Nezyr - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 27.06.2023

Nezyr   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Nezyr

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Łysienie androgenowe jest powszechnym problemem, który dotyka wielu mężczyzn na całym świecie. Jest to rodzaj łysienia spowodowanego działaniem hormonów androgenowych, głównie dihydrotestosteronu (DHT), na mieszki włosowe. Skutkuje ono stopniowym przerzedzeniem i utratą włosów, co może znacząco wpływać na pewność siebie i jakość życia mężczyzn.

W ostatnich latach, dzięki postępom w dziedzinie medycyny, pojawiają się nowe nadzieje dla osób dotkniętych łysieniem androgenowym. Jednym z obiecujących leków jest Nezyr, który oferuje nowe perspektywy w leczeniu tego rodzaju łysienia .

Spis treści

Czym jest lek Nezyr?

Substancją czynną leku Nezyr jest finasteryd. Jest on używany w leczeniu łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe).

Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę i nie podlega refundacji.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania preparatu?

Finasteryd hamuje 5α-reduktazę typu II - enzym obecny w mieszkach włosowych, który przekształca testosteron w dihydrotestosteron (DHT) w tkankach obwodowych.

U mężczyzn cierpiących na łysienie typu męskiego, obserwuje się zjawisko występowania zminiaturyzowanych mieszków włosowych w skórze głowy oraz zwiększone stężenie DHT, co jest związane z tym rodzajem łysienia.

Zmniejszenie stężenia DHT w skórze głowy ogranicza miniaturyzację mieszków włosowych, hamując proces łysienia.

Jaki jest skład leku?

W opakowaniu znajduje się 28 tabletek powlekanych, a każda tabletka zawiera 1 mg finasterydu.

Do substancji pomocniczych zaliczamy: laktozę jednowodną (200 M) - każda tabletka zawiera 87,8 mg laktozy, celulozę mikrokrystaliczną (PH 102), skrobię żelowaną, kukurydzianą, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

W skład otoczki wchodzi opadry Brown 03A86790 o składzie: HPMC 2910/hypomeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek żółty (E 172) i czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Nezyr i jak go stosować?

Lek jest dostępny w formie brązowych, okrągłych tabletek powlekanych.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Jakie są wskazania do stosowania produktu leczniczego Nezyr?

Lek Nezyr jest zalecany jako terapia wczesnego stadium łysienia androgenowego w okolicy wierzchołka głowy i (lub) okolicy czołowo-środkowej u mężczyzn w wieku 18-41 lat.

Nie ma dowodów na skuteczność działania leku Nezyr w leczeniu dwuskroniowej recesji włosów oraz utraty włosów w zaawansowanych stadiach łysienia.

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, który przekaże informacje na temat bezpieczeństwa stosowania leku, przedstawi korzyści z zastosowania leku oraz powiadomi kiedy należy zaprzestać stosowania leku Nezyr.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Zalecana dawka to 1 tabletka produktu leczniczego Nezyr (1 mg) raz na dobę z posiłkiem lub niezależnie od niego. Przyjmowanie większej dawki leku nie zwiększa jego skuteczności.

Nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Jak dawkować lek u dzieci?

Nie zaleca się

stosowania leku Nezyr u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Jak długo stosować produkt leczniczy Nezyr?

Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać skuteczność i czas trwania leczenia. Zaleca się nieprzerwane stosowanie leku.

Stabilizacja w utracie włosów jest zazwyczaj zauważalna po około 3-6 miesiącach regularnego stosowania leku, dlatego ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Nezyr co najmniej przez pół roku.

Przerwanie przyjmowania leku Nezyr prowadzi stopniowo do utraty pozytywnych efektów terapeutycznych. Korzystne działanie leku stopniowo słabnie po 6 miesiącach i całkowicie ustępuje po 9-12 miesiącach od zakończenia leczenia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Nezyr?

Nie należy stosować dawki podwójnej

preparatu Nezyr w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jakie są najczęstsze skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nie wszystkie skutki uboczne są przeciwwskazaniem do kontynuowania leczenia.

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku należą zaburzenia seksualne pod postacią zaburzeń erekcji , spadku libido, zaburzeń ejakulacji (wytrysku) np. zmniejszenie objętości ejakulatu oraz depresja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek reakcje uczuleniowe tj. wysypka, świąd, pokrzywka lub obrzęk ust, twarzy, języka i gardła należy niezwłocznie skontaktować się z personelem medycznym.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane?

Inne działania niepożądane obserwowane u mężczyzn z mniejszą częstotliwością to: tkliwość lub powiększenie piersi, ból jąder, przyśpieszone tętno, kołatanie serca, niepokój oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych skutków ubocznych leku lub jeśli wystąpią wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, bądź farmaceutą.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania leku?

Jeśli pacjent zamierza wykonać badanie PSA (swoisty antygen gruczołu krokowego) np. gdy istnieje podejrzenie raka gruczołu krokowego lub po prostu jest to mężczyzna w starszym wieku z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, musi poinformować lekarza prowadzącego, że przyjmuje lek zawierający finasteryd.

W trakcie badań klinicznych u mężczyzn przyjmujących produkt leczniczy Nezyr w dawce 1 mg, średnie stężenie PSA po 1 roku leczenia uległo znaczącemu spadkowi. Analizując wartości PSA u pacjentów przyjmujących finasteryd należy rozważyć podwojenie otrzymanej wartości przed porównaniem wyniku z wynikami mężczyzn nieleczonych.

W trakcie przyjmowania preparatu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących produkt Nezyr 1 mg. Należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie zmiany w tkance gruczołów sutkowych tj. guzki, bolesność czy wyciek z brodawki sutkowej.

Możliwe jest pojawienie się nastoju depresyjnego, rzadziej myśli samobójczych podczas terapii lekiem zawierającym finasteryd. Jeśli podobne objawy wystąpią, należy niezwłocznie przerwać leczenie preparatem Nezyr i skontaktować się z lekarzem.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Badania kliniczne wykazały, że pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg oraz wielokrotne dawki do 80 mg dziennie podawane przez 3 miesiące, nie powodowały działań niepożądanych zależnych od dawki.

Nie istnieją ścisłe zalecenia dotyczące postępowania w przypadku przedawkowania finasterydu.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nezyr?

Nie należy stosować leku Nezyr, gdy występuje nadwrażliwość na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lek Nezyr zawiera laktozę jednowodną, dlatego jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przyjmowanie leku jest zabronione.

Preparat jest także przeciwwskazany do przyjmowania przez kobiety w ciąży lub pacjentki, które mogą być potencjalnie w ciąży.

Czy przyjmowanie preparatu Nezyr wpływa na płodność?

Zgłaszano przypadki niepłodności u mężczyzn przyjmujących finasteryd przez dłuższy okres, którzy mieli dodatkowo inne czynniki ryzyka dotyczące płodności. Po przerwaniu leczenia finasterydem zaobserwowano normalizację lub poprawę jakości nasienia.

Nie przeprowadzono jednak długoterminowych badań dotyczących wpływu finasterydu na płodność u mężczyzn.

Czy można stosować Nezyr w ciąży?

Stosowanie leku w ciąży jest zabronione.

Dodatkowo kobiety w ciąży lub starające się o ciążę powinny unikać dotykania rozkruszonych lub uszkodzonych tabletek leku Nezyr, ponieważ istnieje ryzyko wchłonięcia tej substancji i podobnie jak po podaniu doustnym, może to spowodować potencjalne zagrożenie dla płodu płci męskiej - dziecko może się urodzić z deformacją narządów płciowych.

Czy dozwolone jest przyjmowanie leku w trakcie karmienia piersią?

Nie dysponujemy danymi na temat ewentualnego przenikania finasterydu do mleka kobiecego, dlatego nie należy stosować leku w okresie laktacji.

Czy Nezyr wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów?

Finasteryd nie wpływa lub ma minimalny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Nezyr

Substancja czynna: finasteryd.

Wskazania: terapia wczesnego stadium łysienia androgenowego w okolicy wierzchołka głowy i (lub) okolicy czołowo-środkowej u mężczyzn w wieku 18-41 lat.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: 1 tabletka Nezyr 1 mg na dobę.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie, ciąża oraz jej podejrzenie.

Główne działania niepożądane: zaburzenia seksualne pod postacią trudności w uzyskaniu erekcji, osłabionego popędu płciowego, zaburzenia wytrysku np. zmniejszenie ilości nasienia oraz depresja.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Nezyr, dostępna w internecie:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/30461/characteristic

Nezyr - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Condyline - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Condyline - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Condyline to lek przeznaczony do stosowania miejscowego w celu leczenia kłykcin kończystych. Substancją aktywną preparatu jest podofilotoksyna.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
EMLA - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
EMLA - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek Emla jest to krem powodujący miejscowe znieczulenie skóry, dostępny na receptę. Znajduje zastosowanie przed cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi lub małymi zabiegami chirurgicznymi w obrębie skóry. Jego substancjami czynnami są lidokaina oraz prylokaina, charakeryzujące się budowa amidową.

Charakterystyka produktów leczniczych
12.07.2023
Chlamydioza - objawy, przyczyny i leczenie
Chlamydioza - objawy, przyczyny i leczenie

Chlamydioza to choroba bakteryjna wywoływana przez Chlamydię trachomatis. Do zakażenia dochodzi głównie drogą płciową, poprzez bezpośredni kontakt zakaźnej wydzieliny z błoną śluzową. Patogen może wywołać zapalenie szyjki macicy lub zapalenie męskiej cewki moczowej. Wśród powikłań chlamydiozy wyróżnić możemy m.in. zapalenie narządów miednicy mniejszej oraz niepłodność. 

Artykuł
31.12.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!