Citabax 20 – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 18.09.2023

Citabax 20 – E recepta – recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Citabax 20

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Citabax 20 to preparat zawierający cytalopram, który należy do grupy leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI). Zaliczany jest do leków przeciwdepresyjnych. Dostępny jest wyłącznie na receptę.

Spis treści

Czym jest Citabax 20?

Citabax zawiera cytalopram, lek z grupy SSRI, czyli selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Wskazaniami do stosowania preparatu są leczenie depresji, profilaktyka nawracających zaburzeń depresyjnych i leczenie zaburzenia lękowego: lęku napadowego z agorafobią bądź bez agorafobii.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Citabax 20?

Substancja czynna preparatu, cytalopram, jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. W konsekwencji w ośrodkowym układzie nerwowym zwiększa się aktywność serotoniny, co wykazuje działanie przeciwdepresyjne.

Cytalopram nie wpływa – lub wpływa w minimalnym stopniu – na wychwyt zwrotny innych neuroprzekaźników, ani nie wykazuje powinowactwa do receptorów, na które działają trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Jaki jest skład leku Citabax 20?

Citabax 20 zawiera substancję czynną cytalopram w postaci bromowodorku cytalopramu w dawce 20 mg. Substancje pomocnicze zawarte w preparacie to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 101), celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 102), skrobia kukurydziana, kopowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza 29105cP (E 464), tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy, hyroksypropyloceluloza (E 463), talk.

Jak stosować lek?

Lek należy stosować doustnie, raz na dobę rano lub wieczorem, niezależnie od posiłków.

Podczas stosowania preparatu należy zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, a w razie wystąpienia myśli samobójczych natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jak dawkować lek u dorosłych?

W leczeniu depresji zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę, z możliwością jej zwiększenia do 60 mg na dobę – w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Należy kontynuować terapię przez co najmniej pół roku, by zapobiegać nawrotom choroby.

W przypadku leczenia zespołu lęku napadowego dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę – stosuje się ją przez pierwszy tydzień – i następnie zwiększana jest do 20 mg na dobę. Jeżeli jest taka konieczność można ją zwiększać, maksymalnie do 60 mg na dobę. Skuteczność leczenia ocenia się po około 3 miesiącach.

W niewydolności wątroby należy stosować najmniejszą zalecaną dawkę dobową, czyli 20 mg. Nie należy przekraczać dawki 30 mg na dobę.

Jak dawkować lek u dzieci?

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 roku życia, ponieważ nie oceniono bezpieczeństwa ani skuteczności w tej grupie wiekowej.

Jaka jest dawka maksymalna produktu?

Dobowa dawka maksymalna produktu Citabax wynosi 60 mg.

U niektórych pacjentów ta dawka jest niższa i wynosi:

 • w przypadku niewydolności wątroby: 30 mg na dobę

 • u pacjentów w podeszłym wieku: 40 mg na dobę.

Odstawienie leku Citabax

Cytalopram należy odstawiać stopniowo, powoli zmniejszając dawkę. Odstawienie leku, zwłaszcza nagłe, może skutkować pojawieniem się objawów zespołu odstawiennego. Należą do nich przede wszystkim:

 • zawroty głowy i bóle głowy

 • zaburzenia czucia

 • zaburzenia snu

 • niepokój, pobudzenie

 • nudności i wymioty, biegunka

 • chwiejność emocjonalna i drażliwość

 • kołatanie serca

 • zaburzenia widzenia.

Najczęstsze działania niepożądane leku

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane preparatu Citabax to senność lub bezsenność, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności i zwiększone pocenie się. Często występują również zmniejszenie łaknienia i zmniejszenie masy ciała, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego, niepokój, nerwowość, stany splątania, zaburzenia orgazmu (zwłaszcza u kobiet), nietypowe sny, drżenie, parestezje (zaburzenia czucia), zawroty głowy, zaburzenia koncentracji uwagi, szumu uszne, ziewanie, biegunka, wymioty, zaparcia, świąd, bóle mięśni i stawów, impotencja , zaburzenia wytrysku, niezdolność do wytrysku, zmęczenie.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do działań niepożądanych leku Citabax występujących niezbyt często należą m.in. zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, agresja, depersonalizacja, omamy, mania, rozszerzenie źrenic, omdlenia, zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca, pokrzywka, łysienie, wysypka, plamica, reakcje wrażliwości na światło, zatrzymanie moczu, krwotok miesiączkowy, obrzęki. Rzadko występują zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia), napady drgawkowe, dyskineza, zaburzenia smaku, krwotoki, zapalenie wątroby, gorączka.

Działania niepożądane preparatu o nieznanej częstości to małopłytkowość, nadwrażliwość, reakcja anafilaktyczna, nieprawidłowe wydzielanie ADH, obniżone stężenie potasu we krwi (hiponatremia), napady lęku, bruksizm, niepokój psychoruchowy, myśli i zachowania samobójcze, zespół serotoninowy, zaburzenia pozapiramidowe, poczucie przymusu pozostawania w ruchu, zaburzenia ruchowe, zaburzenia widzenia, wydłużenie odcinka QT w EKG, niedociśnienie ortostatyczne, krwawienia z nosa, przewodu pokarmowego, dróg rodnych, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby , wybroczyny, obrzęk naczynioruchowy, priapizm, mlekotok u mężczyzn.

Niektóre badania wskazują na zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów po 50 roku życia przyjmujących leki z grupy SSRI.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania leku Citabax 20

W przypadku przedawkowania cytalopramu może dojść do wystąpienia zawrotów głowy, drgawek, przyspieszonej akcji serca (tachykardii), wydłużenia odstępu QT w EKG, wymiotów, drżenia, obniżenia ciśnienia tętniczego, zaburzeń przewodzenia w sercu, zaburzeń rytmu serca, hiperwentylacji, stuporu, śpiączki, zespołu serotoninowego, a nawet zgonu.

Zespół serotoninowy, będący stanem zagrożenia życia, obejmuje następujące objawy:

 • przyspieszenie akcji serca, niestabilne ciśnienie tętnicze, hipertermia;

 • zmiany stanu psychicznego: pobudzenie, halucynacje, śpiączka;

 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe: wzmożenie odruchów ścięgnistych, zaburzenie koordynacji ruchów, drżenie, sztywność;

 • objawy ze strony układu pokarmowego: biegunka, nudności, wymioty.

Jeżeli pacjent przyjmie zbyt dużą dawkę leku powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Citabax 20?

Nie zaleca się stosowania leku w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji zawartych w produkcie. Cytalopram jest również przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących leki z grupy IMAO (inhibitorów monoaminooksydazy), a także u tych którzy stosowali je w ciągu poprzedzających 14 dni. Przeciwwskazaniem są również wrodzone zaburzenia rytmu serca, a właściwie wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT, który może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, a także każde rozpoznane w EKG wydłużenie odstępu QT.

Interakcje z innymi lekami

Nie należy stosować preparatu Cital jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), której przedstawicielami są m. in. selegilina, moklobemid, linezolid. Po odstawieniu inhibitora monoaminooksydazy konieczne jest odczekanie 14 dni przed włączeniem cytalopramu. Natomiast po zaprzestaniu stosowania cytalopramu nie należy włączać IMAO przez kolejne 7 dni. Jednoczesne stosowanie IMAO z SSRI lub niezachowanie odpowiednio długiego odstępu między terapią tymi lekami z tych grup grozi wystąpieniem zespołu serotoninowego.

Przeciwwskazane jest połączenie cytalopramu z pimozydem ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT w EKG (co grozi wystąpieniem zaburzeń rytmu serca). Należy unikać łączenia produktu leczniczego także z innymi lekami mogącymi wydłużać odstęp QT.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Citabax z innymi lekami serotoninergicznymi, takimi jak lit, tryptofan, ziele dziurawca, tramadol, inne leki stosowane w leczeniu depresji. Ostrożność wymagana jest także u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, atypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoku.

Citabax 20 a alkohol

Nie zaleca się łączenia cytalopramu z etanolem.

Citabax 20 a ciąża

Dostępne dane sugerują, że cytalopram nie powoduje deformacji płodu lub noworodka. Jednakże u noworodka można spodziewać się działań niepożądanych zwłaszcza, gdy kobieta stosowała preparat pod koniec ciąży. Należą do nich zaburzenia oddychania, sinica, bezdechy, napady drgawkowe, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, obniżone stężenie glukozy we krwi, zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśniowe, wygórowane odruchy, drżenia, drażliwość, letarg, nieustający płacz, senność i trudności w zasypianiu.

Z badań epidemiologicznych wynika, że SSRI stosowane podczas ciąży (zwłaszcza pod jej koniec) mogą przyczyniać się do przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków (PPHN).

Dopuszczalne jest stosowanie leku Citabax w ciąży, jeśli istnieją do tego wskazania, należy jednak brać pod uwagę opisane wyżej ryzyko. Co istotne, jeżeli podczas ciąży podjęta zostanie decyzja o odstawieniu leku, tak jak w innych przypadkach należy go odstawiać stopniowo.

Citabax 20 a karmienie piersią

Cytalopram przenika do pokarmu kobiecego. Dotychczas nie obserwowano istotnego wpływu leku na dzieci karmione piersią, jednak potrzeba więcej danych by jednoznacznie określić cytalopram jako bezpieczny w okresie laktacji.

Citabax 20 a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Istnieje możliwość występowania zaburzenia osądu i zdolności szybkiego reagowania podczas stosowania leku Citabax, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Citabax 20

Substancja czynna: bromowodorek cytalopramu

Wskazania: leczenie depresji , leczenie zespołu lęku napadowego

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zwykle od 20 mg na dobę, do max. 60 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Główne działania niepożądane: senność lub bezsenność, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności i zwiększone pocenie się

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Citabax 20, dostępna w Internecie: http://chpl.com.pl/data_files/2011-09-13_citabax,_smpc,_07.09.11.pdf

Inne popularne leki:

Citabax 20 - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Linefor - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Linefor - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Linefor to doustny lek stosowany w leczeniu padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych. Substancją czynną produktu jest pregabalina.

Charakterystyka produktów leczniczych
09.02.2022
Setaloft 50 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Setaloft 50 mg - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Setaloft 50 mg lub 100 mg to lek należący do grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz lękowych.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.04.2023
Escipram – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Escipram – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja , lęk napadowy, fobia społeczna i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, stanowią istotny problem zdrowotny w dzisiejszym społeczeństwie.Pacjenci dotknięci tymi schorzeniami często doświadczają znacznego cierpienia psychicznego oraz ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. W celu złagodzenia tych objawów i poprawienia jakości życia pacjentów, rozwijane są nowoczesne strategie terapeutyczne, w tym farmakologiczne podejścia do leczenia.Escipram odgrywa kluczową rolę jako selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jego wyjątkowe właściwości działania na układ nerwowy sprawiają, że jest on często stosowany w terapii wspomnianych zaburzeń psychicznych.W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu produktowi leczniczemu, jego mechanizmowi działania, wszechstronnym zastosowaniom klinicznym oraz istotnym aspektom związanym z bezpieczeństwem i skutecznością jego stosowania.

Charakterystyka produktów leczniczych
08.09.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!