Cital - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 17.07.2023

Cital  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Cital

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Cital to preparat należący do leków przeciwdepresyjnych. Zawiera cytalopram, który zaliczamy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny. Jest dostępny na receptę.

Spis treści

Czym jest Cital?

Cital jest lekiem należącym do grupy SSRI, czyli selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Jest stosowany w leczeniu depresji zarówno w fazie początkowej jak i w leczeniu podtrzymującym oraz w profilaktyce nawrotów zaburzeń depresyjnych.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Cital?

Cital zawiera cytalopram, który jest wybiórczym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. To oznacza, że Cital powoduje wzmocnienie działania serotoniny w mózgu.

Jaki jest skład leku Cital?

Lek Cital zawiera substancję czynną bromowodorek cytalopramu w dawce odpowiadającej 20 mg cytalopramu oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, glicerol, krospowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza 2910 6cP, makrogol 3000, triacetyna, tytanu dwutlenek.

Jak stosować lek Cital?

Tabletki powlekane Cital są przeznaczone do stosowania doustnego, niezależnie od posiłków.

Jak dawkować lek Cital u dorosłych?

Dawka początkowa leku Cital wynosi 20 mg na dobę. Jeśli jest taka potrzeba można ją zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę.

W poniższych przypadkach należy stosować niższe dawki leku:

 • u pacjentów w podeszłym wieku, czyli powyżej 65 roku życia

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

 • u pacjentów z wolnym metabolizmem z udziałem cytochromu CYP2C19.

W takich przypadkach dawkowanie leku ustala indywidualnie lekarz.

Jak dawkować lek u dzieci?

Lek Cital nie jest zarejestrowany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Brakuje danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności preparatu w tej grupie wiekowej.

Jaka jest dawka maksymalna produktu?

Maksymalna dobowa dawka cytalopramu wynosi 40 mg, z wyłączeniem pacjentów którzy muszą stosować niższe dawki: w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby i wolnym metabolizmem z udziałem cytochromu CYP2C19 maksymalna wynosi 20 mg na dobę.

Jak bezpiecznie odstawić preparat Cital?

Nie należy gwałtownie przerywać leczenia lekiem Cital. Wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawki pod kontrolą lekarza prowadzącego. Po zaprzestaniu stosowania leku mogą pojawić się objawy odstawienne pod postacią zawrotów głowy, zaburzeń czucia, zaburzeń snu, pobudzenia, lęku, nudności, wymiotów, drżeń, splątania, potów, bólów głowy, biegunki, kołatania serca, niestabilności emocjonalnej, drażliwości a także zaburzeń widzenia.

Najczęstsze działania niepożądane

Do działań niepożądanych występujących najczęściej zaliczają się: senność lub bezsenność, pobudzenie, nerwowość, drżenia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia akomodacji, kołatanie serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, biegunka, nadmierna potliwość, znużenie.

Kolejne częste skutki uboczne mogące wystąpić w czasie stosowania preparatu to zwiększenie masy ciała lub zmniejszenie masy ciała, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, koszmary senne, amnezja, lęk, zmniejszenie libido, zwiększenie apetytu, jadłowstręt psychiczny, apatia, splątanie, migrena, zaburzenia czucia, widzenia, tachykardia (szybkie bicie serca), niedociśnienie ortostatyczne, nieżyt nosa, zapalenie zatok, niestrawność, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów, zwiększone wydzielanie śliny, wysypka, świąd, zaburzenie oddawania moczu, nadmierne wydzielanie moczu, zaburzenia wytrysku, zaburzenia orgazmu u kobiet, bolesne miesiączkowanie, impotencja, zaburzenia smaku, uczucie zmęczenia i ziewanie.

Zazwyczaj działania niepożądane są łagodne i ustępują z czasem stosowania leku.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do działań niepożądanych występujących rzadziej należą m. in. drgawki, szumy uszne, bradykardia (wolne bicie serca), nieprawidłowe wyniki badań enzymów wątrobowych, bóle mięśni, reakcje alergiczne , zaburzenia rytmu serca, wydłużenie odstępu QT w EKG, omamy, krwawienia z przewodu pokarmowego, dróg rodnych a także w obrębie skóry i błon śluzowych oraz zespół serotoninowy.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Przedawkowanie cytalopramu może prowadzić do wystąpienia następujących objawów: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność, śpiączka, mimowolne ruchy prowadzące do przyjęcia nienaturalnej postawy (dystonia), drgawki, hiperwentylacja, przyspieszenie oddechu, bardzo wysoką temperatura ciała, utrata przytomności, oczopląs, szczękościsk, hipotermia. Objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego obejmują szybkie bicie serca (tachykardię) lub wolne bicie serca (bradykardię), zaburzenia rytmu serca, znacznie obniżone ciśnienie tętnicze.

W ciężkim zatruciu może dojść do rozwinięcia zespołu serotoninowego będącego stanem zagrożenia życia. Do objawów zespołu serotoninowego należą :

 • przyspieszenie akcji serca, niestabilne ciśnienie tętnicze, hipertermia;

 • zmiany stanu psychicznego takie jak pobudzenie, halucynacje, a nawet śpiączka;

 • zaburzenia neuromięśniowe: wzmożenie odruchów ścięgnistych, zaburzenie koordynacji ruchów, drżenie, sztywność;

 • objawy ze strony układu pokarmowego: biegunka, nudności, wymioty.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Nie należy stosować leku Cital w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kolejnymi przeciwwskazaniami są występowanie u pacjenta wydłużenia odstępu QT (odczytywana w badaniu EKG cecha czynności elektrycznej serca) i jednoczesne stosowanie innych leków mogących wydłużać odstęp QT (np. stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca). Nie należy łączyć leku Cital z inhibitorami monoaminooksydazy. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub przyjmującymi leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe.

Interakcje z innymi lekami

Nie należy stosować preparatu Cital jednocześnie z lekami zwanymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI). Do inhibitorów monoaminooksydazy należą m. in. selegilina, moklobemid, linezolid. Jenoczesne stosowanie MAOI z SSRI, a nawet niezachowanie odpowiednio długiego odstępu między terapią tymi dwiema grupami leków grozi wystąpieniem zespołu serotoninowego.

Niewskazane jest także łączenie leku Cital z innymi preparatami wydłużającymi odstęp QT, do których należą m. in. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwpsychotyczne, przeciwhistaminowe i przeciwgrzybicze.

Należy unikać połączeń leku Cital z innymi preparatami o serotoninergicznym działaniu, jak tryptany stosowane w leczeniu migreny czy tramadol stosowany w leczeniu bólu. Jednoczesne stowowanie cytalopramu z zielem dziurawca może z większym prawdopodobieństwem powodować działania niepożądane. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu z lekiem Cital preparatów przeciwpłytkowych (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne jak kwas acetylosalicylowy), leków przeciwkrzepliwych (np. rywaroksaban) i innymi lekami, jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i i niektóre neuroleptyki takie połączenia mogą zwiększać ryzyko krwawień.

Cital a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu w trakcie terapii cytalopramem. Alkohol zwiększa nasilenie objawów przedawkowania leku.

Cital a ciąża

Nie należy stosować leku Cital podczas ciąży. Nie ma wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży, a badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na płód dużych dawek. Jeżeli dojdzie do stosowania preparatu w trakcie ciąży lek należy odstawiać stopniowo.

Badania epidemiologiczne sugerują zwiększone ryzyko o przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka, jeżeli matka stosowała leki z grupy SSRI w ciąży zwłaszcza pod jej koniec.

Cital a karmienie piersią

Niewielkie ilości substancji czynnej preparatu mogą przenikać do pokarmu. Nie wiadomo, czy takie ilości są szkodliwe dla dziecka, dlatego należy unikać karmienia piersią podczas leczenia cytalopramem, chyba, że korzyści dla dziecka przewyższają ryzyko.

Cital a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Cital nie powoduje zaburzenia sprawności intelektualnej, jednak istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń koncentracji w trakcie jego stosowania. W związku z tym Cital może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Cital

Substancja czynna: bromowodorek cytalopramu

Wskazania: leczenie depresji w fazie początkowej i podtrzymujące

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 20 mg do 40 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy, nadwrażliwość na składnik preparatu, wydłużenie odstępu QT lub większe ryzyko jego wydłużenia

Główne działania niepożądane: senność lub bezsenność, pobudzenie, nerwowość, drżenia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia akomodacji, kołatanie serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, biegunka, nadmierna potliwość, znużenie

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Cital, dostępna w Internecie: http://chpl.com.pl/data_files/2012-01-09_cital_-_chpl_clean.pdf

Inne popularne leki:

Cital - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Hydroxyzinum Adamed- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Hydroxyzinum Adamed- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroxyzinum Adamed to lek wydawany wyłącznie na receptę. Zawiera substancję czynną - chlorowodorek hydroksyzyny. Lek wykazuje m.in. działanie przeciwhistaminowe. Cena preparatu to ok. 7-9 złotych.

Charakterystyka produktów leczniczych
30.06.2023
Nerwica - przyczyny, objawy i leczenie zaburzeń lękowych
Nerwica - przyczyny, objawy i leczenie zaburzeń lękowych

Zaburzenia nerwicowe (lękowe) to grupa zaburzeń zdrowia psychicznego, charakteryzująca się obecnością silnego lęku. Pacjent odczuwa irracjonalny niepokój w sytuacji gdy nic mu nie grozi.

Artykuł
13.07.2022
Leki przeciwdepresyjne na bezsenność? Rola antydepresantów w leczeniu bezsenności
Leki przeciwdepresyjne na bezsenność? Rola antydepresantów w leczeniu bezsenności

Zaburzenia snu mogą dotknąć każdego. Przybierają różną postać, zarówno bezsenności przewlekłej, jak i epizodycznej lub krótkotrwałej. Nie każdy wie, że w leczeniu bezsenności przewlekłej stosowane są leki, które dedykowanego są pacjentom cierpiącym na depresję. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdź!

Charakterystyka produktów leczniczych
07.03.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!