Dexilant - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 31.07.2023

Dexilant   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Dexilant

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Zaburzenia związane z nadmierną produkcją kwasu żołądkowego, takie jak choroba refluksowa przełyku, wrzody żołądka i dwunastnicy, stanowią częste problemy zdrowotne, które wpływają na jakość życia pacjentów na całym świecie. W ostatnich latach, znaczący postęp został dokonany w dziedzinie farmakoterapii tych schorzeń, a jednym z leków cieszących się rosnącą popularnością jest Dexilant.

W poniższym artykule zaprezentujemy szczegółowy przegląd mechanizmu działania leku Dexilant oraz jego różnorodnych zastosowań w praktyce klinicznej. Skoncentrujemy się również na aspektach bezpieczeństwa stosowania, skuteczności terapeutycznej i możliwych działań niepożądanych, które mogą wystąpić w wyniku długotrwałego leczenia.

Spis treści

Czym jest produkt leczniczy Dexilant?

Dexilant to lek stosowany w terapii chorób związanych z nadmierną produkcją kwasu żołądkowego, takich jak zgaga, choroba refluksowa przełyku, a także wrzody żołądka i dwunastnicy.

Substancją czynną w preparacie Dexilant jest dekslanzoprazol, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Działając na komórki błony śluzowej żołądka, lek zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego, co pomaga w łagodzeniu objawów związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego i wspomaga gojenie wrzodów.

Dexilant jest dostępny na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania preparatu?

Dexilant to lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, zawierający substancję czynną dekslanzoprazol, który jest R-enancjomerem lanzoprazolu.

Dekslanzoprazol działa poprzez zahamowanie aktywności ATP-azy H+/K+ w komórkach okładzinowych żołądka, co prowadzi do hamowania ostatniej fazy produkcji kwasu solnego. Ten efekt jest odwracalny i zależny od dawki, a ponadto wpływa zarówno na podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu żołądkowego.

Dekslanzoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka i aktywuje się w kwaśnym środowisku. Po aktywacji reaguje z grupą sulfhydrylową ATP-azy H+/K+, co prowadzi do zahamowania aktywności tego enzymu.

Dzięki swojej skuteczności w zmniejszeniu ilości kwasu wydzielanego w żołądku, Dexilant wykazuje pozytywne efekty w łagodzeniu objawów choroby refluksowej przełyku oraz wspomaganiu gojenia się wrzodów.

Jaki jest skład leku?

Każda kapsułka zawiera dekslanzoprazol w dawce 30 mg lub 60 mg.

W skład substancji pomocniczych wchodzą: sacharoza (68 mg w dawce 30 mg i 78 mg w dawce 60 mg), skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, magnezu węglan ciężki, kwasu metakrylowego i etylu aktylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30% (jednostki kwasu metakrylowego, jednostki etylu akrylanu, laurylosiarczan sodu, polisorbat 80), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2), makrogol 8000, polisorbat 80, talk, tytanu dwutlenek (E 171), trietylu cytrynian.

Otoczka zawiera: karagen (E 407), tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, potasu chlorek, woda oczyszczona, indygotyna (E 132), żelaza tlenek żółty, czarny, czerwony (E 172), wosk Carnauba, szelak wybielony Glicerolu mono-oleinian, silny roztwór amoniaku Szelak bielony, glikol propylenowy.

Jakie są wskazania do stosowania produktu leczniczego Dexilant?

Lek Dexilant jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12-17 lat jako leczenie podtrzymujące nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku i zgagi oraz w terapii nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku.

Produkt leczniczy należy również przyjmować celem krótkotrwałego leczenia zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego związanego z nienadżerkową objawową postacią choroby refluksowej przełyku (GERD).

Jak dawkować lek u dorosłych?

Należy połykać kapsułki w całości, popijając je płynem. Produkt leczniczy można zażywać zarówno podczas posiłku, jak i niezależnie od niego.

Alternatywnie, kapsułki można otworzyć i granulki wymieszać z łyżką przecieru jabłkowego, aby ułatwić podanie. W takim przypadku, po zmieszaniu, produkt leczniczy powinno się natychmiast podać. Ważne jest, aby nie ssać ani nie rozgryzać granulek.

Leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku

Zalecana dawka leku wynosi 60 mg (1 tabletka) dziennie przez 4 tygodnie. Jeśli w tym okresie nie dojdzie do pełnego wyleczenia, terapię można kontynuować w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

W leczeniu podtrzymującym, gdy konieczne jest długotrwałe zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, należy przyjmować 30 mg leku Dexilant raz na dobę przez maksymalnie 6 miesięcy.

Nadżerkowa objawowa postać choroby refluksowej przełyku (GERD)

Zalecana dawka leku wynosi 30 mg (1 tabletka) dziennie przez okres do 4 tygodni.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku może być konieczne indywidualne dostosowanie dawki. Nie należy przekraczać dawki dobowej równej 60 mg, jeśli nie istnieją istotne wskazania kliniczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzoną funkcją nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma potrzeby modyfikacji dawki u pacjentów z łagodnymi problemami wątroby.

Osoby z umiarkowanymi zaburzeniami funkcji wątroby należy regularnie monitorować. Dawka maksymalna leku w tej grupie pacjentów wynosi 30 mg na dobę.

Stosowanie dekslanzoprazolu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby jest przeciwwskazane.

Jak dawkować lek u dzieci?

Dawkowanie leku Dexilant u dzieci w wieku 12-17 lat jest identyczne jak u osób dorosłych.

Z uwagi na brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa leku u pacjentów poniżej 12 roku życia, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Dexilant w tej grupie wiekowej.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane leku?

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane przez pacjentów obejmowały zaburzenia żołądkowo-jelitowe tj. biegunka, bóle brzucha, bóle głowy, nudności, dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia i zaparcia.

Do częstych skutków ubocznych podczas stosowania leku Dexilant zalicza się także: łagodne polipy w dnie żołądka, zawroty głowy, zaburzenia smaku, bezsenność , nastrój depresyjny, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, kaszel, suchość w jamie ustnej, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, wysypkę, zaburzenia łaknienia, złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa.

Jakie są rzadziej występujące skutki uboczne leku?

Rzadziej po przyjęciu leku Dexilant mogą wystąpić: omamy słuchowe, drgawki, parestezje, zaburzenia widzenia, reakcje anafilaktyczne oraz omamy wzrokowe.

Z mniejszą częstotliwością może pojawić się również: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, idiopatyczna plamica małopłytkowa, hiponatremia, hipomagnezemia, hipokaliemia, hipokalcemia, głuchota oraz polekowe zapalenie wątroby.

W razie zaobserwowania któregokolwiek z powyższych objawów należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie środki ostrożności należy zachować podczas stosowania leku?

Zanim przystąpi się do stosowania produktu leczniczego Dexilant, konieczne jest wykluczenie obecności złośliwego nowotworu żołądka. Wynika to z faktu, że dekslanzoprazol może ukryć objawy tego nowotworu i opóźnić jego rozpoznanie.

Nie zaleca się stosowania dekslanzoprazolu, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir lub nelfinawir, których wchłanianie zależy od kwaśnego pH w żołądku. Kombinacja tych leków może istotnie obniżyć biodostępność inhibitorów proteazy.

Inhibitory pompy protonowej prowadzą do obniżenia kwaśności soku żołądkowego, co może prowadzić do wzrostu liczby bakterii w żołądku, normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. Leczenie dekslanzoprazolem może nieznacznie zwiększyć ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego takimi drobnoustrojami, jak: Salmonella, Campylobacter i Clostridium difficile.

W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących inhibitory pompy protonowej przez długi okres, odnotowano wystąpienie ciężkiej hipomagnezemii. Do jej objawów należy: zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmie komorowe. Często hipomagnezemia rozwija się stopniowo i może pozostać niezauważona i zazwyczaj ustępuje po odstawieniu leku. Dodatkowo, może ona prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu oraz wapnia we krwi.

W przypadku pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie inhibitorami pompy protonowej lub którzy jednocześnie przyjmują digoksynę lub diuretyki, warto rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem terapii oraz regularne monitorowanie podczas trwania leczenia.

Dekslanzoprazol może wpływać na zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 (cyjanokobalaminy). Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub jeśli obecne są objawy kliniczne, bądź występują czynniki ryzyka wskazujące na możliwość zmniejszenia stężenia witaminy B12.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, szczególnie w dużych dawkach i przez długi okres (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka oraz kręgosłupa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub z innymi czynnikami ryzyka.

U niektórych pacjentów zauważono, że jednoczesne stosowanie metotreksatu z inhibitorami pompy protonowej powodowało wzrost stężenia metotreksatu. Z tego powodu, u pacjentów, którzy przyjmują duże dawki metotreksatu, warto rozważyć tymczasowe przerwanie stosowania dekslanzoprazolu.

U pacjentów stosujących dekslanzoprazol zaobserwowano przypadki ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek (CŚZN), które może wystąpić w dowolnym momencie leczenia i prowadzić do niewydolności nerek. Wówczas należy przerwać przyjmowanie leku Dexilant i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Osoby cierpiące na rzadkie dziedziczne zaburzenia, takie jak nietolerancja fruktozy, zespoły złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy, powinny unikać przyjmowania produktu leczniczego Dexilant.

Czy występują interakcje z innymi lekami?

Wykazano, że w metabolizmie dekslanzoprazolu biorą udział cytochromy CYP2C19 i CYP3A4. Inhibitory enzymu CYP2C19, np. fluwoksamina, prawdopodobnie mogą zwiększyć poziom dekslanzoprazolu we krwi. Natomiast leki, które działają jako induktory enzymów CYP2C19 i CYP3A4, takie jak ryfampicyna oraz preparaty zawierające ziele dziurawca, mogą zmniejszyć stężenie dekslanzoprazolu we krwi.

Sukralfat lub leki zobojętniające kwas solny w żołądku mogą wpływać na zmniejszenie biodostępności dekslanzoprazolu. Dlatego zaleca się, aby dekslanzoprazol był przyjmowany co najmniej godzinę po zażyciu takich leków.

Ze względu na fakt, że dekslanzoprazol może obniżać stężenie ketokonazolu, itrakonazolu i erlotynibu do poziomu niewystarczającego do uzyskania efektu terapeutycznego, zaleca się unikanie jednoczesnego stosowania tych leków.

Równoczesne podawanie dekslanzoprazolu może powodować wzrost stężenia takrolimusu, dlatego zaleca się monitorowanie poziomu takrolimusu we krwi zarówno przy rozpoczęciu, jak i zakończeniu równoczesnego leczenia dekslanzoprazolem.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Nie ma pewnych informacji na temat skutków przedawkowania dekslanzoprazolu, choć prawdopodobnie toksyczność tego produktu leczniczego jest niewielka.

Nie ma raportów o istotnych przypadkach przedawkowania leku Dexilant. Stwierdzono występowanie poważnych działań niepożądanych, takich jak nadciśnienie, uderzenia gorąca, skłonność do siniaków, ból jamy ustnej i gardła, oraz spadek masy ciała po zastosowaniu dawki 60 mg leku dwa razy na dobę.

Jeśli istnieje podejrzenie przedawkowania, zaleca się wykonanie płukania żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe. Warto pamiętać, że dekslanzoprazol nie jest usuwany w znaczącym stopniu podczas hemodializy.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego Dexilant jest nadwrażliwość na dekslanzoprazol lub jakąkolwiek inną substancję zawartą w preparacie.

Czy można stosować preparat Dexilant w ciąży?

Nie ma wystarczających danych lub istnieją tylko ograniczone informacje na temat stosowania dekslanzoprazolu u kobiet ciężarnych, dlatego zaleca się unikanie podawania leku Dexilant w okresie ciąży.

Czy dozwolone jest przyjmowanie leku w trakcie karmienia piersią?

Nie ma pewności, czy dekslanzoprazol przenika do mleka matki, dlatego nie można wykluczyć potencjalnego zagrożenia dla noworodków/niemowląt.

Warto dokładnie rozważyć, czy przerwać karmienie piersią lub zaniechać stosowania leku Dexilant, uwzględniając korzyści płynące z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z terapii dla matki.

Czy lek Dexilant wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów?

Podczas stosowania tego leku mogą pojawić się skutki uboczne, takie jak zawroty głowy , zaburzenia widzenia oraz senność, co może osłabić zdolność do szybkiej reakcji podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Dexilant

Substancja czynna: dekslanzoprazol.

Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego związanego z nienadżerkową objawową postacią choroby refluksowej przełyku, leczenie podtrzymujące i terapia nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku (dorośli i dzieci w wieku 12-17 lat).

Zastosowanie: doustnie.

Dawkowanie: leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku - 60 mg raz na dobę, leczenie podtrzymujące nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku i zgagi - 30 mg raz na dobę, nadżerkowa objawowa postać choroby refleksowej przełyku - 30 mg raz na dobę.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na dekslanzoprazol lub jakąkolwiek inną substancję zawartą w preparacie, osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Główne działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha, bóle głowy, nudności, dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia i zaparcia.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Dexilant, dostępna w internecie:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/30689/characteristic

Dexilant - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Fortrans - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Fortrans - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Preparat Fortrans jest doustnym środkiem przeczyszczającym wykorzystywanym w celu oczyszczenia jelita przed badaniem endoskopowym oraz zabiegiem chirurgicznym w obrębie okrężnicy.

Charakterystyka produktów leczniczych
14.04.2023
Emanera - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Emanera - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Emanera to preparat leczniczy hamujący sekrecję kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka. Lek zawiera ezomeprazol - substancję czynną z grupy inhibitorów pompy protonowej. Emanerę stosuje się wyłącznie u osób powyżej 12 roku życia.

Charakterystyka produktów leczniczych
13.12.2022
Heparegen - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Heparegen - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Heparegen to doustny lek stosowany pomocniczo w chorobach wątroby o charakterze ostrym lub przewlekłym. Substancją czynną preparatu jest kwas tiazolidynokarboksylowy.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!