Dalacin C - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 02.03.2023

Dalacin C  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Dalacin C jest lekiem zawierającym antybiotyk. W jakich sytuacjach stosowanie preparatu Dalacin C jest wskazane?

Nazwa preparatu Dalacin C
Substancje czynne Clindamycini palmitas Clindamycini hydrochloridum Clindamycinum Clindamycini phosphas
Dostępność Na receptę
Postać
 • granulat do sporządzania syropu
 • kapsułki
 • Roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawki
 • 75 mg/5 ml (granulat do sporządzania syropu)
 • 75 mg (kapsułki)
 • 150 mg (kapsułki)
 • 300 mg (kapsułki)
 • 150 mg/ml (Roztwór do wstrzykiwań i infuzji)

Spis treści

Czym jest Dalacin C

Dalacin C zawiera klindamycynę - antybiotyk z grupy linkozamidów, w związku z czym skuteczność leku polega na zwalczaniu bakterii. Jest dostępny w postaci twardych kapsułek. Jedna kapsułka to 300 mg klindamycyny, dostępne są także preparaty zawierające 150 lub 75 mg klindamycyny w kapsułce, a także syrop i granulat do sporządzania syropu.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania

Klindamycyna ma działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne (w zależności od stężenia) i polega na hamowaniu tworzenia białek przez bakterie. Jest to ten mechanizm, dzięki któremu działają inne antybiotyki - makrolidy oraz chloramfenikol, dlatego też nie powinno się ich łączyć.

Klindamycyna nie jest aktywna wobec wirusów i nie powinna być stosowana w zakażeniach wirusowych.

Skład leku Dalacin C

Poza klindamycyną Dalacin C zawiera także laktozę, stearynian magnezu, skrobię kukurydzianą, talk, żelatynę, dwutlenek tytanu.

Jak stosować lek?

Lek stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie, które nie są oporne na działanie klindamycyny. Mogą to być zakażenia żeńskich narządów płciowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zatok lub gardła, zapalenie wsierdzia, zakażenia kości, zakażenia zębów, zakażenia jamy ustnej, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia w obrębie miednicy lub w obrębie jamy brzusznej. Klindamycyna może być także stosowana w przypadku sepsy .

W zależności od ciężkości przebiegu choroby może być konieczne zastosowanie leku w postaci dożylnej w warunkach szpitalnych.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Dorośli powinni przyjmować dawkę od 600 do 1800 mg na dobę w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Zaburzenia czynności wątroby i ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą prowadzić do konieczności modyfikowania dawkowania. Konieczne może być również monitorowanie stężenia klindamycyny we krwi. Choroba Parkinsona, miastenia czy inne choroby nerwowo-mięśniowe, choroby układu pokarmowego (np. przebyte zapalenie jelita grubego, zwłaszcza o podłożu Clostridium difficile) wymagają zachowania szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Dalacin C.

Przy przyjmowaniu leku Dalacin C kapsułkę należy popić pełną szklanką wody.

Należy pamiętać o konieczności stosowania antybiotyków zgodnie z zaleceniami lekarza, co pozwala na zachowanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i niepowstawanie szczepów opornych.

Jak dawkować lek u dzieci?

U młodzieży powyżej 14 roku dawkowanie leku Dalacin C stosuje się jak u dorosłych.

Najczęstsze działania niepożądane

Dalacin C może powodować działania niepożądane takie jak rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie żył, biegunka, wysypka, zaburzenia poziomu enzymów wątrobowych, podwyższenie zawartość eozynofilów we krwi.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do rzadziej występujących działań niepożądanych leku Dalacin C należą: zaburzenia smaku, obniżone ciśnienie tętnicze, ból brzucha, wymioty, nudności, pokrzywka, świąd, rumień wielopostaciowy. Najrzadsze skutki uboczne to ciężkie reakcje alergiczne (w tym reakcje anafilaktyczne), obrzęk naczynioruchowy, zapalenie pochwy, zaburzenia hematologiczne, pęcherzowe zapalenie skóry, zapalenie błony śluzowej przełyku i in.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Nie zaobserwowano objawów przedawkowania leku Dalacin C do tej pory.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazania do stosowania leku Dalacin C to nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Dalacin C.

Interakcje z innymi lekami

Należy zachować ostrożność i poinformować lekarza w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (z grupy antagonistów witaminy K), leków wpływających na cytochrom CYP3A4. Klindamycyna może wpływać na obniżenie skuteczności tabletek antykoncepcyjnych , stąd w okresie stosowania leku Dalacin C należy zadbać o dodatkowe metody zapobiegania ciąży. Ponadto Dalacin C może wpływać na działanie leków zwiotczających używanych w anestezjologii.

Dalacin C a ciąża

Klindamycyna przenika przez łożysko. W przypadku stosowania leku u kobiet ciężarnych nie wykazano teratogennego działania na płód w drugim lub trzecim trymestrze. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania klindamycyny w pierwszym trymestrze.

Należy zawsze rozważyć potencjalne korzyści i ryzyka i przyjmować klindamycynę w okresie ciąży tylko jeśli to konieczne.

Dalacin C a karmienie piersią

Dalacin C przenika do pokarmu kobiecego, może wywoływać skutki uboczne u dziecka, takie jak wysypka, biegunka, krew w stolcu ze względu na negatywny wpływ na fizjologiczną florę bakteryjną. Należy zawsze rozważyć potencjalne ryzyka i korzyści.

Dalacin C a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Wpływ stosowania leku Dalacin C na możliwość prowadzenia pojazdów nie został zbadany.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Dalacin C

Substancja czynna: klindamycyna

Wskazania: zakażenia żeńskich narządów płciowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zapalenie wsierdzia, zakażenia kości, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia zębów i in. wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę (należące do bakterii)

Zastosowanie: doustne (w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych wykorzystuje się także postać dożylną)

Dawkowanie: dorośli i dzieci powyżej 14 oku życia: 600-1800 mg w 3-4 dawkach podzielonych

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę, którąkolwiek substancję pomocniczą

Główne działania niepożądane: rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie żył, biegunka, wysypka, zaburzenia poziomu enzymów wątrobowych, podwyższenie zawartość eozynofilów we krwi

Inni czytali również

MACROMAX - E-recepta- recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
MACROMAX - E-recepta- recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Substancją czynną leku Macromax jest azytromycyna, czyli antybiotyk makrolidowy hamujący syntezę białek bakterii. Lek Macromax to preparat wykorzystywany w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę, czyli m.in. zakażeń górnych dróg oddechowych, zakażeń dolnych dróg oddechowych, ostrego zapalenia ucha środkowego, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz niektórych chorób przenoszonych drogą płciową.Lek przeznaczony jest do podania doustnego. Preparat ten jest dostępny tylko i wyłącznie na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
24.11.2023
Bactrim- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Bactrim- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Bactrim to antybiotyk o działaniu bakteriobójczym. Jego główne wskazania to zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego i zakażenia przewodu pokarmowego.

Charakterystyka produktów leczniczych
30.09.2023
Duomox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Duomox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Duomox to antybiotyk z grupy B laktamów, zawierający pochodną penicyliny - amoksycylinę. Stosowany jest do leczenia zakażeń o pochodzeniu bakteryjnym. Jak działa Duomox? Kiedy należy go zastosować?

Charakterystyka produktów leczniczych
27.12.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!