Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 08.09.2023

Victoza  E recepta  recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Victoza jest to lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2, występujący w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych. Substancją czynną preparatu jest liraglutyd, czyli analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - GLP -1, wzmacniający zależne od poziomu cukru we krwi, wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki. Oprócz doskonałych efektów terapeutycznych w leczeniu cukrzycy typu 2, dodatkowo przyczynia się do spadku masy tłuszczowej oraz masy ciała w wyniku zmniejszenia łaknienia. Lek Victoza jest dostępny wyłącznie na receptę.

Zapoznaj się z artykułem, aby dowiedzieć się więcej na temat leku Victoza.

Spis treści

Czym jest Victoza?

Lek Victoza jest używany w leczeniu cukrzycy typu 2. Preparat ten występuje jako roztwór do wstrzykiwań podskórnych i może być podawany w okolice brzucha, uda lub w ramię. Substancją aktywną leku jest liraglutyd, czyli analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - glukagonopodbnego peptydu - 1 (GLP-1) pozyskiwany z Saccharomyces cerevisiae w wyniku rekombinacji DNA.

Produkt leczniczy Victoza znajduje zastosowanie w terapii cukrzycy dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 10. roku życia, u których kontrola glikemii jest niedostateczna pomimo stosowania wysiłku fizycznego oraz odpowiedniej diety. Może on być stosowany:

 • w monoterapii - przede wszystkim u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest źle tolerowane lub istnieją do tego przeciwwskazania;

 • w terapii skojarzonej jako preparat dodany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (z pochodnymi sulfonylomocznika lub metforminą), w celu uzyskania kontroli glikemii na odpowiednim poziomie.

Warto dodać, ze podczas stosowania leku Victoza pomiar stężenia glukozy we krwi, celem konieczności dostosowywania dawki, nie jest potrzebny.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Victoza?

Liraglutyd to analog GLP-1, który wiąże się z receptorem GLP-1 i go aktywuje. W przeciwieństwie do ludzkiego GLP-1, liraglutyd jest odpowiedni do podawania raz na dobę. Po podaniu podskórnym, profil wydłużonego działania leku opiera się na trzech mechanizmach: wiązaniu pomiędzy własnymi cząsteczkami, które spowalnia wchłanianie, wiązaniu z albuminą oraz większą stabilnością enzymatyczną, co powoduje długi okres półtrwania w osoczu.

Liraglutyd stymuluje produkcję insuliny w odpowiedzi na poziom glukozy we krwi, a jednocześnie ogranicza nadprodukcję glukagonu w sposób związany z ilością glukozy. Gdy glukoza w krwi jest wysoka, liraglutyd pobudza wydzielanie insuliny i hamuje wydzielanie glukagonu. Przy niskim poziomie glukozy, redukuje wydzielanie insuliny, ale nie zaburza prawidłowej odpowiedzi glukagonu. Pomaga także obniżyć stężenie glukozy we krwi poprzez zwolnienie procesu opróżniania żołądka. Dodatkowo wpływa na redukcję masy ciała i tłuszczu poprzez hamowanie apetytu i zmniejszenie kalorii. GLP-1 to naturalny regulator łaknienia, ale jego dokładny sposób działania wciąż nie jest całkowicie zbadany.

Eksperymenty na zwierzętach wykazały, że obwodowe podanie liraglutydu powoduje jego wychwytywanie w częściach mózgu odpowiedzialnych za kontrolę apetytu, dzięki specyficznej aktywacji receptora GLP-1, liraglutyd wzmacnia sygnały wskazujące na sytość i osłabia sygnały głodu, co skutkuje obniżeniem masy ciała.

Receptory GLP-1 są także obecne w sercu, naczyniach krwionośnych, układzie odpornościowym i nerkach. Badania na myszach dotyczące miażdżycy tętnic wykazały, że liraglutyd hamuje powstawanie blaszki miażdżycowej i redukuje jej stan zapalny. Wpływał również pozytywnie na poziom lipidów w osoczu. Jednak liraglutyd nie wpływał na wielkość blaszki w sytuacji, gdy miażdżyca była stabilna.

Jaki jest skład leku Victoza?

Substancja czynna: Liraglutyd

Substancje pomocnicze: Disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, woda do wstrzykiwań

Jak stosować lek Victoza?

Lek Victoza stosuje się w wstrzyknięciach podskórnych raz na dobę, niezależnie od posiłku oraz pory dnia. Iniekcję można zrobić w okolicy brzucha, w udo lub ramię.

Jak dawkować lek Victoza u dorosłych?

Zalecana dawką początkową jest 0,6mg liraglutydu dziennie, aby zwiększyć tolerancję żołądka i jelit.

Po przynajmniej tygodniu leczenia, dawkę można zwiększyć do 1,2 mg. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć korzyści poprzez dalsze zwiększenie dawki z 1,2 mg do 1,8 mg, a w zależności od reakcji organizmu. Po co najmniej tygodniu można rozważyć podniesienie dawki do 1,8 mg w celu dodatkowej poprawy kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zaleca się przyjmowania dawek większych niż 1,8 mg na dobę.

Aby obniżyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii, w przypadku dodania preparatu leczniczego Victoza do terapii opartej na pochodnych sulfonylomocznika lub insulinie, warto rozważyć zmniejszenie dawki tych leków. Terapia skojarzona z pochodnymi sulfonylomocznika dotyczy tylko pacjentów dorosłych.

Nie jest wymagane indywidualne monitorowanie poziomu glukozy we krwi w celu dostosowywania dawki preparatu leczniczego Victoza. Konieczne jest natomiast samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi w celu dostosowania dawki pochodnych sulfonylomocznika i insuliny, szczególnie po rozpoczęciu terapii preparatem Victoza i zmniejszeniu dawki insuliny. Zalecane się stopniowe redukowanie dawki insuliny.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Nie trzeba modyfikować dawki u pacjentów z niewielkimi, umiarkowanymi ani ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma danych dotyczących zastosowania tego produktu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nerek, dlatego preparat leczniczy Victoza nie jest zalecany do stosowania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku: Nie ma konieczności dostosowywania dawki w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Preprat Vicotza nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Jak dawkować lek u dzieci?

Dawkowanie u dzieci jest takie same jak u dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 10. roku życia.

Zalecana dawką początkową jest 0,6mg liraglutydu dziennie, aby zwiększyć tolerancję żołądka i jelit.

Po przynajmniej tygodniu leczenia, dawkę można zwiększyć do 1,2 mg. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć korzyści poprzez dalsze zwiększenie dawki z 1,2 mg do 1,8 mg, a w zależności od reakcji organizmu, po co najmniej tygodniu można rozważyć podniesienie dawki do 1,8 mg w celu dodatkowej poprawy kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zaleca się przyjmowania dawek większych niż 1,8 mg na dobę.

Jaka jest dawka maksymalna leku Victoza?

Nie zaleca się przyjmowania dawek większych niż 1,8 mg na dobę.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane leku Victoza?

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należą objawy ze strony układu pokarmowego - nudności, biegunka, ból brzucha. Na początku stosowania preparatu Victoza wyżej wymienione skutki uboczne mogą występować częściej niż w późniejszym okresie stosowania wyrobu medycznego Victoza.

Do innych często obserwowanych działań niepożądanych należą:

 • zapalenie nosa i gardła, zapalenie oskrzeli,

 • hipoglikemia, brak łaknienia, zmniejszenie apetytu,

 • ból głowy, zawroty głowy,

 • zwiększenie częstotliwości rytmu serca,

 • wymioty,

 • dyspepsja,

 • ból w górnej części brzucha,

 • zaparcie,

 • zapalenie żołądka,

 • nadmierna produkcja gazów jelitowych,

 • wzdęcie brzucha,

 • refluks żołądkowo-przełykowy,

 • dolegliwości brzuszne,

 • ból zęba,

 • wysypka,

 • zmęczenie, reakcje w miejscu wstrzyknięcia,

 • zwiększone stężenie lipazy, zwiększone stężenie amylazy.

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane leku Victoza?

Do rzadziej obserwowanych skutków ubocznych można zaliczyć:

 • odwodnienie,

 • opóźnione opróżnianie żołądka,

 • kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego,

 • pokrzywka, świąd,

 • zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek,

 • złe samopoczucie,

 • reakcje anafilaktyczne,

 • niedrożność jelit,

 • bardzo rzadko ostre zapalenie trzustki (w tym martwicze zapalenie trzustki).

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania leku Victoza?

W trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu na rynek zgłoszono przypadki przyjęcia dawek nawet do 40 razy większych (72 mg) niż zalecana dawka podtrzymująca. Incydenty te skutkowały wystąpieniem intensywnych nudności, wymiotów, biegunek oraz ciężkiej hipoglikemii.

W przypadku nadmiernego spożycia zaleca się stosowanie odpowiedniego wspomagającego leczenia, dostosowanego do konkretnych objawów klinicznych i dolegliwości pacjenta. Istotne jest monitorowanie pacjentów pod kątem ewentualnych oznak odwodnienia oraz regularne monitorowanie poziomu glukozy we krwi.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Victoza?

Nie należy stosować leku Victoza w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą leku.

Specjalne środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w stosowania preparatu Victoza w przypadku:

 • nie należy stosować leku Victoza u pacjentów z cukrzycą typu I;

 • nie należy stosować preparatu w leczeniu kwasicy ketonowej;

 • stosowania preparatu Victoza nie jest zalecane u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit oraz gastroparezą, ponieważ mogą przejściowo wystąpić działania niepożądane związane z układem pokarmowym, takie jak: nudności, wymioty i biegunki;

 • Lek Victoza nie był testowany w leczeniu pacjentów z zastoinową niewydolnością serca klasy IV według NYHA, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w grupie pacjentów z ciężką niewydolnością serca;

 • Podczas stosowania produktu leczniczego Victoza i innych leków z grupy agonistów receptora GLP-1 zaobserwowano przypadki ostrego zapalenia trzustki, dlatego należy poinformować pacjenta o objawach tego zapalenia. Leczenie liraglutydem nie powinno być kontynuowane w przypadku wystąpienia OZT;

 • W trakcie badań klinicznych u osób z istniejącymi wcześniej chorobami tarczycy, zaobserwowano niepożądane efekty związane z tarczycą, takie jak powiększenie tarczycy;

 • Ryzyko hipoglikemii może być zwiększone u osób stosujących liraglutyd jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną. Aby zredukować ryzyko hipoglikemii, można zmniejszyć dawkę pochodnych sulfonylomocznika lub inuliny;

 • U osób poddawanych terapii liraglutydem zaobserwowano zarówno objawy kliniczne, jak i subiektywne oznaki odwodnienia, włączając w to zaburzenia pracy nerek oraz ostrą niewydolność nerek. Osoby leczone liraglutydem powinny być poinformowane o ryzyku odwodnienia.

Jakie są interakcje leku Victoza z innymi lekami?

W testach in vitro liraglutyd miał minimalny potencjał interakcji farmakokinetycznej z innymi substancjami czynnymi powiązanymi z cytochromem P450 i wiązaniem białek w osoczu.

Działanie liraglutydu może nieznacznie opóźniać opróżnianie żołądka, co z kolei może wpływać na wchłanianie innych leków podawanych doustnie. Jednak przeprowadzone badania nie wykazały znaczącego wpływu na wchłanianie, dlatego nie ma potrzeby modyfikowania dawek. U niektórych pacjentów leczonych liraglutydem zaobserwowano przypadki ostrej biegunki, co może wpływać na wchłanianie innych leków podawanych doustnie.

Victoza a ciąża - czy można stosować?

Liraglutydu nie należy stosować w okresie ciąży, a zastępczo zaleca się stosowanie insuliny. Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jest w ciąży, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Victoza.

Victoza a karmienie piersią - czy można łączyć?

Z powodu braku doświadczenia w stosowaniu, produktu leczniczego Victoza nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Victoza a prowadzenie pojazdów mechanicznych?

Victoza nie wpływa lub ma znikomy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Pacjentom należy jednak przekazać informację zapobieganiu hipoglikemii podczas kierowania pojazdem lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza jeśli lek Victoza jest stosowany razem z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Victoza

Substancja czynna: liraglutyd

Wskazania: cukrzyca typu 2

Zastosowanie: podskórnie

Dawkowanie: 0,6-1,2 jedna iniekcja raz dziennie podskórnie

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą

Główne działania niepożądane: nudności, biegunka, ból brzucha

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Victoza [online], [dostęp 30.08.2023r.], dostępna pod adresem:https://urpl.gov.pl/pl/victoza%C2%AE-liraglutyd-6-mgml-roztw%C3%B3r-do-wstrzykiwa%C5%84-w-fabrycznie-nape%C5%82nionym-wstrzykiwaczu-1

Inni czytali również

Analogi GLP1 - Leki inkretynowe, nowoczesne leczenie cukrzycy i otyłości
Analogi GLP1 - Leki inkretynowe, nowoczesne leczenie cukrzycy i otyłości

Leki inkretynowe to jedna z najnowocześniejszych metod w leczeniu otyłości ciała i leczeniu cukrzycy typu 2. Najbardziej rozpowszechnione wśród leków z grupy inkretynowych są analogi naturalnego hormonu GLP 1.  

Artykuł
20.07.2022
Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Jardiance - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Jardiance to lek z grupy inhibitorów SGLT2, wskazany w cukrzycy typu 2 oraz przewlekłej niewydolności serca o zredukowanej frakcji wyrzutowej. Substancją czynną tu zawartą jest empagliflozyna.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.08.2022
Rybelsus - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Rybelsus - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Rybelsus to doustny lek przeciwcukrzycowy z grupy analogów hormonu inkretynowego GLP 1, wspomagający również odchudzanie . Substancją czynną zawartą w preparacie jest semaglutyd. Pozostałe składniki to: sól sodowa kwasu salkaprozowego, powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. 

Charakterystyka produktów leczniczych
20.07.2022
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!