Argosulfan - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 25.07.2023

Argosulfan  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Argosulfan to preparat w postaci kremu, który ułatwia gojenie się oparzeń, owrzodzeń oraz odleżyn. Argosulfan zabezpiecza ranę oparzeniową. Należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza

Spis treści

Czym jest Argosulfan?

Jest to preparat w postaci krem, który stosowany jest miejscowo w leczeniu zakażeń spowodowanych poparzeniami skóry, odleżyn oraz przewlekłych owrzodzeń podudzi.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania preparatu Argosulfan?

Lek Argosulfan ma właściwości przeciwbakteryjne. Mechanizm działania sulfatiazolu srebrowego polega na hamowaniu wzrostu i podziału bakterii, poprzez konkurencyjny antagonizm z kwasem p-aminobenzoesowym i hamowaniu syntezy kwasu foliowego niezbędnego do biosyntezy nukleotydów purynowych u bakterii. Substancja czynna ma szerokie spektrum działania w stosunku do licznych bakterii zarówno Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych, w tym również wobec Pseudomonas aeruginosa. Wykazuje również działanie przeciwwirusowe, działa przeciw wirusom opryszczki pospolitej, ospy wietrznej i półpaśca. Poprzez tworzenie warstwy ochronnej, zabezpiecza ranę oparzeniową przed zakażeniem, zapewniając właściwą wilgotność oraz przyspieszając gojenie rany.

Jaki jest skład leku Argosulfan?

W jednym gramie kremu Argosulfan znajduje się 20 mg/g sulfatiazolu srebrowego. W 1 g preparatu znajdują się substancje dodatkowe, którymi są:

 • alkohol cetostearylowego

 • sodu laurylosiarczanu

 • wazelina biała

 • glicerol

 • parafina ciekła

 • disodu wodorofosforan dwunastowodny

 • potasu diwodorofosforan

 • metylu parahydroksybenzoesan

 • propylu parahydroksybenzoesan

 • woda do wstrzykiwań

Jak stosować lek Argosulfan?

Argosulfan to preparat w postaci kremu. Jest przeznaczony tylko do stosowania zewnętrznego na skórę. Można stosować go bez opatrunku lub w opatrunkach zamkniętych. Częstość jego stosowania zależna jest od wskazania, z powodu którego został zalecony.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Dawkowanie w przypadku oparzeń: na oczyszczoną ranę oparzeniową, należy pokryć, w warunkach aseptycznych, warstwą kremu Argosulfan o grubości 2-3mm. Ranę należy pokrywać kremem przez cały okres leczenia. Opatrunek na ranę nie jest konieczny, jednak w niektórych przypadkach może być wskazany. Argosulfan należy stosować przez cały czas leczenia do czasu wygojenia rany lub wykonania przeszczepu skóry.

Dawkowanie w leczeniu odleżyn oraz przewlekłych owrzodzeń podudzi: na skórę zmienioną chorobowo, należy nałożyć cienką warstwę kremu Argosulfan 2-3 razy na dobę. W trakcie stosowania leku Argosulfan na zakażone rany może pojawić się wysięk. Przed ponownym nałożeniem kremu Argosulfan należy wówczas przemyć ranę, np. 3% wodnym roztworem kwasu bornego lub wodnym roztworem chloroheksydyny 0,1%.

Ze względu na brak danych klinicznych, u pacjentów z niewydolnością nerek oraz/lub z zaburzeniami czynności wątroby, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie leczenia preparatem Argosulfan. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy kontrolować stężenie sulfonamidu w surowicy.

Jak dawkować lek u dzieci?

Leku Argosulfan nie należy stosować u wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia drugiego miesiąca życia, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu. U starszych dzieci zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Jakie najczęstsze działania niepożądane może powodować Argosulfan?

Argosulfan może powodować działanie niepożądane. Sulfatiazol srebrowy ma słabą rozpuszczalność oraz wchłanialność przez uszkodzoną skórę, z tego powodu możliwość wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania produktu jest mniejsza.

W trakcie długotrwałego stosowania produktu, istnieje ryzyko wystąpienia ogólnych działań niepożądanych sulfonamidów, w tym: uszkodzenia nerek lub wątroby , agranulocytozy, skazy krwotocznej, uszkodzenia krwinek (niedokrwistości aplastycznej i hemolitycznej), leukopenii, reakcji dermatologicznych i nadwrażliwości, np. zespołu Stevensa Johnsona, złuszczającego zapalenia skóry.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są specjalne środki ostrożności w trakcie stosowanie leku Argosulfan?

U pacjentów stosujących jednocześnie Argosulfan mogą wystąpić uczulenia krzyżowe z pochodnymi sulfonylomocznika, benzotiadiazyny, kwasem p-aminosalicylowym. Dlatego należy wcześnie zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

W razie kontaktu preparatu z oczami lub błonami śluzowymi, należy je przemyć dużą ilością wody.

W czasie stosowania leku Argosulfan należy zachować ostrożność u pacjentów we wstrząsie , z rozległymi ranami oparzeniowymi lub u tych pacjentów z oparzeniami, z którymi jest utrudniony kontakt.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może wystąpić kumulacja leku w organizmie i związane z nią ryzyko działań niepożądanych.

Podczas leczenia należy kontrolować czynność wątroby, nerek oraz układu krwiotwórczego, a zwłaszcza liczbę krwinek białych, ze względu na możliwość wystąpienia agranulocytozy lub niedokrwistości. Nie należy stosować z innymi lekami stosowanymi miejscowo. Należy unikać długotrwałego leczenia.

Jakie są objawy przedawkowania preparatu Argosulfan?

Lek Argosulfan może wchłaniać się przez uszkodzoną skórę, jednakże aktualnie nie ma danych dotyczących przedawkowania.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Argosulfan?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Argosulfan jest nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. U kobiet karmiących piersią również nie należy stosować leku Argosulfan. Przeciwwskazaniem jest także leczenie wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia drugiego miesiąca życia, ze względu na ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu oraz pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej.

Jakie są interakcje preparatu Argosulfan z innymi lekami?

Działanie przeciwbakteryjne sulfatiazolu srebrowego może zostać osłabione poprzez stosowanie kwasu foliowego lub pochodnych kwasu p-aminobenzoesowego (np. prokaina). Wystąpienie tych interakcji jest jednak mało prawdopodobne, ponieważ sole srebrowe sulfonamidów działają bardziej na błony komórkowe bakterii niż na procesy metaboliczne (nie można jednak wykluczyć takiego działania).

Czy można stosować lek Argosulfan w trakcie ciąży?

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu, ponieważ bezpieczeństwo stosowania preparatu Argosulfan nie zostało określone. Nie przeprowadzono również kontrolowanych badań klinicznych dotyczących wpływu miejscowego stosowania produktu na rozwój płodu u ludzi.

Czy można stosować lek Argosulfan w trakcie karmienia piersią ?

Aktualnie nie ma danych wskazujących na to, w jakim stopniu stosowany miejscowo sulfatiazol srebrowy lub jego metabolity może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią. Jednakże wiadomo, iż sulfonamidy stosowane doustnie przenikają do mleka i mogą powodować wystąpienie żółtaczki u dziecka, dlatego nie należy stosować leku Argosulfan w okresie karmienia piersią.

Czy można stosowanie leku Argosulfan wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Argosulfan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Argosulfan:

Substancja czynna: sulfatiazol srebrowy

Wskazania: oparzenia skóry, odleżyny oraz przewlekłe owrzodzenia podudzi

Zastosowanie: zewnętrzne na uszkodzoną skórę

Dawkowanie: 2-3 razy na dobę w trakcie leczenia odleżyn i przewlekłych owrzodzeń podudzi, rany oparzeniowe należy pokrywać kremem przez cały okres leczenia

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na sulfatiazol srebrowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, okres karmienia piersią, leczenie wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia drugiego miesiąca życia, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Główne działania niepożądane: długotrwałe stosowanie produktu, może prowadzić do uszkodzenia nerek lub wątroby, agranulocytozy, skazy krwotocznej, uszkodzenia krwinek (niedokrwistości aplastycznej i hemolitycznej), leukopenii, reakcji dermatologicznych i nadwrażliwości, np. zespołu Stevensa Johnsona, złuszczającego zapalenia skóry

Bibliografia:

Charakterystyka produktu leczniczego Argosulfan, [dostęp 25 lipca 2023], dostępna w internecie: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/743/characteristic

Inni czytali również

Minipigułka - jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne dla Twojej wygody
Minipigułka - jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne dla Twojej wygody

W dzisiejszych czasach mamy do wyboru wiele metod antykoncepcji, a każda z nich ma swoje unikalne cechy i korzyści. Zrozumienie różnic pomiędzy tymi opcjami jest kluczowe, aby dokonać świadomego wyboru najlepszego dla siebie środka antykoncepcyjnego. W tym artykule postaramy się przybliżyć temat minipigułki, czyli jednoskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej.

Artykuł
14.07.2023
Sildenafil Ranbaxy - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Sildenafil Ranbaxy - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Sildenafil Ranbaxy to lek stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn. Jakie jest mechanizm działania tego leku? O czym należy pamiętać przed zastosowaniem leku Sildenafil Ranbaxy?

Charakterystyka produktów leczniczych
06.06.2023
Czy lekarz jest w stanie sprawdzić wykupienie recepty?
Czy lekarz jest w stanie sprawdzić wykupienie recepty?

Dzięki systemowi e-zdrowia, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej posiada pewne informacje na temat pacjenta. Gdy pacjent wybiera swojego lekarza rodzinnego, wgląd do tych informacji umożliwia mu lepszą ocenę zdrowia. W tym artykule omówimy, jaki dostęp do twojej dokumentacji medycznej ma lekarz rodzinny.

Artykuł
31.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!