Cirrus - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 23.06.2023

Cirrus  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Cirrus

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Cirrus to złożony lek zawierający dwie substancje czynne - lek przeciwhistaminowy - cetyryzynę oraz lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa - pseudoefedrynę. Cirrus jest stosowany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Spis treści

Czym jest Cirrus?

Lek Cirrus to białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa takich jak swędzenie nosa i spojówek, przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, uczucie zatkania nosa i katar.

Cirrus jest przeznaczony do zastosowania w sytuacjach, gdy potrzebne jest zarówno przeciwalergiczne działanie cetyryzyny dichlorowodorku, jak i zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa za sprawą pseudoefedryny chlorowodorku.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Cetyryzyna jest lekiem przeciwhistaminowym. W sposób silny i selektywny blokuje receptory histaminowe H1 i w ten sposób hamuje wczesną fazę reakcji alergicznej zależnej od histaminy oraz zmniejsza migrację niektórych komórek zaangażowanych w reakcję zapalną i uwalnianie mediatorów w późnej fazie reakcji alergicznej.

Pseudoefedryna to substancja sympatykomimetyczna, która silniej pobudza receptory α-adrenergiczne niż β-adrenergiczne. W ten sposób obkurcza naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa, co skutkuje zmniejszeniem jej przekrwienia.

Jaki jest skład leku?

Cirrus występuje w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Substancje czynne zawarte w leku to dichlorowodorek cetyryzyny w dawce 5 mg w postaci o natychmiastowym uwalnianiu oraz chlorowodorek pseudoefedryny w dawce 120 mg w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletka ma otoczkę i dwie warstwy 0 natychmiastowym i przedłużonym uwalnianiu. Substancje pomocnicze zawarte w otoczce "Opadry Y-1-7000 white" to hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400. Warstwa o natychmiastowym uwalnianiu składa się z laktozy jednowodnej, celulozy mikrokrystalicznej, kroskarmelozy sodowej, krzemionki koloidalnej bezwodnej oraz magnezu stearynianu. Warstwę o przedłużonym uwalnianiu tworzą hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak stosować lek?

Tabletki leku Cirrus należy przyjmować doustnie, w całości. Nie należy kruszyć, ani żuć tabletek. Lek należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu.

Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 2-3 tygodni. Jeśli jest wymagana kontynuacja leczenia, należy zalecić stosowanie samej cetyryzyny.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jak dawkować lek u dorosłych?

U dorosłych oraz u dzieci powyżej 12 roku życia należy stosować 2 tabletki na dobę - 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem. Lek Cirrus można przyjmować w czasie posiłków oraz pomiędzy nimi. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i trwać dłużej niż 2-3 tygodnie.

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby dawkę dobową należy zmniejszyć do 1 tabletki na dobę.

Jak dawkować lek u dzieci?

Nie zaleca się stosowania leku Cirrus u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak badań na temat stosowania leku Cirrus w tej grupie wiekowej.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Preparat Cirrus, tak jak inne leki, może powodować działania niepożądane. Skutki uboczne mogą wynikać bezpośrednio z działania substancji czynnych ale również z obecności substancji pomocniczych.

Często zgłaszane działania niepożądane to nerwowość, bezsenność, zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego i ośrodkowego), bóle głowy, senność, tachykardia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności i astenia.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane?

Preparat Cirrus może rzadziej powodować działania niepożądane, takie jak:

 • reakcje nadwrażliwości

 • omamy i zaburzenia psychotyczne

 • drgawki i drżenie

 • zaburzenia smaku i incydenty mózgowo-naczyniowe np. udar mózgu

 • zaburzenia widzenia, zaburzenia akomodacji, ból oka, światłowstręt

 • zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zapaść krążeniowa, duszność

 • wymioty, zaburzenia czynności wątroby, niedokrwienne zapalenie okrężnicy

 • suchość skóry, wysypka, pokrzywka, potliwość, obrzęk naczynioruchowy

 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania?

Objawy występujące po przedawkowaniu cetyryzyny głównie związane są z jej działaniem na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) lub objawami antycholinergicznymi. W przypadku przyjmowania dużych dawek produktów sympatykomimetycznych, mogą wystąpić toksyczne psychozy z urojeniami i omamami. U niektórych pacjentów mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, drgawki, utrata przytomności oraz niewydolność oddechowa. Te objawy mogą prowadzić do śmierci.

Objawy ostrego przedawkowania leku Cirrus to: biegunka, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, zatrzymanie moczu, tachykardia, podwyższone ciśnienie krwi, objawy hamowania OUN lub pobudzenia OUN, które mogą prowadzić do śmierci.

Leczenie pacjenta po przedawkowaniu preparatu Cirrus powinno odbywać się w szpitalu. Jeśli wymioty nie występują samoistnie, należy je wywołać. Zaleca się płukanie żołądka. W przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego i tachykardii zaleca się stosowanie leków blokujących receptory α-adrenergiczne i/lub leki blokujące receptory β-adrenergiczne. W przypadku wystąpienia drgawek, należy podać diazepam dożylnie. Hemodializa może w niewielkim stopniu usunąć cetyryzynę i pseudoefedrynę z organizmu.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Lek Cirrus jest przeciwwskazany u pacjentów, u których występują:

 • nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie,

 • ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba niedokrwienna serca,

 • ciężkie zaburzenia rytmu serca,

 • ciężka niewydolność nerek i zatrzymanie moczu,

 • niewyrównania nadczynność tarczycy,

 • guz chromochłonny nadnerczy,

 • jaskra lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe,

 • udar mózgu w wywiadzie.

Preparat Cirrus jest przeciwwskazany, jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Cirrus jednocześnie z dihydroergotaminą i inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Wystąpienie przełomu nadciśnieniowego jest możliwe w okresie dwóch tygodni po zakończeniu leczenia takimi lekami, dlatego preparat można przyjąć dopiero po upłynięciu 2 tygodni od zakończenia terapii IMAO.

W leku znajduje się laktoza jednowodna, więc nie należy go stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Jakie są specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności?

W preparacie Cirrus znajduje się pseudoefedryna i z tego powodu należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku u pacjentów z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, chorobą niedokrwienną serca, umiarkowaną niewydolnością nerek i wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje leki sympatykomimetyczne, leki zmniejszające łaknienie, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe (ze względu na osłabienie ich działania) i glikozydy naparstnicy.

U pacjentów z przerostem gruczołu krokowego lub trudnościami z opróżnieniem pęcherza moczowego, leki cholinolityczne są przeciwwskazane, a pseudoefedryna może nasilać objawy związane z tymi stanami.

Szczególną ostrożność należy również zachować, jeśli pacjent ma zwiększone ryzyko udaru krwotocznego, a do tego stosuje inne leki zwężające naczynia krwionośne np. ergotamina i bromokryptyna.

W związku z naczyniozwężającym działaniem pseudoefedryny, należy uważać na pacjentów z większym ryzykiem występowania stanów nadkrzepliwości np. w przebiegu chorób zapalnych jelit .

Jakie są interakcje z innymi lekami?

Nie należy stosować preparatu Cirrus podczas stosowania inhibitorów monoaminooksydazy, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego. Z powodu długotrwałego działania inhibitorów MAO, istnieje możliwość wystąpienia takiej interakcji nawet do 15 dni po zaprzestaniu przyjmowania tych produktów.

Jednocześnie stosowana pseudoefedryna i leki zwane glikozydami sercowymi (stosowane w leczeniu niewydolności serca), mogą powodować zwiększenie ektopowej aktywnos?ci układu bodźcoprzewodzącego serca i wystąpienie zaburzeń rytmu serca.

U pacjentów, którzy przyjmują często niesteroidowe leki przeciwzapalne należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu Cirrus, ze względu na ich addycyjne działanie - może wystąpić zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Inhibitory pompy protonowej - leki stosowane między innymi w leczeniu choroby wrzodowej oraz inne leki zobojętniające sok żołądkowy (leki zawierające, np. wodorotlenek glinu lub magnezu) zwiększają szybkość, a kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny.

Leki obniżające ciśnienie krwi stosowane równocześnie z pseudoefedryną mogą nie osiągać docelowego efektu przeciwnadciśnieniowego.

Halogenowe środki stosowane do znieczulenia ogólnego mogą powodować lub nasilać komorowe zaburzenia rytmu, jeśli są stosowane razem z preparatem Cirrus.

Cetyryzyna w skojarzeniu z alkoholem lub z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki nasenne, leki zwiotczające mięśnie, leki uspokajające) może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

W przypadku stosowania innych leków, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Czy można łączyć Cirrus z alkoholem?

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cirrus jednocześnie przyjmując alkohol, ze względu na możliwe spotęgowanie działania hamującego ośrodkowy układ nerwowy i pogorszenie sprawności. Najlepiej nie łączyć alkoholu z lekiem Cirrus.

Czy można przyjmować Cirrus w ciąży?

Badania na temat stosowania leku Cirrus w okresie ciąży są niewystarczające. Nie wykazano szkodliwego wpływu cetyryzyny na przebieg ciąży i stan zdrowia płodu.

Stosowanie pseudoefedryny w I trymestrze ciąży zwiększało ryzyko wystąpienia wrodzonego wytrzewienia, zaś stosowanie jej w III trymestrze może zmniejszać przepływ krwi w krążeniu maciczno-łożyskowym.

Lek Cirrus nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży.

Czy można przyjmować Cirrus w okresie karmienia piersią?

Ze względu na fakt, że cetyryzyna i pseudoefedryna przenikają do mleka kobiecego, nie powinno się stosować leku Cirrus w okresie karmienia piersią.

Czy Cirrus wpływa na prowadzenie pojazdów mechanicznych?

Stosowanie leku Cirrus w zalecanych dawkach, według badań, nie wpływa istotnie na prowadzenie pojazdów mechanicznych ani obsługę maszyn. Należy jednak pamiętać, że u niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne takie jak senność i zawroty głowy. Jeśli takie objawy występują, nie należy prowadzić pojazdów.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Cirrus

Substancja czynna: dichlorowodorek cetyryzyny, chlorowodorek pseudoefedryny.

Wskazania: objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa m.in. przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, świąd nosa i katar.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje zawarte w leku, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka choroba niedokrwienna serca, ciężkie zaburzenia rytmu serca, udar mózgu, guz chromochłonny nadnerczy i niewyrównana nadczynność tarczycy.

Główne działania niepożądane: nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, bóle głowy, senność, tachykardia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności i astenia.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Cirrus; dostępny w internecie; http://chpl.com.pl/data_files/2013-01-28_Cirrus_ChPL_clean.pdf

Cirrus - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Clatra - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Clatra - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Clatra jest doustnym lekiem przeciwhistaminowym wskazanym w pokrzywce i uczuleniowym zapaleniu błony śluzowej nosa i spojówek. Substancją czynną zawartą w preparacie jest bilastyna. 

Charakterystyka produktów leczniczych
08.12.2021
Advantan - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Advantan - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Advantan jest to preparat przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w przypadku zmian o charakterze wyprysku. Jego substancję czynną stanowi aceponian metyloprednizolonu należący do glikokortykosteroidów o silnym działaniu. Advantan 1 mg/g jest dostępny w postaci kremu, maści oraz emulsji.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.05.2023
Rupafin 10 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Rupafin 10 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Rupafin to lek przeciwhistaminowy stosowany w celu złagodzenia objawów związanych ze stanami alergicznymi np. pokrzywką lub alergicznym nieżytem nosa. Substancją czynną leku rupafin jest rupatadyna. Dostępny jest w postaci roztworu doustnego oraz tabletek.

Charakterystyka produktów leczniczych
24.04.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!