Priligy 30 mg - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena ,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 25.03.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Priligy 30 mg -  E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena ,dawkowanie, przeciwwskazania

Priligy 30 mg to preparat leczniczy stosowany w leczeniu przedwczesnego wytrysku u mężczyzn. 

Rozpocznij konsultacj臋 z Priligy

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Priligy
Substancje czynne Dapoxetinum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
  • Tabletki powlekane
Dawki
  • 30 mg (Tabletki powlekane)
  • 60 mg (Tabletki powlekane)

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Priligy 30 mg

Substancja czynna: chlorowodorek dapoksetyny.

Wskazania: leczenie przedwczesnej ejakulacji u dorosłych mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: 30 mg na 1-3 godziny przed podjęciem aktywności seksualnej.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną bądź pomocnicze, problemy natury psychicznej- mania i/lub ciężka depresja w wywiadzie, istotne patologie serca, umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nietolerancja laktozy.

Główne działania niepożądane: nudności, ból głowy, zawroty głowy, omdlenia wazowagalne.

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Priligy 30 mg?

Lek Priligy 30 mg jest dostępny tylko na receptę i kosztuje ok. 97 zł za opakowanie 3 tabletek.

Podana cena jest jedynie orientacyjna i może ulec zmianie.

Czym jest Priligy 30 mg?

Priligy to preparat leczniczy w postaci jasnoszarych, okrągłych tabletek powlekanych. Jest on przeznaczony do stosowania w grupie mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat w leczeniu przedwczesnej ejakulacji. Powinien on być stosowany wyłącznie na żądanie przed rozpoczęciem współżycia. Niewskazane jest przypisywanie produktu leczniczego Priligy pacjentom, u których nie zdiagnozowano wcześniej przedwczesnej ejakulacji.

Do kryteriów włączenia leku u pacjenta należą:

-słaba kontrola nad ejakulacją,

-nawracająca bądź chroniczna ejakulacja niezależna od kontroli mężczyzny występująca przy minimalnej stymulacji seksualnej/ krótko po penetracji,

-IELT (czas wewnątrzpochwowego opóźnienia ejakulacji) poniżej dwóch minut,

-znaczny niepokój o charakterze osobistym lub interpersonalnym, a także występowanie stałego przygnębienia spowodowanego przedwczesnym wytryskiem,

-występowanie przedwczesnych ejakulacji w trakcie większości stosunków seksualnych podczas ostatnich 6 miesięcy.

Jaki jest mechanizm dzia艂ania leku Priligy?

Substancją czynną produktu Priligy jest dapoksetyna. Należy ona do grupy silnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Przypuszczalnie jej działanie w leczeniu przedwczesnego wytrysku polega na hamowaniu wychwytu serotoniny w pre- i postsynaptycznych receptorach ośrodków układu nerwowego odpowiedzialnych za ejakulację.

Jaki jest sk艂ad leku Priligy 30 mg?

Każda tabletka leku Priligy 30 zawiera 30 mg substancji czynnej- chlorowodorku dapoksetyny.

Do substancji pomocniczych zaliczane są natomiast laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i stearynian magnezu w rdzeniu tabletki oraz otoczka tabletki- coating powder grey 3, laktoza jednowodna, hypromeloza 15 cP, dwutlenek tytanu (E171), triacetyna, tlenek żelaza czarny (E172), tlenek żelaza żółty (E172).

Jak stosowa膰 lek Priligy?

Lek Priligy należy stosować doustnie, połykając tabletki w całości, aby uniknąć gorzkiego smaku, następnie popijając je pełną szklanką wody. Produkt ten można stosować niezależnie od posiłku.

Nie jest on przeznaczony do codziennego, stałego stosowania. Lek powinien być przyjmowany jedynie przed planowanym stosunkiem seksualnym. Nie należy stosować leku Priligy częściej niż raz na 24 godziny.

Jak dawkowa膰 lek Priligy u doros艂ych?

Mężczyźni w wieku 18-64 lat: 30 mg w razie potrzeby na 1-3 godziny przed podjęciem aktywności seksualnej. Nie należy rozpoczynać stosowania leku Priligy od dawki 60 mg.

Jeżeli u pacjentów leczonych produktem Priligy nie wystąpiła satysfakcjonująca odpowiedź na dawkę 30 mg przy jednoczesnym braku występowania umiarkowanych i/lub ciężkich działań niepożądanych bądź objawów poprzedzających omdlenie, można zwiększyć dawkę do 60 mg. Należy jednak pamiętać, że wraz ze zwiększeniem dawki zwiększa się również stopień ciężkości zdarzeń niepożądanych oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Jeżeli pacjent prezentował reakcje ortostatyczne po podaży dawki 30 mg, nie należy zwiększać dawki produktu leczniczego Priligy.

Lekarz powinien przeprowadzić ewaluację po pierwszych czterech tygodniach leczenia lub po podaniu pierwszych 6 dawek leku, aby ocenić stosunek korzyści do ryzyka i potrzebę ewentualnej kontynuacji terapii produktem leczniczym Priligy.

Bilans korzyści i ryzyka oraz potrzeba kliniczna kontynuacji leczenia powinny podlegać ocenie minimum co 6 miesięcy.

Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej: nie określono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Priligy w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: nie zaleca się stosowania leku Priligy w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności nerek lub umiarkowanych/ciężkich zaburzeń czynności wątroby (klasa B i C wg Child-Pugh Scale). Należy zachować ostrożność, jeśli występują łagodne bądź umiarkowane zaburzenia czynności nerek.

Należy zachować szczególną ostrożność przy zwiększaniu dawki do 60 mg u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze będące silnymi inhibitorami CYP2D6 i pacjentów słabo metabolizujących w CYP2D6.

Jednoczesne stosowanie Priligy i silnych inhibitorów CYP3A4 (m.in. niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych) jest przeciwwskazane. Należy zachować ostrożność podczas łączenia w terapii Priligy z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4. W tej grupie pacjentów nie powinno się przekraczać dawki 30 mg.

Jak dawkowa膰 lek Priligy u dzieci?

Nie należy stosować produktu leczniczego Priligy w grupie osób poniżej 18 roku życia, gdyż nie ma on odpowiedniego zastosowania w tej populacji.

Jaka jest dawka maksymalna produktu Priligy 30 mg?

Maksymalną zalecaną dawką produktu Priligy jest dawka 60 mg.

Jakie s膮 najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane leku Priligy 30 mg?

Do najczęstszych objawów niepożądanych stosowania leku Priligy należą te związane z układem nerwowym- senność, zaburzenia uwagi, parestezje i drżenia, ból głowy, ale także lęk, pobudzenie i bezsenność. Część pacjentów poddanych badaniu zgłaszało również zmniejszone libido, zaburzenia erekcji i biegunki.

Do najczęstszych przyczyn przerwania leczenia produktem Priligy zalicza się nudności i zawroty głowy występujące po spożyciu leku.

Jakie s膮 rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane leku Priligy?

Do rzadziej występujących objawów niepożądanych zalicza się m.in. objawy z układu sercowo-naczyniowego, takie jak bradykardia zatokowa lub tachykardia, zwiększenie ciśnienia krwi (wzrost wartości ciśnienia skurczowego), uderzenia gorąca i niedociśnienie, a także zahamowanie zatokowe.

W badaniach u części pacjentów zauważono też zwiększenie ciśnienia rozkurczowego.

Ze strony układu nerwowego występowały m.in. depresja oraz nastroje depresyjne, zmiany nastroju, zaburzenia snu, świadomości i myślenia.

Część pacjentów zgłaszała także rozszerzenie źrenic z bólem oka i zaburzeniami widzenia, dyskomfort w nadbrzuszu, zimne poty, brak ejakulacji i zaburzenia orgazmu, nadmierne pocenie, a także osłabienie i zaburzenia smaku.

Wartym szczególnej uwagi działaniem niepożądanym leku są również zawroty głowy występujące po jego zażyciu i następujące po nich omdlenia. Zawroty głowy i omdlenia mogą negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. W badaniach klinicznych przypadki omdleń miały w dużej mierze charakter wazowagalny.

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie s膮 objawy przedawkowania leku Priligy?

Dotychczas nie odnotowano przypadku przedawkowania leku Priligy.

Do ogólnych objawów przedawkowania leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) należą senność, nudności i wymioty, drżenie, tachykardia, zawroty głowy oraz pobudzenie, zmiany nastroju.

W przypadku przedawkowania zaleca się rutynowy sposób postępowania. Nie jest znana specyficzna odtrutka na preparat Priligy.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku Priligy?

Leku Priligy nie powinni stosować pacjenci, u których stwierdzono nadwrażliwość na dapoksetynę lub substancje pomocnicze preparatu.

Do przeciwwskazań zaliczane są również istotne kliniczne zaburzenia patologiczne serca, takie jak: niewydolność serca w klasie II-IV wg NYHA, zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo-komorowy, zespół chorego węzła zatokowego), istotna wada zastawkowa lub choroba niedokrwienna serca, a także omdlenia w wywiadzie.

Lek Priligy nie powinien być stosowany w grupie pacjentów, u których wcześniej stwierdzono niektóre problemy natury psychicznej, takie jak mania lub ciężka depresja, a także przez mężczyzn cierpiących na ciężkie bądź umiarkowane zaburzenia czynności wątroby.

Produkt leczniczy Priligy nie powinien być włączany do terapii pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy, tiorydazynę, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)/ serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki bądź preparaty ziołowe o stwierdzonym działaniu serotoninergicznym (np. tramadol stosowany w leczeniu silnego bólu, tryptany, lit, ziele dziurawca zwyczajnego, L-tryptofan, linezolid, tramadol) do 14 dni od ich odstawienia. Leki te nie powinny być stosowane również do 7 dni od odstawienia produktu Priligy.

Nie powinno się przepisywać produktu Priligy pacjentom leczonym jednocześnie potencjalnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 (np. ketokonazol stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych, atazanawir stosowany w leczeniu HIV i AIDS, nefazodon).

Produktu leczniczego Priligy nie powinni stosować pacjenci, u których występuje niedobór laktazy typu Lapp, dziedziczna nietolerancja galaktozy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Szczególne środki ostrożności

Pacjenci, u których występują inne zaburzenia seksualne, w tym zaburzenia erekcji, powinni zostać dokładnie zbadani przez lekarza przed rozpoczęciem terapii lekiem Priligy. Nie powinno się stosować tego produktu leczniczego u mężczyzn, którzy przyjmują inhibitory PDE5 (leki stosowanie w leczeniu zaburzeń erekcji), gdyż mogą one spowodować nasilenie zawrotów głowy i zwiększyć ryzyko wystąpienia omdlenia ortostatycznego.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Priligy należy przeprowadzić u pacjenta test pionizacyjny (pomiary ciśnienia tętniczego krwi i wartości tętna w pozycji leżącej oraz po pionizacji). Jeśli wystąpią podejrzenia dotyczące reakcji ortostatycznych lub wywiad wskazujący na ich występowanie w przeszłości, należy unikać stosowania produktu Priligy.

W badaniach klinicznych produktu leczniczego odnotowano występowanie hipotonii ortostatycznej. Lekarz powinien poinformować pacjenta, że jeśli po pionizacji wystąpią u niego zawroty głowy lub inne objawy sygnalizujące możliwość wystąpienia omdlenia, powinien on natychmiast położyć się lub usiąść, umieszczając głowę pomiędzy kolanami, i poczekać na ustąpienie objawów.

W badaniach krótkoterminowych wykazano, że stosowanie leków z grupy SSRI (stosowanych również w leczeniu depresji) zwiększało ryzyko samobójstw i prób samobójczych w grupie dzieci oraz dorosłych z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W badaniach klinicznych dotyczących leku Priligy nie udowodniono jednak występowania wyraźnych oznak samobójstw związanych z prowadzoną terapią.

Omdlenia: u pacjentów, którzy stosowali produktu Priligy, częściej niż w grupie stosującej placebo obserwowano zawroty głowy, nudności, uczucie oszołomienia i nadmierne pocenie, mogące być objawami zwiastunowymi omdlenia.

Większość omdleń występowała po podaniu pierwszej dawki produktu, w czasie 3 godzin po podaży lub wiązała się z procedurami medycznymi (np. pobieranie krwi) związanymi z prowadzonym badaniem klinicznym.

Przed zastosowaniem produktu Priligy lekarz powinien poinformować pacjenta o tym, jak kluczowe jest utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu, oraz o tym, jak rozpoznać może on objawy poprzedzające omdlenie, aby zmniejszyć ryzyko upadku i urazu podczas utraty przytomności.

Produkt Priligy należy stosować ostrożnie w grupie pacjentów z ryzykiem jaskry o zamkniętym kącie przesączania i/lub zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym.

Leki z grupy SSRI obniżają próg drgawkowy, dlatego należy unikać stosowania leku Priligy u pacjentów z niestabilną epilepsją oraz zachować szczególną ostrożność podczas terapii tym lekiem u pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby padaczkowej. Należy natychmiast przerwać stosowania leku, jeśli u pacjenta wystąpią drgawki.

Mania: produktu Priligy nie należy stosować u pacjentów, u których stwierdzono manię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub hipomanię.

Stosowanie substancji psychoaktywnych podczas terapii Priligy może prowadzić do nasilenia działania produktu leczniczego i wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych, stąd jest ono przeciwwskazane.

Należy zachować ostrożność, przypisując lek Priligy u pacjentów stosujących jednocześnie produkty lecznicze o właściwościach wazodylatacyjnych ze względu na ryzyko zmniejszenia tolerancji ortostatycznej.

Zgłaszano przypadki krwawień podczas terapii lekami SSRI. Z tego względu należy ostrożnie stosować lek Priligy w grupie pacjentów stosujących jednocześnie leki wpływające na czynność płytek, leki przeciwkrzepliwe oraz u pacjentów z historią krwawień bądź zaburzeń krzepnięcia.

Depresja: nie należy stosować preparatu Priligy u pacjentów przyjmujących leki stosowane w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz leki stosowane w leczeniu depresji, w tym SSRI i SNRI. Nie należy przerywać leczenia przeciwdepresyjnego ani przeciwlękowego celem rozpoczęcia terapii Priligy celem leczenia zaburzeń przedwczesnej ejakulacji. Produkt ten nie powinien być stosowany w leczeniu depresji u mężczyzn. W przypadku rozwoju zaburzeń depresyjnych podczas terapii, należy przerwać stosowanie Priligy.

Pacjenci obciążeni kardiologicznie: brakuje danych, by stwierdzić, czy zwiększone ryzyko omdleń w grupie pacjentów z chorobami układu krążenia dotyczy również omdleń wazowagalnych. Ryzyko omdleń jest większe u mężczyzn z anomaliami budowy serca.

Czy lek Priligy wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Inihibory MAO: odnotowano występowanie ciężkich, a nawet śmiertelnych reakcji w grupie pacjentów stosujących jednocześnie leki stosowane m.in. w leczeniu depresji z grup SSRI i MAOI. Badania wskazują, że leki te mogą wykazywać działanie synergistyczne na zwiększenie ciśnienia krwi, a także na wywołanie pobudzenia behawioralnego.

Tiorydazyna: Priligy działa hamująco na CYP2D6, co z kolei hamuje metabolizm tiorydazyny i zwiększa jej stężenie w organizmie. Może to prowadzić do wydłużenia odstępu QT i wystąpienia ciężkich arytmii komorowych.

Produkty lecznicze i ziołowe o działaniu serotoninergicznym: ich jednoczesne stosowanie z produktem Priligy może prowadzić do wystąpienia zagrażającego zdrowiu lub życiu pacjenta zespołu serotoninergicznego.

Produkty lecznicze oddziałowujące na OUN: brak jest dostatecznej ilości badań dotyczących interakcji między lekiem Priligy a lekami przeciwpadaczkowymi, nasennymi, uspokajającymi, przeciwpsychotycznymi, stosowanymi w leczeniu depresji, leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i lękowych. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas łączenia tych leków w terapii.

Warfaryna: należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leków z grupy SSRI, w tym Priligy, u pacjentów leczonych przewlekle warfaryną.

Inhibitory CYP3A4: silne inhibitory tego izoenzymu, takie jak ketokonazol, itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych), rytonawir (lek stosowany w leczeniu HIV i AIDS) i inne mogą zwiększać stężenie dapoksetyny w organizmie. Z tego względu ich łączenie w terapii jest przeciwwskazane.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Priligy podczas terapii środkami należącymi do grupy umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, w tym podczas leczenia niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu infekcji (erytromycyna, klarytromycyna), nadciśnienia (werapamil, diltiazem) i innymi. W tej grupie pacjentów dawkę produktu należy ograniczyć do 30 mg na dobę.

Tamsulozyna: nie zaobserwowano nasilenia działań niepożądanych w postaci reakcji ortostatycznych podczas jednoczesnego stosowania tamsulozyny i dapoksetyny zawartej w produkcie Priligy. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas przepisywania Priligy pacjentom przyjmującym już leki z grupy antagonistów receptora alfa-adrenergicznego.

Inhibitory PDE5: jednoczesne stosowanie produktu Priligy i inhibitorów PDE5 (np. sildenafil, tadalafil stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji) może spowodować nasilenie zawrotów głowy i zwiększyć ryzyko wystąpienia omdlenia.

Dapoksetyna może zwiększać osoczowe stężenie innych substancji metabolizowanych przez izoenzym CYP2D6. Kliniczne znaczenie tego działania jest niewielkie.

Czy mo偶na pi膰 alkohol w trakcie stosowania leku Priligy?

Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku Priligy zwiększa ryzyko wystąpienia neurokardiogennych działań niepożądanych, takich jak omdlenia, co z kolei prowadzić może do ciężkich, przypadkowych urazów. W związku z tym spożywanie alkoholu podczas jednoczesnej terapii produktem Priligy jest niewskazane.

Czy mo偶na stosowa膰 lek Priligy w trakcie ci膮偶y?

Lek Priligy nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety, w tym kobiety w ciąży.

Czy mo偶na stosowa膰 lek Priligy w okresie karmienia piersi膮?

Lek Priligy nie jest wskazany do stosowania przez kobiety. Obecnie nie są dostępne badania na temat przenikania dapoksetyny i jej metabolitów do mleka kobiecego.

Czy lek Priligy wp艂ywa na zdolno艣膰 prowadzenia pojazd贸w mechanicznych?

U części pacjentów po zastosowaniu produktu leczniczego Priligy odnotowano wystąpienie i nasilenie zawrotów głowy, trudności z koncentracją, senności, niewyraźnego widzenia oraz omdleń. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo poważnego urazu, pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn w trakcie stosowania produktu Priligy.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Priligy 30, [dost臋p online listopad 2023], dost臋pna w internecie:

http://chpl.com.pl/data_files/2013-03-08_priligy_chpl_06.03.2013-clean.pdf

Indeks lek贸w mp.pl [dost臋p online luty 2024], dost臋pny w internecie:

https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=12374

Inni czytali r贸wnie偶

Wp艂yw alkoholu na potencj臋. Alkohol a erekcja
Wp艂yw alkoholu na potencj臋. Alkohol a erekcja

Alkohol jest u偶ywk膮, po kt贸r膮 cz臋sto si臋gaj膮 m臋偶czy藕ni, by doda膰 sobie odwagi przy nawi膮zywaniu nowych znajomo艣ci i podejmowaniu kontakt贸w seksualnych. Niestety nadmiar spo偶ytych wysokoprocentowych trunk贸w mo偶e mie膰 odwrotny efekt - alkohol obni偶a libido i jest 藕r贸d艂em聽problem贸w z erekcj膮.

Artyku艂
27.03.2024
Lesine - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Lesine - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lesine to preparat nale偶膮cy do hormonalnych lek贸w antykoncepcyjnych. Zawiera syntetyczne pochodne dw贸ch r贸偶nych 偶e艅skich hormon贸w zatem jest tak zwanym preparatem z艂o偶onym. Jest dost臋pny wy艂膮cznie na recept臋 .

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
17.04.2024
Vibin mini - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Vibin mini - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Vibin mini to tabletki antykoncepcyjne, kt贸re zawieraj膮 syntetyczne hormony sterydowe: etynyloestradiol i drospirenon. Stosowane s膮 w celu zapobiegania ci膮偶y.聽

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
14.02.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!