Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 17.04.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Victoza - E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Victoza jest to lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2, występujący w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych. Substancją czynną preparatu jest liraglutyd, czyli analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - GLP -1, wzmacniający zależne od poziomu cukru we krwi, wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki. Oprócz doskonałych efektów terapeutycznych w leczeniu cukrzycy typu 2, dodatkowo przyczynia się do spadku masy tłuszczowej oraz masy ciała w wyniku zmniejszenia łaknienia. Lek Victoza jest dostępny wyłącznie na receptę.

Zapoznaj się z artykułem, aby dowiedzieć się więcej na temat leku Victoza.

Rozpocznij konsultacj臋 z Victoza

Otrzymaj konsultacj臋 lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Nazwa preparatu Victoza
Substancje czynne Liraglutidum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
 • roztw贸r do wstrzykiwa艅
Dawki
 • 6 mg/ml (roztw贸r do wstrzykiwa艅)

Spis tre艣ci

Czym jest Victoza?

Lek Victoza jest używany w leczeniu cukrzycy typu 2. Preparat ten występuje jako roztwór do wstrzykiwań podskórnych i może być podawany w okolice brzucha, uda lub w ramię. Substancją aktywną leku jest liraglutyd, czyli analog ludzkiego hormonu z grupy inkretyn - glukagonopodbnego peptydu - 1 (GLP-1) pozyskiwany z Saccharomyces cerevisiae w wyniku rekombinacji DNA.

Produkt leczniczy Victoza znajduje zastosowanie w terapii cukrzycy dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 10. roku życia, u których kontrola glikemii jest niedostateczna pomimo stosowania wysiłku fizycznego oraz odpowiedniej diety. Może on być stosowany:

 • w monoterapii - przede wszystkim u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest źle tolerowane lub istnieją do tego przeciwwskazania;

 • w terapii skojarzonej jako preparat dodany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (z pochodnymi sulfonylomocznika lub metforminą), w celu uzyskania kontroli glikemii na odpowiednim poziomie.

Warto dodać, ze podczas stosowania leku Victoza pomiar stężenia glukozy we krwi, celem konieczności dostosowywania dawki, nie jest potrzebny.

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Victoza?

Lek Victoza kosztuje 316 zł za 2 wstrzykiwacze 3 ml.

Lek nie znajduje się na liście leków refundowanych.

Podana cena jest wyłącznie orientacyjna i może ulec zmianie. Preparat jest dostępny wyłącznie na receptę.


Jaki jest mechanizm dzia艂ania leku Victoza?

Liraglutyd to analog GLP-1, który wiąże się z receptorem GLP-1 i go aktywuje. W przeciwieństwie do ludzkiego GLP-1, liraglutyd jest odpowiedni do podawania raz na dobę. Po podaniu podskórnym, profil wydłużonego działania leku opiera się na trzech mechanizmach: wiązaniu pomiędzy własnymi cząsteczkami, które spowalnia wchłanianie, wiązaniu z albuminą oraz większą stabilnością enzymatyczną, co powoduje długi okres półtrwania w osoczu.

Liraglutyd stymuluje produkcję insuliny w odpowiedzi na poziom glukozy we krwi, a jednocześnie ogranicza nadprodukcję glukagonu w sposób związany z ilością glukozy. Gdy glukoza w krwi jest wysoka, liraglutyd pobudza wydzielanie insuliny i hamuje wydzielanie glukagonu. Przy niskim poziomie glukozy, redukuje wydzielanie insuliny, ale nie zaburza prawidłowej odpowiedzi glukagonu. Pomaga także obniżyć stężenie glukozy we krwi poprzez zwolnienie procesu opróżniania żołądka. Dodatkowo wpływa na redukcję masy ciała i tłuszczu poprzez hamowanie apetytu i zmniejszenie kalorii. GLP-1 to naturalny regulator łaknienia, ale jego dokładny sposób działania wciąż nie jest całkowicie zbadany.

Eksperymenty na zwierzętach wykazały, że obwodowe podanie liraglutydu powoduje jego wychwytywanie w częściach mózgu odpowiedzialnych za kontrolę apetytu, dzięki specyficznej aktywacji receptora GLP-1, liraglutyd wzmacnia sygnały wskazujące na sytość i osłabia sygnały głodu, co skutkuje obniżeniem masy ciała.

Receptory GLP-1 są także obecne w sercu, naczyniach krwionośnych, układzie odpornościowym i nerkach. Badania na myszach dotyczące miażdżycy tętnic wykazały, że liraglutyd hamuje powstawanie blaszki miażdżycowej i redukuje jej stan zapalny. Wpływał również pozytywnie na poziom lipidów w osoczu. Jednak liraglutyd nie wpływał na wielkość blaszki w sytuacji, gdy miażdżyca była stabilna.

Jaki jest sk艂ad leku Victoza?

Substancja czynna: Liraglutyd

Substancje pomocnicze: Disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, woda do wstrzykiwań

Jak stosowa膰 lek Victoza?

Lek Victoza stosuje się w wstrzyknięciach podskórnych raz na dobę, niezależnie od posiłku oraz pory dnia. Iniekcję można zrobić w okolicy brzucha, w udo lub ramię.

Jak dawkowa膰 lek Victoza u doros艂ych?

Zalecana dawką początkową jest 0,6mg liraglutydu dziennie, aby zwiększyć tolerancję żołądka i jelit.

Po przynajmniej tygodniu leczenia, dawkę można zwiększyć do 1,2 mg. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć korzyści poprzez dalsze zwiększenie dawki z 1,2 mg do 1,8 mg, a w zależności od reakcji organizmu. Po co najmniej tygodniu można rozważyć podniesienie dawki do 1,8 mg w celu dodatkowej poprawy kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zaleca się przyjmowania dawek większych niż 1,8 mg na dobę.

Aby obniżyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii, w przypadku dodania preparatu leczniczego Victoza do terapii opartej na pochodnych sulfonylomocznika lub insulinie, warto rozważyć zmniejszenie dawki tych leków. Terapia skojarzona z pochodnymi sulfonylomocznika dotyczy tylko pacjentów dorosłych.

Nie jest wymagane indywidualne monitorowanie poziomu glukozy we krwi w celu dostosowywania dawki preparatu leczniczego Victoza. Konieczne jest natomiast samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi w celu dostosowania dawki pochodnych sulfonylomocznika i insuliny, szczególnie po rozpoczęciu terapii preparatem Victoza i zmniejszeniu dawki insuliny. Zalecane się stopniowe redukowanie dawki insuliny.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Nie trzeba modyfikować dawki u pacjentów z niewielkimi, umiarkowanymi ani ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma danych dotyczących zastosowania tego produktu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nerek, dlatego preparat leczniczy Victoza nie jest zalecany do stosowania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku: Nie ma konieczności dostosowywania dawki w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Preprat Vicotza nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Jak dawkowa膰 lek u dzieci?

Dawkowanie u dzieci jest takie same jak u dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 10. roku życia.

Zalecana dawką początkową jest 0,6mg liraglutydu dziennie, aby zwiększyć tolerancję żołądka i jelit.

Po przynajmniej tygodniu leczenia, dawkę można zwiększyć do 1,2 mg. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć korzyści poprzez dalsze zwiększenie dawki z 1,2 mg do 1,8 mg, a w zależności od reakcji organizmu, po co najmniej tygodniu można rozważyć podniesienie dawki do 1,8 mg w celu dodatkowej poprawy kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zaleca się przyjmowania dawek większych niż 1,8 mg na dobę.

Jaka jest dawka maksymalna leku Victoza?

Nie zaleca się przyjmowania dawek większych niż 1,8 mg na dobę.

Jakie s膮 najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane leku Victoza?

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należą objawy ze strony układu pokarmowego - nudności, biegunka, ból brzucha. Na początku stosowania preparatu Victoza wyżej wymienione skutki uboczne mogą występować częściej niż w późniejszym okresie stosowania wyrobu medycznego Victoza.

Do innych często obserwowanych działań niepożądanych należą:

 • zapalenie nosa i gardła, zapalenie oskrzeli,

 • hipoglikemia, brak łaknienia, zmniejszenie apetytu,

 • ból głowy, zawroty głowy,

 • zwiększenie częstotliwości rytmu serca,

 • wymioty,

 • dyspepsja,

 • ból w górnej części brzucha,

 • zaparcie,

 • zapalenie żołądka,

 • nadmierna produkcja gazów jelitowych,

 • wzdęcie brzucha,

 • refluks żołądkowo-przełykowy,

 • dolegliwości brzuszne,

 • ból zęba,

 • wysypka,

 • zmęczenie, reakcje w miejscu wstrzyknięcia,

 • zwiększone stężenie lipazy, zwiększone stężenie amylazy.

Jakie s膮 rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane leku Victoza?

Do rzadziej obserwowanych skutków ubocznych można zaliczyć:

 • odwodnienie,

 • opóźnione opróżnianie żołądka,

 • kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego,

 • pokrzywka, świąd,

 • zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek,

 • złe samopoczucie,

 • reakcje anafilaktyczne,

 • niedrożność jelit,

 • bardzo rzadko ostre zapalenie trzustki (w tym martwicze zapalenie trzustki).

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie s膮 objawy przedawkowania leku Victoza?

W trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu na rynek zgłoszono przypadki przyjęcia dawek nawet do 40 razy większych (72 mg) niż zalecana dawka podtrzymująca. Incydenty te skutkowały wystąpieniem intensywnych nudności, wymiotów, biegunek oraz ciężkiej hipoglikemii.

W przypadku nadmiernego spożycia zaleca się stosowanie odpowiedniego wspomagającego leczenia, dostosowanego do konkretnych objawów klinicznych i dolegliwości pacjenta. Istotne jest monitorowanie pacjentów pod kątem ewentualnych oznak odwodnienia oraz regularne monitorowanie poziomu glukozy we krwi.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku Victoza?

Nie należy stosować leku Victoza w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą leku.

Specjalne środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w stosowania preparatu Victoza w przypadku:

 • nie należy stosować leku Victoza u pacjentów z cukrzycą typu I;

 • nie należy stosować preparatu w leczeniu kwasicy ketonowej;

 • stosowania preparatu Victoza nie jest zalecane u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit oraz gastroparezą, ponieważ mogą przejściowo wystąpić działania niepożądane związane z układem pokarmowym, takie jak: nudności, wymioty i biegunki;

 • Lek Victoza nie był testowany w leczeniu pacjentów z zastoinową niewydolnością serca klasy IV według NYHA, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w grupie pacjentów z ciężką niewydolnością serca;

 • Podczas stosowania produktu leczniczego Victoza i innych leków z grupy agonistów receptora GLP-1 zaobserwowano przypadki ostrego zapalenia trzustki, dlatego należy poinformować pacjenta o objawach tego zapalenia. Leczenie liraglutydem nie powinno być kontynuowane w przypadku wystąpienia OZT;

 • W trakcie badań klinicznych u osób z istniejącymi wcześniej chorobami tarczycy, zaobserwowano niepożądane efekty związane z tarczycą, takie jak powiększenie tarczycy;

 • Ryzyko hipoglikemii może być zwiększone u osób stosujących liraglutyd jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną. Aby zredukować ryzyko hipoglikemii, można zmniejszyć dawkę pochodnych sulfonylomocznika lub inuliny;

 • U osób poddawanych terapii liraglutydem zaobserwowano zarówno objawy kliniczne, jak i subiektywne oznaki odwodnienia, włączając w to zaburzenia pracy nerek oraz ostrą niewydolność nerek. Osoby leczone liraglutydem powinny być poinformowane o ryzyku odwodnienia.

Jakie s膮 interakcje leku Victoza z innymi lekami?

W testach in vitro liraglutyd miał minimalny potencjał interakcji farmakokinetycznej z innymi substancjami czynnymi powiązanymi z cytochromem P450 i wiązaniem białek w osoczu.

Działanie liraglutydu może nieznacznie opóźniać opróżnianie żołądka, co z kolei może wpływać na wchłanianie innych leków podawanych doustnie. Jednak przeprowadzone badania nie wykazały znaczącego wpływu na wchłanianie, dlatego nie ma potrzeby modyfikowania dawek. U niektórych pacjentów leczonych liraglutydem zaobserwowano przypadki ostrej biegunki, co może wpływać na wchłanianie innych leków podawanych doustnie.

Victoza a ci膮偶a - czy mo偶na stosowa膰?

Liraglutydu nie należy stosować w okresie ciąży, a zastępczo zaleca się stosowanie insuliny. Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub jest w ciąży, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Victoza.

Victoza a karmienie piersi膮 - czy mo偶na 艂膮czy膰?

Z powodu braku doświadczenia w stosowaniu, produktu leczniczego Victoza nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Victoza a聽prowadzenie pojazd贸w mechanicznych?

Victoza nie wpływa lub ma znikomy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Pacjentom należy jednak przekazać informację zapobieganiu hipoglikemii podczas kierowania pojazdem lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza jeśli lek Victoza jest stosowany razem z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Victoza - leki z t膮 sam膮 substancj膮 czynn膮

Lekiem z tą samą substancją czynną co Victoza jest Saxenda.

Podsumowanie informacji dotycz膮cych leku Victoza

Substancja czynna: liraglutyd

Wskazania: cukrzyca typu 2

Zastosowanie: podskórnie

Dawkowanie: 0,6-1,2 jedna iniekcja raz dziennie podskórnie

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą

Główne działania niepożądane: nudności, biegunka, ból brzucha

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Victoza [online], [dostęp 30.08.2023r.], dostępna pod adresem: https://urpl.gov.pl/pl/victoza%C2%AE-liraglutyd-6-mgml-roztw%C3%B3r-do-wstrzykiwa%C5%84-w-fabrycznie-nape%C5%82nionym-wstrzykiwaczu-1

Medycyna Praktyczna [dostęp online luty 2024]:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/68917,Victoza-roztwor-do-wstrzykiwan

Inne popularne leki:

Inni czytali r贸wnie偶

Siofor 1000 - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Siofor 1000 - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Siofor 1000 to lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2. Jego aktywnym sk艂adnikiem jest metformina, kt贸ra pomaga kontrolowa膰 poziom cukru we krwi poprzez zwi臋kszenie wra偶liwo艣ci organizmu na insulin臋 oraz zmniejszenie produkcji glukozy w w膮trobie. Siofor 1000 nale偶y do grupy lek贸w zwanych biguanidami.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
12.02.2024
Metformax SR 1000 E recepta  recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania
Metformax SR 1000 E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Metformax SR 1000 jest produktem leczniczym, wyst臋puj膮cym na rynku w postaci tabletek o przed艂u偶onym uwalnianiu i stosowany jest g艂贸wnie w leczeniu cukrzycy typu II u os贸b doros艂ych, w szczeg贸lno艣ci u pacjent贸w z nadwag膮 (w sytuacji, gdy 膰wiczenia fizyczne i dieta nie pozwalaj膮 uzyska膰 prawid艂owego st臋偶enia glukozy we krwi). Zawiera on metformin臋 i mo偶e by膰 stosowany w monoterapii lub terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Dost臋pny jest wy艂膮cznie na recept臋.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
15.04.2024
Glucophage 850 mg E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania
Glucophage 850 mg- E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Glucophage 850 mg to lek doustny stosowany w terapii cukrzycy typu 2, zawieraj膮cy metformin臋 jako substancj臋 czynn膮. Lek obni偶a poziom glukozy we krwi na czczo i po posi艂kach, nie wywo艂uj膮c przy tym stanu hipoglikemii, poniewa偶 nie pobudza wydzielania insuliny. Glucophage 850 mg jest dost臋pny jedynie na recept臋.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
12.02.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!