Livopill Konsultacja z E-receptą 49.99 zł już w 15 minut!

Livopill - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Livopill jest to lek zaliczany do antykoncepcji awaryjnej używanej w przypadku, gdy podczas stosunku płciowego, nie zastosowano żadnej antykoncepcji lub zastosowana metoda zawiodła. Tabletkę należy przyjąć jednorazowo, nie później niż w ciągu 72 godzin, a najlepiej w ciągu 12. Działa poprzez hamowanie uwalniania komórki jajowej oraz jej implantacji. Może być stosowany w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego. Jest dostępny wyłącznie na receptę.

Livopill - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Autor: Redakcja Erecept.pl 10.05.2024
Nazwa preparatu Livopill
Substancje czynne Levonorgestrelum
Dostępność Na receptę
Postać
  • Tabletki
Dawki
  • 1,5 mg (Tabletki)

Podstawowe informacje o leku

Substancja czynna: lewonorgestrel

Wskazania: antykoncepcja awaryjna

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: jedna tabletka, jednorazowo

Główne przeciwwskazania: ciąża i jej podejrzenie, nadwrażliwość na składniki preparatu

Główne działania niepożądane: nudności, bóle głowy, bóle w podbrzuszu, krwawienia niezwiązane z miesiączką, uczucie zmęczenia, biegunka, wymioty, opóźnienie miesiączki o ponad 7 dni, nieregularne krwawienie miesiączkowe oraz tkliwość piersi

e-Recepta Express

Do 1 godziny roboczej* Antykoncepcja stała, leki stałe, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych, leki na potencję.

Antykoncepcja awaryjna

Do 1 godziny roboczej* Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Ile kosztuje Livopill?

Livopill kosztuje 42,00 złote za tabletkę. Lek nie podlega refundacji.

Czym jest Livopill?

Livopill jest lekiem antykoncepcyjnym, który stosowany jest w przypadkach nagłych. Należy zażyć go w ciągu 72 godzin po stosunku płciowym, odbytym bez zastosowania skutecznego zabezpieczenia lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej.

Mechanizm działania

Livopill jako substancję czynną zawiera lewonorgestrel, który jest syntetycznym progesteronem drugiej generacji, używanym jako składnik aktywny antykoncepcji hormonalnej. Lek Livopill działa poprzez zapobieganie owulacji, jeżeli do stosunku płciowego doszło w okresie przedowulacyjnym, na który przypada największe prawdopodobieństwo zapłodnienia. Jednakże nie jest on skuteczny po rozpoczęciu procesu implantacji (inaczej zagnieżdżenia).


Skład leku

Każda tabletka preparatu Livopill zawiera 1500 mikrogramów substancji czynnej, jaką jest lewonorgestrel (levonorgestrelum). Substancją pomocniczą o znanym działaniu jest laktoza jednowodna w ilości 43,3 mg, która może powodować działania niepożądane. Inne substancje pomocnicze to:

  • stearynian magnezu

  • poloksamer 188

  • celuloza mikrokrystaliczna

  • kroskarmeloza sodowa

Produkt dostępny jest wyłącznie po okazaniu recepty lub e-recepty.

Jak stosować lek?

Należy przyjąć doustnie jedną tabletkę Livopill najlepiej w ciągu 12 godzin, jednakże nie później niż 72 godziny po niezabezpieczonym stosunku płciowym.

Jeżeli po 3 godzinach od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty, zaleca się natychmiastowo przyjąć jeszcze jedną tabletkę. Pacjentki, które mają potrzebę zastosowania antykoncepcji awaryjnej, a w ostatnich 4 tygodniach stosowały leki indukujące enzymy wątrobowe, powinny użyć niehormonalnej metody antykoncepcji w przypadkach nagłych, takiej jak wkładka wewnątrzmaciczna z zawartością miedzi lub przyjąć podwójną dawki lewonorgestrelu (czyli 2 tabletki jednocześnie).

Produkt leczniczy Livopill można zażyć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego. Po przyjęciu preparatu zaleca się stosowanie miejscowej metody barierowej (np. prezerwatywa, krążek dopochwowy, środki plemnikobójcze, kapturek naszyjkowy) do momentu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego. Można kontynuować regularną metodę antykoncepcji - zastosowanie leku Livopill nie stanowi przeciwwskazania.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy zwlekać z przyjęciem tabletki. Jeżeli mimo jej zażycia, krwawienie miesiączkowe opóźni się powyżej 5 dni, trzeba wykluczyć ciążę oraz uwzględnić fakt, iż może to być ciąża pozamaciczna. Po upływie około trzech tygodni po zastosowaniu leku Livopill zaleca się, aby pacjentka odbyła wizytę lekarską, w celu upewnienia się, czy działanie leku było skuteczne.

Ryzyko pojawienia się jej jest małe, lecz wzrasta, jeżeli u pacjentki występowało zapalenie jajowodów lub ciąża pozamaciczna w wywiadzie. Nie zaleca się stosowania Livopill u kobiet chorujących na ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężka choroba jelita cienkiego, powodująca złe wchłanianie, może zmniejszyć skuteczność preparatu.

W przypadku wystąpienia wymiotów (w ciągu 3 godzin od przyjęcia tabletki) należy przyjąć jeszcze jedną tabletkę. Istnieją niejednoznaczne dowody na spadek skuteczności leku wraz ze wzrostem masy ciała. U kobiet stosujących antykoncepcję awaryjną wielokrotnie, lekarz powinien zalecić stosowanie antykoncepcji długoterminowej.

Należy pamiętać, że antykoncepcja w przypadkach nagłych nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, tak jak stosowanie miejscowej metody barierowej np. prezerwatyw.

Działania niepożądane

Działaniem niepożądanym, które zgłaszano najczęściej były nudności. U pacjentek bardzo często (>1/10) pojawiały się bóle głowy, bóle w podbrzuszu, krwawienia niezwiązane z miesiączką, uczucie zmęczenia. Często (>1/100 do tkliwość piersi.

Do działań niepożądanych występujących bardzo rzadko (bolesne miesiączki oraz obrzęk twarzy.

Objawy przedawkowania

W przypadku przedawkowania leku Livopill, mogą pojawić się wymioty oraz krwawienie z odstawienia, lecz preparat ten nie posiada swoistej odtrutki - należy zastosować leczenie objawowe. Do tej pory nie zgłaszano ciężkich działań niepożądanych po przyjęciu dużej ilości tabletek antykoncepcyjnych.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Jeżeli u pacjentki występowała kiedykolwiek nadwrażliwość na substancję czynną, czyli lewonorgestrel lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą użytą do wyrobu tego preparatu medycznego, jest to przeciwwskazanie do stosowania leku.

Interakcje z innymi lekami

W trakcie przyjmowania leku Livopill, należy zachować szczególną ostrożność, gdy w lekach przyjmowanych jednocześnie przez pacjentkę znajdują się leki pobudzające enzymy wątrobowe, głównie indukujące enzym CYP3A4, gdyż przyśpieszają one metabolizm lewonorgestrelu, powodując zmniejszenie jego stężenia. Do takich leków zaliczają się barbiturany (w tym prymidon), fenytoina, karbamazepina, dziurawiec zwyczajny znajdujący się w lekach ziołowych, ryfampicyna, rytonawir, ryfabutyna oraz gryzeofulwina.

Livopill a alkohol

Aktualnie nie są dostępne informacje wskazujące na wystąpienie interakcji między Livopill, a alkoholem. Jednakże nie zaleca się łączenia alkoholu oraz wyrobów medycznych.

Livopill a ciąża

Lek Livopill nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży. Preparat leczniczy nie powoduje jej przerwania. W przypadku trwającej ciąży źródła dysponują małą ilością danych, lecz nie wskazują one na występowanie jakichkolwiek działań niepożądanych dotyczących płodu.

Livopill a karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią powinny zachować szczególną ostrożność w trakcie stosowania tego preparatu, ponieważ lewonorgestrel przenika do mleka kobiecego. Narażenie dziecka na tą substancję można zmniejszyć poprzez stosownie leku bezpośrednio po karmieniu, a następnie zaprzestanie karmienia na co najmniej 8 godzin.

Livopill a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Badania dotyczące zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie zostały przeprowadzone.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Livopill - leki z tą samą substancją czynną

Lekiem z tą samą substancją czynną co Livopill jest Escapelle.

Bibliografia

  • Rejestry Medyczne, [online], [02.2024], dostępna pod adresem: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42880/characteristic
  • Inni czytali również