Lesiplus- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 24.08.2023

Lesiplus E recepta  recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Preparat medyczny Lesiplus należy do doustnych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W jego skład wchodzą dwie substancje czynne: etynyloestradiol oraz drospironon. Stosowany jest w celu zapobiegania ciąży. Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Lesiplus powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Lesiplus, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Spis treści

Czym jest lek Lesiplus?

Lesiplus jest doustnym środkiem antykoncepcyjnym. W jego skład wchodzą dwa rodzaje hormonów płciowych. Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony to tabletki tzw. „złożone”. W jednym blistrze znajdują się 24 różowe tabletki zawierające substancje czynne oraz 4 białe tabletki powlekane placebo, w trakcie brania których pojawia się krwawienie z odstawienia. Należy przyjmować jedną tabletkę raz dziennie, zgodnie z kolejnością oznaczoną na blistrze.

Preparat nie podlega refundacji i jest wydawany wyłącznie na receptę .

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Lesiplus?

Etynyloestradiol, który jest jedną z substancji czynnych leku Lesiplus, jest syntetycznym estrogenem. Hamuje on wydzielanie hormonów gonadotropinowych (FSH i LH) przez przysadkę mózgową, prowadząc do zahamowania owulacji. Równocześnie prowadzi do zmian w czynności wydzielniczej błony śluzowej macicy oraz zwiększenia gęstości śluzu szyjkowego, co utrudnia penetrację plemników do jamy macicy, uniemożliwiając zagnieżdżenie zarodka.

Drospirenon to pochodna spironolaktonu, która wykazuje podobny profil działania do progesteronu. Posiada on również słabe działanie antyandrogenne i antymineralokortykosteroidowe. Jego działanie antykoncepcyjne polega na hamowaniu stymulacji pęcherzyków jajnikowych i owulacji poprzez supresję hormonu luteinizującego (LH). Ponadto, zwiększa lepkość śluzu szyjkowego oraz powoduje ścieńczenie endometrium.

Jaki jest skład leku Lesiplus?

Preparat Lesiplus zawiera w opakowaniu 28 tabletek, z czego 4 z nich są tabletkami placebo. Każda z 24 powlekanych tabletek zawiera dwie substancje czynne jakimi 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.

Tabletki zawierające substancje czynne (różowe)- substancje pomocnicze:

 • w rdzeniu

  • laltoza jednowodna

  • skrobia żelowana kukurydziana

  • powidon K30

  • kroskarmeloza sodowa

  • polisorbat 80

  • magnezu stearynian

 • w otoczce

  • alkohol poliwinylowy

  • tytanu dwutlenek (E 171)

  • makrogol 3350

  • Talk

  • żelaza tlenek żółty (E 172)

  • żelaza tlenek czerwony (E 172)

  • żelaza tlenek czarny (E 172)

Natomiast w tabletkach placebo, substancjami pomocniczymi są:

 • w rdzeniu

  • laktoza

  • powidon K30

  • magnezu stearynian

 • otoczka

  • alkohol poliwinylowy

  • tytanu dwutlenek (E 171)

  • makrogol 3350

  • talk

Jak stosować lek Lesiplus?

Tabletki należy przyjmować codziennie, jedną o stałej porze, popijając w razie konieczności niewielką ilością płynu. Preparat należy stosować według kolejności wskazanej na blistrze. Następny blister trzeba rozpocząć kolejnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego. Nie należy przerywać stosowania tabletek.

Krwawienie z odstawienia rozpoczyna się przeważnie po 2-3 dniach od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo.

Jak rozpocząć stosowanie leku Lesiplus?

 • Jeżeli nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyjnych ( w ostatnim miesiącu )

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).

 • Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (złożony doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)

Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Lesiplus następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne z poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Jednakże nie należy rozpocząć przyjmowania preparatu medycznego Lesiplus później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy lub po przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.

Jeżeli kobieta poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub systemu transdermalny, zmianę na doustny środek antykoncepcyjny, zaleca się natychmiast po usunięciu systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.

 • Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcje, implant) lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen

Pacjentki, które stosują minitabletkę mogę rozpocząć stosowanie leku Lespilus w dowolnym dniu cyklu (kobiety stosujące implant lub system domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w dniu ich usunięcia, a kobiety stosujące iniekcje – w dniu planowanej kolejnej iniekcji). Jednakże w takich przypadkach trzeba poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

 • Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobieta może od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek doustnej antykoncepcji hormonalnej. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

 • Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Pacjentkę należy poinformować, że przyjmowanie tabletek należy rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek, należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak wcześniej doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Jak dawkować lek Lesiplus u dzieci?

Stosowanie leku Lesiplus nie jest wskazane u dziewczynek przed rozpoczęciem miesiączkowania.

Co zrobić w przypadku pominięcie dawki preparatu Lesiplus?

 • Jeśli pacjentka pominęła, którąś z tabletek placebo (cztery ostatnie w blistrze), należy to zignorować.

 • Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki minęło mniej niż 24 godziny, należy poinformować pacjentkę, iż skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie uległa zmniejszeniu. Trzeba przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o niej, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.

 • Należy pamiętać, że jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki minęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochronny antykoncepcyjnej może ulec zmniejszeniu. Postępowanie w takim przypadku jest zależne od dnia cykl, w którym dojdzie do pominięcia przyjęcia tabletki.

 • Pominięcie przyjęcia tabletki w 1.-7. dniu cyklu

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek w tym samym czasie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywy.

 • Pominięcie przyjęcia tabletki w 8.-14. dniu cyklu

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

 • Pominięcie przyjęcia tabletki w 15.-24. dniu cyklu

Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się okres przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki stosowano prawidłowe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta powinna zastosować pierwszą z wymienionych dwóch opcji, oraz przez 7 kolejnych dni powinna także stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze aż do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne. Należy wyrzucić 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu. Należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra. Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego blistra zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach w dniach, w których stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z bieżącego blistra. Następnie kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek placebo z ostatniego rzędu przez okres do 4 dni, wliczając te, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie rozpocząć nowy blister.

Co zrobić w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych?

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych tj. biegunka czy wymioty, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne, ponieważ może dojść do zmniejszenia wchłaniania leku, a co za tym idzie obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej leku Lesiplus. Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć nową (dodatkową) tabletkę. W miarę możliwości nową tabletkę należy przyjąć w okresie do 24 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki.

W jaki sposób opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia?

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z bieżącego blistra i bezpośrednio przystąpić do stosowania tabletek produktu leczniczego Lesiplus z kolejnego blistra.

Kobietom, które zamierzają przesunąć termin wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu przyjmowania tabletek placebo o dowolną liczbę dni.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane w trakcie stosowania leku Lesiplus?

Do najczęstszych działań niepożądanych (≥1/100 do <1/10) wstępujących w trakcie przyjmowania Lesiplus należą:

 • chwiejność emocjonalna

 • ból głowy

 • nudności

 • ból piersi

 • krwotok maciczny

 • brak miesiączki

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane w trakcie stosowania leku Lesiplus?

Do działań niepożądanych pojawiających się niezbyt często (≥1/1000 do <1/100) należą:

 • depresja, nerwowość, bezsenność

 • zawroty głowy, migrena, parestezje

 • żylaki, nadciśnienie tętnicze

 • ból brzucha, wymioty, niestrawność, wzdęcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, biegunka

 • trądzik, świąd, wysypka

 • ból pleców, ból kończyn, bolesne skurcze mięśni

 • kandydoza pochwy, bóle w obrębie miednicy, powiększenie piersi, dysplazja włóknistotorbielowata piersi, krwawienie z macicy i (lub) pochwy, wydzielina z pochwy, uderzenia gorąca, zapalenie pochwy, zaburzenia miesiączkowania, bolesne miesiączkowanie, skąpe i krótkotrwałe miesiączkowanie, krwotok miesiączkowy, suchość pochwy, nieprawidłowy obraz cytologiczny rozmazu w klasyfikacji Papanicolaou, zmniejszenie popędu płciowego

 • osłabienie, nadmierne pocenie, obrzęk (uogólniony obrzęk, obrzęk obwodowy, obrzęk twarzy)

 • zwiększenie masy ciała

Natomiast do rzadko pojawiających się działań niepożądanych (≥1/10 000 do <1/1000) należą:

 • kandydoza

 • niedokrwistość, trombocytoza

 • reakcje alergiczne

 • zaburzenia endokrynologiczne

 • zwiększony apetyt, jadłowstręt, hiperkaliemia, hiponatremia

 • brak orgazmu, bezsenność

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (Vertigo), drżenie

 • zapalenie spojówek, zespół suchego oka

 • tachykardia

 • zapalenie żyły, zaburzenia naczyniowe, krwawienie z nosa, omdlenie, żylna choroba zakrzepowozatorowa lub tętnicze zaburzenia zakrzepowozatorowe

 • powiększenie brzucha, zaburzenie żołądka i jelit, uczucie pełności w żołądku i jelitach, przepuklina rozworu przełykowego, kandydoza jamy ustnej, zaparcia, suchość w ustach

 • ból w okolicy pęcherzyka żółciowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego

 • ostuda, egzema, łysienie, trądzikopodobne zapalenie skóry, suchość skóry, rumień guzowaty, nadmierne owłosienie, zaburzenia skóry, rozstępy skóry, kontaktowe zapalenie skóry, światłoczułe zapalenie skóry, guzek skórny

 • złe samopoczucie

 • zmniejszenie masy ciała

 • bolesny stosunek płciowy, zapalenie sromu i pochwy, krwawienie nie związane z cyklem miesiączkowym, krwawienie z odstawienia, torbiel piersi, rozrost tkanek piersi, nowotwór piersi , polip szyjki macicy, zanik endometrium, torbiel jajnika, powiększenie się macicy

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

Opisywano przypadki nasilenia padaczki, choroby Leśniowskiego - Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania leku Lesiplus?

Aktualnie niedostępne są opisy przypadków przedawkowania leku Lesiplus. Dostępne dane na temat złożonych środków antykoncepcyjnych, pokazują, że w przypadku przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne mogą wystąpić: nudności oraz krwawienie z odstawienia. W takim przypadku należy zastosować leczenie objawowe.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lesiplus?

Istnieją przeciwwskazania do stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Należą do nich:

 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa czynna lub przebyta (np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna), a także znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowozatorowej

 • rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem

 • zawał mięśnia sercowego lub dławica piersiowa

 • czynny lub przebyty udar mózgu, TIA

 • wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka dyslipoproteinemia)

 • aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby, o ile parametry czynności wątroby nie powróciły do wartości prawidłowych

 • ciężka lub ostra niewydolność nerek

 • aktualne lub przebyte guzy wątroby (łagodne lub złośliwe)

 • krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

 • lek Lesiplus jest przeciwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir i dazabuwir lub lub produkty lecznicze zawierające glekaprewir / pibrentaswir

 • obecność lub podejrzenie obecności nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych (np. nowotwory narządów płciowych lub piersi)

Jakie są interakcje leku Lesiplus z innymi lekami?

Lesiplus jako preparat antykoncepcyjny może wchodzić w interakcje z innymi przyjmowanymi przez pacjentkę lekami, dlatego ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich lekach przez nią przyjmowanych. Poniżej przedstawimy najczęstsze interakcje międzylekowe:

 • interakcje farmakodynamiczne

Jeżeli pacjentka stosuje preparaty przeciwwirusowe (np. ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir i dazabuwir z rybawiryną lub bez rybawiryny oraz glekaprewir / pibrentaswir) w trakcie przyjmowania antykoncepcji złożonej, powinna zastąpić ją inną metoda zapobiegania ciąży np. środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi wyłącznie progestagen lub metodami niehormonalnymi). Jednoczesne stosowanie leku Lesiplus oraz wyżej wymienionych przeparatów przeciwwirusowych może zwiększyć aktywność i AlAT.

 • działania innych produktów leczniczych na produkt Lesiplus

Krwawienie międzymiesiączkowe, które może pojawiać się w trakcie stosowania Lesiplus i/lub nieskuteczność działania antykoncepcyjnego może być wynikiem interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z produktami złożonej antykoncepcji doustnej, z powodu indukcji enzymów mikrosomalnych, co może zwiększyć klirens hormonów.

Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszające skuteczność poprzez indukcję enzymów)

Do takich produktów zaliczamy między innymi: barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkt leczniczy stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego

Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów)

Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub progestagenów lub obu substancji w osoczu. Do takich leków zaliczamy np. ketokonazol, etorykoksybu

Więcej informacji na temat interakcji antykoncepcji doustnej z innymi lekami znajdziesz w tym artykule .

Czy można stosować lek Lesiplus w trakcie ciąży?

Przyjmowanie tabletek leku Lesiplus nie jest wskazane u kobiet w trakcie ciąży. Jeżeli kobieta zajdzie w ciąże w takcie stosowania antykoncepcji, powinna jak najszybciej przerwać stosowanie jej.

Czy można stosować lek Lesiplus w okresie karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych u kobiet w okresie karmienia piersią, ponieważ mogą one zmienić skład mleka kobiecego oraz zmniejszyć jego ilość. Dlatego należy wstrzymać się z przyjmowaniem ich, do zakończenia karmienia piersią.

Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na dziecko.

Czy lek Lesiplus wpływa na prowadzenie pojazdów mechanicznych?

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Lesiplus:

Substancja czynna: etynyloestradiolu i drospirenonu

Wskazania: antykoncepcja doustna

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 1 tabletka 1 raz dziennie

Główne przeciwwskazania: ciąża, nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa czynna lub przebyta

Główne działania niepożądane: chwiejność emocjonalna, ból głowy, nudności, ból piersi, krwotok maciczny, brak miesiączki

Bibliografia:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Lesiplus, [online], [dostęp 22.08.2023r.], dostępny pod adresem https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/29091/characteristic

Inni czytali również

Czy stosunek przerywany jest skuteczną metodą antykoncepcji?
Czy stosunek przerywany jest skuteczną metodą antykoncepcji?

Stosunek przerywany należy do naturalnych metod antykoncepcji. Pomimo istnienia wielu innych sposobów zapobiegania ciąży, wciąż dużo par decyduje się właśnie na tę metodę. W tym artykule omówiono skuteczność stosunku przerywanego jako metodę antykoncepcji.

Artykuł
22.03.2023
Antykoncepcja hormonalna a pamięć - fakty i mity
Antykoncepcja hormonalna a pamięć - fakty i mity

Hormonalne środki antykoncepcyjne są obecnie jedną z najchętniej wybieranych metod zapobiegania nieplanowanej ciąży. Powszechność ich stosowania skłania naukowców do prowadzenia szczegółowych badań. W ostatnim czasie pojawiło się kilka opracowań opisujących wpływ środków hormonalnych na funkcjonowanie pamięci. Czy jest się czego obawiać?

Artykuł
31.07.2023
Wskaźnik Pearla - jaka jest najskuteczniejsza metoda antykoncepcji?
Wskaźnik Pearla - jaka jest najskuteczniejsza metoda antykoncepcji?

Metody antykoncepcji są mnogie. Skuteczność antykoncepcji jest różna. W poniższym artykule wymienimy najskuteczniejsze metody antykoncepcji dla mężczyzn i kobiet aktywnych seksualnie.

Artykuł
16.02.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!