zł
  • Adaring (0,12 mg + 0,015 mg/24 h system terapeutyczny dopochwowy 3 szt.) - cena wynosi ok. 118 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Mechanizm działania

Adaring zaliczany jest do hormonalnych środków antykoncepcyjnych - w ciągu 3 tygodni wydziela on odpowiednie ilości dwóch substancji czynnych: etonogestrelu (hormonu z grupy progestagenów) oraz etynyloestradiolu (będącego estrogenem).

Działanie systemu terapeutycznego dopochwowego opiera się na wielu różnych mechanizmach, jednak najważniejszym z nich jest hamowanie owulacji (hormony hamują uwalnianie komórek jajowych).

Skład leku

Jak wspomniano w powyższym akapicie system terapeutyczny dopochwowy adaring zawiera dwie substancje czynne będące hormonami - etonogestrel (progestagen) oraz etynyloestradiol (estrogen). Obie substancje aktywne należą do grupy hormonów płciowych.

Dodatkowo system terapeutyczny dopochwowy zawiera substancje pomocnicze, należą do nich: poliuretan, octan winylu 28%, kopolimer octanu winylu i etylenu.

Jak stosować lek?

System terapeutyczny adaring przeznaczony jest do stosowania dopochwowego. Kobieta samodzielnie umieszcza system terapeutyczny w pochwie. W tym celu należy przyjąć jak najwygodniejszą pozycję - może to być pozycja leżąca, siedząca w kucki czy stojąca z uniesioną nogą.

Przed wprowadzeniem systemu terapeutycznego dopochwowego adaring należy go ścisnąć, a następnie umieścić w pochwie tak, by nie przeszkadzał użytkowniczce. Umiejscowienie systemu terapeutycznego dopochwowego zasadniczo nie zmienia skuteczności antykoncepcyjnej leku adaring.

Po założeniu systemu powinien on pozostać w pochwie kobiety przez czas 3 tygodni, następnie po upływie tego okresu, powinien być samodzielnie usunięty. Przed usunięciem systemu terapeutycznego dopochwowego należy się przygotować i zapoznać się z ulotką produktu. System można usunąć przy pomocy palców, zahaczając o pierścień i pociągając go. Usunięcie systemu powinno odbywać się w tym samym dniu tygodnia co jego założenie, o podobnej porze dnia.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Skuteczność systemu terapeutycznego dopochwowego zależy od poprawności jego założenia, dlatego tak ważna jest poprawna technika korzystania z produktu. Terapię lekiem adaring należy rozpocząć po dokładnym zapoznaniu się z treścią ulotki.

System terapeutyczny dopochwowy przeznaczony jest do samodzielnego umieszczenia go w pochwie. Lekarz powinien poinstruować kobietę o tym jak poprawnie założyć oraz usunąć system z dróg rodnych. Po poprawnym założeniu systemu terapeutycznego dopochwowego pozostaje on w pochwie kobiety przez okres 3 tygodni.

Założenie systemu terapeutycznego dopochwowego u kobiet nie stosujących wcześniej hormonalnych metod antykoncepcji powinno nastąpić w pierwszym dniu cyklu menstruacyjnego. Istnieje możliwość założenia go między 2., a 5. dniem, jednak należy wówczas stosować mechaniczną metodę antykoncepcji przez 7 dni (np. prezerwatywę).

W przypadku kobiet , które stosowały wcześniej złożone hormonalne metody zapobiegania ciąży, Adaring należy założyć najpóźniej w dniu po przerwie w stosowaniu tabletek (lub po czasie stosowania tabletek placebo) lub plastra. Jeżeli dotychczas kobieta stosowała prawidłowo metody hormonalne antykoncepcji oraz jest pewna, że nie jest w ciąży, może zamienić dotychczas stosowaną antykoncepcję na system terapeutyczny dopochwowy adaring w dowolnym momencie cyklu.

W przypadku zmiany rodzaju antykoncepcji z metod zawierających jedynie progesteron, zmiany można dokonać w dowolnym dniu cyklu (w przypadku implantów w dniu usunięcia, w przypadku iniekcji w dniu kolejnej planowanej iniekcji), jednak zawsze po zmianie należy stosować mechaniczną formę antykoncepcji przez 7 dni.

Po 3 tygodniach stosowania systemu należy usunąć go z dróg rodnych i przerwać terapię na okres 1 tygodnia. Krwawienie z odstawienia powinno wystąpić około 2-3 dni po usunięciu systemu. Po tym okresie należy ponownie założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy.

Jak dawkować lek u dzieci?

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku adaring wśród osób poniżej 18 roku życia. W związku z tym nie istnieją zalecenia dotyczące stosowania produktu adaring wśród dzieci i młodzieży.

Dawka maksymalna produktu

Źródła nie podają maksymalnej dawki produktu, dlatego nie należy przekraczać dawki zalecanej (tj. 1 pierścienia przez okres 3 tygodni).

Najczęstsze działania niepożądane

System terapeutyczny dopochwowy Adaring jak każdy lek może powodować działania niepożądane. W momencie gdy wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane należy zgłosić to lekarzowi prowadzącemu leczenie.

Działania niepożądane produktu Adaring charakterystyczne są dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Wśród najczęściej wywoływanych skutków ubocznych należą ból głowy , upławy oraz zakażenia pochwy, które dotyczyły około 5-6% kobiet stosujących tę metodę antykoncepcji.

Wśród innych często (> 1/100 do < 1/10) zgłaszanych efektów ubocznych wymieniane są m.in.: zmniejszenie popędu płciowego, depresja, nudności i bóle brzucha, trądzik, migrena, zwiększona masa ciała, tkliwość piersi oraz bóle w obrębie miednicy.

Niektóre kobiety skarżą się również na dyskomfort spowodowany obecnością systemu terapeutycznego dopochwowego w drogach rodnych.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Istnieją również inne działania niepożądane zgłaszane w czasie stosowania leku Adaring, które występują rzadko (czyli z częstością > 1/10 000 do < 1/1000). Wśród nich wymieniana jest m.in. żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - zakrzepica żył głębokich (tworzenie się zakrzepów w naczyniach żylnych nóg) i zatorowość płucna (sytuacja w której szkodliwe zakrzepy krwi przemieszczają się do tętnicy płucnej i zamykają lub ograniczają przepływ krwi przez naczynie), tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe oraz mlekotok.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przed zastosowaniem leku Adaring należy rozważyć wszystkie wskazania i przeciwwskazania do rozpoczęcia terapii. Dobór preparatu powinien opierać się na indywidualnej ocenie czynników ryzyka.

Stosowanie leku Adaring jest przeciwwskazane u kobiet, które cierpią z powodu żylnej choroby zakrzepowo zatorowej. Również występowanie czynników ryzyka zakrzepicy (np. długotrwałe unieruchomienie, choroby naczyń mózgowych, niedobór białka c, niedobór białka s, migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi jak zaburzenia widzenia itp.) stanowi przeciwwskazanie do stosowania leku Adaring.

Innymi przeciwwskazaniami do stosowania leku Adaring są: zapalenie trzustki (aktywne lub w wywiadzie), ciężka choroba wątroby oraz nowotwory wątroby (łagodnych i/lub złośliwych), obecność lub podejrzenie nowotworów dróg rodnych i/lub piersi, krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii oraz nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu Adaring.

Systemu terapeutycznego dopochwowego Adaring nie należy stosować z kapturkiem naszyjkowym (diafragmą) lub prezerwatywą dla kobiet.

Nie należy stosować systemu terapeutycznego dopochwowego adaring wraz z lekami zawierającymi ombitaswir z perytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z preparatami zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem.

Interakcje z innymi lekami

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zmieniać metabolizm innych substancji aktywnych, zwiększając ich stężenie w osoczu i tkankach (np. cyklosporyny) lub zmniejszając (np. lamotryginy).

Ziołowe preparaty indukujące enzymy mikrosomalne (zwłaszcza cytochrom P450) mogą zmniejszać skuteczność leku adaring. Jeśli konieczne jest ich równoczesne stosowanie należy zadbać o mechaniczną metodę antykoncepcji, w tym przypadku najlepiej wybrać prezerwatywę, ponieważ leku adaring nie należy stosować z kapturkiem naszyjkowym (diafragmą) lub prezerwatywą dla kobiet.

Adaring wchodzi w interakcje z lekami przeciwwirusowymi, stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV lub wirusowego zapalenia wątroby (WZW).

Przed pierwszorazowym zastosowaniem systemu adaring należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych na stałe. Również przed włączeniem nowych leków należy zapytać o ewentualne interakcje.

System terapeutyczny dopochwowy Adaring wypadł - postępowanie

W wypadku wypadnięcia systemu terapeutycznego dopochwowego Adaring, należy go umyć w zimnej bądź letniej wodzie i jak najszybciej założyć ponownie.

Jeśli czas od wypsnięcia był krótszy niż 3 godziny, nie wpłynęło to na skuteczność antykoncepcyjną. Należy wówczas jak najszybciej ponownie założyć system terapeutyczny dopochwowy.

Jeśli od wypadnięcia systemu minęło więcej niż 3 godziny, a zajście miało miejsce w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna systemu terapeutycznego dopochwowego Adaring mogła ulec zmniejszeniu. W tej sytuacji należy jak najszybciej założyć system Adaring oraz zadbać (przez okres pierwszych 7 dni) o stosowanie mechanicznej formy antykoncepcji.

Jeśli wyżej wspomniane wydarzenie miało miejsce w trzecim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna systemu terapeutycznego dopochwowego Adaring mogła się zmniejszyć. Należy wyrzucić aktualny system terapeutyczny dopochwowy i jak najszybciej założyć nowy system terapeutyczny dopochwowy Adaring na okres kolejnych 3 tygodni (może wówczas nie wystąpić krwawienie) lub (o ile system był w pochwie nieprzerwanie przez ostatnie 7 dni) odczekać do czasu wystąpienia krwawienia i założyć nowy system do 7 dni od czasu wypadnięcia poprzedniego.

Adaring a alkohol

Brak informacji na temat stosowania leku adaring wraz z alkoholem.

Adaring a ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Adaring w trakcie trwania ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w czasie jego stosowania należy przerwać stosowanie leku Adaring.

Adaring a karmienie piersią

System terapeutyczny dopochwowy Adaring nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. Można rozpocząć stosowanie leku Adaring po całkowitym zaprzestaniu karmienia mlekiem matki.

Adaring a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Na podstawie przeprowadzonych badań określono, że system terapeutyczny dopochwowy Adaring nie ma wpływu lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Adaring

Substancja czynna: etonogestrel + etynyloestradiol

Wskazania: stosowanie w celach antykoncepcyjnych

Zastosowanie: dopochwowe

Dawkowanie: 1 pierścień na okres 3 tygodni

Główne przeciwwskazania: zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, nowotwory wątroby, dróg rodnych i piersi

Główne działania niepożądane: ból głowy, upławy, zakażenia pochwy

Inne popularne leki:

Adaring - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Mywy - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Mywy - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Mywy jest doustnym, dwuskładnikowym, hormonalnym lekiem antykoncepcyjnym. Substancjami aktywnymi zawartymi w tym leku są: etynyloestradiol oraz drospirenon. 

Charakterystyka produktów leczniczych
09.11.2021
PolaRing - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
PolaRing - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

PolaRing jest to hormonalny środek antykoncepcyjny działający na zasadzie dopochwowego systemu terapeutycznego. W składzie preparatu znajdują się dwa hormony płciowe: progesteron i estrogen, które w niewielkiej dawce uwalniane są do krwiobiegu.

Charakterystyka produktów leczniczych
20.01.2023
Tabletki antykoncepcyjne - co obniża skuteczność?
Tabletki antykoncepcyjne - co obniża skuteczność?

Tabletki antykoncepcyjne należą do najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży, jeśli tylko stosuje się je odpowiednio. Jak zwiększyć skuteczność tabletek antykoncepcyjnych? Co osłabia skuteczność tabletek antykoncepcyjnych i jakich zachowań unikać?

Artykuł
30.03.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!