Dutilox - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 26.05.2023

Dutilox   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Dutilox

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Dutilox to lek stosowany w leczeniu m.in. depresji i zaburzeń lękowych u dorosłych dostępny wyłącznie na receptę. Co zawiera i jak działa lek Dutilox?

Spis treści

Co to jest lek Dutilox i jakim celu się go stosuje?

Dutilox to lek przeciwdepresyjny, a substancją czynną preparatu jest duloksetyna. Lek jest przeznaczony do leczenia osób dorosłych w następujących wskazaniach:

leczenie dużych zaburzeń depresyjnych
leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych
leczenie bólu neuropatycznego towarzyszącego cukrzycy

Lek jest dostępny w postaci kapsułek dojelitowych zawierających po 30 mg lub 60 mg duloksetyny w każdej kapsułce.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jak działa lek Dutilox?

Substancja czynna leku Dutilox - duloksetyna działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny zwiększając stężenie tych neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym.

Dodatkowym efektem działania duloksetyny jest normalizacja progu bólowego u osób cierpiących na różne rodzaje bólu neuropatycznego (np. w przebiegu obwodowej neuropatii cukrzycowej) oraz bólu będącego skutkiem procesu zapalnego.

Efekt działania leku Dutilox jest widoczny po około 2 tygodniach od rozpoczęcia terapii w przypadku zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz po kilku tygodniach stosowania leku w przypadku bólu w neuropatii cukrzycowej. Jeśli objawy depresji lub lęku nie zmniejszą się po 4 tygodniach stosowania, a ból neuropatyczny nie ulegnie poprawie po 2 miesiącach przyjmowania leku, należy udać się do specjalisty. Lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku lub jego odstawienie.

Skład leku Dutilox

Lek Dutilox występuje w formie kapsułek dojelitowych pokrytych warstwą, która chroni zawarte w kapsułce granulki chlorowodorku duloksetyny przed działaniem soku żołądkowego.

Każda kapsułka zawiera po 30 mg lub 60 mg duloksetyny w postaci chlorowodorku

Głównym składnikiem otoczki leku jest żelatyna.

Lek w swoim składzie zawiera sacharozę, dlatego osoby ze stwierdzoną nietolerancją cukrów powinny poinformować o tym fakcie lekarza przed rozpoczęciem terapii.

Do pozostałych składników leku należą m.in. talk, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, indygotyna.

Jak stosować lek Dutilox?

Stosowanie leku Dutilox należy zawsze uzgodnić ze specjalistą. Kapsułkę leku przyjmuje się doustnie, w całości (nie rozgryzając) i popić wodą. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Wyznaczenie stałej pory przyjmowania leku może pomóc w codziennym stosowaniu.

Zalecaną dawką leku Dutilox w leczeniu depresji i bólu w neuropatii cukrzycowej jest 60 mg raz na dobę. Dawka ta jednak może zostać zmieniona przez lekarza.

W przypadku leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych początkową dawką jest 30 mg raz na dobę. W większości przypadków dawka dzienna zostaje z czasem zwiększona do 60 mg, a nawet do 120 mg raz na dobę w niektórych przypadkach.

U przeważającej grupy pacjentów okres terapii, po którym obserwuje się trwałą poprawę stanu klinicznego i ograniczenie nawrotów wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Jeśli w ciągu 2 miesięcy stosowania leku Dutilox nie dojdzie do pozytywnej odpowiedzi klinicznej organizmu pacjenta, szanse że dalsze stosowanie leku przyniesie korzyści są niewielkie.

Odstawienie leku

Należy pamiętać, że leku nie należy odstawiać ani nie powinno się modyfikować dawki bez wyraźnych zaleceń lekarza nawet jeśli nastąpi poprawa stanu pacjenta.

Lek Dutilox należy odstawiać stopniowo zmniejszając dawkę, przez co najmniej 2 tygodnie. Pacjenci, którzy nagle odstawiają lek narażają się na doświadczenie objawów takich jak: zawroty głowy z zaburzeniami równowagi, nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia snu (w tym koszmary senne i trudności w zasypianiu lub nadmierna senność), niepokój, lęk, mrowienie lub uczucie rażenia prądem, nadmierna potliwość.

Objawy przedawkowania leku Dutilox

Dawką maksymalną leku Dutilox jest 120 mg na dobę. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Dutilox należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Do objawów przedawkowania leku Dutilox należą: nadmierna senność (do śpiączki włącznie), zespół serotoninowy (reakcja organizmu spowodowana zbyt dużym stężeniem serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym, objawiająca się: niepokojem, usztywnieniem mięśni, nadpobudliwością ruchową, drżeniem, gorączką, nadmiernym poceniem), drgawki, wymioty i przyspieszona akcja serca.

Pominięcie dawki leku Dutilox

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak pomyłka zostanie uświadomiona, pod warunkiem, że zalecona przez lekarza dawka dobowa leku nie zostanie przekroczona. Jeśli nadejdzie pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie zaleca się stosowania dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Najczęstsze działania niepożądane leku Dutilox

Jak każdy lek, Dutilox może powodować działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego pacjenta. Działania te są najbardziej nasilone na początku terapii i ustępują najczęściej po kilku tygodniach jej trwania.

Do najczęstszych skutków ubocznych stosowania leku Dutilox należą: bóle głowy, senność, nudności, uczucie suchości w jamie ustnej.

Często obserwuje się również: zaburzenia snu, lęk, pobudzenie, zmniejszenie libido, zaburzenia funkcji seksualnych (w tym erekcji i orgazmu), zawroty głowy prowadzące do upadków (szczególnie u osób starszych), zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie masy ciała, uczucie spowolnienia, kurcze i drżenia mięśni, , bóle mięśniowo-szkieletowe, zaburzenia czucia (drętwienie, mrowienie, uczucie kłucia skóry, niewyraźne widzenie, szumy uszne (czasem utrzymujące się także po zakończeniu leczenia), kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy, wymioty, zaparcia, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, gazy, zgaga, nadmierna potliwość, wysypka, zaburzenia mikcji (bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu), nadmierne ziewanie, zmęczenie.

U dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, u których zadecydowano o leczeniu zaburzeń depresyjnych tym lekiem obserwowano zmniejszenie masy ciała na początku terapii.
Po 6 miesiącach stosowania leku waga wyrównywała się do prawidłowego poziomu.
Dodatkowo u tej grupy pacjentów obserwuje się wzrost ryzyka myśli i zachowań samobójczych.

Rzadziej występujące działania niepożądane leku Dutilox

Niezbyt częstymi skutkami ubocznymi stosowania leku są: zapalenie gardła z przewlekła chrypką, hiperglikemia (najbardziej zauważalna u pacjentów chorujących na cukrzycę), myśli samobójcze (mogące wystąpić w trakcie terapii lub tuż po jej zakończeniu), dezorientacja, apatia i uczucie pustki w głowie, nerwowość, zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, dyskinezje, zespół niespokojnych nóg, pogorszenie jakości snu (w tym trudności w zasypianiu, bruksizm), rozszerzenie źrenic, zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle ucha, uczucie kołatania serca, omdlenia przy zmianie pozycji ciała na stojącą, uczucie zimna palców dłoni i stóp, ucisk w gardle, krwawienia z nosa, krwotoki z przewodu pokarmowego, zapalenie żołądka i jelit, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, utrudnione przełykanie, zapalenie błony śluzowej żołądka, stan zapalny wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ostre uszkodzenie wątroby, nocne pocenie, pokrzywkę, kontaktowe zapalenie skóry, zimne poty, nadwrażliwość na światło słoneczne, zwiększoną tendencję do siniaczeń, sztywność mięśni, drganie mięśni, zatrzymanie moczu, uczucie parcia na pęcherz, potrzeba oddawania moczu w nocy, nadmierne wydzielanie moczu, zmniejszenie diurezy, krwotoki w obrębie dróg rodnych, zaburzenia menstruacyjne, bóle jąder lub moszny, bóle w klatce piersiowej, złe samopoczucie, uczucie zimna, uczucie gorąca, wzmożone pragnienie, dreszcze, nadmierne zmęczenie, zaburzenia chodu, wzrost masy ciała, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, podwyższenie stężenia potasu, glukozy lub cholesterolu we krwi.

Rzadko wśród działań niepożądanych preparatu pojawiają się dolegliwości takie jak: reakcje anafilaktyczne powodujące trudności w oddychaniu i opuchnięcie warg lub języka, reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, odwodnienie, niedoczynność tarczycy, spadek stężenia sodu we krwi, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), stan pobudzenia maniakalnego, omamy, agresja oraz gniew, zespół serotoninowy, drgawki (mogą utrzymywać się także po zakończeniu leczenia), niepokój psychoruchowy, objawy pozapiramidowe, jaskra, przełom nadciśnieniowy, śródmiąższowa choroba płuc, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, obecność świeżej krwi w kale, nieprzyjemny oddech, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, niewydolność wątroby, żółtaczka, zespół Stevensa-Johnsona, szczękościsk, nieprawidłowy zapach moczu, objawy menopauzy, mlekotok, hiperprolaktynemia, oraz kaszel, świszczący oddech i duszność, które mogą przebiegać razem z gorączką.

Bardzo rzadko u pacjentów obserwuje się zapalenie naczyń krwionośnych skóry.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku Dutilox?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Interakcje leku Dutilox z innymi lekami

Do grup leków wchodzących w interakcje z lekiem Dutilox należą: inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), leki zwiększające stężenie serotoniny, leki powodujące senność (np. benzodiazepiny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), doustne leki przeciwzakrzepowe oraz leki przeciwpłytkowe, leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego i nietrzymania moczu.

Środki ostrożności

Stosując lek należy zachować szczególną ostrożność w sytuacji, gdy pacjent choruje na którekolwiek z niżej wymienionych:

Pogłębiająca się depresja lub stany lękowe, którym towarzyszą myśli samobójcze lub myśli o samookaleczaniu, ciężkie zaburzenia czynności nerek, choroba afektywna dwubiegunowa, występowanie w przeszłości epizodów manii lub napadów padaczkowych.

Dutilox a alkohol

W połączeniu z alkoholem lek może powodować uszkodzenie wątroby. W trakcie terapii lekiem należy ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych.

Dutilox a ciąża i karmienie piersią

Planowanie ciąży w trakcie terapii lekiem powinno być uzgodnione z lekarzem. Jeśli pacjentka podejrzewa u siebie ciążę powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Największym ryzykiem związanym ze stosowaniem leku w trakcie ciąży jest rozwój przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka objawiającego się przyspieszonym oddechem i sinicą u dziecka zaraz po porodzie.

Zastosowanie leku pod koniec trwania ciąży wiąże się z ryzykiem wystąpienia objawów odstawiennych u dziecka takich jak: trudności w oddychaniu, drżenia, drgawki, wiotkość mięśni.

U matki natomiast istnieje zwiększone ryzyko nadmiernego krwawienia z pochwy po porodzie.

Karmienie piersią w trakcie stosowania leku nie jest zalecane.

Dutilox a prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W związku z licznymi działaniami niepożądanymi, które mogą wystąpić w trakcie terapii lekiem Dutilox (np. zawroty głowy, zaburzenia widzenia, senność) jest zalecane aby unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn dopóki pacjent nie pozna własnej reakcji na lek.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Dutilox

Substancja czynna: duloksetyna

Wskazania: leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych u dorosłych oraz leczenie bólu neuropatycznego

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: ustala lekarz; dawka maksymalna leku wynosi 120 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: ciężkie zaburzenia czynności nerek

Główne działania niepożądane: bóle głowy, senność, nudności

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

https://www.symphar.com/wp-content/uploads/2017/07/Dutilox_Informacja-dla-osoby-wykonujacej-zawod-medyczny.pdf

https://www.medicover.pl/leki/dutilox/

Inne popularne leki:

Dutilox - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Hydroxyzinum VP - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Hydroxyzinum VP - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroksyzyna wykazuje właściwości przeciwhistaminowe (m.in. przeciwświądowe), przeciwlękowe oraz uspokajające. Substancją aktywną preparatu jest chlorowodorek hydroksyzyny.

Charakterystyka produktów leczniczych
05.10.2021
Dulsevia - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Dulsevia - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Dulsevia to lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych, zawierający substancję czynną duloksetynę. Preparat dostępny jest w postaci kapsułek  w dawce 30 mg lub 60 mg duloksetyny chlorowodorku.

Charakterystyka produktów leczniczych
28.02.2023
Depresja: objawy, przyczyny, leczenie, recepta online
Depresja: objawy, przyczyny, leczenie, recepta online

Zaburzenia depresyjne to grupa zaburzeń psychiatrycznych, które objawiają się głównie obniżeniem nastroju. Najczęściej diagnozuje się je między 20 a 40 r.ż., jednak choroba ta dotyka również dzieci.

Artykuł
06.07.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!