Budixon Neb - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 17.02.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Budixon Neb - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Budixon Neb to lek w postaci zawiesiny do nebulizacji, który zawiera syntetyczny kortykosteroid- budezonid. Preparat leczniczy stosować można już od 6. miesiąca życia dziecka.


Rozpocznij konsultacj臋 z Budixon Neb

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Budixon Neb
Substancje czynne Budesonidum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
  • zawiesina do nebulizacji
Dawki
  • 0,125 mg/ml (zawiesina do nebulizacji)
  • 0,25 mg/ml (zawiesina do nebulizacji)
  • 0,5 mg/ml (zawiesina do nebulizacji)

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Budixon Neb

Substancja czynna: budezonid

Wskazania: zaostrzenie POCHP, zespół krupu, astma oskrzelowa, astma wywoływana wysiłkiem

Zastosowanie: nebulizacja

Dawkowanie: zależne od wskazania i wieku pacjenta

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje zawarte w leku Budixon neb zawiesina do nebulizacji

Główne działania niepożądane: zakażenie grzybicze jamy ustnej i/lub gardła, zapalenie płuc u osób z POChP


e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje Budixon Neb?

Cena Budixon Neb różni się w zależności od dawki i opakowania:

- 10 pojemników po 2 ml w dawce 0,25 mg/ml kosztuje 29,90 zł
- 20 pojemników po 2 ml w dawce 0,25 mg/ml kosztuje 58,23 zł
- 10 pojemników po 2 ml w dawce 0,5 mg/ml kosztuje 34,00 zł
- 20 pojemników po 2 ml w dawce 0,5 mg/ml kosztuje 82,12 zł
Lek podlega refundacji dla osób z astmą, ostrym zapaleniem krtani, oskrzeli, tchawicy oraz zaostrzeniem POCHP.

Czym jest Budixon Neb?

Preparat leczniczy Budixon neb w postaci zawiesiny do nebulizacji jest lekiem wskazanym w leczeniu: astmy oskrzelowej (w sytuacji, gdy używanie inhalatora ciśnieniowego lub proszkowego jest niepoprawne), zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, tzw. POCHP i zespołu krupu- ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli. Nie należy stosować leku budixon neb w postaci zawiesiny do nebulizacji do łagodzenia ostrego napadu astmy. Leku budixon neb w postaci zawiesiny do nebulizacji można używać również w leczeniu astmy wywoływanej przez wysiłek- leczenie zapobiega napadom astmy.

Substancją czynną leku budixon neb jest budezonid zmikronizowany. Preparat dostępny jest na rynku w dwóch dawkach: zawiera odpowiednio 0,25 mg/ml lub 0,50 mg/ml substancji czynnej. Aby wykupić lek należy okazać receptę, a decyzję o jej przepisaniu podejmuje lekarz prowadzący.


Mechanizm dzia艂ania

Substancja czynna, budezonid, wykazuje silne miejscowe działanie przeciwzapalne. Mechanizm działania leku budixon neb w postaci zawiesiny do nebulizacji opiera się na kilku filarach.

Budezonid hamuje reakcje immunologiczne zależne od cytokin oraz hamuje uwalnianie mediatorów zapalenia. Jego powinowactwo do receptora glikokortykosteroidowego jest ok. 15-krotnie większe niż powinowactwo prednizolonu, a więc ma ok. 15-krotnie silniejsze działanie.

Działanie przeciwzapalne budezonidu powoduje zmniejszenie skurczu oskrzeli podczas reakcji alergicznej (zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie). Dodatkowo substancja czynna leku budixon neb zmniejsza wpływ metacholiny i histaminy na drogi oddechowe, w tym oskrzela.


Sk艂ad leku Budixon Neb

Substancją czynną leku budixon neb w postaci zawiesiny do nebulizacji jest budezonid. Oprócz substancji czynnej w leku zawarte są również substancje pomocnicze.

W skład substancji pomocniczych wchodzą: woda do wstrzykiwań, chlorek sodu, edetynian disodu, bezwodny kwas cytrynowy, cytrynian sodu i polisorbat 80.


Jak stosowa膰 lek?

Aby stosować produkt Budixon Neb w postaci zawiesiny do nebulizacji, należy korzystać z nebulizatora wyposażonego w ustnik lub maskę twarzową.

W celu uniknięcia ryzyka infekcji grzybiczych w jamie ustnej i gardle, po każdej inhalacji pacjent powinien dokładnie wypłukać jamę ustną wodą. Ważne jest pamiętanie o konieczności umycia skóry twarzy po użyciu nebulizatora z maską twarzową, aby zapobiec podrażnieniom skórnym.

Nie zaleca się stosowania nebulizatorów ultradźwiękowych, ponieważ nie dostarczają one odpowiedniej dawki budezonidu. Aby zapewnić maksymalną skuteczność leku, zestaw nebulizatora i kompresora powinien wytwarzać krople o średnicy od 3 do 5 μm. Dawka budezonidu, która zostanie dostarczona pacjentowi, zależy od czasu trwania nebulizacji, objętości komory, właściwości technicznych nebulizatora i kompresora, objętości oddechowej pacjenta oraz rodzaju używanej maski twarzowej lub ustnika.

Aby uzyskać maksymalną dawkę budezonidu, należy zapewnić przepływ powietrza przez nebulizator na poziomie 5-8 l/min oraz objętość komory 2-6 ml. U małych dzieci należy używać dobrze dopasowanej maski twarzowej, aby dostarczyć jak najwięcej leku.

Przed użyciem produktu, zawiesinę należy wstrząsnąć, a po użyciu nebulizatora, komorę nebulizatora i maskę należy dokładnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć poprzez podłączenie do kompresora. Zawiesina Budixon Neb może być mieszana z innymi roztworami, np. z roztworem chlorku sodu czy bromkiem ipratropium.

Otwarty pojemnik należy przechowywać w aluminiowej torebce, a sporządzoną mieszankę należy zużyć w ciągu 30 minut. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi nebulizatora.


Jak dawkowa膰 lek u doros艂ych?

Podczas terapii astmy dawkowanie produktu Budixon Neb powinno być ustalane indywidualnie. Jeśli zalecana dawka dobowa leku wynosi do 1 mg, produkt można stosować raz na dobę.

U pacjentów, którzy nie stosowali dotychczas glikokortykosteroidów lub u pacjentów z dobrze kontrolowanymi objawami choroby za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów, zalecana dawka początkowa to 1 mg na dobę, którą można podawać raz na dobę rano lub wieczorem.

W przypadku zaostrzenia objawów choroby należy zwiększyć dawkę dobową i stosować produkt dwa razy na dobę. W przypadku dawki dobowej większej niż 1 mg, produkt należy podawać dwa razy na dobę.

Różnice w dawkowaniu mogą wynikać również z etapu terapii, dawki początkowe w leczeniu różnią się od dawek podtrzymujących. Na początku terapii dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku, powinni stosować całkowitą dawkę dobowa wynoszącą od 1 mg do 2 mg.

Dawka podtrzymująca różni się od dawki początkowej. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej, która zapewnia kontrolę objawów choroby. Dla dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku, całkowita dawka dobowa wynosi od 0,5 mg do 4 mg. Leczenie podtrzymujące może wymagać stosowania dawki dobowej większej leku budixon neb niż zalecana dawka początkowa.

Poprawa stanu klinicznego po zastosowaniu produktu Budixon Neb może nastąpić w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia, ale pełne działanie lecznicze uzyskuje się po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Produkt jest przeznaczony do długotrwałego leczenia, ale nie zapewnia szybkiego łagodzenia objawów ostrych napadów astmy oskrzelowej, w których jest wskazane podanie krótko działających leków rozszerzających oskrzela.

U pacjentów, którym trzeba zwiększyć dawkę glikokortykosteroidów w celu poprawy skuteczności leczenia, zwykle zaleca się raczej zwiększenie dawki produktu Budixon Neb niż stosowanie doustnych glikokortykosteroidów z powodu mniejszego ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

U pacjentów leczonych za pomocą doustnych glikokortykosteroidów po uzyskaniu właściwej kontroli astmy, dzięki zastosowaniu leku Budixon Neb istnieje szansa na zastąpienie lub znaczące zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidów.

W leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pacjentów należy leczyć stosując produkt leczniczy Budixon Neb w dawkach 1 do 2 mg na dobę, podzielonych na 2 pojedyncze dawki co 12 godzin, aż do momentu poprawy stanu klinicznego.


Jak dawkowa膰 lek u dzieci?

W leczeniu astmy dzieci od 6. miesiąca życia początkowa całkowita dawka dobowa wynosi od 0,25 mg do 0,5 mg. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć do 1 mg. W przypadku dawki podtrzymującej całkowita dawka dobowa wynosi od 0,25 mg do 2 mg. U małych dzieci, które nie mogą wdychać produktu przez ustnik, produkt powinien być podawany przez maskę twarzową.

Zespół krupu to choroba, w której stosowana zwykle dawka produktu Budixon Neb u niemowląt i dzieci wynosi 2 mg budezonidu i podana jest w postaci nebulizacji. Dawkę tę można podać w całości lub podzielić na dwie i podać dwie dawki po 1 mg w odstępie 30 minut. Taki sposób dawkowania można powtarzać co 12 godzin, maksymalnie do 36 godzin lub do uzyskania poprawy stanu klinicznego.


Dawka maksymalna produktu

Zaleca się stosowanie najniższej skutecznej dawki podtrzymującej. U dorosłych całkowita dawka dobowa wynosi od 0,5 mg do 4 mg, natomiast u dzieci od 0,25 mg do 2 mg.


Najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane

Zawiesina do nebulizacji Budixon Neb jak każdy produkt leczniczy może powodować występowanie działań niepożądanych. Wśród działań niepożądanych, które występują bardzo często (>1/10) lub często (>1/100 do


Rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane

Podczas stosowania wziewnych glikokortykosteroidów wystąpić mogą działania niepożądane, które występują niezbyt często (>1/1000 do rzadko (>1/10 000 do anafilaktyczne), objawy przedmiotowe i podmiotowe ogólnoustrojowego działania glikokortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności nadnerczy i spowolnienie wzrostu), zaćma, nieostre widzenie, niepokój, depresja , skurcze i/lub drżenie mięśni, skurcz oskrzeli i łatwe siniaczenie.

Każdy lek może powodować działania niepożądane, czasami aby ograniczyć częstość ich występowania wystarczy zmniejszenie dawki leku. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane po zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania zawiesiny do nebulizacji, a także należy ten fakt zgłosić lekarzowi prowadzącemu leczenie. Szczególnie należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, a w przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji należy natychmiast wezwać ZRM (Zespół Ratownictwa Medycznego). Innymi objawami, które należy zgłosić lekarzowi są m.in.: objawy zakażenia płuc, sytuacja w której u pacjenta wystąpi nieostre widzenie oraz zakażenia grzybicze.


Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Objawy przedawkowania

Nawet w przypadku zażycia znacznie większej niż zalecana dawki, ostre przedawkowanie leku Budixon Neb nie powinno powodować poważnych problemów klinicznych.


Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Budixon neb w postaci zawiesiny do nebulizacji jest nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w składzie leku.

Interakcje z innymi lekami

Budezonid jest metabolizowany głównie z udziałem enzymu CYP3A4. Inhibitory tego enzymu, takie jak ketokonazol czy itrakonazol, mogą znacznie zwiększać stężenie budezonidu we krwi, co może prowadzić do działań niepożądanych.

W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania tych leków z budezonidem, należy zachować możliwie długi odstęp między dawkami, a także rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu. Brak jest jednak danych umożliwiających dostosowanie dawek, więc zaleca się unikanie terapii skojarzonej. Badania wykazały, że jednoczesne stosowanie itrakonazolu i wziewnego budezonidu może prowadzić do czterokrotnego zwiększenia stężenia budezonidu we krwi.

U kobiet stosujących estrogeny lub doustne środki antykoncepcyjne, nie zaobserwowano działań niepożądanych podczas jednoczesnego stosowania małych dawek budezonidu mimo, że obserwowano zwiększone stężenie w osoczu i nasilone działanie glikokortykosteroidów. Jednoczesne stosowanie inhibitorów CYP3A, w tym produktów zawierających kobicystat, może zwiększać ryzyko działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów. W przypadku konieczności łączenia tych leków, pacjent powinien być dokładnie monitorowany w celu wykrycia działań niepożądanych.

Z uwagi na to, że budezonid może wpłynąć na czynność kory nadnerczy, test stymulacji ACTH może dać fałszywie niskie wyniki.


Budixon Neb a alkohol

Choć Charakterystyka Produktu Leczniczego Budixon Neb nie omawia tego zagadnienia, nie zaleca się spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Budixon Neb. Alkohol może nasilać działanie niepożądane leku, takie jak senność czy zawroty głowy. Ponadto, picie alkoholu może prowadzić do zaostrzenia objawów chorób, których leczeniem jest Budixon Neb, na przykład astmy.

W związku z tym, w czasie stosowania leku, zaleca się unikanie spożywania alkoholu lub ograniczenie jego ilości do minimum. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Budixon Neb, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Budixon Neb a ci膮偶a

Większość badań epidemiologicznych prowadzonych na przestrzeni lat oraz danych zebranych po wprowadzeniu wziewnego budezonidu do obrotu na całym świecie nie wykazuje zwiększonego ryzyka działań niepożądanych dla płodu i noworodka, jeśli lek był stosowany w czasie ciąży. Dlatego ważne jest, aby kobiety w ciąży z astmą dbały o odpowiednie leczenie, które będzie korzystne zarówno dla dziecka, jak i dla matki.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych w ciąży, należy jednak dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze stosowania budezonidu przez matkę w kontekście ryzyka dla płodu.


Budixon Neb a karmienie piersi膮

Lek Budixon Neb można stosować w okresie karmienia piersią. Budezonid przenika do mleka kobiecego, jednak podczas stosowania dawek terapeutycznych glikokortykosteroidu, nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu na dziecko.

Budixon Neb a prowadzenie pojazd贸w mechanicznych

Lek Budixon Neb nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.


Bibliografia

Medycyna Praktyczna, [online], [16.02.2024], dost臋pna pod adresem:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/93388,Budixon-Neb-zawiesina-do-nebulizacji

Bartosz m贸wi, [online], [16.02.2024], dost臋pna pod adresem:

https://bartoszmowi.pl/phx_preparat/36649/Budixon_Neb

Inni czytali r贸wnie偶

Macmiror complex - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Macmiror complex - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Preparat Macmiror Complex jest ma艣ci膮 do stosowania dopochwowego, wskazan膮 do leczenia zaka偶e艅 pochwy i sromu wywo艂anych przez grzyby i inne drobnoustroje. Zawiera dwie substancje czynne - nifuratel i nystatyn臋. Macmiror Complex jest lekiem dost臋pnym wy艂膮cznie na recept臋, a leczenie powinno si臋 odbywa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
14.02.2024
Kontracept - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Kontracept - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Kontracept jest doustnym, dwusk艂adnikowym lekiem antykoncepcyjnym. Substancjami aktywnymi zawartymi w tym wyrobie medycznym s膮: etynyloestradiol oraz gestoden.聽

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
09.02.2024
Tr膮dzik zask贸rnikowy - jak si臋 objawia, czemu powstaje i jak mo偶na go leczy膰?
Tr膮dzik zask贸rnikowy - jak si臋 objawia, czemu powstaje i jak mo偶na go leczy膰?

Tr膮dzik to powszechny problem dermatologiczny, kt贸ry dotyka miliony ludzi na ca艂ym 艣wiecie. Jest to schorzenie, kt贸re mo偶e mie膰 znacz膮cy wp艂yw na samopoczucie i pewno艣膰 siebie os贸b nim dotkni臋tych. Istnieje wiele r贸偶nych form tr膮dziku, z kt贸rych naj艂agodniejsz膮 postaci膮 jest tr膮dzik zask贸rnikowy. Jakie s膮 jego objawy, czemu powstaje i jak mo偶na go leczy膰?聽

Artyku艂
11.12.2023
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!