Milurit - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 03.04.2023

Milurit   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Milurit

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Milurit to doustny lek zmniejszający stężenie kwasu moczowego we krwi. Stosowany jest głównie u pacjentów z dną moczanową oraz w innych stanach związanych z hiperurykemią.

Spis treści

Czym jest Milurit?

Substancją czynną preparatu Milurit jest allopurynol w dawce 100 mg, 200 mg lub 300 mg w zależności od opakowania. Ten produkt leczniczy dostępny jest wyłącznie na receptę i w określonych przypadkach podlega refundacji.

Lek Milurit stosuje się w leczeniu stanów związanych z hiperurykemią, czyli podwyższonym poziomem kwasu moczowego we krwi >7 mg/dl.

Jest on przydatny zwłaszcza w terapii jawnej dny moczanowej, czyli zapaleniu stawów wywołanym przez odkładanie się kryształów moczanu sodu w tkankach. Stosuje się go również w leczeniu nefropatii moczanowej, kiedy wysokie stężenia kwasu moczowego prowadzą do uszkodzenia nerek np. w trakcie leczenia onkologicznego oraz w nawracającej kamicy nerkowej.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Milurit - Cena, refundacja

Lek Milurit znajduje się na liście leków refundowanych. Cena może rożnić się w zależności od opakowania.

  • Milurit (100 mg tabletki 50 szt.) - cena wynosi ok. 9 zł i w przypadku refundacji ok. 3 zł
  • Milurit (200 mg tabletki 30 szt.) - cena wynosi ok. 16 zł
  • Milurit (300 mg tabletki 30 szt.) - cena wynosi ok. 15 zł i w przypadku refundacji ok. 3 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Mechanizm działania preparatu Milurit

Do wzrostu stężenia kwasu moczowego w surowicy dochodzi w wyniku zaburzenia czynności enzymów biorących udział w przemianie puryn, nadmiernej podaży produktów bogatopurynowych w diecie tj. mięso, owoce i nabiał oraz alkoholu. Narażeni na hiperurykemię są także pacjenci z chorobą nowotworową lub w trakcie jej leczenia lekami cytotoksycznymi, radioterapią lub chemioterapią.

Allopurynol, będący substancją czynną leku Milurit, jest inhibitorem oksydazy ksantynowej, która uczestniczy w procesie utleniania puryn do kwasu moczowego. Zahamowanie aktywności tego enzymu powoduje spadek wytwarzania kwasu moczowego w organizmie i prowadzi do obniżenia jego poziomu we krwi i w moczu. Zapobiega to tworzeniu się trudno rozpuszczalnych kryształów w tkankach lub nasila ich rozpad.

Pierwsze efekty działania leku występują zwykle w 4. dniu terapii, a maksymalna aktywność osiągana jest po upływie 2 tygodni przyjmowania preparatu.

Wskazania do stosowania

Lek Milurit przeznaczony jest do leczenia hiperurykemii, której nie można kontrolować dietą oraz jej powikłań klinicznych tj. jawna dna moczanowa i nefropatia moczanowa, a także w celu rozpuszczenia złogów i zapobieganiu powstawania kamieni moczanowych.

Preparat znajduje zastosowanie także w terapii nawracającej kamicy nerkowej wapniowo-szczawianowej z towarzyszącą hiperurykemią, gdy płynoterapia i dieta okazały się nieskuteczne.

Zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy możemy obserwować również w przebiegu chorób nowotworowych i zespołów mieloproliferacyjnych. Hiperurykemia jest jednym z elementów zespołu lizy guza, gdzie z uszkodzonych samoistnie lub w trakcie leczenia cytotoksycznego (np. chemioterapii) komórek uwalnia się znaczna ilość kwasu moczowego.

Stosowanie leku Milurit wskazane jest również w leczeniu niektórych zaburzeń enzymatycznych, skutkujących nadprodukcją kwasu moczowego np. w niedoborze fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespół Lescha-Nyhana), glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu), syntetazy fosforybozylopirofosforanowej, amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej, fosforybozylotransferazy adeninowej.

Skład leku Milurit

W zależności od opakowania każda tabletka leku Milurit zawiera 100 mg, 200 mg lub 300 mg allopurynolu.

Do substancji pomocniczych preparatu Milurit 100 mg należą: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-25, talk, magnezu stearynian.

Milurit 200 mg oraz 300 mg zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), żelatynę, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Jak stosować lek?

Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego, ponieważ dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Milurit należy zażywać raz na dobę, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Jeśli wystąpią objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego przy stosowaniu większych dawek leku np. 300 mg i więcej, można go przyjmować w dawkach podzielonych.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Sposób dawkowania leku jest indywidualny dla każdego pacjenta. Lekarz dostosowując dawkę preparatu bierze pod uwagę wiek pacjenta, powód, dla którego ma zostać wdrożone leczenie oraz inne choroby towarzyszące.

W początkowym okresie terapii u osób dorosłych zaczynamy zwykle od małej dawki leku np. 100 mg na dobę, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli efekt leczenia jest niezadowalający, dawkę można zwiększyć.

Zalecane dawkowanie allopurynolu to 100-200 mg w stanach lekkich, 300-600 mg w umiarkowanie ciężkich i 700-900 mg u pacjentów w stanie ciężkim. Nie należy przekraczać dawki jednorazowej 300 mg. Jeśli konieczna jest większa dawka, rekomenduje się podawanie preparatu w dawkach podzielonych.

Aby najlepiej dostosować dawkowanie leku, należy cyklicznie oznaczać stężenie moczanów w surowicy i moczu oraz kwasu moczowego w moczu.

Jeśli konieczne jest przeliczenie dawki na kilogram masy ciała, podajemy od 2 do 10 mg leku Milurit na jeden kilogram masy ciała na dobę.

Osoby w podeszłym wieku powinny przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę, zapewniającą satysfakcjonujące obniżenie stężenia moczanów w surowicy.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek

W przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek konieczna jest modyfikacja dawkowania leku. Pacjenci z klirensem kreatyniny między 10-20 ml/min. mogą stosować 100-200 mg allopurynolu na dobę, a <10 ml/min. dawkę 100 mg na dobę lub nieznacznie wyższą, jednak z wydłużeniem odstępu między kolejnymi dawkami, aby nie doprowadzić do kumulacji leku.

W ciężkiej niewydolności nerek stosujemy dawkę mniejszą niż 100 mg na dobę lub wydłużyć odstępy między dawkami powyżej 24 godzin. Jeśli pacjent jest dializowany, należy rozważyć alternatywny schemat dawkowania, czyli 300-400 mg Miluritu od razu, po każdej dializie.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować niższe dawki leku. W początkowym okresie leczenia zaleca się również kontrolę enzymów wątrobowych tj. aminotransferazy (alaninowa i asparaginianowa - ALT i AST), fosfataza zasadowa (ALP), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) oraz bilirubina całkowita.

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia podajemy 10-20 mg leku na kilogram masy ciała na dobę. Dawka maksymalna w tej grupie wiekowej wynosi 400 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych.

Preparat Milurit jest rzadko stosowany u dzieci, z wyjątkiem chorób nowotworowych (w szczególności białaczki) i niektórych zaburzeń enzymatycznych np. w zespole Lescha-Nyhana.

Częste działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku należy wysypka oraz podwyższenie stężenia hormonu tyreotropowego (TSH).

Mogą pojawić się także zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz reakcje nadwrażliwości.

Rzadsze działania niepożądane

Do rzadziej zgłaszanych działań niepożądanych preparatu Milurit należą: zapalenie wątroby, kamica moczowa, cukrzyca, hiperlipidemia, depresja, senność, bóle i zawroty głowy , zaburzenia widzenia, bradykardia, nadciśnienie tętnicze, krwawe wymioty, zmiana częstości wypróżnień, biegunki tłuszczowe, krwiomocz, łysienie, odbarwienie włosów, niepłodność u mężczyzn, zaburzenia erekcji, ginekomastia oraz gorączka.

Niekiedy w trakcie terapii mogą pojawić się zaburzenia obrazu krwi i układu chłonnego tj. agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia, wzrost lub spadek ilości krwinek białych, eozynofilia oraz angioimmunoblastyczny chłoniak z komórek T.

Z mniejszą częstotliwością występują ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym reakcja anafilaktyczna i powikłania skórne tj. zespół Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Jeśli pacjent obserwuje tego typu objawy, stosowanie preparatu należy natychmiast przerwać i nie przyjmować go ponownie w przyszłości.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przedawkowanie preparatu Milurit

Przyjęcie dużych dawek leku Milurit prawdopodobnie nie wywoła szkodliwych następstw, jeśli pacjent nie przyjmuje równocześnie innych leków, wchodzących w interakcje z allopurynolem.

Po przyjęciu znacznie wyższych dawek niż zalecane występowały głównie objawy z przewodu pokarmowego pod postacią nudności, wymiotów i biegunki.

Nie istnieje swoiste antidotum. Leczenie jest zazwyczaj objawowe - stosuje się płynoterapię, a w razie konieczności można zastosować hemodializę.

Jakie są przeciwwskazania do podania leku?

Milurit przeciwwskazany jest w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Leku nie należy stosować również jeśli w przeszłości wystąpiły zmiany skórne po zastosowaniu allopurynolu.

Produktu nie należy przyjmować w ostrym napadzie dny moczanowej oraz w hiperurykemii bez towarzyszących objawów klinicznych.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Milurit powoduje wydłużenie czasu działania 6-merkaptopuryny oraz azatiopryny, dlatego w trakcie terapii należy zmniejszyć ich dawkę do ? zalecanej.

Produkty lecznicze tj. salicylany stosowane w dużych dawkach mogą zmniejszyć skuteczność allopurynolu, ponieważ przyspieszają wydalanie jego głównego metabolitu przez nerki.

Osoby przyjmujące chlorpropamid w leczeniu cukrzycy, stosujące Milurit, narażone są na większe ryzyko wystąpienia hipoglikemii.

Należy uważnie monitorować poziom INR u pacjentów stosujących antagonistów witaminy K, ponieważ może dojść podwyższenia wartości tego współczynnika i zwiększonego ryzyka powikłań krwotocznych.

Obserwowano przypadki występowania wysypki skórnej u pacjentów przyjmujących allopurynol z ampicyliną lub amoksycyliną. Z tego względu zaleca się stosowanie innych antybiotyków w trakcie terapii hiperurykemii.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE (np. enalaprylu) z allopurynolem, zwłasza u pacjentów z zaburzenia czynności nerek, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia leukopenii (obniżenia poziomu krwinek białych), reakcji nadwrażliwości oraz reakcji skórnych w przypadku stosowania kaptoprylu.

Na nadwrażliwość bardziej podatne są także osoby z przewlekłą chorobą nerek, które stosują leki moczopędne (w szczególności tiazydowe).

Milurit a ciąża

Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży nadal nie zostało wystarczająco udokumentowane. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet ciężarnych, z wyjątkiem sytuacji, w której nie dysponujemy bezpieczniejszą, alternatywną metodą leczenia, a choroba stwarza znaczne ryzyko dla kobiety i płodu.

Milurit a karmienie piersią

Allopurynol i jego metabolity przechodzą do pokarmu kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania leku Milurit w okresie karmienia piersią.

Milurit a prowadzenie pojazdów

Preparat może powodować senność, zawroty głowy i ataksję (niezborność ruchowa). Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność i unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, do czasu uzyskania pewności, że lek nie wywołuje wyżej wymienionych działań niepożądanych.

Podsumowanie informacji o leku Milurit

Substancja czynna: allopurynol.

Wskazania: dna moczanowa oraz inne stany przebiegające z hiperurykemią niereagującą na leczenie dietetyczne.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: przy rozpoczynaniu terapii stosujemy 100 mg dziennie, początkową dawkę należy zwiększać w razie niezadowalającego efektu leczenia.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje zawarte w preparacie, ostry napad dny moczanowej.

Główne działania niepożądane: zawroty głowy, bóle brzucha, wymioty, wysypka, świąd, obrzęk twarzy, wzrost TSH.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Milurit - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Jak dostać receptę w weekend?
Jak dostać receptę w weekend?

Często zdarza się, że chorujemy w weekendy. Nie zawsze taki stan wymaga wezwania zespołu ratownictwa medycznego bądź pilnej interwencji medycznej. Czasem pacjent chce uzyskać poradę medyczną czy potrzebuje dodatkowej konsultacji w przypadku nagłego zachorowania. W tym artykule omówimy, co robić, gdy chcemy skonsultować się z lekarzem w weekend.

Artykuł
24.04.2023
Structum - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Structum - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Structum to preparat wykorzystywany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów u osób dorosłych. Każda kapsułka zawiera 500 mg substancji czynnej pod postacią chondroitynosiarczanu sodu.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.03.2023
Co zrobić, kiedy nie mam recepty na lek?
Co zrobić, kiedy nie mam recepty na lek?

W przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, gdy pacjent nie posiada recepty na niezbędne leki, farmaceuta może wystawić receptę na potrzebny produkt leczniczy. W poniższym artykule omówimy, czym jest recepta farmaceutyczna i w jakich sytuacjach można z niej skorzystać.

Artykuł
01.06.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!